Fizyoloji

Also available in: English

Prof. Dr. Emine Koç (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Behzat Noyan
Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer
FZY 600
FZY 603
Bu ders fizyoloji alanında, organ sistemlerinin incelenmeye başlanmasından önceki
basamaktır. Vücut sıvılarının dağılımı, hücre zarında madde taşınması ve zar potansiyelleri
hücrelerin ortak özellikleri olup, tüm organlar hakkındaki özel bilgiler, bu derste hücreler hakkında verilen temel bilgiler üzerine kurulur.
FZY 612
Kas ve periferik sinir sistemi fizyolojisi, fizyolojinin temel konularındandır.
Öğrenciler vücutta hareket mekanizması, kas ve periferik sinir sisteminin fizyolojik özellikleri
hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Öğrenciler, bu derslere katılmak ve hazırlanarak gelmek
zorundadır.
FZY 632
Dolaşım Fizyolojisi yüksek lisans dersi, Fizyoloji Programı içerisinde zorunlu olarak
belirlenmiştir. Teorik bilginin öğrenilmesi ve konularla ilgili bazı pratik çalışmaların, deneylerin yapılması hedeflenmektedir. İnsan dolaşım sistemi ve kalbinin fizyolojik özellikleri hakkında genel bilgiler öğrenilecektir. Bu amaçla haftada iki saat teorik ve bir saat de laboratuar çalışması planlanmıştır. Öğrenciler, bu derslere katılmak ve hazırlanarak gelmek zorundadır.
FZY 633
MSS Fizyolojisine giriş yüksek lisans dersi, Fizyoloji Programı içerisinde seçmeli
olarak belirlenmiştir. Teorik bilginin öğrenilmesi hedeflenmektedir. MSS fizyolojik özellikleri
hakkında genel bilgiler öğrenilecektir. Bu amaçla haftada 3 saat teorik ders planlanmıştır.
Öğrenciler, bu derslere katılmak ve hazırlanarak gelmek zorundadır.
FZY 634
Ders teorik bilginin öğrenilmesi ve konuyla ilgili bazı pratik çalışmaların yapılmasını
hedeflemektedir. İç salgı bezleri fizyolojisi dersi ile öğrenciler, vücudumuzdaki farklı hormonları, etki mekanizmalarını ve vücuttaki etkilerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, bu derslere katılmak ve hazırlanarak gelmek zorundadır.
FZY 654
Laboratuvar çalışması, fizyoloji bilgilerinin pekiştirilmesi ve bu alanda
bilinmeyenlere cevap arayan araştırmalarda kullanılan temel yöntemlerden birisidir. Araştırmacı,laboratuvar güvenilirliğini sağlayacak temel çalışma kuralları, araştırma ve hayvan etiği hakkında bilgi sahibi olmalı, Fizyoloji laboratuvarlarındaki ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanabilmeli ve çeşitli deney yöntemlerini uygulayabilmelidir.
FZY 656
Fizyoloji alanında güncel bir konuda sunum yapmak ve sunum yapma yeteneğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer’in formatı konuyu seminer katılımcıları ile tartışma
şeklindedir.