Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Also available in: English

Dersin Kodu Dersin Adı
EE 503 İleri Sayısal Sinyal İşleme
EE 504 Kablosuz ve Kişisel iletişim Sistemleri
EE 505 Bilgi Teorisi ve Kodlama
EE 506 İleri Veri İletişimi
EE 508 Yapay Sinir Ağları
EE 509 Ses İşleme
EE 510 İleri Görüntü İşleme
EE 511 Yapay Zeka
EE 512 Elektromanyetik Dalga Propagasyonu
EE 514 Radar Sistemleri
EE 517 İşlem Kontrolu ve Emstrumentasyon Teknolojisi
EE 519 Bulanık Mantık sistemleri
EE 522 Akıllı Kontrol
EE 523 Robotik Sistemler
EE 524 İleri Statik Güç Dönüşümü
EE 525 Elektrik Makinaları Tasarımı
EE 526 Elektrik Makinaları Tasarımı
EE 527 İleri Yüksek Gerilim Tekniği
EE 528 İleri Dönel Alan Teorisi
EE 530 Mekatronik
EE 531 Esnek AC İletim Sistemleri
EE 532 Görüntü Tanımlama
EE 572 Güç sistemleri Yalıtım Koordinasyonu
EE 538 Telekominikasyon Ağları
EE 533 Elektrik Kesintileri ve Yük Yönetimi

EE 503 İleri Sayısal Sinyal İşleme
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Sürekli zaman sinyallerinin sayısal işlemesi. Ayrık Furier Analizi. FFT ve FIR ile IIR filter tasarımı. Limit döngüleri. Adaptif filteleme. İletişim sistemlerindeki adaptif sayısal filtreler. Adaptif delta ve differansiyel darbe codu
modülasyonu.

EE 504 Kablosuz ve Kişisel iletişim Sistemleri
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Hücresel iletişim konseptleri. Roaming, hücre bölünmesi, akses teknolojisi, FDMA, TDMA ve CDMA. Radyo interfrensi. Yayılmış yelpaze teknikleri, up ve downlink. Mobil anahtarlama merkeinin mimarisi. Mobil ve baz istasyonu çağrı uygulaması. Enformasyon ne enkripsiyon güvenliği.

EE 505 Bilgi Teorisi ve Kodlama
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Entropi, Markov kaynağı, Bilgi kanallları, Kanal kapasitesi, Kanal kodlamanın temelleri, hamming mesafesi ve minimum mesafe. Döngüler ve alanlar. Lineer kodlar, Lineer kodların dekodlama sendromu. Konvolusyon kodları. Vertebri algoritması. Turbo kodları.

EE 506 İleri Veri İletişimi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Veri iletişimi, equalizing, carrier ve bit senkroniasyonu, hata tespiti ve düzeltme standartları, very sıkıştırması, ISDN mimari, protokoller, ATM protokoller,trafik.

EE 508 Yapay Sinir Ağları
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Makine Zekasına, biolojik nöronlara ve nöronun bilgisayar modellerine giriş, danışmalı ve danışmasız öğrenme, Kohonen Kendinden Organizasyonlu Haritaları (SOM), Öğrenme Algoritmaları, Perceptron ve Geri Yayılmalı Ağların Topolojileri, Yapay Sinir Ağları Uygulamaları, Giriş Çıkış veri kodlaması, Sınıflandırma için yapay sinir ağları dizayn örnekleri, Örüntü Tanımlama için Sinir Ağları tabanlı Bilgisayar sistemleri. Ödevler kursun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve çalışan bir yapay sinir ağı sistemi dizayn ederek, öğrencilerin teknik yazım ve pratik bilgilerini artırmalarını sağlar.

EE 509 Ses İşleme
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Ses modellemesi, Ses elde etme, örnekleme ve ölçeklendirme yöntemleri. Ses analizi ve kodlaması, Lineer ve uyarlanabilir öngörücü kodlama, Uyarlanabilir quantizör, LMS Algoritması, Ses İnterpolasyonu, Ses sıkıştırması, ses tanıma, ses artırımı.

