Hemşirelik

Also available in: English

 • Prof. Dr. Nurgün Platin
 • Prof. Dr. Gülşen Vural
 • Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı
 • Prof. Dr. Aytolan Yıldırım
 • Prof. Dr. Mesut Yalvaç
 • Prof. Dr. İlker Etikan
 • Prof. Dr. Ümran Dal
 • Doç. Dr. Mualla Yılmaz
 • Yard. Doç. Dr. Belkıs Karataş Aktan
Hemşirelikte yüksek lisans programına alınan öğrenciler YÖK ve Yakın Doğü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine yumlu olmak üzere Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik* Bölümü lisans diplomasına sahip adaylar arasından kabul edilir.

 • Ebelik Bölümü lisans mezunları sadece Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği programında yükseklisans yapabilir.
 • Her öğrencinin alanına özgü yüksek lisans dersleri dışında biyoistatiktik dersi alması zorunludur.
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
HEM 600 Tez Çalışması Z 30
HEM 602 Sağlik Hizmetlerinde İletişim S 3 3 8
HEM 603 İlk ve Acil Yardım Hemşireliği S 2 4 3 8
HEM 604 Erişkin Sağlığı Z 2 6 3 8
HEM 605 Clinical Nursing Leadership S 3 3 8
HEM 606 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri Z 1 0 3
HEM 608 Kadın Sağlığı Hemşireliği I S 2 8 4 10
HEM 611 Kadın Sağlığı hemşireliği II S 2 8 4 10
HEM 612 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Z 3 3 8
HEM 613 Hemşirelikte Yönetim Semineri Z 1 0 3
HEM 614 Hemşirelik ve Fizyopatoloji I S 3 3 8
HEM 615 Hemşirelik ve Fizyopatoloji II S 3 3 8
HEM 616 Hemşirelik Esasları Semineri Z 1 0 3
HEM 617 Hemşirelik Esasları I S 2 8 4 10
HEM 618 Hemşirelik Esasları II S 2 8 4 10
HEM 620 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-I S 2 8 4 10
HEM 621 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-II S 2 8 4 10
HEM 622 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Semineri Z 1 0 3
HEM 624 Hemşirelikte Araştırma S 3 3 8
HEM 625 İç Hastalıkları Hemşireliği I S 2 8 4 10
HEM 626 İç Hastalıkları Hemşireliği II S 2 8 4 10
HEM 627 Halk Sağlığı Hemşireliği-I S 2 8 4 10
HEM 628 Halk Sağlığı Hemşireliği-II S 2 8 4 10
HEM 629 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite ve Değişim Yönetimi S 4 4 10
HEM 630 Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Rolleri S 4 4 0
HEM 631 Hemşirelikte Yönetim A S 4 4 10
HEM 633 Hemşirelikte Yönetim B S 4 4 10
HEM 634 Hemşirelik Hizmetlerinde Personelin Yönetimi S 3 3 8
HEM 635 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I S 2 8 4 10
HEM 636 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II S 2 8 4 10
HEM 640 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I S 2 8 4 10
HEM 641 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II S 2 8 4 10
HEM 644 Onkoloji Hemşireliği S 3 3 8
HEM 645 Geriatri Hemşireliği S 3 3 8
HEM 646 Halk Sağlığı Hemşireliği Semineri S 1 0 3
HEM 647 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri S 1 0 3
HEM 648 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri S 0 3
HEM 649 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Semineri S 1 0 3
HEM 652 Sağlığın Değerlendirilmesi S 2 2 6

Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Teorik; U: Uygulamal; K: Kredi;

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 600 Tez çalışması Z
Amaç ve Hedefler

Öğrencinin uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 602 Sağlık Hizmetlerinde İletişim S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders, iletişim alanındaki ilke, kavram, kuram ve süreçlerin yanısıra, sağlık alanında iletişimin yeri ve önemini incelemeyi amaçlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 603 İlk ve Acil Yardım Hemşireliği S 2 4 3
Amaç ve Hedefler

Doğal afetlere uğrayan, aniden hastalanan yada herhangi bir nedenle kaza geçiren bireylerin yaşamını kurtarmak, sakatlığını önlemek yada sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersi alan öğrenciden ilk ve acil yardım hemşireliği bilgisini, ilk ve acil yardım hemşireliğine ilişkin bilgileri analiz ederek gerekli durumlarda uygulayabilme becerisini kazanmış olması beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 604 Erişkin Sağlığı S 2 6 3
Amaç ve Hedefler

Öğrencilere sağlığı geliştirme anlayışını da katarak problem çözme yöntemini kullanmak için tam bir öykü alma ve fizik muayene yapma becerisini kazandırmak.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 605 Clinical Nursing Leadership S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

