Bilgisayar Mühendisliği

Also available in: English

 • Prof. Dr.İlkay Salihoğlu
 • Prof. Dr.Rahib Abiyev
 • Prof.Dr.Adil Amircanov
 • Prof. Dr.Fahreddin Sadikoglu
 • Prof. Dr.Dogan Akay
 • Doç.Dr.Fa’eq Radwan
 • Yrd.Doç.Dr.Ali Denker
 • Yrd.Doç.Dr.Kaan Uyar
 • Yrd.Doç.Dr.Elbrus İmanov
 • Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Sevay
 • Yrd.Doç.Dr.Ümit İlhan
 • Yrd.Doç.Dr.Boran Sekeroglu
 • Yrd.Doç.Dr.Tayseer Alshanableh
 • Dr.Besime Erin
COM500 Yüsek Lisans Tezi
COM501 İleri Mühendislik Matematiği
COM502 Uzman Sistemler
COM503 Bulanık Sistemler
COM504 Nesne Yönelimli Programlama (C++)
COM505 İstatistiksel Metodlar
COM506 Veritabanı Sistem Tasarımı
COM507 Yapay Sinir Ağları
COM508 İleri Görüntü İşlemleri
COM509 Paralel Hesaplama
COM510 Ses İşlemleri
COM511 Bilgisayar Destekli Siynal İşlemleri
COM512 Multimedya ve Ağ Oluşturma
COM513 Nesneye Yönelimli Analiz ve Tasarım
COM514 Genetik Algoritmalar
COM515 Algoritmaların Tasarlama ve Analizi
COM516 Dağıtımlı Sistemler
COM517 Dağıtımlı Veritabanı Yönetim Sistemleri
COM518 Akıllı Kontrol Sistemleri
COM519 Softcomputing
COM520 Şekil Tanıma
COM521 Optimizasyonda Sayısal Metodlar
COM522 Kriptografi ve Ağ Güvenliği
COM523 Kablosuz ve Mobil Ağlar
COM524 Bilimsel Araştırma Metodları
COM525 Linear ve Linear Olmayan Programlama
COM 526 Graf Teorisi ve Yöneylem Araştırması
COM 527 Modern Kontrol Teorisi
COM528 İleri Mikroişlemciler
COM529 Veri İletişimi ve Ağ kurma
COM530 Modelleme Simulasyonu ve Analizi
COM531 İleri İşletim Sistemleri
COM532 Yapay Zeka
COM533 Derleyici Tasarım Prensipleri
COM534 İleri Mikrokontrolör Programlama
COM535 Makine Öğrenimi
COM536 Makine Görünümü
COM550 İleri Sinirsel İşlemler
COM551 Bulanık Sistemlerin Modellemesi
COM552 Bilgi Sistemlerinin Nesneye Yönelik Analizi ve Tasarımı
COM553 Sistem Tanımlama ve Adaptiv Kontrol
COM554 Lınear Olmayan Kontrol
COM590 Mezuniyet Projesi
COM591 Mezuniyet Semineri
COM600 PH.D. Tez
COM 500 Yüsek Lisans Tezi (Kredisiz)
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, araştırma programı yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için verilir. Öğrenciler araştırma programı veya tez yazma sürecindeyken, ikinci sömestrın başından itibaren bu derse kaydolurlar.

COM 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0)3
Gelişigüzel sinyallerin özellikleri. Stasyoner ve stasyoner olmayan sinyallerin özellikleri. Ergodik İşlemler. Korelasyon fonksiyonları ve Gelişigüzel sinyallerin Spektrumu Guassian Process. Gürültü hesaplamaları.Noise. Markov İşlemleri. Lineer ve Kalman Süzgeçleri. Matlab ile problem çözümü.

COM 502 Uzman Sistemler (3-0)3
Yapay zeka sistemlerinin değerlendirilmesi. Karar verme. Uzman Sistemlerin özellikleri. Uzman sistemlerin mimarileri. Hibrid Uzman Sistemler.Uzman sistemlerin mimarisi. Uzman sistemlerde bilginin tasviri. Mantıksal çıkarış koşulları. Nesne-niteliği değer üçlüleriyle bilginin tasviri, Anlamsal ağlar, Çerçeveler, Mantıksal programlama, Sinirsel ağlar, Üretim kuralları. Sonuç motoru, ileri ve geri zincirleme mekanizmaları. Bilgi kazanımları. Belirsizlik, bulanık US. US kabukları. Farklı problem çözümlerinde US’nin kullanımı.

