Fen Bilimleri Enstitüsü

Also available in: English, العربية, Русский

Enstitü Müdürünün Mesajı
Akademik yaşama giriş veya üniversite temel eğitimi sonrası ihtisaslaşma, lisansüstü programları ile başlar ve gelişir. Bu gerçekten yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, diğer bilim dallarının yanı sıra fen bilimleri esaslı dallarda lisansüstü, yani Yüksek Lisans ve Doktora programlarına önem vermektedir. YDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü de bu amaçla kurulmuş ve temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve denizcilik dallarını kapsayan on anabilim dalında, kaliteli ve yeterli Öğretim Elemanı eşliğinde, lisansüstü eğitimi vermektedir. Bilimdalı sayısının artırılması ve özellikle interdisipliner bilim dalları oluşturmak üzere Fen Bilimleri Enstitüsü gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Bilim dallarına lisansüstü öğrenci kabulü, eğitim yılının her dönemi başında, programın yürütülmesinden sorumlu bölümün kontenjan belirlemesi ile başlar. Bunu takip eden süreçte Üniversitemiz Rektörlüğü akademik takvime uygun olarak gerekli duyuruyu yapar. Başvurularda izlenecek yol hem YDÜ Öğrenci İşleri ve hem de ilgili enstitü web sayfasından ulaşılabilir. Lisansüstü programlara kabul ile eğitim ve öğretimine ilişkin ayrıntılı bilgi, her enstitünün web sayfasında bulunan YDÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde verilmektedir.

Lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tamamına yakını ya üniversitede araştırma elemanı ya da başka bir yerde çalışan kişiler olmaktadır. Bu nedenle derslere düzenli katılımın sağlanması ancak ve ancak her öğrenciye uygun saatlerin belirlenmesi ile mümkündür. Bunun farkında olan Fen bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları yönetici ve Öğretim Elemanları, esnek ders saati uygulamaktadır. Örneğin ders saatleri genel mesai saatleri sonrasına alınabildiği gibi hafta sonları da ders verilebilmektedir.Lisansüstü öğrencileri, Üniveritemiz tüm öğrenci haklarından yararlanmakta ve ders alma veya tez hazırlama aşamalarında YDÜ Büyük Kütüphanesi olanaklarından ve her türlü laboratuar olanaklarından yararlanabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü programlarının tamamında tezli Yüksek Lisans yapmak mümkün olduğu gibi bazı programlarında tezsiz de mümkündür. Tezli veya tezsiz program koşulları YDÜ Lisansüstü Tez Yönetmeliğinde verilmiştir. İster tezli ve isterse tezsiz Yüksek Lisans yapılmış olsun, Yakın Doğu Üniversitesi adını ve Fen Bilimleri Enstitüsü damgasını taşıyan her tezin bunu hak etmesi gerekmektedir. Bu da acak yüksek standartta bilimsel içerik, kaliteli yazılı sunum ve kaliteli baskı ile mümkündür. Bunun aksi öğrencinin başarısızlığına neden olur. Lisansüstü öğrencilerine yol göstermek amacı ile bir “Tez Yazım Kılavuzu” geliştirilmiş ve kolayca erişebilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasına konmuştur.

Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili her türlü bilgiye web sayfasından ulaşılabileceği gibi hem ilgili anabilim dallarından (bölüm başkanlıklarından) ve hem de Enstitü Müdürlüğünden alınabilir. Enstitü Müdürlüğü iletişimi için aşağıdaki e-posta ve telefon numaraları kullanılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Nadire ÇAVUŞ