This course provides knowledge and expectations of the nurse who functions as the leader in clinical nursing care to ensure a high level of safe and competent care. A major emphasis will be placed on the critical rolr of the interdisiplinary approach to delivering high qualityaccessible health care, and the integral role of the professional nurse on the care team. Professional issues that influence the delivery of nursing care in this country will also be addressed.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 606 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Öğrenciye, doğum ve kadın sağlığı konularında, eğitim ve öğretim ilkelerini tartışabilme bilgisini kazandırmak amaçlanmıştır. Bu dersi alan öğrenciden, doğum ve kadın sağlığı konularında teorik ve pratik eğitim ve öğretim yöntemlerinin bilgisini kazanmış olması beklenir

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 608 Kadın Sağlığı Hemşireliği I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrenciye kadın sağlığının korunması, yükseltilmesi, kadına özgü fiziksel, psikososyal sorunlara yönelik bilgi ve becerilerin yeni gelişmelerin ışığı altında kazandırılması amaçlanmıştır. Bu dersi alan öğrenciden, kadının yaşam evrelerine göre sağlık sorunlarını ve toplumsal yaşamdaki konumunu araştırabilme, tartışabilme ve hemşirelikle ilişkisini kurabilme bilgi ve becerisini kazanmış olması beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 611 Kadın Sağlığı Hemşireliği II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrenciye kadın sağlığının korunması, yükseltilmesi, kadına özgü fiziksel, psikososyal sorunlara yönelik bilgi ve becerilerin yeni gelişmelerin ışığı altında kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 612 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Öğrencileri, hemşireliğin sınırları ve ilgi alanları konusunda ve insana özgü ve hemşirelikte karşılaşılan kavramları bakımda kullanmak üzere incelenmesi amaçlanır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 613 Hemşirelikte Yönetim Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Öğrenci ve öğretim üyesinin birlikte belirlediği, hemşirelikte yönetimin gelişmesine katkıda bulunacak konuları ve sorunları içerir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 614 Hemşirelik ve Fizyopatoloji I S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders bedenin en küçük birimi olan hücredeki normal fizyolojik süreçlere ilişkin bilgi verir ve hastalık durumlarında ortaya çıkan belirtileri hücre düzeyinde ele alıp inceleyerek hasta bakımında temel olan kavram ve ilkeleri geliştirmede öğrenciye yardım eder. Bu dersi alan öğrenciden Fizyopatoloji ile ilgili temel kavramların bilgisini, hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanmış olması beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 615 Hemşirelik ve Fizyopatoloji II S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders, öğrencinin sistemlerin temel fizyolojisini, hastalık durumunda sistemlerde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, bunların yol açtığı belirti, bulguları ve nedenlerini inceleyerek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmesini amaçlar. Fizyopatoloji dersini alan öğrenciden sistemlerin temel fizyolojisini, hastalık durumunda sistemlerde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, bunların yol açtığı belirti, bulguları ve nedenlerini inceleyerek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmesine yönelik araştırma, eğitim yapabilecek düzede bilgi kazanmış olması beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 616 Hemşirelik Esasları Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Bu derste, Hemşirelik Esaslarına özgü temel konulara ilişkin gelişmelerin irdelenmesi ve bu doğrultuda öğrencinin literatür çalışması yapması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciden hemşirelik esasları konu alanında literatür çalışması yapabilme bilgi ve becerisini kazanmış olması beklenmektedir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 617 Hemşirelik Esasları I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu derste, öğrencide profesyonel hemşirelik eğitimi felsefesinin geliştirilmesi ve Hemşirelik Esasları Öğretimi ilkeleri, yöntemleri ve planlamasıyla ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırılması amaçlanır. Bu dersi alan öğrenciden hemşirelik esasları öğretimi konusunda bilgi, beceri ve tutum geliştirmesi beklenmektedir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 618 Hemşirelik Esasları II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu derste, öğrencinin Hemşirelik Esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemleri kapsamlı bir şekilde öğrenmesi ve Temel Öğretme Yöntemini kullanma yetisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciden Hemşirelik Esasları öğretim yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanması beklenmektedir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 620 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Cerrahi hastalıkları nedeniyle tedavi altında olan bireyin bakım sorunlarını öğrencinin fizyopatoloji dersindeki bilgileri temel alarak belirli bir sistematik içinde çözümleyebilmesine yardımcı olmaktır. Bu dersi alan öğrencinin, sistematik düşünebilmesi, bilgiyi sorun belirleme ve çözümlemede kullanabilmesi, eksiklerini fark edebilmesi ve etik sorunları görebilmesi beklenmektedir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 621 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu ders yetişkinde sistemlere yönelik cerrahi girişimler, tanı yöntemleri ve hemşirelik bakımı konusunda bilgi kazandırır ve veriler üzerinde tartışılmasını sağlar. Belirtilen konularda hemşirelik bakımına yansıyan gelişmeleri izleyebilme ve hemşirelik bakımının geliştirebilmesi için araştırmalara yönelmenin önemini kavrayabilme.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 622 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Cerrahi hastalıkları hemşireliği konusunda güncel konu ve uygulamalara ilişkin bilgi kazandırır ve bunların tartışılmasını sağlar. Bu dersi alan öğrenciden cerrahi hastalıkları hemşireliği konusunda güncel konu ve uygulamaların bilgisini, cerrahi hastalıkları hemşireliği konusunda güncel konu ve uygulamaları analiz edebilme becerisini kazanmış olması beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 624 Hemşirelikte Araştırma Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Araştırmanın önemi, araştırma süreci ve bu sürece ilişkin bilimsel ve etik yönler incelenerek öğrenci yüksek lisans tez çalışmasına hazırlanır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 625 İç Hastalıkları Hemşireliği I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Temel kavramlar ve konular doğrultusunda iç hastalıkları sorunu olan birey ve ailesine yaklaşımda hemşirenin rolünü tartışmak

