Resim-İş Eğitimi / Görsel Sanat Eğitimi

Also available in: English

WEB BİLGİ – Temmuz 2014 YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi

Resim-İş Öğretmenliği Bölümü

Değerli Öğrenciler, 
Resim-İş Öğretmenliği bölümü, akademik kadrosu ve farklı sanat atölyeleri olanaklarıyla adaylarına nitelikli ve çağdaş bir sanat eğitim vermeyi hedeflemiştir Dört yıllık program süresince öğrencilere resim eğitimi, sanat felsefesi ,estetik ve grafik eğitimi yanısıra alan öğretmenliğinde (Resim-İş) ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmada etkin bir program sunmaktadır. Eğitim ve sanat dallarına, kendini sürekli geliştiren, sorunlara sanatsal ve eleştirel çözümlerİ sentezleyip üretebilen öğretmenler yetiştirmek hedeflerinin başında gelmektedir. Resim İş Öğretmenliği bölümü misyon ve vizyonu ; Başta sanat eğitimi olmak üzere, estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek başlıca amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda deneysel eğitim öğretim programı uygular. Eğitimde ana ilke: Sanat eğitiminin temel kavramları ve anasanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir.Eğitimde öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklenir.Öğrencilerin, yaratıcı yetenekleri izlenerek II. Sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, fotoğraf anasanat ve seçmeli ders atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak verilir. Resim-iş öğretmeninin sahip olması gereken sanat bilgisi, yaratıcılık ve el beceriler ile birlikte bunları eğitime aktarmayı kazandırmak, Resim, sanat disiplinleri, yaratıcılık, uygulama ve görsel sanatlarda, sürekli kendini geliştiren ve tüm bunları eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara karşı bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirilmek, Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan resim-iş öğretmenlerini yetiştirmek, Eğitim-öğretim hizmetlerinde resim-iş öğretmenliği alanında mevcut bilgileri planlayan, görsel tasarım yapabilen ve uygulayabilen, resim-iş öğretmenlerini yetiştirme, Resim-iş öğretmenliği eğitimi alanına ilişkin araştırma, sergi, workshop ve projeler hazırlamak, Resim-iş ve farklı sanat disiplinleri arasında konu ile ilişkili seminer, sergi ve workshoplar düzenlemek başlıca hedefleri arasında yer alır.
Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı, YDÜ Eğitim Sarayı 3.katında ‘Yaratıcılığ Geliştirme Atölyesi’inde eğitim vermektedir. Binamızda ayırca öğrencilerin sanatsal çalışmalarının sergilenebileceği 2013 yılında açılışı yapılan ‘Güzel Sanatlar Sergi Salonu’ yer almaktadır.

İş Olanakları
Ana Bilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler KKTC ve TC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmen olarak çalışma; akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora yapma imkânına da sahiptir. Bu öğrencilerimiz çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak; kamu kuruluşlarında, özel sektörde iletişim uzmanı, reklamcı ve tasarımcı olarak çalışabilmektedirler.

Akademik Kadromuz

Phd Murad Allahverdiev Yrd.Doç Tam zamanlı Perspektif / Secmeli Sanat Atölye 1.
YL  Fatos Miralay Uz.Öğr.Üye Tam zamanlı  Temel Sanat Eğitimi / Ana Sanat Atölye 1.
YL  Didem İşlek Uz.Öğr.Üye Yarı Zamanlı Batı Sanat Tarihi/  Sanat Tarih
YL Necla Ecem Özoğul Öğr.Üye Yarı Zamanlı Baskı Resim/Çocuğun Sanatsal Gelişimi
YL Yasar Maasoğlu Uz.Öğr.Üye Yarı Zamanlı  Animasyon
L  Azmiye Öğr.Üye Yarı Desen
  Yınal   Zamanlı  
Yüksek Lisans Prog.        
Phd. Murad Allahverdiev Yrd.Doç. Tam Zamanlı Görsel Sanatlar Atölye 1.

