Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanının geliştirilerek, eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı koymaktır. Günümüzde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında nitelikli uzmanlara gereksinim duyulduğundan, özellikle bu alanda bilimsel niteliklere sahip akademisyenler yetiştirmek de bu bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programında zorunlu ve seçmeli olmak üzere 8 ders ve bir de tez yer almaktadır. Öğrencilerimiz eğer tezsiz yüksek lisans yapmak istiyorsa seçmeli derslerden 6 ders daha fazla alarak, bir bitirme projesi yapmaları gerekmektedir.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı, bireylere bu alanda uzmanlaşma şansı tanımaktadır. Ayrıca alanda bilimsel araştırmalar yapma şansı sağlayan bu programda, öğrencilerimiz Ulusal ve Uluslar arası gerçekleştirilen çeşitli Konferans ve Seminerlere de Öğretim Üyelerimiz ile birlikte katılma ve akademik ortamı yakından tanıma şansı bulmaktadır. Ayrıca bu programda Ölçme ve Değerlendirmenin eğitim bilimleri alanındaki önemini de benimsetecek çalışmalara yer verilmektedir. Programa alınacak öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında ise, ALES sınavından en az 55 (Elli Beş) puan almaları gerekmektedir. Ayrıca bölümümüz tarafından gerçekleştirilen bilimsel yeterlik sınavından başarılı olmaları ve lisans ortalamasının da en az 2.50 (İki Elli) olması gerekmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla,
Yard. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Başkanı

İletişim:
[email protected]
03922236464-111

  • Prof. Dr. İlhan Akhun
  • Prof. Dr. Mehmet Çağlar
  • Yard. Doç. Dr. Murat Tezer
  • Yard. Doç. Dr. Çiğdem Hürsen

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Dersler ve Kredileri

Zorunlu Dersler

KOD Dersin Adı T U K
EÖD 600 Eğitimde Ölçme Teknikleri 3 0 3
EÖD 601 Araştırma Teknikleri 3 0 3
EÖD 602 Program Geliştirme ve Değerlendirme I 3 0 3
EÖD 603 Program Geliştirme ve Değerlendirme II 3 0 3
EÖD 620 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Seminer Başarılı/Başarısız
EÖD 621 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tez Başarılı/Başarısız

Seçmeli Dersler

KOD Dersin Adı T U< K
EÖD 604 Test Geliştirme Teknikleri 3 0 3
EÖD 605 Eğitim İstatistiği 3 0 3
EÖD 606 Eğitimde Psikolojik Testlerin Gelişimi ve Kullanımı 3 0 3
EÖD 607 Öğretim Tasarımı ve Uygulama 3 0 3
EÖD 608 Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
EÖD 609 Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 3 0 3
EÖD 610 Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri 3 0 3