Prof. Dr. Gökmen DAĞLI

17 Mayıs 1968 yılında Lefkoşa’da doğdu. Orta ve lise öğretimini Lefkoşa Türk Lisesinde 1986 yılında tamamladı. 1990 yılında Kara Harp Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümününden mezun oldu. Ayrıca 1994 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tamamladı. 2004 yılında Eğitim Yönetimi, Planlaması, Denetimi ve Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans programını tamamladı. 2009 yılında ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi doktora programını bitirdi. Meslek yaşamına, 1998-2008 yılları arasında Milli Güvenlik konularında dersler verdi. 2011 yılından itibaren, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesinde Doçentlik kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Okul Deneyimi, Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Sınıf Yönetimi, Eğitim Bilimlerine Giriş gibi dersleri vermektedir. Gökmen Dağlı, dergilerde hakem kurul üyeliği yapmakta, uluslararası kitap, uluslarası kitap bölümleri, ulusal kitapları ile birçok makale ve araştırma projelerine sahiptir.