Prof. Dr. Hüseyin BİCEN

1986 yılında Lefkoşa’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosunda bulundu. 2012 yılından itibaren Yardımcı Doçent ünvanı alarak aynı Üniversitede Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır.

2013 yılından itibaren Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmenin yanı sıra 2015 yılından itibaren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin Dekan Yardımcısı olarak görevlerine devam etmektedir. Bir çok sosyal sorumluluk projesine katkı koyan Bicen KKTC Engelsiz Bilişim Platformunun yönetim kurulu üyesidir. Bicen’in bu güne kadar Sosyal Bilimler İndeksinde (SSCI) taranan üst düzey makaleleri, ulusal ve uluslararası yayınlanmış konferans bildirileri ve akademik içerikli kitap bölümleri bulunmaktadır.

Bunların yanında uluslararası konferansların bilim kurullarında, projelerde ve dergilerin hakem kurullarında görev almaktadır. Yaptığı akademik yayınlar ile Tübitak tarafından yayın teşvik ödülü alan Bicen, iki toplumlu etkinliklere katılmakta, hizmet içi eğitimler vermektedir.