Lisans Programı Dersler – Programın İşleyişi- Aday Öğrencilere Öneriler

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği programına alınacak öğrencilerimiz yetenek sınavından girmek mecburiyetindedir. Yetenek sınavına katılabilmek için TC uyruklu öğrencilerin LYS sınavında 140 puan almaları gerekmektedir. KKTC uyruklu öğrencilerimiz ise YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama sınavından başarılı olmaları durumunda yetenek sınavına girip programa yerleşebilmektedirler. Programımızda tüm derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinde tüm dersler alınabilirken yaz okulunda belli dersler açılabilmektedir. Ders geçme notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz tüm bilgi ve duyurulara YDÜ web sitesinden erişebilmektedirler.4 yıllık Resim-İş Öğretmenliği Lisans programımızdaki 50 ders bulunmakta ve toplam kredileri toplamı 154 dür.4 yıllık eğitim programında 154 krediyi tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedirler.

I. Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
RES 101 Temel Tasarım 4 4 6
RES 103 Desen I 2 2 3
RES 105 Perspektif 1 2 2
AİT 107 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2
TUR 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
ENG 111 Yabancı Dil I 3 0 3
EDS 113 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
Toplam 17 8 21

II. Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
RES 102 Temel Tasarım II 4 4 6
RES 104 Desen II 2 2 3
RES 106 Sanat Tarihine Giriş 2 0 2
AİT 108 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
TUR 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
ENG 112 Yabancı Dil II 3 0 3
EDS 114 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
Toplam 18 6 21

III. Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
RES 201 Anasanat Atölye I 2 4 4
RES 203 Seçmeli Sanat Atölye I* 2 2 3
RES 205 Yazı 1 2 2
BİL 207 Bilgisayar I 2 2 3
SGK 209 Batı Sanatı Tarihi 3 0 3
EDS 211 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
EDS 213 Seçmeli 2 0 2
Toplam 15 10 20

IV. Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
RES 202 Anasanat Atölye II 2 4 4
RES 204 Seçmeli Sanat Atölye II* 2 2 3
RES 206 Çocuğun Sanatsal Gelişimi   2 0 2
BIL 208 Bilgisayar II 2 2 3
RES 210 Sanat Felsefesi* 2 0 2
EDS 212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Toplam 12 10 17

V. Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
RES 301 Anasanat Atölye III 2 4 4
RES 304 Seçmeli Sanat Atölye IV* 2 2 3
EDS 306 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
GK 308 Sanat Eleştirisi 2 0 2
GK 310 Çağdaş Sanat 3 0 3
GK 312 Türk Eğitim Tarihi* 2 0 2
EDS 314 Ölçme – Değerlendirme 3 0 3
Toplam 16 8 20

VII. Yarıyıl   

Kod Dersin Adı T U K
RES 401 Anasanat Atölye V 4 4 6
RES 403 Seçmeli Sanat Atölye V* 2 2 3
RES 405 Müze Eğitimi ve Uygulamaları* 2 2 3
EDS 407 Özel Eğitim * 2 0 2
EDS 409 Rehberlik 3 0 3
EDS 411 Okul Deneyimi 1 4 3
Toplam 14 12 20

VIII. Yarıyıl

Kod Dersin Adı T U K
RES 402 Anasanat Atölye VI 4 4 6
RES 404 Seçmeli Sanat Atölye VI* 2 2 3
GK 406 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 408 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EDS 410 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
Toplam 11 14 18
Genel Toplam Teorik Uygulama Kredi Saat
116 76 154 192

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERS LİSTESİ
Seçmeli Meslek Bilgisi (SMB)

Kod Dersin Adı T U K
EDS 213 Eğitimde Bireysel Farklılıklar 2 0 2
EDS 215 Eğitimde Yeni Yönelimler 2 0 2
EDS 217 Sosyal Beceri Eğitimi 2 0 2
Toplam      

Seçmeli Alan Bilgisi (SAB)

Kod Dersin Adı T U K
RES 203 Resim I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
GRA 203 Grafik Tasarımı I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
HEY 203 Heykel I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
TEK 203 Tekstil Tasarımı I-II-III- 2 2 3
SER 203 Seramik I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
GTS 203 Geleneksel Türk Sanatları I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
ÖZB 203 Özgünbaskı I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
ENT 203 Endüstriyel Tasarım I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
FOT 203 Fotoğraf I-II-III-IV-V-VI 2 2 3
Toplam      

