Formlar

Also available in: English

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akış Şeması

LEE-01 Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu

LEE-02A Doktora Programı Yayın Sözleşmesi

LEE-02B Yüksek Lisans Yayın Sözleşmesi

LEE-03 Burslu Öğrenciler İçin Bilimsel Yayın Sözleşmesi

LEE-04 Danışman Atama Formu

LEE-05 Doktora Yeterlik Sınav Jurisi Atama Teklifi

LEE-06 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

LEE-07 Doktora Tez İzleme Komitesi Teklifi

LEE-08 Doktora Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu

LEE-09 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

LEE-10 Doktora Öğrenci Öz Değerlendirme Formu

LEE-11 Doktora Tez İzleme Değerlendirme Tutanağı

LEE-12 Doktora Tez Jurisi Atama Teklifi

LEE-13 Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu

LEE-14 Yüksek Lisans Tez Jurisi Atama Teklifi

LEE-15 Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı

LEE-16 Tez Değerlendirme Formu

LEE-17 Savunma Sonrası Tez Formatı Onay Formu

LEE-18 Tez Teslim Formu

LEE-19 Danışman Değişiklik Formu

LEE-20 Doktora Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu

LEE-21 Yüksek Lisans Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu