Anatomi

Also available in: English

Prof. Dr.N. Sezgin İlgi
Assist. Prof.Sevda Lafçı
Assist. Prof. R.Yavuz Arıcan
ANA 700
Öğrencinin danışmanının uygun gördüğü geçerli bir bilimsel konuda
uygun metodoloji kullanarak araştırma yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekmektedir.
ANA 710
Öğrencinin geçerli ve güncel bir konuda bilimsel bir seminer hazırlaması
ve sunması gerekmektedir.
ANA 711
kemikler,eklemler,kaslar ve üst ve alt extremilerin damar ve sinirleri anlatılır.
ANA 712
toraksın genel bir tanımlaması,toraks boşluğunun duvarları,mediastinum,diafragma,kalb damar ve solunum sistemlerinin organları anlatılır.
ANA 713
abdomen’in genel bir tanımlaması, karın boşluğunun duvarları, gastrointestinal sistem organları ve komşulukları anlatılır.
ANA 714
pelvis ve perinenin genel bir tanımlaması, pelvisin duvarları, üriner ve genital sistemlerin organları anlatılır
ANA 715
endokrin organların genel bir tanımlaması,fonksiyonları, damar ve sinirleri anlatılır
ANA 720
merkezi sinir sisteminin parçaları,fonksiyonları,damarları,beyin zarları, sinüsleri, ventrikülleri,beyin omurilik sıvısı anlatılır.
ANA 721
medulla spinalis’in parçaları,fonksiyonları,damarları,zarları ve periferik sinirler anlatılır.
ANA 716
baş ve boyunun genel bir tanımlaması, Baş, yüz, parotis bölgesi, temporal bölge, infratemporal ve pterygopalatin fossalar anlatılır
ANA 722
beyin sapının parçaları, fonksiyonları, damarları, medulla oblangata, pons, mesencephalon ve cranial sinirler
ANA 723
merkezi sinir sistemi içindeki afferent ve efferent yolların seyirleri ve fonksiyonları anlatılır
ANA 731
duyu organlarının parçaları, fonksiyonları, damar ve sinirleri, görme, işitme, koku ve tat ile ilgili organlar anlatılır.
ANA 732
baş, boyun, vücut, üst ve alt extremitenin kesitleri anlatılır.
ANA 733
merkezi sinir sisteminin detaylı anatomisi anlatılır.
ANA 724
baş ve boyunun detaylı anatomisi anlatılır