Formlar

Also available in: English

LEE Doktora Programlarında İzlenecek Adımlar

LEE Yüksek Lisans Programlarında İzlenecek Adımlar

LEE_01 Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu

LEE_02A Doktora Programı Yayın Sözleşmesi

LEE_02B Yüksek Lisans Yayın Sözleşmesi

LEE_02C Burslu Öğrenciler İçin Bilimsel Yayın Sözleşmesi

LEE_03 İntihal ve Etik Kurallar Sözleşmesi Formu

LEE_04 Danışman Atama Formu

LEE_05 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

LEE_06 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

LEE_07 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

LEE_08 Doktora Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu

LEE_09 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

LEE_09B Tez Kayıt Formu

LEE_10 Doktora Öğrenci Öz Değerlendirme Formu

LEE_11 Doktora Tez İzleme Değerlendirme Tutanağı

LEE_12 Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu

LEE_13 Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu

LEE_14 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu

LEE_15 Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı

LEE_16 Tez Değerlendirme Formu

LEE_17 Savunma Sonrası Tez Formatı Onay Formu

LEE_18 Tez Teslim Formu

LEE_19 Danışman Değişiklik Formu

LEE_20 Doktora Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu

LEE_21 Yüksek Lisans Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu

LEE_22 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu

LEE_23 Tezli Tezsiz Ara Geçiş Formu