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 626 İç Hastalıkları Hemşireliği II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Hasta ve ailesinin sağlığını yükseltmede veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirmeyi içeren hemşirelik sürecini uygulamak

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 627 Halk Sağlığı Hemşireliği – I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu ders bireyin , ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastanın evde bakımı ve yeniden güçlendirilmesi için gerekli hemşirelik sürecini temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceler ve uygulamaya geçirilmesini sağlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 628 Halk Sağlığı Hemşireliği – II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu ders bireyin , ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastanın evde bakımı ve yeniden güçlendirilmesi için gerekli hemşirelik sürecini temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceler ve uygulamaya geçirilmesini sağlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 629 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite ve Değişim Yönetimi S 4 0 4
Amaç ve Hedefler

Kalite kavramının gelişimi, kalite yönetim süreci, kalite güvence sistemleri (ISO, JCHO,Akreditasyon Sistemi v. b). Katılımcı Yönetim Yaklaşımları, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)tanımı, önemi, temel ilkeleri. TKY organizasyonunun yapısı, TKY süreci. Kalite çemberleri,sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi, eğitimde kalite yönetimi.Değişimle ilgili kavramlar (güç, otorite, etkileme, yetki vb. ) değişim türleri, değişimi etkileyen faktörler, değişim gereksinimini saptama, değişim süreci, değişim aracısının rolü, değişim stratejileri. Hemşirelik hizmetleri yönetiminde bir değişimin uygulanması (hemşirelik hizmetleriyle ilgili değişim gereksiniminin belirlenmesi, hemşirelikte değişimin önemi, değişim için eylem planı yapma, değişimde rol alacakların belirlenmesi, stratejiye karar verme ve belirlenen eylem planının uygulanması ve değerlendirilmesi).

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 630 Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler

ve Rolleri

S 4 0 4
Amaç ve Hedefler

Hemşirelik Kanunu, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, sağlık hizmetleri ile ilgili yasa taslakları (Sağlık Reformu, Hemşirelik ve Hemşireler Birliği Kanun Taslağı). Personel yönetmelikleri (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, SSK Personel Yönetmeliği. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Hemşirelik Personeli ile ilgili Tavsiyeleri). Sendikal örgütlenmeler, toplu sözleşmeler, sağlık hizmetleri ile ilgili sendikal örgütlenmeler.Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’ne göre hemşirelik personelinin rolleri, hemşirelik hizmetleri personelinin çağdaş iş tanımları, hemşirenin yönetsel rolü kapsamında yer alan fonksiyonları, yönetici hemşirede olması gereken beceriler, hemşirelik hizmetleri uygulama standartları (genel ve spesifik).

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 631 Hemşirelikte Yönetim A S 4 0 4
Amaç ve Hedefler

Yönetim temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişimi, hemşirelik hizmetleri yönetiminin felsefesi, gelişimi. Yönetim sürecinin veri toplama, planlama aşaması (hedefler, standartlar. Politika, prosedürler, bütçe), örgütleme aşaması ( örgüt şemasını oluşturma, görev tanımları, insan gücü planlaması ve iş organizasyonu), yöneltme aşaması (iletişim, motivasyon, koordinasyon, problem çözme ve karar verme, çatışmaları önleme, iş doyumu), kontrol aşaması ( kalite güvenliği, disiplin – ceza sistemi, perofrmans değerlendirme).

