Fitoterapi

Bilimsel Çalışma Alanları
Tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemlerinden modern tıpta da kabul gören ve tüm dünyada giderek yaygınlaşan bitkilerle tedavi (Fitoterapi) de kullanılan tüm bitkisel kökenli preparatların ( tıbbi çaylar,aromaterapötikler, likit ve/veya katı ilaç formunda bitkisel ürünler ) üretimi, kullanılış alanları, dozları ve ilaç etkileşimleri Fitofarmasi –Fitoterapi içinde değerlendirilir.
Bitkilerin kendi yaşamlarını sürdürmek için ürettikleri fitokimyasalları içeren bitkisel materyaller, standardize bitki ekstrelerinden üretilen bitkisel farmasötik preparatlar, hastalıklardan korunmada, günlük rahatsızlıkların tedavisinde ve/veya konvensiyonel ilaçlarla yapılan tedaviyi desteklemekte ve anti aging uygulamaları ile yaşlılık hastalıklarında yararlanılan doğal ürünler teorik dersler ve tıbbi çay hazırlama uygulamaları ile öğretilir.

Halk sağlığını koruyup geliştirme görev ve sorumluluğu olan eczacının,eğitimi sırasında eczacılık meslek bilimlerinden edindiğitüm bilgilerini değerlendirerek, eczanesinde bulunacak bitkisel kökenli farmasötik preparatlar( tıbbi çaylar,aromaterapötikler, apiterapötikler, likit ve katı ilaç formunda bitkisel ürünler) ve besin destekleriile ilgili ilaç ve sağlık danışmanlığını yapmasını sağlayacak eğitim verilir.Halk sağlığını koruyup geliştirmek görev ve sorumluluğu olan tüm sağlık profesyonellerine de bitkisel farmasötik preparatların, yan etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç etkileşimleri ile ilgili bilgi paylaşımı ve ortak araştırma projeleri de gerçekleştirilir.

Eğitim programları
(Lisans)
NEPHAR 404 Fitofarmasi-Fitoterapi
NEPHAR 802 Bitkisel Preparapatlar (Pharmacy Service)
NEPHAR E 756 Aromaterapi
NEPHAR E 609 Nutrasötikler (Besin Destekleri)
NEPHAR E 762 Tamamlayıcı Destekleyici Tedaviler
(Lisansüstü)
(Eczacı, hekim ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik)
Fitoterapi Yüksek Lisans Programı ( YÖDAK 33/2006-15-188; 3 .3.2015)
Fitoterapi Doktora Programı ( YÖDAK 33/2006-15-189; 3 .3.2015)

İletişim :
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi
Fitofarmasi-Fitoterapi Bilim Dalı
Yakın Doğu Bulvarı PK: 99138, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs
Tel: +90 (392) 680 20 00 /108
Faks: +90 (392) 680 20 38
E-mail: [email protected]

PROGRAM HEDEFİ : Tüm dünyada kullanımı ve üretimi hızla yaygınlaşan bitkisel ilaçların, insan sağlığı için güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilgili sağlık profesyonelleri yetiştirmek; bitki-ilaç etkileşimlerinin ve yanlış bitkisel ürünlerin halk sağlığına zarar vermesini önlemek, halk sağlığını koruyup geliştirmeye katkıda bulunmaktır.

PROGRAMA KABUL EDİLECEK ADAYLAR : Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Fizyoterapi bölümü mezunları. Biyoloji ve Kimya bölümleri mezunları Eczacılık Fakültesi lisans dersleri (Farmakognozi ve Farmakoloji lisans derslerini ) almak koşuluyla programa kabul edilirler.

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ, [email protected]

PROGRAM ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ, [email protected]

Prof. Dr. Ali H. MERİÇLİ, [email protected]

Prof. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ, [email protected]

Assoc. Prof. Dr. Bilgen BAŞGUT, [email protected]

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
EFT 600 Yüksek Lisans Tezi Z
EFT 601 Fitoterapi Seminerleri Z 0 2 0
EFT 602 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler S 3 3 4
EFT 603 Tıbbi Çaylar ve Tıbbi Yağlar S 3 3 4
EFT 604 Rasyonel Fitoterapi ve Klinik Uygulamalar S 3 3 4
EFT 605 Klinik Aromaterapi S 2 2 3
EFT 606 Materia Medica* S 3 3 4
EFT 607 Fitofarmakoloji ve İlaç Etkileşimleri S 3 0 3
EFT 608 Fitoterapide Bilimsel Araştırma ve İnovasyon S 3 3 4

EFT 600 Yüksek Lisans Tezi
Amaç ve Hedefler
Tıbbi bitkisel ürünlerin; tıbbi çay veya ilaç formunda örneklerinin kullanıldığı sağlık sorunları, kullanılan ürünlerin kalitesi, güvenliliği, var ise yan etki, ve kontrendikasyonları ile, günlük dozları ve özel hasta gruplarındaki durumu ile klinik uygulamalarını inceleyen araştırma konuları projelendirilir.