COM 503 – Bulanık Sistemler (3-0)3
Bulanık Setler. Bulanık Setlerin tanımı ve özelliği. Bulanık ilişkiler. Bulanık bağlantılar ve fonksionlar. Bulanık aritmetik. Bulanık koşul kuralları. Bulanık modelleşme. Bulanık çıkarış. Bulanık karar verme. Bulanık denetim sistemleri. Tasarım. Bulanık Sistemlerin bılğisayar simulasionu. C++ ve Matlab ile problem cözme.

COM 504 – Nesne Yönelimli Programlama (C++) (3-0)3
Kontrol komutaltı, veri tipleri, fonksionlar, C++ kütüphaneleri. Sınıflar. C++ de Sınıf kullanmakla Nesne yönelimli programlama. Nesneler. Dinamik nesneler. Kalıtım. Çoklu kalıtım. Birlik(aggregation). Polymorphism. Operatörların aşırı yuklenmesi. Şablonlar. Sınıf şablonları. Akışlar ve Dosyalar.

COM 505 – İstatistiksel Metodlar (3-0)3
Tanımlı istatistik. İstatiksel ölçme. Popülasyon ortalamaya gore çıkarış. Popülasyon ortalamalarının özellikleri. Basit regrasyon ve korelasyon. Çoklu lıneer regrasyon. Variance analizi. Çok faktörlü deneylerin tasarımı ve analizi. İstatistiksel kalite kontrolu.

COM 506 – Veritabanı Sistem Tasarımı (3-0)3
Veritabanı sistemlerine giriş, Veritabanı tasarım işlemleri. Semantik veritabanı modelleri. Mantıksal veritabanı tasarımı: Bağlantılı veritabanı modelleri. Soru işlenilmesi ve optimizasyon Bağıntılı cebir, ve bağıntılı hesaplar. Normal forumlar ve düzenlemeler, Normallaşma. Veri işlemlerinin idaresi , Bozukluğun yeniden düzeltilmesi, . Nesne veritabanları sistemleri. OODBMS, ORDBMS.

COM 507 – Yapay Sinir Ağları (3-0)3
Zeka ve yapay zeka kavramları, Yapay zeka teknikleri. Yapay sinir ağları (YSA). YSA kavramları, yapıları ve algoritmaları. Değişik ağ tipleri: Çok katlı perseptronlar, hopfield ağ, LVQ, radial tabanlı ağlar. Öğrenme algoritmaları: geri yayılım algoritmsı, genetik algoritma, Hızlı yayılım, delta-bar-delta, rastgele yönlendirilmiş araştırma. Yapay sinir ağlarının uygulama alanlarına örnekler, yapay sinir ağı uygulamaları. XOR problemi

COM 508 – İleri Görüntü İşlemleri (3-0)3
Görüntü modellenmesi. İki boyutlu sinyal analizi. Görüntü işlem teknikleri. Görüntünün iyileştirilmesi. Görüntü sıkıştırma. Görüntü manipulasyonu. Görüntü tanımları. Kenar vektör bulma problemleri .Matlab ve C kullanarak problem çözmek Laboratuvar deneyleri.

COM 509 Paralel Hesaplama (3-0)3
Bilgisayarların sınıflandırılması ve paralel mimariye giriş. Küme komut işleme ve vektör işleme. Veri ve paralel depolamayı organize etmek. Paralel algoritmaların tasarım ve analizi. Paralel algoritmaların performans ölçümü. Paralel algoritma örnekleri. PVM ve Transputer sistemlerdeki bazı problemlerin paralel çözümü için programlama atamaları.

COM 510 – Ses İşlemleri (3-0)3
Ses modellemesi. Ses kaydetmek. Sampling and Quantising Techniques. Ses analizi ve kodlaması. Lineer Predictive Code. Ses sınthezı. Ses ve Konuşanın tanımı. Ses iyileşme.Matlab kullanarak problem çözmek.

COM 511 – Bilgisayar Destekli Sinyal İşlemleri (3-0)3
Kesilmez siynallerin sayısal işlemi. Diskrit Fourier Transformu. Hızlı-Fourier Transform. FIR ve IIR süzgecler. Limit saykıllar. Adaptiv süzgecler. İletişimde adaptiv sayısal süzgecler. Adaptiv iyileşme ve ekualizasyon. Adaptiv Delta ve Differensiyal Puls Kodu Modulasionu. Matlab ile problem çözmek.

