Mezuniyet Başvurusu

Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerimiz için, öğrenim süreçleri sırasında gerekli olan ve güncel olarak hazırlanıp, basılı olarak saklanması gerekli belgeler aşağıda verilmiştir. Tez savunma sınavında başarılı olmuş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin gerektirdiği diğer koşulları yerine getirmiş olan öğrencilerin tüm belgelerinin elektronik kopyaları, mezuniyet başvurusu sırasında [email protected] adresine sıkıştırılmış .zip dosyası olarak ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının kurumsal e-posta hesabı ile iletilmelidir. Belgelerin asıl kopyaları, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarında, mezuniyet sonrasında “Mezun Dosyası” olarak arşivlenmelidir.

Doktora Mezun Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler:

LEE_01_Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu
LEE_02A_Yayın Sözleşmesi
LEE_03_İntihal ve Etik Kurallar Sözleşmesi Formu
LEE_04_Danışman Atama Formu
LEE_05_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu
LEE_06_Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
LEE_07_Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
LEE_08_Doktora Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu
LEE_09_Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
LEE_09B_Tez Kayıt Formu
LEE_10_Doktora Öğrenci Öz Değerlendirme Formları
LEE_11_Doktora Tez İzleme Değerlendirme Tutanakları
LEE_12_Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu
LEE_15_Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı
LEE_16_Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formları
LEE_17_Tez Formatı Onay Formu
LEE_20_Doktora Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu
Tez’den üretilmiş makale
Tez (Basılı ve dijital nüshası)
ALES Sınav Sonuç Belgesi (TC uyruklular için zorunludur)
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi*
*TC uyruklular için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları

Yüksek Lisans Mezun Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler:
LEE_01_Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu:
LEE_02B_Yayın Sözleşmesi:
LEE_03_İntihal ve Etik Kurallar Sözleşmesi Formu:
LEE_04_Danışman Atama Formu:
LEE_13_Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu:
LEE_09B_Tez Kayıt Formu:
LEE_14_Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama Formu:
LEE_15_Yuksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı:
LEE_16_Yüksek Lisans Tez İnceleme ve Değerlendirme Formları:
LEE_17_Tez Formatı Onay Formu:
Tez (Basılı ve dijital nüshası):
ALES Sınav Sonuç Belgesi (TC uyruklular için zorunludur):
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: