Histoloji ve Embriyoloji

Also available in: English

HIS601
Haftalık ders saati: 2 Saat teorik, 2 Saat pratik
Dersin kısa tanımı : Öğrencilerin insan hücresinin temel mikroskobik ve moleküler yapı özelliklerini öğrenmesi beklenir. Pratik uygulamada çeşitli hücreler mikroskop altında incelenerek özellikleri anlatılacaktır..
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl,1 final sınavı.
HIS602
Haftalık ders saati :3 Saat teorik, 2 Saat pratik
Dersin kısa tanımı: Öğrencilerin insan organizmasındaki 4 temel doku tipini hem yapısal özellikleri hemde işlevleri açısından eksiksiz ve doğru bir biçimde tanımlayıp yorumlamaları beklenir.
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl ,1 final sınavı.
HIS603
Haftalık ders saati :4 Saat teorik,4 Saat pratik
Dersin kısa tanımı : öğrencilerin ışık mikroskobik tekniklerin prensiplerini teorik ve pratik temelde öğrenmeleri ve mikroskobik teknikleri uygulama becerisini kazanmaları gerekir
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl ,1 final sınavı
HIS604
Haftalık ders saati :2 saat teorik
Dersin kısa tanımı :Öğrencilerin insan embryonik gelişiminin evrelerini öğrenmeleri ve temel konjenital malformasyonların nedenlerini tanımlamaları gerekir.
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl, 1 final sınavı
HIS605
Haftalık ders saati :2 saat teorik , 4 saat pratik
Dersin kısa tanımı :Öğrencilerin immün histokimya ve hücre kültürü tekniklerininin temel prensiplerini ve bu tekniklerin hem klinik hemde araştırma alanındaki uygulamalarını öğrenmeleri ve tanımlamaları gerekir.
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl ,1 final sınavı
HIS606
Haftalık ders saati :2 saat teorik , l
Dersin kısa tanımı : Öğrenciler elektron mikroskopideki temel teknikleri öğrenerek hücreleri ve dokuları ultrastrüktürel düzeyde tanımlayabilmelidirler.
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl ,1 final sınavı
HIS607
Haftalık ders saati :2 saat teorik
Dersin kısa tanımı : Öğrenciler invitro fertilizasyonun prensiplerini teorik temelde öğrenerek bu uygulamanın klinik ve araştırma alanındaki uygulamalarını tanımlayabilmelidirler.
Dersin değerlendirilmesi : 1 yarı yıl ,1 final sınavı
HIS 801
Öğrencinin kardiyovasküler sistemin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelieim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 802
Öğrencinin kan ve hemopoezi ve ilgili hastaliklari öğrenmesi gerekmektedir.
HIS 803
Öğrencinin immun ve lenfatik sistemin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 804
Öğrencinin gastrointestinal sistemin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 805
Öğrencinin solunum sistemi sistemin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 806
Öğrencinin uriner sistemin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin gelişimini ve
bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi gerekmektedir.
HIS 807
Öğrencinin endokrin bezlerin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin gelişimini
ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi gerekmektedir.
HIS 808
Öğrencinin dişi ureme sisteminin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 809
Öğrencinin erkek ureme sisteminin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 870
Öğrencinin ozel duyu organlarinin temel histolojik özelliklerini, ve bu sistemin
gelişimini ve bu sistem ile ilgili gelisim sirasinda ortaya cikabilecek anomalilerini öğrenmesi
gerekmektedir.
HIS 900
Öğrencinin danışmanının uygun gördüğü geçerli bir bilimsel konuda uygun
metodoloji kullanarak araştırma yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekmektedir.