Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Also available in: English

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
Ders Listesi

1.YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FTR601 Klinik Çalışma I Z 0 8 4 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 8 4 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FTR603 Biyomekanik S 3 0 3 6
FTR605 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Değerlendirme S 3 0 3 6
FTR607 Mobilizasyon ve Manipülasyon Yöntemleri S 3 0 3 6
FTR609 Kas İskelet Sistemi Travmaları Rehabilitasyonu S 3 0 3 6
FTR611 Nörolojik Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR613 Motor Gelişim S 3 0 3 6
FTR615 Yumuşak Doku Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR617 Yutma Bozukluklarında Değerlendirme Yöntemleri S 3 2 4 6
FTR619 Nörolojik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme S 3 0 3 6
FTR621 Koruyucu Pediatrik Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR623 Pediatrik Rehabilitasyonda Motor Öğrenme S 3 0 3 6
SBE603 Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Bilgi Yönetimi S 3 0 3 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
1.Yarıyılda Alınması Gereken Toplam AKTS 30

2.YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FTR600 Seminer Z 2 2 0 3
FTR602 Klinik Çalışma II Z 0 8 4 6
Zorunlu Alınması Gereken AKTS Toplamı 2 10 7 9
KODU TÜRKÇE DERS ADI Z/S T P K AKTS
FTR604 Elektroterapi S 3 0 3 6
FTR606 Isı, Işık ve Hidroterapi Uygulamaları S 2 3 3 6
FTR608 Ortopedik Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR610 Geriatrik Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR612 Nöroşirurjide Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR614 Pediatrik Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR616 Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon S 3 0 3 6
FTR618 Pediatrik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme S 3 0 3 6
FTR620 Ortopedik Rehabilitasyonda Değerlendirme Yöntemleri S 3 0 3 6
FTR622 İleri Terapik Egzersizler S 3 2 4 6
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
2.Yarıyılda Alınması Gereken Toplam AKTS 30

3.YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FTR624 Özel Konular Z 4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3.Yarıyılda Alınması Gereken Toplam AKTS 30

4.YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FTR624 Özel Konular Z 4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
4.Yarıyılda Alınması Gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm Yarıyıllar İçin Zorunlu Derslerden Alınması Gereken Toplam AKTS Kredisi 75
Tüm Yarıyıllar İçin Seçmeli Derslerden Alınması Gereken Toplam AKTS Kredisi 45
Programdan Mezuniyet İçin Gerekli AKTS Kredilerinin Toplamı 120
KODU DERSİN AMACI
FTR600 Tez ya da bir çalışma ile ilgili literatür taranması, planlanması, verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları danışmanı rehberliğinde yapar.
FTR601 Fizyoterapistlerinin klinik çalışmaları sırasında karşılaştıkları vakalarda, grup çalışması yöntemiyle, problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını grup içinde tartışmasını sağlayarak klinik problem çözme becerilerini geliştirmek
FTR602 Fizyoterapistlerinin klinik çalışmaları sırasında karşılaştıkları vakalarda, grup çalışması yöntemiyle, problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını grup içinde tartışmasını sağlayarak klinik problem çözme becerilerini geliştirmek
FTR603 Temel biyomekanik prensipler, mekanik özellikler, vektör analizleri, biyomekanikte uygulanan kinetik ve kinematik, iş/enerji değerlendirme yöntemleri
FTR604 Alçak ve yüksek frekanslı akımların farklı patolojik durumlarda kullanılması ile ilgili yöntemler incelenecektir.
FTR605 Bu dersin amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarında, sağlıklı ve hasta kişilerde değerlendirmenin önemini kavrama, yaşam kalitesi ve fonksiyonel hareket yeteneğinde kısıtlanmaya yol açan problemleri tanımlayabilmek için uygun fizyoterapi değerlendirmelerini seçebilme ve değerlendirme sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme ile ilgili kavramsal ve kliniksel bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
FTR606 Fizyoterapide kullanılan yüzeyel sıcaklık yöntemlerini ve hidroterapi uygulamaları konusunda temel bilgiler ve uygulama örneklerini seminer sunumu yaparak ve pratik uygulamalar ile gözden geçirmektir.
FTR607 Farklı mobilizasyon ve manipulasyon tekniklerini tanıtmak; bu teknikleri uygulamaya koymak ve farklı tedavi protokollerini tartışmak.
FTR608 Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik problemlerde, patolojiye ve uygulanan cerrahiye özel olarak uygulanan değerlendirme yöntemlerini ve çeşitli fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını detayları ile bilme ve tartışma yeteneğini geliştirmek, en uygun fizik tedavi rehabilitasyon planını oluşturma, tedavi yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek, ilgili güncel literatürü takip ederek bunların analizini yapabilme ve tartışarak üzerinde yorum yapabilmeyi sağlamak
FTR609 Kas iskelet sistem anatomisi ve biyomekaniği, bu sistemi ilgilendiren major ve minör travmaların etki mekanizmaları ve nedenleri ile bu travmaların ortaya çıkardığı yaralanmalar ve fonksiyon kayıplarında uygulanan rehabilitasyon yaklaşımlarında klinik karar verme yeteneğini geliştirmek, ilgili güncel literatürü takip ederek yeni fikirler ve çalışmalar oluşturmaktır.
FTR610 Yaşın ilerlemesi ile birlikte meydana gelen fizyolojik değişiklikleri açıklamak , sağlıklı ve özürlü yaşlılar için gerekli değerlendirme ve egzersiz programları konusundaki uygulamaların kavranmasını sağlamak, sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesi konusunda bilinçlendirmektir .
FTR611 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri, Nörolojik Rehabilitasyon alanına transfer edebilme, Nörolojik Rehabilitasyon alanındaki güncel bilgileri eleştirisel yaklaşımla değerlendirme, bütünleştirme ve yeni bilgiler oluşturma becerilerine katkıda bulunmaktır.
FTR612 Dersin amacı; pediatrik ve erişkin hastalarda, beyin ve sinir cerrahisi endikasyonu olabilecek durumlarda, pre-post operatif akut, subakut ve kronik dönemlerde oluşan problemleri tanımlayabilme, klinik problem çözme, uygun değerlendirme yöntemlerine karar verebilme, patolojiye, oluşabilecek komplikasyonlara ve klinik duruma özgü, fizyoterapi rehabilitasyon programlarını planlayabilme becerisini artırmaya yönelik, bilgi ve beceri kazandırmaktır.
FTR613 Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında önemli bir konu olan çocuğun motor gelişimi ele alınır. Bu derste, fetüs döneminden çocukluk dönemine kadar motor gelişimin, hareket ve fonksiyon gelişiminin kavranması, gelişimsel süreç ve prensiplerinin anlaşılması, motor gelişim basamaklarının evrelerinin detaylı kavranması ve pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında motor gelişim, hareket ve fonksiyon gelişim özelliklerini kullanmayı öğretmeyi amaçlar
FTR614 Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında yer alan çeşitli çocukluk çağı hastalıklarına yönelik uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi, değerlendirmeler ışığında problem çözme ve etkin fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kapsamlı olarak incelemek.
FTR615 Yumuşak dokunun temel anatomik prensipleri ve fonksiyonunu gözden geçirmek,yumuşak doku yaralanmalarının mekanizmasını tanıtmak, fizyoterapi ve rehabilitasyon stratejilerini tartışmak ve bu stratejileri uygulama ve araştırma alanına aktarmak.
FTR616 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde kulanılan fizyoterapi yöntemleri, fizyoterapistin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolü, kronik hastalıklar sırasında koruyucu fizyoterapi yöntemlerinide klinik karar verme yeteneğini geliştirmek, ilgili güncel literatürü takip ederek yeni fikirler ve çalışmalar oluşturmak.
FTR617 Yutma bozukluklarında klinik değerlendirme yöntemlerinin ve sonuçlarının yorumlanmasının anlatılacaktır.
FTR618 Pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin klinik çalışmaları sırasında sık karşılaştıkları vakalarda bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmektir.
FTR619 Nörolojik Hastalığı bulunan çeşitli vakalarda, uluslararası ve güncel sınıflandırma sistemleri kullanılarak klinik problemlerin bozukluk, fonksiyon ve katılım düzeyinde tanımlanabilmesi, nörolojik rehabilitasyon alanında eriştiği derin ve sistematik bilgiyi kullanarak uygun müdahale planı için hipotez geliştirme, problem çözme ve klinik karar verme becerisini artırmaktır.
FTR620 Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde klinik karar verme yeteneğini geliştirmek, ilgili güncel literatürü takip ederek yeni fikirler ve çalışmalar oluşturmak.
FTR621 Pediatride sağlıkla ilgili temel kavramların ve sağlığı etkileyen durumların tanımlanması, sağlığın korunmasına ve yükseltilmesine yönelik hizmetlerin planlanması ve yönlendirilmesinde sağlık çalışanlarının rollerinin tanımlanması ve koruyucu fizyoterapi hizmetleri konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
FTR622 Dersin amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarında farklı yaş gruplarında, hastayı değerlendirmek ve program geliştirmek için gerekli yaklaşımları, egzersiz tedavisinin amaçlarını, egzersiz programının planlanmasını öğretmek, motor öğrenme prensipleri dahilinde etkili egzersiz stratejileri geliştirmek, fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik karar vermenin önemini kavratmak, klinik karar verme becerisi geliştirmek, uygun egzersiz programı hazırlama yetisini kazandırmak, temel değerlendirme ve ölçme yöntemleri ile belirlenen bozukluklarda problem çözme ve egzersiz programını oluşturma becerisini geliştirmektir.
FTR623 Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyonda motor öğrenme, motor öğrenme teorileri, stratejileri ve modelleri ile motor öğrenmenin uygulamalar ve fizyoterapi ve rehabilitasyondaki kullanımı ileri düzeyde kapsamlı olarak incelenecektir.
FTR624 Yüksek lisans tezini bilimsel ilkeler uygun olarak yürütmektir.
SBE603 Sağlık alanında araştırma planlama, yürütme, elde edilen verilere uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçlarını yorumlama bilgisine, gerekli istatistiksel paket programını kullanma becerilerine sahip olması, uygun rapor yazım yöntemi, dipnot ve kaynak gösteriminin yanı sıra bilimsel araştırma etiği kurallarını benimsemiş tutumlar kazandırılması hedeflenmektedir.