Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Also available in: English, Русский

Enstitü Müdürünün Mesajı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007 yılından beri, başta Eczacılık Fakültesi olmak üzere, hemen ardından üniversitemize kazandırılan Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme & Diyetetik ve Hemşirelik Bölümleri), Tıp ve Veteriner Fakülteleri ile beşinci yılına başarıyla girmiş bulunmaktadır. Enstitünün, yukarıda adı geçen fakültelere bağlı anabilim dallarının hemen hemen tamamı tarafından açılan yüksek lisans ve doktora programları, üniversitemiz bünyesinde daha önce kurulmuş olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun katılmasıyla daha da zenginleşmiştir. Bütün bu Fakülte ve Yüksek okulların önemli bir kısmı, aynı zamanda lisans ve yüksek lisans eğitimini başlatabilmek amacıyla, herhangi bir konuda ödün vermeden, çağdaş üniversiteler ve buralarda edinilen tecrübelerden örnek alınarak en yüksek standartta, laboratuvarlar ve cihazla donatılmış ve bütün bunların ötesinde seçkin öğretim kadrosuyla üstün bir eğitim vermek üzere planlanmıştır.

Bunlara ek olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi ve dünyanın en hızlı bilgisayarları ile donatılmış, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor merkezi (Health and Wellness Center) ise üniversite yerleşkesi içinde diğer önemli değerler olarak sayılabilir.

‘Yakın Doğu’ yoktan varedilebilirliğin en güzel, canlı örneklerinden biridir. Taşlı topraklı, engebeli kurak bir arazi üzerine 1988 yılında kurulmuştur. Bugün, her biri bir öncekinden esinlenerek daha güzel, daha estetik şekilde inşa edilen yeni fakülte binaları ve modern bir hastane ile baştan başa yeşillikler içinde gururla yükselmektedir. Bu üniversite, ‘küçük’ Ada’nın büyük düşünürlerinin düşüncelerinin eseri olarak, bilimsel alanda yetkin, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, yenilikleri takip eden ve bu amaçla özgürce düşünebilen, etik değerlere bağlı, çağdaş genç bilim insanlarının yetişmesi, yetiştirilmesi için yeterli bir ilham kaynağıdır.

Bütün bu artılar yanında, yoğun çalışmalara ara vererek, dinlenmek, çalışmalarını planlamak, araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve hobilerini gerçekleştirmek isteyenler için, Akdeniz’in doğusunda yer alan bu Ada’mız, tarihi, kültürü, dini motifleri, korunmuş mimarisi, doğal kumsalları, henüz el değmemiş flora ve faunasıyla çok geniş özellikler sunmaktadır.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü