Yaratıcı Drama

Also available in: English

Amaç
Yaratıcı Drama Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı:
Yaratıcı Drama eğitimi alan bireylere sanatı tüm alanlarıyla benimsetip, bütünsel bir bakış açısı kazandırmak, eğitimcilerin disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmelerini sağlamak, yaratıcı drama alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek ve projeler gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmeye katkıda bulunmak, bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama uygulamalarını yaygınlaştırmak, yaratıcı drama alanında lisans ve doktora programlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Misyon
Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu geniş olanaklarla, çevreye, topluma ve insana duyarlı bireyler yetiştirerek sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel teknolojik ve eleştirel düşünebilen uzmanlar, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon
Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne bağlı anabilim dallarından olan “Yaratıcı Drama” yüksek lisans programının vizyonu; eğitim sistemininde “yaratıcı dramayı” etkin hale getirmek, toplumdaki bireysel duyarlılıkla sanatsal duyarlılığı artırarak ülkenin bu alanda gelişmesinde Yakın Doğu Üniversitesi olarak öncülük sağlamak.


Dersin Kodu Dersin Adı T U K
EDS 603 Dramada Yaklaşım ve Yöntemler 1 4 3
EDS 605 Öğrenme ve Öğretme Süreci 3 0 3
EDS 606 Program Geliştirme ve Drama 3 0 3
EDS 607 Yaratıcı Drama ve Sanat Eğitimi 3 0 3
EDS 608 Eğitimde Drama Semineri Başarılı/Başarısız
EDS 611 Müzik ve Ritim Eğitimi 1 2 2
EDS 612 Oyunculuk ve Sahne Bilgisi 1 4 3

Program Geliştirme ve Drama
Dramada program geliştirirken, temel kavramları bilmek ve kavramların bir¬birleriyle ilişkilerini yorumlanır. Drama eğitim programının öğelerini ve program geliştirmeye ilişkin gereksinimleri belirlenir. Drama eğitim programı geliştirme sürecinde; drama dersini alacak öğrencilerle ilgili özellikleri belirlenir, dersin hedefleri, içeriği, eğitim ve sınama durumu tasarlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Öğretme ve Öğrenme Süreci
Öğreten ile öğrenen arasındaki etkileşimin sonunda öğrenme öğretme sürecinin nasıl oluştuğu analiz edilip değerlendirilir. Bu süreçte yer alan temel öğeler saptanır. Çevre-ölçme araçları-öğretim hizmeti (İpucu-öğrenci katılımı pekiştireç-dönüt)-öğretmen-hedef-kazanımlar-içerik-konu strateji yöntem teknik gibi kavramlara yer verilir.

Eğitimde Drama Semineri
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.

Yaratıcı Drama ve Sanat Eğitimi
Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler. Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak.

Dramada Yaklaşım ve Yöntemler
Drama etkinliklerine yön veren, öngördüğü bilgi, duygu ve becerileri öğrencilerine ulaştırmasını sağlayan, onların öğrenme yaşantılarını zenginleştiren, bireyleri derse katılmayı cesaretlendiren, öğrenciler arasında iş birliği ve iş bölümü yapmaya olanak veren, ilgi çeken ve öğrenmekten haz almayı kolaylaştıran yaklaşım, yöntem ve tekniklerin incelenmesi ve örneklerle desteklenmesi.

Oyunculuk ve Sahne Bilgisi
Teorik ve uygulama olarak iki boyutu kapsamaktadır. Teorik boyutta oyun yapısı, öğeleri, türleri, biçimleri, Tiyatro yapıları, sahne tekniği, oyunculuk yöntemleri, araçları ve süreci, sahne tasarımı araçları ve süreci, giyisi tasarımı süreci, ışıklama araçları ve süreci, sahneleme araçları ve süreci konuları irdelenir. Uygulama boyutunda ise teorik olarak işlenen konuların davranışa dönüştürüldüğü grup çalışmalarına yer verilir.

Müzik ve Ritim Eğitimi
Müzik ve ritim eğitimi dersi teorik bilgilerin uygulanmasına yönelik olarak işlenen bir derstir. Ders, müzikte esneme, ses, nefes çalışmaları, müziğe eşlik etme, söz-müzik devinim bütünlüğü, çalgısal müziğin tanımlanması, uygulanması ve tartımsal çalışmalar, müzikte yaratıcı dans/ devinim çalışmaları, müzik ve ritim eğitimi uygulamalarında sınıf yönetimi konularını içerir.

Etkinlik Türü: Çalıştay
Etkinliğin Adı: Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama
Konusu: Yaratıcı dramada; yöntem, uygulama, etkinlik çalışmları, ritim müzik dans.
Tarih: 26- 27 Aralık 2013
Yer: YDU Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Sınıfı.
Hedef Kitle: Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Öğrencileri, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki eğitim kurumları öğretmenleri.
Eğitmenler:
Prof. Ayşe Çakır İlhan ( Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz (Lefke Üniversitesi)
Dr. Emine Kıvanç Öztuğ (Yakındoğu Üniversitesi)
Uz. Fatoş Giritli (Kültür Dairesi)

2. Etkinlik

Etkinlik Türü: Çalıştay ve sergi
Etkinliğin Adı: Maske Kukla
Konusu: Gelecek
Tarih: 12-13 Aralık 2013
Yer: Çalıştay: YDÜ, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim Atölyesi Sergi:YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Giriş Katı.
Hedef Kitle: Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Öğrencileri, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki eğitim kurumları öğretmenleri ve öğrencileri.
Eğitmenler:
Uz. Seçil Besim (Yakındoğu Üniversitesi)
Erdoğan Kavaz (YDÜ, Sahne Sanatları Fakültesi)