Beden Eğitimi ve Spor

Ders Sorumluları:

  • Doç. Dr. Nazım Burgul
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk
  • Öğr. Gör. Deniz Erdağ
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
BSY601 Spor Eğ. İlk. Yönt. Ve Tek 3 0 3
BSY602 Yetenek Seçimi ve Yönlendirme 3 0 3
BSY603 Antrenman Bilimi 3 0 3
BSY604 Spor Fizyolojisi 3 0 3
BSY605 Beden Eğitimi ve Spor Semineri 3 0 3
BSY606 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi 3 0 3
BSY607 Spor Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 3
BSY608 Antrenman Kavramları 3 0 3
BSY609 Spor Tekniklerinin Ġncelenmesi 3 0 3
BSY+610 Spor Biyomekaniği 3 0 3
BSY611 Kinantropometri 3 0 3
BSY612 Sporcu Sağlığı 3 0 3
BSY613 Spor Psikolojisi 3 0 3
BSY614 Sporda Beslenme 3 0 3
BSY615 Sporda Ergojenik Yardım 3 0 3
BSY616 Biyokimya 3 0 3
BSY617 İleri Araştırma Teknikleri 3 0 3
BSY618 Öğrenme Öğretme Süreçleri 3 0 3
BSY619 Proje 0 3 1
BSY620 Özel Konular 0 5 2

Dersin Kodu BSY 601

Öğrenme-öğretme kuramları, kuramların ilkeleri, beden eğitimi ve spor alanındaki öğretim yöntemleri (komut, alıştırma, eşli çalışma, kendini kontrol, katılım, yönlendirilmiş buluş, problem çözme, öğrencinin tasarımı, kendi kendine öğrenme), öğrenme-öğretme süreçleri arasındaki ilişkinin tartışılması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi.

Dersin Kodu BSY 602

Yeteneğin tanımı, seçimi ve yönlendirilmesinde mevcut sistemleri inceler ve yetenek faktörlerini ortaya koymaya çalışır.

Dersin Kodu BSY 603

Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, imro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi.

Dersin Kodu BSY604

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, vurgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlarda performans ölçülmesi.

Dersin Kodu BSY 605

Güncel literatür bilgilerine dayalı seminerler dizisine programda yer verilir.

Dersin Kodu BSY 606

Farklı beden eğitimi ve spor yaklaşımlarının, değişik ülkelerdeki spor eğitiminin durumu incelenir.

Dersin BSY 607

Program geliştirmenin temel kavramlarını ve kuramlarını ele alır ve sporda program geliştirmeyi bu bilgiler üzerine kurar.

Dersin BSY 608

Antrenmanın temel ilkeleri, farklı antrenman metodları, yıllık antrenman planlaması ele alınır.

Dersin BSY 609

Hareketin incelenmesinde; insanın matematiksel modellemesi ve modelleme metodları, sinematografik analiz ilkeleri ile hareketin kinematik tanımını içerir.

Dersin Kodu BSY 610

Farklı spor dallarının hareket ve performans analizleri ile bunlara ait ilke ve kavramlar incelenir.

Dersin Kodu BSY 611

İnsan vücut yapısının hareket ve spora bağlı olarak değişimini; somatotip, vücut endisler ve kompozisyonu kavramlarını ve bunlara ait temel antropometrik teknikleri içerir.

Dersin Kodu BSY 612

Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama teknikleri

Dersin Kodu BSY 613

Sporsal performansta psişik süreçlerin performansı artırmak amacı ile yapılan psişik uygulamalar, performansın önündeki psişik engellerin ortadan kaldırılmasında spor psikolojisinin işlevleri.

Dersin Kodu BSY 614

Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, minareller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü.

Dersin Kodu BSY 615

Doping ve doping sınıflamasına girmeyen maddelerin tartışılması ve performans açısından incelenmesini içerir.

Dersin Kodu BSY 616

Organik kimyada temel bilgiler ve karbon kimyası, canlı varlığı oluşturma organik ve organik moleküllerin organizasyonu, enzim üretimi ve kas metabolizması ile ilgili temel biyokimyasal süreçler bu dersin kapsamını oluşturur.

Dersin Kodu BSY 617

Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgiler, istatistik hesaplamalar ve bilgisayar uygulamaları, bilim ve bilim felsefesi, araştırma sureçlerini kapsayan denence oluşturma, evren, örneklem belirleme, araştırma deseni oluşturma, veri toplama, toplanan verilerin analizi, bulgular, değerlendirme, sonuca gitme ve raporlaştırma.

Dersin Kodu BSY 618

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

Dersin Kodu BSY 619

Beden Eğitimi öğretmenliğine ilişkin sorunları saptayıcı bir araştırma yapılır.

Dersin Kodu BSY 620

Konu alanına ait çalışmayı kapsamaktadır.

 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K
BSY700 Egzersiz Metabolizması ve Biyokimyası 5 0 5
BSY701 Antrenman Periyodlaması Kuramı 4 3, 5
BSY702 Hareket ve Spor Biyomekaniği 3 2 4
BSY703 Deneysel Antrenman Bilimi 2 2 4
BSY704 Spor Eğitiminde YaklaĢımlar ve Uygulamaları 1 3 2 4
BSY705 Sporda Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
BSY706 Sağlık ve Egzersiz Eğitimi 3 0 3
BSY707 Spor Eğitiminde YaklaĢımlar ve Uygulamları 2 3 0 3
BSY708 Egzersiz ve Sağlık 3 0 3
BSY709 Spor Bilimlerinde Uygulama Alanları 3 0 3
BSY710 Özel Konular 0 0 0

Dersin Kodu BSY 700
Egzersiz metabolizmasına ilişkin olarak makromoleküler ve mikromoleküler düzeyde temel birkavrayış kazanmalarını sağlamak, egzersiz şiddeti, süresi ve enerji sistemleri arasındaki ilişkiyi anlama ve farklı tip egzersizlerde enerji kaynağı seçimini etkileyen faktörleri sıralayabilmelerini sağlamak.

Dersin Kodu BSY 701
Periyodizasyonun tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkması, farklı antrenman evreleri ve bunlara ilişkin uygulama, form antrenmanı, farklı antrenman dizilişi ilkeleri ve literatür incelenmesi amaçlanır.

Dersin Kodu BSY 702
Farklı spor dallarının hareket ve performans analizleri ile bunlara ait ilke ve kavramlar incelenir.

Dersin Kodu BSY 703
Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, imro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi ve uygulamadaki gelişmeler

Dersin Kodu BSY 704
Spor Eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmaları incelemek ve araştırma yapmak

Dersin Kodu BSY 705
Kalitenin tanımı, Toplam Kalite Yönetimi ve Esasları, Sürekli İyileştirme, Kalite Geliştirme mTeknikleri konusunda öğrencileri geliştirmektir.

Dersin Kodu BSY 706
Sağlık Tarihçesi ve Günümüzdeki Önemi; Sporcu Değerlendirilmesi ve Ölçümlerde Genel Prensipler, Değişik Spor Dallarında ve Özürlülerde Sporcu Değerlendirme ve Ölçüm Yöntemleri ve Eğitimi.

Dersin Kodu BSY 707
Spor Eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmaları incelemek ve araştırma yapmak

Dersin Kodu BSY 708
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları,eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk vetoparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri,kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.

Dersin Kodu BSY 709
Gelişen spor teknolojisi içersinde yer alan alanaların incelenmesi

Dersin Kodu BSY 710
Tez Çalışması