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 633 Hemşirelikte Yönetim B S 4 0 4
Amaç ve Hedefler

Modern yönetim yaklaşımları, ekip oluşturma, örgüt geliştirme teknikleri (duyarlılık eğitimi. proje çalışması vb). Değişim yönetimi (planlı değişim süreci ve değişim stratejileri) Eğitimin yönetimi ve hemşirelik eğitimi ile uygulamasının birleştirilmesi modeli. Ulusal sağlık sistemi, sağlık politikaları ve hemşirelik hizmetleri yönetimine etkisi

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 634 Hemşirelik Hizmetlerinde Personelin Yönetimi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Hemşirelik hizmetleri yönetimine bağlı olarak görev yapan işgören (personel) gereksiniminin belirlenmesi (insangücü planlaması yapma), işgörenlerin sağlanması, seçilmesi yerleştirilmesi, oryantasyonu, yetiştirilip-geliştirilmesi, ücret-maaş yönetimi, performansının değerlendirilmesi, problemli personelle başa çıkılması, ödül-ceza sisteminin kullanımı ve personel yönetimi ile ilgili mevzuatın incelenmesi.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 635 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığının durumu ve hedefleri, Sağlık eğitimi ve çocuk, Temel sağlık hizmetleri, Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin günümüzdeki konumu ile bağımlı ve bağımsız fonksiyonlarının incelenmesi

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 636 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Krizli dönemlerde çocuk ve hemşirelik yaklaşımları, Hastanedeki çocuk ve gereksinimleri, Kronik hastalıklarda çocuk, aile ve sağlık personeli, sakatlık ve psikososyal yönü, çocukluk ve adolesan dönemde sık karşılaşılan psikolojik problemler ve hemşirelik yaklaşımları.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 640 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Bu ders öğrenciye ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde kuramsal ve uygulama boyutunda bilgi kazandırmayı hedeflemektedir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 641 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II S 2 8 4
Amaç ve Hedefler

Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı örgütlenmesi ve politikaları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, hemşirelik bakımının sosyokültürel yönleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 644 Onkoloji Hemşireliği S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısına ilişkin teorik bilgi verir. Ayrıca kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 645 Geriatri Hemşireliği S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders, dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus ve sorunları, yaşlanma süreci ile birlikte gelişen ve değişen sağlık sorunları ve bu sorunlara yaklaşım, yaşlılara sunulan hizmetler ve sorunlarına, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik konularda teorik bilgi kazandırmayı amaçlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 646 Halk Sağlığı Hemşireliği Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Halk Sağlığı Hemşireliğine özgü temel konulara ilişkin gelişmelerin irdelenmesi ve bu doğrultuda öğrencinin literatür çalışması yapması, Halk Sağlığı Hemşireliği konu alanında yeni gelişmelere yönelik bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 647 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Öğrenciye, çocuk sağlığı konularında, eğitim ve uygulama alanında etkili bir eğitici olma becerisi kazandırmak.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 648 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

İç hastalıklarına ilişkin sorunu olan erişkin bireyin bakım gereksinimlerinin çözümlenmesinde temel oluşturacak kavram ve konuları incelemek.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 649 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Semineri S 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Öğrenciye, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarının temelinde yer alan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunumunda etkili yardım etme becerilerini kazandırmak

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 652 Sağlığın Değerlendirilmesi S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Ders sağlığı değerlendirmek için gereken bilgi ve beceriyi bir değerlendirme modeliyle kazandırmayı amaçlar.Sağlığın değerlendirmesinde; Öğrenci; temel kavram ve ilkeleri tanımlar, Gordon’un 11 fonksiyonel örüntüsünü tanımlar,Yaşam döngüsüne uygun değerlendirmeyi açıklar, Farklı özelliklere ve kişiye göre sağlığı değerlendirir, 11 fonksiyona göre bakım planı ve değerlendirme yapar, Vakalar üzerinde sağlığın değerlendirmesini tartışır

Hemşirelikte doktora programına alınan öğrenciler YÖK ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere, Hemşirelikte Yüksek Lisans Programı’ndan ilgili alanda zorunlu dersleri almış, yüksek lisans diplomasına sahip adaylar arasından kabul edilir.

