Academic Staff

Also available in: Türkçe

 • Doç. Dr. H. Kaya SÜER (Program Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ
 • Prof. Dr. Şanda ÇALI
 • Yrd. Doç. Dr. Murat UNCU
 • Yrd. Doç. Dr. Özdem NURLUÖZ
 • Dr. Meryem Güvenir
 • Dr. Ayşe Seda AYKAÇ
 • Yük. Hem. Müge BULAKBAŞI
 • Araş. Gör. Semih ÇALIŞKAN
 • Okutman Raif MUHTAROĞLU