Academic Staff

Also available in: Türkçe

 • Prof. Dr. Serap ÇETİNER (Program Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
 • Prof. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
 • Doç. Dr. H. Kaya SÜER
 • Doç. Dr. Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer ŞEHİRLİ
 • Yrd. Doç. Dr. Seçil AKSOY
 • Dr. Ayşe Seda AYKAÇ
 • Yük. Hem. Müge BULAKBAŞI
 • Araş. Gör. Pelin GÜR
 • Okutman Raif MUHTAROĞLU