Her öğrencinin alanına özgü doktora dersleri dışında Hemşirelikte Kuramsal Öğeler ile Araştırma ya da Biyoistatistik derslerinden birini alması zorunludur.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
HEM 700 Tez Çalışması Z 30
HEM 701 Sağlık Politikaları S 3 0 3 9
HEM 702 Hemşireliğin Yönetimi S 3 8 5 15
HEM 703 Hemşirelikte Örgütsel Davranış S 3 0 3 9
HEM 705 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I S 3 8 5 15
HEM 706 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II S 3 8 5 15
HEM 708 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I S 3 8 5 15
HEM 710 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II S 3 8 5 15
HEM 712 Hemşirelikte Kuramsal Öğeler I Z 3 0 3 9
HEM 713 Hemşirelikte Kuramsal Öğeler II Z 2 2 3 9
HEM 714 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I S 3 8 5 15
HEM 715 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II S 3 8 5 15
HEM 717 Sağlığın Değerlendirilmesi I S 2 2 3 9
HEM 718 Sağlığın Değerlendirilmesi II S 3 0 3 9
HEM 719 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım S 3 0 3 9
HEM 720 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Ve Sosyolojik Yapısı S 2 0 2 8
HEM 722 Hemşirelikte İleri Uygulamalar-I S 3 8 5 15
HEM 723 Hemşirelikte İleri Uygulamalar-II S 3 8 5 15
HEM 724 İç Hastalıkları Hemşireliği I S 3 8 5 15
HEM 726 İç Hastalıkları Hemşireliği II S 3 8 5 15
HEM 728 Akademik Nosyon S 2 0 2 4
HEM 729 Onkoloji Hemşireliğinde Gelişmeler S 3 0 3 9
HEM 730 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım S 3 2 4 7
HEM 731 Kanıta Dayalı Hemşirelik S 2 0 2 6
HEM 734 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I S 3 8 5 15
HEM 735 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II S 3 8 5 15
HEM 738 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-I S 3 8 5 15
HEM 739 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-II S 3 8 5 15
HEM 741 Sağlık Eğitimi-İlke, Süreç ve Yöntemler S 2 0 2 6
HEM 742 Okul Sağlığı Hemşireliği S 2 0 2 6
HEM 743 Aile Sağlığı ve Evde Bakım Hemşireliği S 3 0 3 9
HEM 744 İş Sağlığı Hemşireliği S 2 0 2 6
HEM 745 Gerontoloji- Geriatri Hemşireliği S 2 0 2 6
HEM 746 İnfertilite Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik S 2 0 2 6
HEM 747 Kadın ve liderlik S 2 0 2 6
HEM 748 Bilim Felsefesi S 3 0 3 9
HEM 749 Hemşirelik Bilişimi S 3 0 3 9
HEM 750 Bilimsel Proje Hazurlama Yöntemleri Z 2 1 3 9
HEM 751 Bilimsel Makale Yazma Teknikleri Z 2 1 3 9
Hem 752 Seminer Z 1 0 0 0
* İleri Araştırma Teknikleri Z
* Biyoistatistik Z

Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Teorik; U: Uygulamal; K: Kredi;

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 700 Tez çalışması Z
Amaç ve Hedefler

