Endodonti

Also available in: English

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
DEN 601 Anamnez alma tekniği 2 0 2
DEN 602 Pulpa ve hastalıklarının sınıflandırılması 3 0 3
DEN 603 Endodontik tedavide akut alevlenmeler ve Kanal
dolgu teknikleri ve prognozları
3 0 3
DEN 604 Travmatik yaralanmalar ve tedavileri 3 0 3
DEN 605 Retreatment yöntemleri ve prognozu 3 0 3
DEN 606 Tek seans kanal tedavileri 2 0 2
DEN 607 Akut alevlenmeler ve tedavisi 3 0 3
DEN 608 Endodontik tedavi sonrası üst yapı uygulamaları 2 0 2
DEN 609 Spesifik kanal genişletme yöntemleri 2 0 2
DEN 610 İnternal ve external kök rezorpsiyonları 2 0 2
DEN 611 Endodontide giriş kaviteleri preparasyonu ve kök
kanal anatomileri
2 0 2
DEN 612 Endodontik komplikasyonlar ve çözümleri 2 0 2
DEN 613 Kök kanal boyu tespit yöntemleri 2 0 2
DEN 614 Kök kanal dolgu maddelerinin sitotoksik etkileri i 2 0 2
DEN 615 Endodontik mikrobiyoloji 2 0 2
DEN 616 Retrograd dolgu maddeleri 2 0 2
DEN 617 Endodontide lazer 2 0 2
DEN 618 Kanal tedavisinde kullanılan medikamanlar 2 0 2
DEN 619 Endodontik tedavi sırasında çapraz enfeksiyonlara> 2 0 2
DEN 620 Endodontik cerrahi 3 0 3
DEN 621 Endodontik tedavide perforasyonlar ve tedavileri 2 0 2
DEN 622 Endodontide kullanılan kanal aletleri 2 0 2
DEN 623 Endodontik tedavide başarısızlık 2 0 2
DEN 624 Endodonti alanındaki son teknolojik gelişmeler 2 0 2
DEN 625 Kronik apikal lezyonlu dişlerin endodontik tedavileri 2 0 2
DEN 626 Anomaliler ve endodonti ilişkileri 2 0 2
DEN 627 Ortodontik tedaviler ve endodonti ilişkileri 2 0 2
DEN 628 Endodontik açıdan önemli sistematik hastalıklar 2 0 2
DEN 629 Endodontide kullanılan dijital radyografi teknikleri 2 0 2
DEN 630 Geriatrik endodonti 2 0 2
DEN 631 Endodontide teşhis ve tedavi planlaması 2 0 2
DEN 632 Vital pulpa tedavileri (kuafaj,amputasyon) 2 0 2
DEN 633 Kök kanallarının dezenfeksiyonu 2 0 2
DEN 634 Isı ve ışık ile uygulanan bleaching tekniği ve
prognozu
2 0 2
DEN 635 Konvansiyonel kanal preparasyon teknikleri 2 0 2
DEN 636 Endodontik mikroskop 2 0 2
DEN 637 Kanal tedavisi sonrası periapikal doku iyileşmeleri S 2 0 2
DEN 638 Kök kanal patları 2 0 2
DEN 639 Kanal tedavilerinde kullanılan irrigasyon solüsyonları 2 0 2
DEN800 Biyoistatistik 2 0 1
DEN801 Araştırma metodları 2 0 1
DEN802 Ergonomi 2 0 1