Eğitim Bilimleri Enstitü Kurulu

Görevi: Enstitü Müdürü
Akademik Geçmiş: 26 Mart 1982 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1999 yılında İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde üniversite eğitimine başlayarak 2002 yılında mezun oldu. Yüksek lisans derecesini eğitim bilimleri alanında eğitim teknolojileri,...
Görevi: Enstitü Müdür Yardımcısı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Akademik Geçmiş: Zehra Altınay, Eğitim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim alanında yapmış olduğu tez çalışması ile Eğitim Bilimleri yüksek lisans derecesini tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında doktora programından mezun oldu.Eğitim Teknolojileri alanında...
Görevi: Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalı
Görevi: Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı Beden Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevi: Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Resim İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Görevi: Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Eğitimde Ölçme Değerlendirme Bilim Dalı
Görevi: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Osmanlı Paleografyası ve Arşivcilik Bilim Dalı
Görevi: Eğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme Bilim Dalı
Akademik Geçmiş: 1986 yılında Lefkoşa’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosunda bulundu....
Görevi: Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Görevi: Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Müzik Eğitimi - Eğitimde Yaratıcı Drama Ana Bilim Dalları Başkanı
Görevi: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı
Görevi: Temel Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevi: Felsefe Grubu Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı
Görevi: Okulöncesi Öğretmenliği Bilim Dalı
Görevi: Temel Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı
Kişisel web sitesi: didem.islek@neu.edu.tr
tercih robotu