Öğrencinin uzmanlık alanına özel orjinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak rapor haline getirmesi beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 701 Sağlık Politikaları S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders adaya sağlık politikalarını inceleme ve bir sağlık profesyoneli olarak sağlık politikalarını etkilemede gerekli bilişsel ve tutumsal hedefleri kazanması amaçlanır. Aynı zamanda bu ders öğrenciye kurumsal ve ülke düzeyinde politika geliştirme becerileri kazandırır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 702 Hemşireliğin Yönetimi S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste, adayın hemşirelik yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, değerlendirme fonksiyonları içinde yer alan güncel eylemleri seçebilmesini ve etkili yönetim sağlamada gerekli koşulları tanımlayabilmesini sağlayacak bilişsel, tutumsal hedefleri gerçekleştirmesi amaçlanır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 703 Hemşirelikte Örgütsel Davranış S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu ders, kültür,iş doyumu, iletişim, ekip, sürtüşme yönetimi, performans yönetimi gibi örgütsel davranışla ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaları kapsar. Örgütsel davranış nedir? tarihsel bakış. İlgili Teoriler, Değişim yönetimi Yenileşimcilik için yönetici sorumluluğu. Temel örgütsel davranışlar ve yönetici hemşire. Örgütsel kültür ve iklim hazırlamada hemşire yönetici. Yönetici hemşirenin iletişim, ikna ve pazarlık becerileri. İş doyumu, motivasyon sağlamada yönetici. Yönetimsel sürtüşmeler, işbirliği. Örgütsel bağlılık. Örgütsel gelişim ve Performans geliştirme sorumluluğu. Bu derste, adayın Hemşirelik yöneticisinin olumlu örgütsel çıktılar yaratmada sorumluluklarını anlamasına yönelik bilişsel ve tutumsal alanda beceriler kazanması beklenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 705 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencilerin kadın sağlığı sorunlarını bütüncül bir bakışla ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 706 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencilerin kadın sağlığı sorunlarını bütüncül bir bakışla ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 708 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste, adayın psikiyatri hemşireliğinin her alandaki ülkemizde ve Dünya’da tarihsel gelişimini kavrayabilmesi, psikiyatri hemşireliğinin ilke ve standartlarını psikiyatri hemşireliğinin rolleri bağlamında uygulayabilmesi ve alanıyla ilgili yasal ve etik konuları tanımlayabilmesi için bilişsel, duyuşsal ve tutumsal hedefleri gerçekleştirmesi amaçlanır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 710 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste, adayın aile yaşam döngüsünü psikiyatrik riskler açısından değerlendirmesi ve çözüm önerileri oluşturabilmesi, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları açısından araştırma alanlarını belirlemesi, sağlık sistemleri içinde ruh sağlığının ve ruh sağlığı hemşiresinin yerini tanımlayabilmesi ve politikalar üretebilmesi, psikoterapötik müdahaleleri uygulayabilmesi ve doktora eğitimini irdeleyip kazanımlarını uygulayabilmesi amaçlanır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 712 Hemşirelikte Kuramsal Öğeler I Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesi ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarının incelenmesi, kronolojik sırada hemşirelik modelleri tartışılarak, hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışlar irdelenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 713 Hemşirelikte Kuramsal Öğeler II Z 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Hemşirelik modellerinin hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmasında kullanılması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerinin yapılması. Bir hemşirelik modeline göre klinikte çalışılması.Hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesinin hemşirelik uygulama, yönetim, araştırma ve müfredata yansımasının incelenmesi ve bir teorisyenin modeline göre klinik uygulamanın yapılması.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 714 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarına temel olacak ve hasta izlenmesinde ortaya çıkabilecek sorunları önlemeye ve çözümlemeye yararlı olabilecek ilkeleri geliştirmeyi amaçlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 715 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulamalarına temel olacak ve hasta izlenmesinde çıkabilecek sorunları önlemeye ve çözümlemeye yararlı olabilecek ilkeleri geliştirmeyi amaçlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 717 Sağlığın Değerlendirilmesi I S 2 2 3
Amaç ve Hedefler

Bu derste, öğrencilerin hemşirelik bakımında sağlığı değerlendirmenin önemini kavraması ve veri tabanı oluşturmada kullanılabilecek yöntemlere ilişkin beceri kazanması amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 718 Sağlığın Değerlendirilmesi- II S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Sistem ve organların muayenesi, verilerin düzenlenmesi ve kayıt edilmesi, geliştirilen veri toplama formunun uygulanması. Öğrencinin hemşirelik bakımında sağlığı değerlendirmenin önemini kavraması ve veri tabanı oluşturmada kullanılabilecek yöntemlere ilişkin beceri kazanması amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 719 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Kritik düşünme, kanıta dayalı hemşirelik, hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım, hemşirelik sınıflandırma sistemleri, klinik uygulama ve bakım planı sunumu. Öğrenciye bilimsel problem çözme yöntemini hemşirelik alanında kullanma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 720 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Ve Sosyolojik Yapısı S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencinin meslek bilincinin geliştirilebilmesi için hemşireliğin tarihsel gelişimini, bu gelişim içinde hemşireliğin sosyolojik yapısını kavraması ve profesyonel hemşirelik anlayışını kazanması amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 722 Hemşirelikte İleri Uygulamalar-I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste, Öğrencinin bakım kavramını, bileşenlerini ve bakım aktivitelerinin değişim sürecini kavraması amaçlanmaktadır. Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlık bakım sorunlarını çözümlemeye yönelik kanıta dayalı bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak bakım vermesi amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 723 Hemşirelikte İleri Uygulamalar-II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste, öğrencinin özelleşmiş ünitelerde (yoğun bakım, yara bakımı, stomaterapi vb. üniteler) kanıta dayalı bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak bakım vermesi amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 724 İç Hastalıkları Hemşireliği I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencilerin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 726 İç Hastalıkları Hemşireliği II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Bu derste öğrencilerin fizyopatoloji, güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede yeni yaklaşımları tartışabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 728 Akademik Nosyon S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Akademik Nosyon ve Temel İlkeler, Akademisyenlikte Yöneticilik, Araştırmada Stratejik Planlama, Proje Hazırlama ve Araştırmaya Kaynak Yaratma Yöntemleri, Proje ve Laboratuar Yönetimi, Zaman Yönetimi, Laboratuar Kayıtları, Akademisyenlik Ne Demektir, Akademisyenlik ve Temel İlkeleri, Akademisyenin Taşıması Gereken Temel Nitelikler, Bilim Etiği, Akademik Hiyerarşi, Yayın Etiği, Bilimsel Düşüncenin Evrensel Boyutu. Öğrenciye akademik nosyon ve ilkelere yönelik bilgi kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 729 Onkoloji Hemşireliğinde Gelişmeler S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sınıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısına ilişkin teorik bilgi verir. Ayrıca kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin yeni gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 730 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım S 3 2 4
Amaç ve Hedefler