EE 510 İleri Görüntü İşleme
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Görüntü Sinyali, D-T Sinyal özellikleri, görüntü alma ve gösterimi. Görüntü kuvantumlama. Renkli, gri ve Siyah-Beyaz Resimler. Görüntü İşleme Teknikleri (Sıkıştırma, Geliştirme, Restorasyon ve Tanımlama). Kenar belirleme. Şablon Eşleştirme, Dijital Görüntü Kıvrımı ve Korelasyonu, Görüntü İşleme uygulamaları, biyometri. Kurs Çalışması: Ödevler kursun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve öğrencilerin konu hakkındaki teknik yazım ve pratik bilgilerini artırmalarını sağlar. Gerçek görüntü işleme uygulamaları C veya Matlab ortamında simule edilmektedir.

EE 511Yapay Zeka
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Yapay zeka sistemlerinin temel karakteristikleri (AIS). Sınıflandırma, Bilgi temsiliyeti ve genişletme, Sonuç makinası, Tarama mekanizması, Uzman sistemler, Paralel ve dağınık AIS, Kesin olmayan bilgi ve karar verme, İletişimde ve control sistemlerinde AIS uygulaması.

EE 512 Elektromanyetik Dalga Propagasyonu
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Temel konsept ve teoremler. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar. Dalga sınıfları, klavuzlanmış dalgalar, yer dalga propagasyonu, Trofosferik ve iono-spherik ilerleme. Çevresel gürültünün ölçüm ve modellemesi.

EE 514 Radar Sistemleri
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Darbeli radarın genel tasarım prensipleri ve performans değerlendirmesi, istatistiksel denetim teorisi ve hedeflerin radar kesiti, CW, FM ve Dopler radarları. Hedef izleyen radarlar, Radar alıcı tasarımı, Radar antenleri, Yüksek güçlü mikrodalga üretimi ve yükselteci, Radar sinyalinin gürültü ve dalga tasarımı içinde tespiti.

EE 517 İşlem Kontrolu ve Emstrumentasyon Teknolojisi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: İşlem kontrol karakteristiği, analog ve dijital sinyal şekillendirme, Termal, mekanik ve optik sensörler ve tasarım değerlendirmeleri, Son kontrol, Ayrık durum işlem kontrolu, Kontroller prensipleri, Kontrol döngü karakteristikleri, Endüstriyel kontrol karakteristikleri, servomotorlar, robotlar.

EE 519 Bulanık Mantık sistemleri
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Bulanık mantık kümeleri. Bulanık mantık kümelerinin temsiliyeti ve özellikleri. Bulanık ilişkiler ve fonksiyonlar. Bulanık modelleme. Bulanık durumlarda karar verme. Bulanık mantık sistemleri. Tasarım örnekleri. C++ ve Matlab Problemleri.

EE 522 Akıllı Kontrol
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Belirsizlik modeli ve enformasyon temsiliyeti, Belirsizlik ve belirsizlik ölçüt çeşitleri, Akıllı control metodoliji : öğrenen kontrol, fuzzy control, neurokontrol.

EE 523 Robotik Sistemler
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Robotların gelişimi, robot sistemlerinin elemanları, manüpülaörlerin matematiği, homojen dönüşümler son etken pozisyonu ve oriyantasyon, robotic sistemlerin kinematiği, çoklu ve ağaç yapılı manipülatörler, engel önleyici teknikler, temas analizi, robot stabilitesi.

EE 524 İleri Statik Güç Dönüşümü
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Doğrultucuların aşırı yükde çalıştırılmaları ve karakteristikleri. Konverterlerin kaskad çalıştıılmaları ve reaktif güç ile harmonikleri. Mc Murray devresi. Voltaj kontrolu ve harmonik eliminasyonu. Devrelerin performans geliştirmesi ve optimasyon.

EE 525 Elektrik Makinaları Tasarımı
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Genel makina konsepti. Tasarım prensipleri, elektriksel ve manyetik yükleme. Parzitik torkların azaltılması ve parametrelerin hesaplanması. Enduksiyon ve senkron makine tasarımı.Trafo tasarımı.

