Eğitim Bilimleri Enstitü Kurulu

Görevi: Enstitü Müdürü
Akademik Geçmiş: 26 Mart 1982 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1999 yılında İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde üniversite eğitimine başlayarak 2002 yılında mezun oldu. Yüksek lisans derecesini eğitim bilimleri alanında eğitim teknolojileri,...
Görevi: Enstitü Müdür Yardımcısı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Akademik Geçmiş: Zehra Altınay, Eğitim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim alanında yapmış olduğu tez çalışması ile Eğitim Bilimleri yüksek lisans derecesini tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında doktora programından mezun oldu.Eğitim Teknolojileri alanında...
Görevi: Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı Beden Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Görevi: Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalı
Görevi: Eğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme Bilim Dalı
Akademik Geçmiş: 1986 yılında Lefkoşa’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosunda bulundu....
Görevi: Eğitimde Ölçme Değerlendirme Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Felsefe Grubu Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevi: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevi: Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
tercih robotu