Matematik Eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı, matematik eğitimi alanının geliştirilerek, eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı koymaktır. Günümüzde matematik eğitimi alanında nitelikli uzmanlara gereksinim duyulduğundan, özellikle bu alanda bilimsel niteliklere sahip akademisyenler yetiştirmek de bu bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, matematik eğitimi alanının geliştirilmesini ve eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı koyacağından, öğretim alanındaki gelişmeleri takip ederek alandaki sorunlara çözüm yolları üreteceğinden açılmasına gereksinim duyulmuştur. Yine, öğretmenlerin matematik eğitimi alanında uzmanlaşmalarını sağlayacağından ve bu yönde akademisyenler yetiştireceğinden dolayı da açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programında zorunlu ve seçmeli olmak üzere 8 ders ve bir de tez yer almaktadır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı, bireylere bu alanda uzmanlaşma şansı tanımaktadır. Ayrıca alanda bilimsel araştırmalar yapma şansı sağlayan bu programda, öğrencilerimiz Ulusal ve Uluslar arası gerçekleştirilen çeşitli Konferans ve Seminerlere de Öğretim Üyelerimiz ile birlikte katılma ve akademik ortamı yakından tanıma şansı bulmaktadır. Ayrıca bu programda matematik eğitiminin eğitim bilimleri alanındaki önemini de benimsetecek çalışmalara yer verilmektedir. Programa alınacak öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında ise, ALES sınavından en az 55 (Elli Beş) puan almaları gerekmektedir. Ayrıca bölümümüz tarafından gerçekleştirilen bilimsel yeterlik sınavından başarılı olmaları ve lisans ortalamasının da en az 2.50 (İki Elli) olması gerekmektedir. Matematik eğitiminde kendini geliştirmek isteyen, çağdaş ve nitelikli eğitim almak isteyen öğrencilerimizi davet ediyoruz.

Yard. Doç. Dr. Murat Tezer
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Matematik Eğitimi A.B.D. Başkanı
Dekan Yardımcısı

İletişim:
[email protected]
03922236464-110