EE 526 Elektrik Makinaları Tasarımı
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: İleri Güç Elektroniği konverterleri. Anahtarlama devrelerinin tasarın tekniği. Darbe Genliği Modülasyonu Teknikleri. Düşük gerilim yüksek akım tasarımı. Bilgisayar destekli tasarım yardımı ile kontrollu ve kontrolsuz doğrultucu ve inverter tasarım metodları.

EE 527 İleri Yüksek Gerilim Tekniği
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: YG enstürimanlarının yalıtım prensipleri. Aşırı yükleme ve yıldırım boşalmalarrının YG sistemlerinde boşalma mekanizması. Kirlenmeden kayanklanan isolatör flaşhoverleri. Kablo, trafo ve kapasitörlerin isolator tasarımları. YG malzemelerinin testleri.

EE 528 İleri Dönel Alan Teorisi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Uzay ve zaman harmonikleriyle döner alan. Dengelenmemiş voltaj ve empedanslar. Sabit ve döner buşlar arasındaki indüklenen emf.

EE 530 Mekatronik
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Mekatronik sistemlere giriş, Elektrik devreleri ve elemanları, Microkontroller programlama ve arayüz, Veri toplama, A-D ve D-A çeviriciler, Sensör ve Akivatörler, Mekatronik system mimarisi.

EE 531Esnek AC İletim Sistemleri
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Güç sistemlerinin iletim kontrolü ve FACTS çözümleri. Transient stabilitesi, CSC, SSSC, SVC ve STATCOM. FACTS elemanları ile YG iletim hatlarının korunması. FACTS sistemlerindeki gelişmeler ve uygulamaları.

EE 532 Görüntü Tanımlama
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Örüntü Tanımlamaya giriş, tanımlar ve yöntemler. Statistiksel Örüntü Tanımlama: Karar Teori Yöntemleri: Şablon Eşleme (evrişim, ilinti ve OCR), Özellik Çıkartma (Darbe Analizi ve Geometrik Özellik Analizi), Lineer ve Lineer olmayan Karar yüzeyi yöntemleri. Olasılık Yöntemleri: Bayes Sınıflandırıcısı ve Gaussian Dağıtıcısı. Sözdizimsel Örüntü Tanımlama: Sözdizimsel analiz, Örüntü Gramer Analizi ve Temsili, Dil Benzerlik Grameri ve Resim Tanım Grameri. Yapay Sinir Ağları ile Örüntü Tanımlama : Yapay Sinir Ağları’nın tanımı, Aktivasyon fonksiyonları ve topolojiler. Öğretme stratejileri (algoritmalar) ve Akıllı Örüntü Tanımlama örnekleri. Ödevler, Akıllı Örüntü Tanımlama Sistemi dizaynı olarak verilmektedir. Yazılım simulasyonları C veya Matlab kullanılarak yapılabilmektedir.

EE 533 Elektrik Kesintileri ve Yük Yönetimi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Temel Güç sistemleri işletimi tekrarı. Yük (Talep) Yönetimi. Yük hassasiyet analizi. Yüklerin güvenlik sınırını voltaj çöküşü ile nasıl etkilediği. Güç akışının yükler tarafından nasıl etkilendiği. Elektrik pazarı.

EE 538 Telekominikasyon Ağları
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Şebeke katmanları mimarisi, hata düzeltmesi ve tekrar iletim (ARQ), orta erişim kontrolü, yönlendirmeve adresleme, kaynak atama ve servis kalitesi (QoS)

EE 572 Güç sistemleri Yalıtım Koordinasyonu
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Yalıtım koordinasyonu filozofisine giriş. Aşırı Gerilimlerin üretilmesi yildirim ve anahtarlama dalgalarının üretimi. Elektrik yüksek dalgalarının yayılımı yansıması ve kırılması. Bewley-Lattice analizi. Yüksek gerilime karşı koruma ve koruma cihazları.