EFT 601 Fitoterapi Seminerleri (0 credits)
Amaç ve Hedefler
Eczanelerde bulunan ve çoğu kez hekimlerin de reçeteye yazdığı bitkisel ilaçların hasta gruplarında kullanılış özellikleri, olası yan etkiler,var ise kontraendikasyonları vb detaylar ile ; tıbbi bitkisel ürünlerin üretimi,GAHP ve GLP konularının işlendiği seminerler yapılır.

EFT 602 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler 4 (4 credits)
Amaç ve Hedefler
Geleneksel kullanılışlardan günümüze gelişen bitkisel ürünler ile yapılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri; Ayurveda, çin tıbbı, kore tıbbi, kampo tıbbı vb.öğretilir..

EFT 603 Tıbbi Çaylar ve Tıbbi Yağlar (4 credits)
Amaç ve Hedefler
Tıbbi Çay reçetelerinde yer alan, ESCOP ve EMA-HMPC monograflarına uygun bitkisel droglardan tıbbi çay hazırlanması; soğuk pres veya superkritik CO2ekstraksiyon metodu ile elde edilen sabit yağların ( çörekotu yağı, buğday embriyo yağı, nar çekirdeği yağı, Hindistan cevizi yağı vb ) günümüzün en önemli sağlık sorunları obezite, kanser, kalp-damar hastalıkları, bunama ve stres vb sorunlarda koruyucu ve destekleyici kullanılışları ile klinik uygulama sonuçları irdelenir.

EFT 604 Rasyonel Fitoterapi ve Klinik Uygulamalar (4 credits)
Amaç ve Hedefler
Çeşitli endikasyonlarda(solunum, kalp-dolaşım, sinir, urogenital, gastrointestinal sistem hastalıkları,cilt, geriatri ve çocuk hastalıklar vb) kullanılan, hekimlerin de reçeteye yazdığı bitkisel ilaçlarla ilgili çok merkezli klinik araştırmalar, koruyucu ve destekleyici olarak kullanılan bitkisel ürünler ile ilgili klinik araştırmalar ve meta analizler incelenir.

EFT 605 Klinik Aromaterapi (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Aromaterapi ve eczane kalitesinde aromaterapötikler ile klinik uygulamaları öğretilir.Aromaterapi dersinin hedefi, halk sağlığını korumak ve hastaların günlük ve kronik hastalıklarında desteklemeyi ve onların yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunmaktır.

EFT 606 Materia Medica (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Bitkilerin tedavide kullanılmasının nedeni olan içerdikleri fitokimyasallar, kimyasal yapıları, tanınmaları, miktar tayinleri ve biyolojik aktiviteleri ile kullanım alanları ve dozları öğretilir.

EFT 607 Fitofarmakoloji ve Bitki-İlaç Etkileşimleri (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Fitofarmakoloji, farmakoloji ve farmakognozi bilimlerinin ortak çalışma alanı olarak ifade edilir. Bitkisel ilaçların biyolojik etkilerine,etki mekanizmalarının farmakolojik yaklaşımla değerlendirilmesi, bitkisel ürünler ile konvensiyonel sentetik ilaç etkileşimleri tartışılır.

EFT 608 Fitoterapide Bilimsel Araştırma ve İnovasyon (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Fitoterapide araştırma alanları, araştırma planlama ve projelendirme, kaynak toplama, alan ve veya laboratuvar /klinik çalışma ile ürün geliştirme konuları interaktif olarak irdelenir ve proje çıktısı sağlanır.

PROGRAM HEDEFİ : Tüm dünyada kullanımı ve üretimi hızla yaygınlaşan bitkisel ilaçların, insan sağlığı için doğru üretimi ve güvenli kullanımı konusunda bilgili, bu konuda eğitim verebilecek veya bitkisel sağlık ürünleri ile ilgili sektörde danışmanlık yapabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek; bitkisel ürünler ile ilgili halk sağlığını koruyup geliştirmeye katkıda bulunmaktır.

PROGRAMA KABUL EDİLECEK ADAYLAR : Eczacılık Fakültesi mezunları (5 yıllık) doğrudan başvurabilirler. Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Fizyoterapi bölümü ve Veteriner Hekimliği mezunları. Biyoloji ve Kimya bölümleri mezunları ile 4 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları fitoterapi yüksek lisansı yapmış olmaları koşuluyla programa kabul edilirler.

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ,[email protected]

PROGRAM ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ, [email protected]

Prof. Dr. Ali H. MERİÇLİ, [email protected]

Prof. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ, [email protected]

Assoc. Prof. Dr. Bilgen BAŞGUT, [email protected]

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K
EFT 700 Doktora Tezi Z
EFT 701 Bütüncül Tedavi Yaklaşımlarında Güncel Konular S 3 0 3
EFT 702 Geriatide Fitoterapi S 3 2 4
EFT 703 Onkolojide Fitoterapi S 2 2 3
EFT 704 Kardiyovasküler Sistem Fitoterapötikleri S 3 0 3
EFT 705 Cilt ve Saç ve Antiağing Uygulamalarında Fitoteraötikler S 3 0 3
EFT 706 Homeopati / Homeoterapi S 3 0 3
EFT 707 Apiterapi ve Apiterapötikler S 2 0 2
EFT 708 Öğretim ve Yazım Teknikleri S 2 2 3
EFT 709 Vaka Tartışmaları S 3 2 4

EFT 700 Doktora Tezi
Tez çalışması

EFT 701 Bütüncül Tedavi Yaklaşımlarında Güncel Konular (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Bütüncül tedavi konularında güncel yaklaşımlar, yasal düzenleme ve gelişmeler, FDA,EMA-HMPC öneri ve uygulamaları ile yerel uygulamaların değerlendirilmesi tartışılır.