COM 512 Multimedya ve Ağ Oluşturma (3-0)3
Multimedya programlama: temel araçlar ve Hypertext biçimleme dili (HTML), multimedya ortamında yenilikçi uygulamalar ve çoklu görev. Multimedya ve Web tabanlı uygulamaların tasarımı. Yetkili(Authoring) sistemlere giriş: şuan kullanılan yetkili sistemler. Yetkili sistemlerin Paradigma yapısı: yetkili ve betik paradigması, ikonik/akış paradigması, çerçeve paradigması, kart/betiği paradigması ve hypermedianın paradigmayla bağlantısı. Yetki işlemi ve arayüz metaforları, multimedya betiği ve betik dilleri. Multimedya uygulamaları sayesinde iletişim: Ses, hareket, grafik, ve kullanıcı etkileşimi.

COM 513 – Nesneye Yönelimli Analiz ve Tasarım (3-0)3
Nesneye yönelimli analiz ve tasarım. Nesneye yönelimli. Coad-Yourdon. Nesneye yönelimli tasarım kriterlerinin uyğulanması. Farklı yaklaşımların gözden keçrilmesi : Booch, Rumbaugh, Shlaer-Mellor, ve Jacobsen yaklaşımlar.

COM 514- Genetik Algoritmalar (3-0)3
Organik değerlendirme. Evrimsel hesaplamalar ve programlama. Genetik algoritmalar. Genetik algoritmalarda araştırma mekanizmaları. Genetik operatörler- seçme, çaprazlama ve mutasyon. Genetik algoritmaların optimizasyon ve kontrole uygulanması.

COM 515 Algoritmaların Tasarlama ve Analizi (3-0)3
Algoritmaların hesaplama zorluğu. Amortize etme analizi. Alt ve üst sınır teorileri. Algoritma tasarımına yaklaşımlar:Böl ve yönet, Greedy yaklaşımı, Dinamik programlama, backtracking ve branş-ve-sınır. Paralel algoritmalarý da içeren ileri algoritmalar NP-tam ve NP-zor problemler. Yaklaşım algoritmaları.

COM 516 – Dağıtımlı Sistemler (3-0)3
Modern Dağıtımlı işletim ve veritabanı yönetim sistemlerinin işlevi ve yapısı. Uyumluluk, karışma ve karşılıklı dışlamalar için kuramsal altyapı verilir. Eşzamanlı ve eşzamansız iletişim dikkate alınarak ileti geçişinin muhakeme edilmesi . Uzak işlem çağırılması ve randevu mekanizmaları, istemci-sunucu sistemlerde kavramsaldır. Dağıtımlı kaynak yönetim şemaları gerçekleştirme noktalarında ve durum çalışmalarında zorunludur. Dağıtımlı veritabanlarının (Dağıtımlı ve nesne-tabanlı veritabanlarında işlem yönetimi) gelişmiş kavramları , gelecek trendleri eşleştirilir.

COM 517 Dağıtımlı Veritabanı Yönetim Sistemleri (3-0)3
Dağıtımlı veritabanlarının tanıtımı, veritabanlarının gözden geçirilmesi, merkezi veritabanı yönetim sistemlerinde uyumluluk kontrolü, Dağıtımlı veritabanlarında uyumluluk kontrolü,serilerştirilebirlik teorisi 3, iki-faz kilitleme, zamanlama düzenlemesi serileştirmesi, grafik kontrolü, zaman aralığı tekniği, iyimser metodlar, benzer veri çokversiyonlu verilerin taşınması, Dağıtımlı veritabanı tasarımı, Dağıtımlı veritabanı yönetim sistemlerinde kurtarma sorgusu işlemi.
Ön koşul : COM 342 yada eşdeğeri.

COM 518 Akıllı Kontrol Sistemleri(3-0)3
Sistemlerin matematiksel modeli. Sistemlerin Durum-Boşluk gösterimi. Geribildirim kontrol sistemi. Yapay zeka metodlarının modelleme ve kontrol sistemlerinin tasarımında kullanımı. US tabanlı akıllı sistemler. Bulanık kontrol sisteminin yapısı ve tasarımı, sinir ağları tabanlı kontrol sistemi ve öğrenmeleri. Neuro-fuzzy kontrol sistemi ve tasarım prensipleri.