Kronik hastalıklarda evde bakım, temel prensipleri ve uygulamaları konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 731 Kanıta Dayalı Hemşirelik S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı kanıta dayalı tıp uygulamalarına ilişkin temel prensipleri öğrenciye kazandırmaktır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 734 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin bütüncül yaklaşımı içinde çocuğa ilişkin özellikler ve bu alanda hemşirenin rolleri incelenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 735 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Yüksek riskli çocuk ve ebeveynlerin özellikleri ve sağlık bakım gereksinimleri değerlendirilir ve bu alanda hemşirenin rolleri incelenir. Çocukla iletişim teknikleri, kritik düşünme ve çocukta yaratıcılığın geliştirilmesi konuları tartışılır. Ayrıca çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında karşılaşılan etik sorunlar irdelenir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 738 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-I S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Halk sağlığı hemşireliğinin tarihi, hemşirelik teorileri, toplum sağlığını etkileyen faktörler, sağlık ekonomisi, toplum sağlığı ve sağlık politikaları, sağlıklı çevre, adolesan ve çocuk sağlığı, halk sağlığı problemleri, okul çağı çocuklarının sağlığı ve iş sağlığı alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 739 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-II S 3 8 5
Amaç ve Hedefler

Aile sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği, Ailede Yaşanan Krizler ve Halk Sağlığı Hemşireliği, Toplum sağlığını etkileyen sorunlar (Şiddet, göç, savaş ve terör, yoksulluk), Olağanüstü durumlarda Halk sağlığı hemşireliği, Halk sağlığı hemşiresinin değişen rolleri, Bulaşıcı hastalıklar ve Halk sağlığı hemşireliği, Sağlık bakımı: Ulusal ve uluslar arası bakış açısı alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 741 Sağlık Eğitimi-İlke, Süreç ve Yöntemler S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Aile ve eğitim, eğitim yöntemleri, eğitimde ölçme ve değerlendirme teknikleri, yetişkin eğitiminin özellikleri, eğitim psikolojisi, sağlıkta eğitim planlaması, interaktif eğitim yöntemleri, yetiştiricilik kavramı, uygulamalar alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 742 Okul Sağlığı Hemşireliği S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Okul sağlığı kavramı, Okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, Okul sağlığında kavramsal modeller, Okul çevresi ve sağlıkla ilgili risklerin yönetimi, Okulda sağlığı geliştirme, Okul hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım, Sağlık eğitimi ve teknolojinin kullanımı, Olağandışı durumlara yönelik planlamalar ve politikaların oluşturulması, adölesan dönem sağlık sorunları, adölesana yaklaşım, adölesan dönemde sağlığın korunması ve geliştirilmesi alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 743 Aile Sağlığı ve Evde Bakım Hemşireliği S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Aile kuram ve teorileri, Sağlıklı aile, Aile sağlığını etkileyen faktörler, Evde bakım hemşireliğinin gelişimi, Evde bakımın yasal, etik ve kültürel yönleri, Evde bakımın birey ve aileye psikososyal etkileri, Evde bakımda birey, aile ve hemşirenin sorumlulukları, Evde hospiz bakımı, Kronik hastalıklarda evde bakım hizmeti, Kronik hastalıklarda bakım-tedavi- korunma, Kronik hastalıklar ve yaşam kalitesi, Kronik hastalıklarda halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 744 İşçi Sağlığı S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

İş ve işçi sağlığı kavramı, İş sağlığı ile ilgili risklerin yönetimi, İş sağlığı düzeyini belirlenmesi, İşçi sağlığını koruma ve geliştirme, İş sağlığı alanındaki yasal düzenlemeler, İş sağlığı hemşiresinin rol, görev ve sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliğinde sağlık hedefleri, İş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama,İş sağlığına yönelik eğitim program geliştirme, İş yeri sağlık hizmetlerinin yönetimi alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 745 Gerontoloji- Geriatri Hemşireliği S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Yaşlılık ve yaşlanma teorileri, Yaşlı bireylerin temel sağlık sorunları, Yaşlıların psikososyal gereksinimleri, Yaşlı bireyler için evde sağlık hizmetleri, Yaşlı bireyler için uzun dönem kurum bakımı, Yaşlı bireylere yönelik alternatif bakım, Yaşlı bakımında halk sağlığı hemşireliğinin rolleri, Türkiye’de yaşlı politikaları ve yaşlı bakım hizmetleri alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 746 İnfertilite Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