EFT 702 Geriatide Fitoterapi (4 credits)
Amaç ve Hedefler
Tüm dünya yaşlı nufüs artmakta olduğundan yaşlılık hastalıkları da artmaktadır, yaşlı kişilerin sağlık sorunlarını destekleyici ve yaşam kalitesini artırıcı bitkisel ürünlerin ayrıntılı tanıtılması, hazırlanması ve koruyucu veya tamamlayıcı olarak kullanılışı ile ilgili bilgilerin, ilaç etkileşimleri ile birlikte verilmesi amaçlanır.

EFT 703 Onkolojide Fitoterapi (3 credits)
Amaç ve Hedefler
WHO kayıtlarında en önemli hastalıkların başında yer alan kanserde koruyucu olarak kullanılabilecek bitkisel ürünler ile, kemoterapi-radyoterapi vb kanser tedavisi gören hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatmaya yardımcı bitkisel ürünlerin tanıtımı, hekim-eczacı-hasta ve hasta yakını işbirliği ile doğru kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı hedeflenir.

EFT 704 Kardiyovasküler Sistem Fitoterapötikleri (3 credits)
Amaç ve Hedefler
İnsan ölüm nedenlerinden en önemlilerinden birisi olan kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanılabilecek geleneksel ve güncel bitkisel ürünlerin tanıtımı, damar sağlığını koruyucu,kalp krizlerini önleyici bitkisel preparatlarla ilgili klinik çalışmaların değerlendirilmesi, kalp ve damar sağlığı konusunda toplum için tüm sağlık profesyonellerine ve yöneticilerine yönelik pratik bilgi paylaşım ortamı yaratmak.

EFT 705 Cilt, Saç,Vücut Bakımında ve Antiağing Uygulamalarında Fitoterapötikler (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Bitkisel ürünlerin en yaygın üretildiği ve kullanıldığı alanlardan biri olan cilt-saç ve vücut bakım ürünleri ile antiaging uygulamalarında yer alan tıbbi bitkiler, bitkisel preparatların ( bitkisel yağlar, bitki ekstreli cilt-saç bakım ürünleri vb) üretim koşullarının, kullanılış şekil ve dozları ile olası yan etkilerinin değerlendirilmesi, ayrıca kronik cilt hastalıklarında destekleyici bitkisel ürünlerin tartışılması yapılır.

EFT 706 Homeopati / Homeoterapi (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Benzerle tedavi yöntemi olan homeopati / homeoterapi’nin tarihi, prensipleri, gelişimi, homeopati akademileri, homeopat hekimler, ve homeopati meslek kuruluşları, dünyada güncel homeopati uygulamaları ; homeopatik bitkisel ilaçların üretimi, homeopatik remediler, çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılan homeopatik bitkisel ürünler,

EFT 707 Apiterapi ve Apiterapötikler (2 credits)
Amaç ve Hedefler
Arı ürünleri ile yapılan destekleyici tedavi olan apiterapi’nin tarihi, apiterapötikler(bal,propolis,polen ve arı sütü) üzerindeki kimyasal ve biyolojik etki araştırmaları, apiterapötiklerin hastalıklardan koruyucu, tamamlayıcı ve destekleyici olarak çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılışı, apiterapötiklerin üretim, saklama ve kullanılışında dikkat edilecek uyarı vb ayrıntılar öğretilir ve güncel yayınlar tartışılır.

EFT 708 Öğretim ve Yazım Teknikleri(3 credits)
Amaç ve Hedefler
Adayların bitkisel ilaçların, insan sağlığı için doğru üretimi ve güvenli kullanımı konusunda eğitim verebilecek veya bitkisel sağlık ürünleri ile ilgili sektörde danışmanlık yapabilecek konuma gelebilmeleri için gerekli interaktif öğretim ve sunum ve yazım teknikleri uygulamalar ile öğretilir.

EFT 709 Vaka Tartışmaları (3 credits)
Amaç ve Hedefler
Özellikle hekim ve eczacılar için çoklu ilaç kullanımı olan komplike vakalarda bitkisel ürünlerin kullanımı ile tartışmalar; üretim ve sektörde çalışacaklar için ürün geliştirme-satış-pazarlama ve reklam konularında örnek vakaların tartışılması ve değerlendirilmesi yapılarak adaylara çalışacakları alanda karşılacakları sorunları çözme becerileri kazandırılır.