Biyokimya

Also available in: English

Doç. Dr. Eda BECER
EBM 600
Tez çalışması
EBM 601
Canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayları anlamak
EBM 602
Tüm vücut sıvılarının analizinde kullanılan gereç ve yöntemlerin kullanımı ve tez aşamasında kullanılacak metodların oturtulması
EBM 603
Metabolizma fonksiyon ve regülasyonunu öğrenmek ve hastalıklarda metabolizmadaki değişiklikleri teorik olarak saptayabilmek.
EBM 604
Klinik laboratuar yöntemlerinin öğrenilmesi ve patolojik durumda elde edilen laboratuavar bulgularının değerlendirilmesi.
EBM 605
Bu dersin hedefi öğrencilere sinyal yolakları ile ilgili temel bilgiler vermek ve sinyal yolaklarının mekanizmalarını öğrencilere tanıtmaktır. Sinyal yolaklarının kanser ve diğer hastalıklardaki rolü ve bu yolakları bloke eden ilaçlar da bu derste tanıtılacak ve tartışılacaktır.
EBM 606
Bu dersin hedefi günümüzde biyoteknoloji firmaları ve temel bilimler laboratuvarlarında kullanılan moleküler biyoloji teknikleri ile ilgili öğrencilere teorik bilgi kazandırmaktır
EBM 607
Bu dersin hedefi öğrencileri biyoteknoloji firmaları ve temel bilimler laboratuvarlarında kullanılan güncel moleküler biyoloji teknikleri hakkında bilgilendirmek ve bu tekniklerinin uygulanışı ile ilgili laboratuvar becerisi kazandırmaktır.
EBM 608
Biyokimya veya Moleküler Biyoloji dalında güncel bir konunun hazırlanması ve sunumu.
EBM 609
Serbest radikaller son yıllarda en çok ilgi gören konuların başında gelir.Serbest radikaller
birçok hastalığın patojenezinde önemli bir rol oynar.Bu amaçla, bu ders serbest radikallerin
tanımını ,kaynaklarını ,oksidan-antioksidan sisitemim incelenmesi ve radidallerin
fizyopatolojik etkilerinin incelenmesini içerir.
EBM 610
Bu ders sonunda öğrenciler, hücresel soluma prensibinin ATP formunda enerji sağlamak olduğunu öğrenerek, oksidatif fosforilasyon inhibisyonu ve mitokondri ile ilgili genetik bozukluklar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
EBM 612
Öğrencilere hemoglobin yapısı ve hemoglobin metabolizması hakkında bilgi kazandırmak
Sarılıklar, hemoglobinopatiler ve talasemiler hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Diyetten demir absorbsiyonu, plazmada demir transportu, demir depoları ve demir metabolizması bozuklukları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
EBM 613
Öğrencilere açlık ve tokluk durumlarında metabolizmanın işleyişi konusunda bilgi kazandırmak
Obezite ve metabolik sendrom üzerinde insulin ve glukagonun metabolik etkileri konusunda
öğrencileri bilgilendirmek
EBM 700

Tez çalışması

EBM 701

Canlı organizmada gerçekleşen enzimatik tepkimelerin çeşit ve özelliklerini kavarayarak hücre ve doku arasındaki reaksiyon ve metabolik yollar konusunda bilgi sahibi olmak

EBM 702

Karbonhidrat, protein ve lipitlerin metabolizmadaki rolü ve akıbeti konusunda bilgilendirmek

EBM 703

Makromoleküler yapıdaki proteinlerin, yaşamın moleküler temelinin kavranmasındaki rolünün tanımlanması

EBM 704

Endokrin sistemin, canlı organizmadaki dokuların kendine özgü farklı fonksiyonlarını kontrolü, entegrasyonu ve koordinasyonunun sağlanmasındaki rolünün araştırılması

EBM 705

Öğrencilerin gen yapısı ve bozuklukları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olması ve moleküler biyoloji dalinda son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamaktır.

EBM 706

Vücut sıvılarında biokimyasal testlerin analizinde kullanılan tüm yöntemlerin araştırılması ve
bulgularla klinik biokimyayı bağdaştırmak

EBM 710

Bu ders sonunda öğrenciler, lipoprotein metabolizması ve yağ asidi oksidasyonunu öğreneceklerdir.
Ayrıca, yağ asidi oksidasyonu ile açığa çıkan enerjiden nasıl ATP sentezlendiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır

EBM 711

Bu dersde öğrencilere normal ve kanserli hücre arasındaki farklılıklar, kanserin moleküler biyolojisi ve kanser tanı yöntemlerini incelemektir

EBM 712

Öğrencilere hemoglobin yapısı ve hemoglobin metabolizması hakkında bilgi
kazandırmak.
Sarılıklar, hemoglobinopatiler ve talasemiler hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Diyetten demir absorbsiyonu, plazmada demir transportu, demir depoları ve demir metabolizması bozuklukları hakkında öğrencileri bilgilendirmek