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programı

 1. Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programı, eğitimde resim alanının geliştirilmesini ve eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı koyacağından, öğretim alanındaki gelişmeleri takip ederek alandaki sorunlara çözüm yolları üreteceğinden açılmasına gereksinim duyulmuştur. Bunun yanında, öğrencilerin eğitimde resim alanında uzmanlaşmalarını sağlayacağından ve bu yönde akademisyenler yetiştireceğinden dolayı da açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 2. Yakın Doğu Üniversitesinde halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları: Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Farmakognozi-Farmasotik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmakoloji-Toksikoloji, Besin ve Beslenme Bilimleri, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Hemşirelik, Hemşirelikte Yönetim, Beslenme ve Diyetetik, Protetik Diş Tedavisi, Microbiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyoistatistik, Anatomi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Biyokimya. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde: Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Inşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Matematik, Bilgisayar İşletmeciliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde: İşletme, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans, Avrupa Birliği İlişkileri, Hukuk, Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon- Sinema, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Uygulamalı Psikoloji. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde: Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı, Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı, Okul Öncesi Eğitimi, Tarih Eğitimi, Osmanlıca Paleografyası, Halk Bilimi, Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Çevre Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği.
 3. Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programı,  Eğitimde Eğitim Programı ve Öğretim ABD programı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.  İki programda ortak dersler yürütülecek ve ortak öğretim üyeleri olacaktır.  İki programda da yer alan öğrenci grupları ve öğretim üyeleri birlikte Tubitak 1001 ve TC / KKTC BİLİMSEL araştırma projeleri kapsamında çalışmalar gerçekleştireceklerdir.

 4. Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak yurtdışı örnekleri:
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Önerilen Yüksek Lisans programı, resim iş eğitiminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecini kapsamaktadır. Ayrıca program, eğitim-öğretim sürecinin tasarlanması etkinliklerinin de içermektedir.
 • Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler Ek’1 deki Tablo 1’de sunulmuştur.
 • Resim iş öğretmenliği mezunu öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler aşağıda sunulmuştur:
  • ALES sınavından en az 55 puan
  • Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan Lisans Üstü Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 50 puan
  • Bilimsel yeterlilik sınavından başarılı olması
  • Lisans ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.
 • Yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler ve kredileri;
 • Kod Dersin Adı T U K
  GSE 600  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 2 3
  GSE 601 Görsel Sanatlar Eğitimi I 2 2 3
  GSE 602 Görsel Sanatlar Eğitimi II 2 2 3
  GSE 603 Görsel Sanatlar Atölye I 2 2 3
  GSE 604 Görsel Sanatlar Atölye II 2 2 3
  GSE 605 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3
  GSE 606 Bilim Etiği 3 0 3
  GSE 607 Kültür Tarihi I 3 0 3
  GSE 608 Kültür Tarihi II 3 0 3
  GSE 609 Görsel Kültür 3 0 3
  GSE 610 Çağdaş sanat ve Yorumu 3 0 3
  GSE 611 Baskı Teknikleri 2 2 3
  GSE 612 Geleneksel Türk Sanatları 3 0 3
  GSE 613 Uzmanlık Alan Dersi 3 0 3
  GSE 620 Görsel Sanatlar Eğitiminde Seminer Başarılı/Başarısız
  GSE 621 Görsel Sanatlar Eğitiminde Tez Başarılı/Başarısız

  Ek 6’da ders içerikleri verilmiştir.

  Tezsiz yüksek lisans programı:

   Öğrenci eğer tezsiz yüksek lisans programı yapmak istiyorsa seçmeli derslerden iki ders daha fazla almalıdır ve bir proje yapmalıdır.

  • Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyeleri:
  • Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
   Prof. Dr. Hasan Pekmezci
   Prof. Dr. Zafer Gençaydın
   Prof. Dr.Hüseyin Uzunboylu
   Doç. Dr. Murad Allahverdiyev
   Yard. Doç. Dr. Havva Arslangazi
   Dr. Aysel Alav

  • Öğretim Üyelerinin özgeçmişleri Ek 3’te sunulmuştur.
  • Yardımcı personel bulunmamaktadır.
  • Program için mevcut laboratuarlar: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Anabilim Dalına ait 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuar içerisindeki bilgisayarlara ait teknik özellikler şu şekildedir:

  Bilgisayar Laboratuarı I

   Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Bölümüne ait:
   30 adet son model bilgisayar, projeksiyonlar, yazıcılar, tarayıcılar ve fotoğraf makineleri bulunmaktadır.

  • Bilgisayar laboratuarı lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemi dersinin gerçekleştirilmesi için oluşturulmuştur. Ayrıca 30 bilgisayardan oluşan laboratuar içerisindeki bilgisayarların tümünde SPSS paket programı bulunmakta ve 2 asistan görevli olarak çalışmaktadır. Laboratuar haftanın 6 günü açık olmakta ve öğrenciler burada araştırmalarını sürdürmektedir.
  • Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal bulunmakta ve haftanın 7 günü açık olmaktadır.
  • Öğrenciler dersliklere yaklaşık 300 m. uzaklıktaki kütüphaneyi kullanabilirler. Merkez kütüphanede resim iş eğitimi ile ilgili kitap, süreli yayın, veri tabanı ve elektronik dergi gibi olanaklar öğrenci kullanımına açıktır. Öğrenciler ücretsiz olarak EBSCO, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect, Taylor & Francis ve Ulakbim veri tabanlarında bulunan tüm dergilere ulaşabilirler. Ayrıca öğrenciler okul numaraları ve şifreleri ile diledikleri yerden online kütüphaneye de erişebilmektedirler.
  • Bu programın diğer doktora programları ile amaçları farklıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin çalışma alanları da farklılaşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu programın açılması diğer bölümleri zayıflatmayacaktır. Programın üniversiteye getireceği ek mali külfet ise öğretim üyelerinin maaşlarıdır. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinin maaşlarını karşılamaya hazırdır. Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.

  Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programının Yüksek Lisans Ders İçerikleri

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2-2-3
  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini içermektedir.

  Görsel Sanatlar Eğitimi I 2-2-3
  Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, Çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

  Görsel Sanatlar Eğitimi  II 2-2-3
  Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi,bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine gore çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

  Görsel Sanatlar Atölye I 2-2-3
  Öğrencinin geliştirdiği proje kapsamında; – düşünme, – gravür malzeme ve teknik araştırması,- malzeme ve tekniğe uygun eskizler oluşturma ,-kalıp hazırlama-baskı alma,-sunumu

  Görsel Sanatlar Atölye II 2-2-3
  Öğrencinin geliştirdiği proje kapsamında; – düşünme, – gravür malzeme ve teknik araştırması,- malzeme ve tekniğe uygun eskizler oluşturma ,-kalıp hazırlama-baskı alma,-sunumu

  Eğitimde Program Geliştirme 3-0-3
  Bu ders, eğitimde program geliştirme sürecinde yer alan hedef, içerik, öğrenme-öğretme durumu ve değerlendirme, program geliştirmenin kuramsal boyutu.

  Bilim Etiği 3-0-3
  Araştırma yöntemlerinin temel ilkeleri, araştırma etiği, deneysel yöntemler ele alınacaktır. Bilimsel bilgi üretiminde geçerli temel etik ilkelerin , insan düşüncesinde geçirilen evrelerin ışığında öğrenilmesidir.

  Kültür Tarihi I 3-0-3
  Dünden bugüne kültürün tüm özellikleri değişiklikleri ve yenilikleri ele alınacaktır.Ayrıca insanlık tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte var olan sanat olgusu ve sanatı ortaya koyan kuramlar ele alınır. Sanatın estetik boyutu da temel bilgiler ısığında incelenir.

  Kültür Tarihi II 3-0-3
  Dünden bugüne kültürün tüm özellikleri değişiklikleri ve yenilikleri ele alınacaktır. Ayrıca insanlık tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte var olan sanat olgusu ve sanatı ortaya koyan kuramlar ele alınır. Sanatın estetik boyutu da temel bilgiler ısığında incelenir.

