Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Also available in: English

  • Prof. Dr. Ahmet Ergün
  • Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer
  • Prof. Dr. İrfan Çolpan
  • Prof. Dr.Sakine Yalçın
  • Prof. Dr.Gültekin Yıldız
  • Prof. Dr. Kemal Küçükersan
  • Prof. Dr. Seher Küçükersan
  • Prof. Dr. Adnan Şehu
  • Doç. Dr. Pınar Saçaklı

 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
VET611 BESİN MADDELERİ VE ANALİZLER 2 2 3
VET612 KANATLILARIN BESLENMESİ 2 2 3
VET613 PET VE LABORATUVAR HAYVANLARININ
BESLENMESİ
2 2 3
VET614 RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 2 2 3
VET615 RUMİNANTLARIN BESLENMESİ 2 2 3
VET616 YEMLER, YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2 3
VET617 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENME
HASTALIKLARI
3 0 3
VET618 TEK MİDELİ HAYVANLARIN
BESLENMESİ
3 0 3
VET619 YEM DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ, YEM
MADDELERİNİN İŞLENMESİ VE KARMA YEM HAZIRLAMA TEKNOLOJİSİ
3 0 3
VET620 YEM KATKI MADDELERİ 3 0 3
VET650 SEMİNER 0 2 0
VET700 TEZ ÇALIŞMASI

VET611
Yem olarak kullanılan tüm maddelerin besin madde içeriklerinin ve zararlı
olabilecek yönlerinin laboratuar ortamında belirlenmesini içermektedir

VET612
Tavuk, hindi, ördek gibi kanatlıların beslenme konularını kapsamaktadır.

VET613
Pet hayvanlarının (Kedi, köpek vs) tüm fizyolojik dönemlerindeki beslenmelerini
ve dikkat edilecek noktaları içermektedir.

VET614
Hayvanların beslenmeleri için gerekli yem maddelerinin günlük miktarlarının besin
madde ihtiyaçlarına ve yemlerin özelliklerine uygun olarak hesaplanmasını
içermektedir

VET615
Büyükbaş ve küçükbaş ruminantların (Sığır, koyun, keçi) tüm fizyolojik
dönemlerindeki beslenme konularını içermektedir.

VET616
Hayvan Beslenmesinde kullanılan yem ham maddelerinin tanıtılması konularını
ihtiva etmektedir.

VET617
Hayvanların beslenme hatalarından kaynaklanan hastalıklar ve önlemlerini
kapsamaktadır.

VET618
Tek mideli hayvanların değişik fizyolojik dönemlerinde beslenmesini
kapsamaktadır.

VET619
Yem maddelerinin hayvan türlerine göre enerji, protein ve diğer yönlerden
değerlendirilebilirliğini gösteren parametreleri içermektedir. Aynı zamanda yem
maddelerinin işlenmesini ve karma yem teknolojisini kapsamaktadır.

VET620
Yem hazırlamada kullanılan yem katkı maddelerinin (verim ve kalite artırıcılar,
prezervatifler vs.) tanıtılmalarını, kullanım miktarlarını, kullanılması gereken
durumları kapsamaktadır.

VET650

VET700