Ön koşul: COM 420, COM 503

COM 519 Softcomputing (3-0)3
Softcomputingin elemanları. Hibrid akıllı sistemler. Neuro-fuzzy, Neuro-genetik, Neuro-expert sistemler ve diğer birleşmiş ağlar. Bulanık mantık, bulanık ve dilbilimsel modelleme. Sinirsel sistemler, sinirsel modelleme. Genetik algoritmalar, genetik operatörler. Kaos teorisi. Bulanık sinir ağları ve öğrenmeleri. Nöro-genetik sistemler. Bulanık-genetik sistemler. Nöro-bulanık-genetik sistemler. Softcomputing elemanlarının faklı mühendislik problemlerine uygulanması ve modellemesi.

COM 520 Şekil Tanıma (3-0)3
1,2 veya daha yüksek boyutlardaki şekillerin makina tanımasına giriş. İstatsitiksel ve dilbilimsel yaklaşımlar. Uygulama alanlarının araştırması. Bayes karar verme teorisi. Karar sınırları, sınıflandırıcılar, ve diskriminant fonksiyonları. Parametrelerin yorumu. Kümeleme, gelecek seçimi. Sinir ağlarının R.T. yapısal bir yaklaşımı.

COM 521 Optimizasyonda Sayısal Metodlar(3-0)3
Çeşitli alanlardaki optimizasyon problemlerinin tipleri; yaygın çözüm metodlarının verimliliği.Optimizasyonun tanımı, değişkenli fonksiyonların extreması, doğrusal programlama ve tekyönlü metod, doğrusal olmayan programlama, yaygın metodların optimizasyon problemlerine uygulanması.

COM 522 Kriptografi ve Ağ Güvenliği (3-0)3
Kriptografik algoritmalar. Genel anahtar şifrelemesi, diferansiyel ve doğrusal kriptanaliz, gelişmiş şifreleme standartı, kriptografik karmaşık fonksiyonlar, kimlik denetim protokolleri, anahtar ayırma protokolleri, anahtar yönetimi, Güvenlik protokol tuzakları, İnternet kriptografisi, IP güvenliği, SSL/TLS, e-posta güvenliği, firewall.

COM 523 Kablosuz ve Mobil Ağlar (3-0)3
Kablosuz bağlantıların karakteristikleri, kablosuz medya erişimi, kablosuz ve mobil ağ mimarileri, mobil yönlendirme, mobil IP, kablosuz ağlar üzerinde taşıma protokolleri, kablosuz Lanlar, Bluetooth teknolojisi ve uygulamaları, kablosuz hücreli ağlar, kablosuz uygulama protokolü, Ad-hoc ağları ve yönlendirme, aygıt ve servis buluşları, mobil ağlarda QOS, eş-den-eşe ağlar ve uygulamaları.

COM 524 Bilimsel Araştırma Metodları (3-0)3
Karaktersitiklere kısa bir giriş, tipler ve araştırmanın programlanması. Araştırma planlaması ve tasarımı. Araştırma tasarımının yöntem bilimi. Ölçme, veri analizi, araştırmanın sonuçlarını sunmak.

COM 525 Linear ve Lineer Olmayan Programlama (3-0)3
Optimizasiyon modelleri. Lineer Programlama. Mümküniyet and Optimasiyon. Ciftlilik and Duyarlılık . Kısıtlamaların temsili. Simplex metodu. Ağ problemleri. Kısıtlı olmayan optımasiyon. Newton metodu. Kısıtlı olmayan optımasiyon methodları. Lineer olmayan en küçük kareler üsulu ile veri uyarlama. Kısıtlı problemler için optimal şartlar. Lagrang çarpanları ve Lagrang fonksiyonu. Linear olmayan kısıtlamalar icin optimalılık şartlerı. Mümküniyet-Nokta Metodu. Sıralı İkinci Dereceden Programlama. Azaltılmış-Gradient metodları. Ceza and Engel metodları. Lineer ve Dışbükey programlama için İç -Nokta metodları.

COM 527 Modern Kontrol Teorisi (3-0)3
Sistemlerü uzay durum denklemleri, sistemlerin uzay durum tanımları, vektörler,matrix polinomları, Eienvalue ve Eigenvektörler, Lineer denklemler, uzay durum denklemlerin analizi, zamanla değişmeyen denklemler, lineer ve lineer olmayan sistemlerin stabilitesi, geribesleme sistemlerin tasarımı, optimal control sistemleri, dinamik programlama, Pontryagin maksimum teorisi, Lineer ikili regülatörler, Riccatti deklemleri, lineer olmayan control, lineer olmayan sistemleri lineer yapmak.