  Görsel Kültür 3-0-3
  Görsel Kültür temelli ilgili alan Projelerini(Film,Video,TV filmi ve her tür hareketli görüntü iletileri) tasarlayıp,belli yöntemlerle gerçekleştirmek  için  gerekli  olan; temel teorik,estetik,teknik bilgileri, mesleki kavram,ilke ,süreç  ve  yöntemleri  çağdaş  öz  ve  biçimde  doğru olarak uygulamaya  geçirecek  esaslı bilgi ve becerileri  kazandırmak.

  Çağdaş Sanat ve Yorumu 3-0-3
  Sanatın temel sorunları ve teorik yaklaşımlar çerçevesinde günümüz sanat ortamında üretim sorunlarının irdelenmesi. 1960 sonrası sanat hareketlerinin, ilgili çağdaş sanat kuramları, düşünsel hareketler, siyasal, sosyolojik değişimler ele alınarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Baskı Teknikleri 2-2-3
  Her türlü baskı tekniklerin kullanılması ve detaylı bir şekilde incelenmesi. Baskı yoluyla tasarımları çoğaltma, eser üretme; yüksek baskı kavramı, baskı çeşitleri; içerik ve malzeme bilgisi; linol baskı için kompozisyon oluşturulması; kalıp malzemesine desen aktarımı ve oyma işlemleri; doku ritim; hareket ve dengeli bütünlüğün sağlanması; tek renkli baskı uygulamaları, tek renkli baskıların geliştirilmesi; baskıyı paspPSulama, numaralama, isimlendirme ve imzalama; ağaç ve linol tek renk baskılarda açık ve koyu denge çalışmaları.

  Geleneksel Türk Sanatları 3-0-3
  Batılılaşma dönemi Türk resminin tanıtılıp incelenmesi,  Türk Sanatı Tarihinin kapsamı; sanat ile ilgili terimlerin tanımı; Orta Asya Türk sanatı; Orta Asya Türk sanatı özellikleri; Anadolu Selçuklu dönemi sanatına genel bakış; Anadolu Selçuklu dönemi geleneksel sanatlar; Anadolu Selçuklu dönemi geleneksel sanatların özellikleri ve Osmanlı Dönemi sanatına genel bakış; sanat Terimleri; Tanzimat’la başlayan batılılaşma çabaları; Sanayi-i Nefise; Türkiye Cumhuriyeti dönemi ve ilk sanat kurumları oluşumları; 1950’li yıllara kadar olan gelişmeler; 1950-1970 arası gelişmeler; 1970 ve sonrası sanat.

  Uzmanlık Alan Dersi 3-0-3
  Uzmanlık Alan” dersi; yüksek lisans ve doktora tezi yürüten  danışman öğretim üyelerinin bilgi, görgü ve  deneyimlerini  öğrencilerine aktarmalarını, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma  disiplininin kazandırılmasını, yönettikleri tez konusundaki gelişmeleri birlikte değerlendirmelerini amaçlar.  

  Görsel Sanat Eğitiminde Seminer Başarılı/ Başarısız
  Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  Görsel Sanat Eğitiminde Tez Başarılı/ Başarısız
  Saptanan konudaki tezin yürütülmesi ve sonlandırılması.   

  RESİM –İŞ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programı, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programı, eğitimde resim alanının geliştirilmesini ve eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı koyacağından, öğretim alanındaki gelişmeleri takip ederek alandaki sorunlara çözüm yolları üreteceğinden açılmasına gereksinim duyulmuştur. Bunun yanında, öğrencilerin eğitimde resim alanında uzmanlaşmalarını sağlayacağından ve bu yönde akademisyenler yetiştireceğinden dolayı ,Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Eğitimi Programı, Eğitimde Eğitim Programı ve Öğretim ABD programı ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.
  Resim iş öğretmenliği mezunu öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanan ölçütler aşağıda sunulmuştur:
  • ALES sınavından en az 55 puan
  • Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan Lisans Üstü Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 50 puan
  • Bilimsel yeterlilik sınavından başarılı olması
  • Lisans ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.