İnfertilite tanımı, infertilite sınıflandırması, nedenleri, infertilite teadvisi, infertilitenin psikososyal yönden çiftler üzerine etkileri, infertilite ve kriz, yardımcı üreme teknikleri, yardımcı üreme tekniklerinin uygulanma aşaması, yardımcı üreme tekniklerinin yan etkileri, çiftler üzerine psikososyal ve ekonomik etkileri, yardımcı üreme tekniklerinde etik sorunlar, yardımcı üreme tekniklerine yönelik yasal ve hukuki düzenlemeler, yardımcı üreme tekniklerinde hemşirenin rol ve sorumlulukları alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 747 Kadın ve Liderlik S 2 0 2
Amaç ve Hedefler

Liderlik kavramı, teorileri, tipleri; liderin sahip olması gereken özellikleri, toplumsal cinsiyet bakış açısının kadına ve kadının liderlik davranışlarına ve kadın mesleğine yansımaları; mükemmellik, değişim ve liderlik ilişkisi; profesyonel gelişme süreci ve liderlik ve kadın ilişkisi; akademik ve klinik ortamlarda kadının liderlik eğitimi alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 748 Bilim Felsefesi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bilim Ve Felsefeyle İlgili Temel Kavramlar. Bilimin Tarihi Gelişimi, Bilim Felsefesi İle Uğraşan Düşünürler, Platon, Aristoteles, İslam Düşünürleri, Bacon, Lock, Hume, Kant, Hegel, Marx, Comte, Carnap, Pozitif Bilim Anlayışı, Dilthey, Frankfurt Okulu, Habermas, Popper, Lakatos, Kuhn, Fayarebant, Wittgenstein, Heidegger alanında teorik bilgi ve beceri kazandırılır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 749 Hemşirelik Bilişimi S 3 0 3
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl iletilebileceği, nasıl saklanacağı ve yönetileceği, nasıl enformasyona ve bilgiye dönüştürüleceği konularında yetkinlik kazandırmaktır.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 750 Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri Z 2 1 3
Amaç ve Hedefler

Bu derste genel olarak sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkili bir bilimsel proje nasıl hazırlanır ve yazılır konusunda teorik bilgi verme ve pratik beceriler kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, Proje nedir, bilimsel araştırmaların gerekliliği ve projeye mali desteğin bulunmasının önemi konusunda fikir ve bilgi sahibi olur. Etkili bir projenin dili ve jargonu ne olmalıdır konusunda bilgi sahibi olur. Proje başlığının ve proje özetinin yazılması konusunda bilgi sahibi olur. Özgün değerin ve yaygın etkinin yazılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur. Proje çıktılarının paylaşımı ve yayılımı ile projenin amaç ve hedeflerinin yazılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur. Konu, kapsam ve literatür özetlerinin yazılması, yöntemin yazılması, proje yönetimi, ekip ve araştırma olanakları, İş paketleri, İş-zaman çizelgesinin oluşturulması, başarı ölçütleri, risk yönetimi ve B planı ile bütçenin oluşturulması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olur. Panelist/hakemlerin değerlendirme şekilleri konusunda bilgi sahibi olur ve yazılmış bir projenin genel bir değerlendirmesini yapabilir

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 751 Bilimsel Makale Yazma Teknikleri Z 2 1 3
Amaç ve Hedefler

Sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkili bir makal yazmanın temel ilkeleri verilir. Başlık, yazarlar ve sağlık bilimleri alanında bir makaleye yazar olabilme ölçütleri, özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve metod, bulgular ve bulguların ifadesi, hangi görsel sunum şekillerinin seçileceği, bulguların yazılmasındaki organizasyon, şekil altlarının yazılması, tartışmanın yazılması, bildiri/teşekkür (acknowledgement) bölümünün yazılması, referanslar ve referans seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili teknik, teorik bilgiler verilir. Ayrıca bunların pratik uygulamaları yapılır. Bunlara ek olarak, bir makalenin hakem veya editör gözüyle değerlendirilmesi, makale dili, jargon gibi konular hakkında bilgiler verilir.

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
HEM 752 Seminer Z 1 0 0
Amaç ve Hedefler

Bu derste, Hemşireliğe ilişkin temel konuların irdelenmesi ve bu doğrultuda öğrencinin literatür çalışması yapması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciden hemşirelik alanında literatür çalışması yapabilme bilgi ve becerisini kazanmış olması beklenmektedir.