COM 528 – İleri Mikroişlemciler (3-0)3
Mikroişlemcilere giriş, 8-bit Mikroişlemci mimarisi, PIC mikrokontrolör komut seti, Mikroişlemci programlamaya giriş, PIC16 ve PIC18 serisi mikrokontrolörlerle ileri sistem tasarımı, Mikroişlemci bağlantıları, bellek, giriş-çıkış, ve kesme, zamanlama devreleri.

COM 529 Veri İletişimi ve Ağ Kurma (3-0)3
Veri iletişiminin temelleri ve bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modeli. Fiziksel, veri bağlantısı, ağ ve taşıma katmanları. Yönlendirme, akış kontrolü, tıkanıklık kontrolü. Ağlararası iletişim. TCP/IP protokolleri. Yüksek katman protokolleri. Çağdaş ağ mimarileri.

COM530 Modelleme Simulasyonu ve Analizi (3-0)3
Simulasyon teorik kavramının temeli. Simulasyon dilleri. Temel olasılık ve istatistik. Analog Bilgisayar simulasyonlarına bakış. Giriş olasılık dağılımlarının seçilimi, sayı üreteçleri, çıkış veri analizi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması için istatistiksel teknikler, simulasyon dilleri ve GPSS

COM531 İleri İşletim Sistemleri (3-0)3
Aynı zamanda oluşan programlama. UNIX ve WINDOWS uygulamalı çoklugörev işletim sistemleri. Kritik alanlar. Deadlocks. OCCAM programlama dili. Hata toleransları. UNIX İşletim sistemi özellikleri ve grafik arabirimi. UNIX işletim sisteminin iç yapısı. Parka sürücüsü gelişrimesi. Ağ arabirimleri ve sunucu uygulamaları. İşlem yapıları, dosya sistemleri, hafıza yönetimi, merkezi giriş/çıkış, karakter ve blok parka sürücüleri, grafik arabirimleri.

COM 532 Yapay Zeka (3-0)3
Problem çözümü ve araştırma stratejileri, Oyun oynamak, bilgi gösterimi, expert sistemler, Planlama, karar verme teorisi, tabii lisan kavramları ve işlemleri, makine öğrenimi, sinir ağları, yapak zeka programlama dilleri, Lisp, Prolog, Prolog veya Lisp kullanarak yapay zeka uygulamaları.

COM533 Derleyici Tasarım Prensipleri (3-0)3
Bu ders yüksek seviyeli programlama dillerinde kullanılan derleyici teorisini öğretmektedir. Derleyici tasarımında kullanılan algoritmalar ve bu algoritmaların uygulamaları öğretilecektir. Derleyici kavramları, kod üretimi, analiz, kod optimizasyonu, çeşit kontrolu, lexical analiz, hata kontrolu açıklanacaktır. Öğrenciler çalışan bir derleyicinin bazı bölümlerinin tasarımını da yapacaklardır.

COM 534 İleri Mikrokontrolör Programlama
Mikroişlemcilerle mikrokontrolörlerin kıyaslaması, mikrokontrolör mimarisi, mikrokontrolör çeşitleri, mikrokontrolör giriş çıkış sistemleri, kesme rutinleri, dış ve zamanlama kesmeleri, mikrokontrolör programlama, Gerçek zaman C dilini kullanarak mikrokontrolör programlama, parallel ve seri portlar, mikrokontrolör bus sistemleri, C dilini kulanarak mikrokontrolör system tasarım örnekleri.

COM 535 – Makine Öğrenimi (3-0)3
Kavram öğrenimine giriş. Kavram öğrenimi. Öğrenim teorisi. Makine öğrenme algoritmaları, Danışmanlı ve danışmansız öğrenim şekilleri, versiyon alanları, karar ağaç öğrenimi, durum tabanlı öğrenim, karar tabanlı sorgulama ve öğrenim, açıklama tabanlı öğrenim, Bayesian öğrenimi, Bu derste ayrıca makine öğreniminin çeşitli uygulama alanları da öğretilecektir.

COM 536 – Makine Görünümü (3-0)3
Görüntü, propertileri, analizi ve ön işlemleri. Bölgeler ve kenarlar, eğimler ve yüzeyler. Şekil görünümü, dinamik görünüm. Obje tanımı, görünüm anlamı. 3 boyutlu görüntü. 3 boyutlu Geometri ve radyometri. 3 boyutlu model tabanlı görüntü. Matematiksel şekillendirme ve makine görünümü. Şekil tarifi ve tanımı. Hareket analizi. Hareket analizinin optik akışı, C ve matlab kullanarak problem çözümü. Laboratuvar deneyleri.

