Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Also available in: English


  • Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu
  • Prof. Dr. T.Haluk Çelik
  • Prof. Dr. Özlem Küplülü
  • Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli
  • Doç. Dr.Muammer Göncüoğlu
  • Doç. Dr Fatma Seda Bilir Ormancı

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
VET601 ET HİJYENİ 2 2 3
VET602 GIDA KİMYASI 2 2 3
VET603 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 2 2 3
VET604 KANATLI ETİ HİJYENİ 2 2 3
VET605 SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2 2 3
VET606 VETERİNER HALK SAĞLIĞI 3 0 3
VET607 ET BİLİMİ 3 0 3
VET608 ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3 0 3
VET609 GIDA KONTAMİNANTLARI 3 0 3
VET610 GIDA MUHAFAZASI 3 0 3
VET650 SEMİNER 0 2 0
VET700 Tez Çalışması

VET601
Kasaplık canlı hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri, kesim prosesi ve
hijyeni, Kesimhanelere yönelik uygulamalar hakkında bilgilerin elde edilmesi.

VET602
Hayvansal kaynaklı gıda maddelerinin bileşimleri, etkileri, gıdada meydana
getirdikleri değişiklikler, etkileşimleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

VET603
Gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonlar ve bozulmalara neden olan
mikroorganizmaların özellikleri, bulaşma yolları, izolasyon ve identifakasyon, riskli
gıdalar, ileri teknikler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

VET604
Kasaplık kanatlı hayvanların kesim öncesi ve sonrası koşulları, kesim yöntemleri,
muhafazası, risk değerlendirmesi, tüketime kadar olan zincirde hijyenik koşullar
ile ilgili bilgilerin kazanılması amaçlanmaktadır.

VET605
Sütün oluşumu, süt bileşenleri, sağım hijyeni ve muhafazası, süt ve süt ürünleri
üretim teknolojileri, kalite kontrolu konularında bilgi birikiminin sağlanması.

VET606
Halk sağlığında Veteriner Hekimlerin görev ve sorumluluklarının tanımlanması.

VET607
Kasaplık hayvanların kesiminden sonra kasların ete dönüşümü, etkileyen
faktörler, kalite değerlendirmesi, etin muhafazası ile ilgili bilgileri içermektedir.

VET608
Et ürünleri kapsamında sucuk, pastırma, sosis-salam yapım teknolojileri, hijyenik
üretim koşulları, muhafazası hakkında gerekli bilgilerin elde edilmesi.

VET609
Gıda kontaminantları, bulaşma yolları, etkileri, yasal uygulama şekilleri, saptanma
koşulları ile ilgili bilgilerin kazanılması amaçlanmaktadır.

VET610
Gıdalarda uygulanan muhafaza yöntemleri, raf ömrü üzerinde etkili olan faktörler,
muhafazada kullanılan materyaller hakkında bilgi edinilmesi.

SEMİNER

Tez Çalışması