Mekatronik Mühendisliği

Also available in: English

  • Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu
  • Prof. Dr. Rahib Abiyev
  • Prof. Dr. Doğan Akay
  • Prof. Dr. Adnan Khashman
  • Assoc. Prof. Dr. Kadri Bürüncük
  • Assoc. Prof. Dr. Özgür C. Özerdem
  • Assist. Prof. Dr. Ali Evcil
  • Assist. Prof. Dr. Elbrus Bashir Imanov
Mekatronik, Makina, Elektronik ve Bilgisayar alanı bilgilerinin sinerjik olarak işbirliği içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni bir yaklaşımdır. Mekatronik mühendisleri problemlere ve projelere sadece bir Makina veya Elektronik mühendisi gibi değil daha geniş çerçeveden bakarlar. Daha tasarım aşamasında farklı disiplinlerin gereğini de düşünürler.

Mekatronik eğitimin amacı, temel mühendislik disiplinleri üzerine, yarınların teknolojisini kullanarak, çağdaş ve akıllı ürünler geliştirebilecek mühendisler yetiştirmektir. Geleceğin mekatronik mühendisleri karşılarına çıkacak problemleri gerekli teknolojileri seçip kullanarak, farklı ana mühendislik dalları arasında (makina, elektronik ve bilgisayar bilimi) rahatlıkla hareket edebilen ve bu problemleri en iyi yaklaşımla çözebilen kişiler olacaktır.

First Year

Fall Semester

Course Code Course Name Credit ECTS Prerequisite
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
First Year, Fall Semester (9/9 credits, 30/30 ECTS)

Spring Semester

Course Code Course Name Credit ECTS Prerequisite
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
First Year, Spring Semester (9/18 credits, 30/60 ECTS)

Second Year

Fall Semester

Course Code Course Name Credit ECTS Prerequisite
EE/MEE/COM
5xx
Elective Course 3 10 Graduate Standing
MCT 500 Master’s Thesis 25
Second Year, Fall Semester (3/21 credits, 35/95 ECTS)

Spring Semester

Course Code Course Name Credit ECTS Prerequisite
MCT 500 Master’s Thesis 25
MCT 535 Master’s Seminar 6
Second Year, Spring Semester (0/21 credits, 56/126 ECTS)