Osmanlıca Paleografyası ve Arşivcilik

Also available in: English

OSMANLI PALEOGRAFYASI VE ARŞİVCİLİK ANABİLİM DALI

 1.  OPA 640 : Osmanlıcada Farsça ve Arapça Terimler.
  Bu derste,Osmanlı Türkçesinde Kullanılmış olan Arapça ve Farsça unsurlar üzerinde durulmaktadırözellikle Arapça ve Farsça kelimeler,yapı bilgisi yönünden incelenmekte,kısmi olarak da Arapça ve Farsçadan Osmanlı Türkçesine girmiş olan ve bu dillerin cümle bilgisini ilgilendiren hususlar üzerine durulur.
 2. OPA 647: Osmanlıca Yazı Örnekleri
  Bu derste,13.ve17,18.yy,lın el yazısı örneklerinden yola çıkarak çeşitli hat ve yazı sitillerini öğretmek ve talebeleri alıştırmak ve devamlı olarak bu yazıları günümüz alfabesiyle transkripsiyon usuluna uygun olarak yazdırmaktır.
 3. OPA 607: Seminer.
  Bu derste öğrencileri konuşma ve hitabet bilimiyle alıştırmak ve çeşitli konular vererek makaleler şeklinde sunmalarını sağlamak ve alıştırmaktır.Bu yöntemle öğrenciler kütüphane de çeşitli konular hakkında çalışarak makale ve sunum hazırlamanın yöntemlerini öğrenirler.
 4. OPA – ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ:
  Bu derste bilimsel olarak araştırma nasıl yapılır ve onun tekniki nedir bir dönem anlatılır ,oğrenci araştırmaların nasıl yapıldığını öğrendikten sonra pilot saha belirliyerek oğrencilere çeşitli konularla araştırmaya gönderilir ,elde ettikleri verileri bir araya getirerek yazılı olarak sunum yaptırılır.
 5. OPA – FARSÇA:
  Osmanlı Türkçesinde Türkçe,Arapça ve Farsça sıfatlar kullanılmıştır.Söz konusu sıfatların kimisi yalın halde,kimisi türemiş,kimisi de birleşik sıfattır.Bu derste birleşik sıfatların kuruluşları öğretilir.Arapça ve Farsça yapılı birleşik sıfatların kuruluşlarını,bunların Türkçedeki karşılıkları anlatılmaktadır.ayrıca kısmi olarak farça dilbilgisi ve metin verilir.
 6. OPA 641: OSMANLI BELGELERİYLE HUKUKİ METİNLER.
  Osmanlılar hakimiyetlerinin devam ettiği yüzyıllar boyunca son derece zengin ve çeşitli eserleri ortaya koymuşlar.Hakimiyetleri döneminde idari ve hukuki düzen icat etmiş,kendi siyaseti ve idari biçimini de oralarda vucuda getirmiştir,şeri mahkemeler de onlardan e4n önemlisidir.bu derste el yazmasıyla kayd edilen şikayetler ve kadılar tarafından verilen hükümler gör4ünmektedir.Bu derste osmanlıca hukuki metinler incelenir ve öğrencilere öğretilir.
 7. OPA – OSMANLI TÜRKÇESİ VE METİN İNCELEME:
  Bu derste öğrencilerle beraber k.K.T.C milli arşivine giderek yakından arşiv ve arşivcilik hakkında bilgiler verilir ve kurallar öğretilir ve aynı zamanda arşivde bulunan Osmanlı metinleriyle yakından tanış olup ve inceleme yapılır.Arşivden öğrencinin isteği üzere dosyalar seçilir ve günümüz alfabesine çevrilir.ve bunun yanısıra öğrencileri Osmanlı Türkçesinin özellikleri ve kuralları öğretilir.
 8. OPA 652: OSMANLICA PALEOGRAFYA:
  Bu derste Osmanlı alfabesinde kullanılan harleri en geniş şekliyle öğretilir.Bilindiği gibi bu alfabe Arap alfabesi temellidir.Arap alfabesine İranlıların ilave ettiği bazı harflerle Türklerin ilavelerinden oluşmaktadır.Zaman içinde bilhassa ünlülerin gösterilmesi,eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlaasından farklı uygulamalar gelişmiştir.bu konuda temel kurallar öğretilir.Harfların okunuşu,yazılması ve hat örnekleri;Nesih,Nestalik,Kufi,Ruka vs öğretilir.
 9. 9 ve 10 – OPA 650: Tez çalışması