COM550 İleri Sinirsel İşlemler (3-0)3
Öğrenme ve genelleme. İleri yayılan ağlar. Çift yönlü hafıza. Geri yayılan ağlar. Danışmasız öğrenme ve kendini organize eden aglar (SOM). Boltzman makinesi. Radial tabanlı ağ fonksiyonları.Yüksek derecede sinirsel ağlar. Uyarlı rezonans teori. Sinirsel ağlarda geçici işlem. İleri düzey sinir ağları. ART. Modüler ağlar. Sinirsel dinamikler.

COM551 Bulanık Sistemlerin Modellemesi (3-0)3
Bilgilerin temsili. Bulanık Küme işlemleri. Bulanık aritmetik. Bulanık ilişkiler ve onların özellikleri. Bulanık mantık. IF – THEN işlemleri. Bulanık koşul kuralları. Bulanık modelleşme. Bulanık çıkarış. Yaklaşık çıkarış. İmkanlar ve olasılıklar. Bulanık sistemlerin tipleri. Mamdani and Sugeno çıkarış. Bulanık denetim. Bulanık tanımlama. Bulanık kümeleme. Bulanık c-yollu kümeleme.Adapte olmuş denetim. Matlab ile problem çözmek.

Ön koşul: COM503

COM552 Bilgi Sistemlerinin Nesneye Yönelik Analizi ve Dizaynı (3-0)3
Bilgi sistemleri analizi ve tasarımı, Nesneye yönlendirme. Coad-Yourdon’un nesneye yönelik analizi ve dizaynı. Nesneye yönelik dizayn kriterlerinin uygulanması. Diğer yöntemlere bakış : Booch, Rumbaugh, Shlaer-Mellor ve Jacobsen yöntemleri.

COM553 Sistem Tanımlama ve Adapte Kontrol (3-0)3
Sistem modelleri. Aktif ve Pasif deneyler. Acık ve kapalı sistem tanımlamaları. Periyodik test sinyallerinin kullanımı. On-line parametre tanımlaması. Stochastic yaklaşımı. Rastgele arama algoritması. Gradient algoritması ve Kalman süzgeci. Linear optimum denetim problemi. Çeşitli adapte kontrol stratejileri, Dayanıklılık. Öğrenme ve akıllı kontrol sistemleri, İnsan-makine kontrol sistemleri.

Ön koşul: COM313

COM554 Lineer Olmayan Kontrol (3-0)3
Lineer olmayan sistem analizi, Linear (doğrusal) ve linear olmayan (doğrusal olmayan) sistemlerin feza düzey analizi. Luapunov teori, İstikrar noktaları. Dayanıklılık. Doğrusallama ve bölgesel dayanıklılık. Luapunov direkt methodu, Luapunov fonksiyonunun varlığı, Kesin dayanıklılık. Geri besleme doğrusallığı, SISO sistemleri doğrusallanması, Çok girdili sistemler, İzleme kontrolü, Lineer ve lineer olmayan sistemlerde adaptiv kontrol, On-line parametre değerlendirme, Lineer olmayan sistemlerin akıllı kontrolü

Ön koşul: COM313

COM 590 Mezuniyet Projesi (0-4) Kredisiz

Bu kurs M.S. tezsiz programında eğitim gören tüm öğrenciler tarafından alınmalıdır. Öğrenciler fakülte tarafından verilen projelerden bir tanesini seçmelidir. Seçilen projeyi süpervizörün eşliğinde yaparlar.

COM 591 Mezuniyet Semineri (0-2) Kredisiz
Bu kurs M.S. tezsiz programında eğitim gören tüm öğrenciler tarafından alınmalıdır. Bu kursu alan öğrencilerin proje çalışmalarıyla ilgili sunum yapmaları ve ilerleme raporu ile final raporu hazırlamaları gerekmektedir.

COM 600 Ph.D. Tez (Kredisiz)
Araştırma programı, Öğretim üyesiyle öğrenci arasında Ph.D. derecesi almak için kararlaştırılır. Öğrenciler bu derse araştırma programı sürerken veya tez yazma aşamasında, isterlerse üçüncü sömestrın başında kaydolabilirler.