Müzik Eğitimi

Also available in: English

Amaç 
Öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı örgün/yaygın eğitim kurumlarında, kamu ve özel müzik eğitimi kurumlarında ve müzik eğitimi ile ilgili tüm çalışma alanlarında müzik öğretimi ve müzik eğitimi araştırmalarıyla ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin müzik öğretmenliği alanında uzmanlaşmalarını sağlamak bu programın amacıdır. Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, kendini uzman veya akademisyen olarak geliştirmek isteyen müzik öğretmenliği lisans mezunlarına; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim müzik eğitimi alanlarında çalışan müzik öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Öğrencilerinin bilgiyi anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanında uygulayabilmeleri, müzik eğitimi alanına ilişkin yeni öğretim teknolojilerini tanımalarını, lisans programı bilgileriyle ilişkili yeterliliklerinin geliştirilmesi ve güçlenmesini ve anadallarında ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirebilecek düzeye gelmelerini amaçlamaktadır.
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak düzenlenmiştir.  Tezli yüksek lisans programı 7 ders, seminer ve tez çalışmasını kapsamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı ise 10 ders ve bir projeyi kapsamaktadır.