International Organizations

Also available in: Türkçe, العربية

International Organizations
Turkish Council of Higher Education
http://www.yok.gov.tr/
International Organizations
Accreditation in Engineering Computer Sciences, Natural Sciences, Mathematics
www.asiin-ev.de/
International Organizations
JUSARC International Universities Search & Rescue Council
www.iusarc.org
International Organizations
Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr
International Organizations
International Associations of Universities
http://www.iau-aiu.net/
 
International Organizations
European University Association
http://www.eua.be/
International Organizations
Federation of the Universities of the Islamic World
(FUIW)
http://www.fuiw.org/
International Organizations
Study in North Cyprus
http://www.studyinnorthcyprus.org/
International Organizations
International Universities Search and Rescue Council
http://www.iusrc.org/
International Organizations
International Association of Dental Students
http://iads-web.org/
International Organizations
Dünya Sağlık Örgütü
http://www.who.int/en/
International Organizations
Joint Commisssion International
http://www.jointcommissioninternational.org/
International Organizations
International Society for Engineering Education
and modern engineering
http://www.igip.org
International Organizations
CISCO Networking Academy;
http://www.cisco.com/
International Organizations
IEEE: Institute of Electrical and Electronics
Engineers Student Branch
http://www.ieee.org
International Organizations
European Distance and E-Learning Network
http://www.eden-online.org/
International Organizations
Assocıatıon For Tourısm In Hıgher Educatıon
(ATHE)
http://www.athe.org.uk/
International Organizations
Türkiye Denizcilik Eğitim Konseyi
www.mtc.gov.ph/
International Organizations
IEEE Computational Intelligence Society
http://www.ieee-cis.org/
International Organizations
IEEE Industrial Electronics Society
http://ieee-ies.org/
International Organizations
The Institution of Engineering and Technology
http://www.theiet.org/
International Organizations
The Chartered Institude for IT
http://www.bcs.org/
International Organizations
Türk Toraks Derneği
http://www.toraks.org.tr
International Organizations
European Respiratory Society
http://www.ersnet.org
International Organizations
American Thoracic Society
http://thoracic.org
International Organizations
Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
http://www.aid.org.tr
International Organizations
Türk Pediatri Kurumu
http://turkpediatri.org.tr
International Organizations
Türk Ortodonti Derneği
http://www.tod.org.tr/
International Organizations
World Federation of Orthodontists
http://www.wfo.org/
International Organizations
American Association of Orthodontists
http://www.aaomembers.org/
International Organizations
European Orthodontic Society
http://www.eoseurope.org/
International Organizations
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
http://www.kttb.org/
International Organizations
Türk Periodontoloji Derneği
http://www.turkperio.org/
International Organizations
European Federation of Periodontology
http://www.efp.net/
International Organizations
International Academy of Periodontology
http://www.perioiap.org/
International Organizations
Anadolu Denizcilik Kulübü
http://www.adk.org.tr/
International Organizations
GENDIA – GENetic DIAgnostic Network
http://www.GENDIA.net
International Organizations
European Society of Cytogeneticists Asociation –
E.C.A
http://www.e-c-a.eu/EN/
International Organizations
European Society of Human Genetics – ESHG
https://www.eshg.org/
International Organizations
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği
http://www.tbgder.org/
International Organizations
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği
http://www.ktdb.org
International Organizations
Türkiye Diyetisyenler Derneği
http://www.tdd.org.tr
International Organizations
Türkiye Diyabet Vakfı
http://www.turkdiab.org
International Organizations
International Confederation of Dietetic Associations
http://www.internationaldietetics.org/
International Organizations
European Federation of the Associations of Dietitians
http://www.efad.org
International Organizations
Halk Sağlığı Kurumu Derneği (HASAK)
http://t-hasak.com
International Organizations
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
http://www.obezitearastirma.org/
International Organizations
H.Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM)
http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/
International Organizations
Türkiye Diyabet Vakfı
http://www.turkdiab.org
International Organizations
Uluslararası Diyabet Federasyonu Üyesidir
International Organizations
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
International Organizations
ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ
www.travma.org.tr/
International Organizations
PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
WWW.PHDERNEGİ.ORG/
International Organizations
NEFROLOJİ VE DİYALİZ TRANSPLANTASYON
HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
WWW.NDTHD.ORG/
International Organizations
KOGNİTİF VE DAVRANIŞ TERAPİLERİ DERNEĞİ
WWW.KDTD.ORG/
International Organizations
International Association for Human Resource
Information Management
http://www.ihrim.org/
International Organizations
Cisco Network Academy Program ( CNAP )
http://cnap.emu.edu.tr
International Organizations
IEE: Institute of Industrial Engineers Student Chapter
http://www.iienet2.org
International Organizations
International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA )
www.iea.nl/
International Organizations
TEDQUAL : (Teaching Education Quality in Tourism)
http://www.world-tourism.org
International Organizations
ICO-D: International Council of Graphic
Design Associations
http://www.icograda.org
International Organizations
EAAE : (European for Architectural
Education)
http://www.eaae.be
International Organizations
IFI: Interior Architects / Designers
http://www.ifiworld.org
International Organizations
IIDA: International Interior Design Association
http://www.iida.org
International Organizations
Türkiye Fizyoterapistler Derneği Nörolojik
fizyoterapi alt grubu
http://www.e-fizyoterapist.com/calma-gruplar/312-noerolojikt.html
International Organizations
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fizyoterapistler
Derneği
International Organizations
American Society of Neuroradiology (ASNR)
www.asnr.org
International Organizations
European Society of Radiology (ESR)
www.myesr.org
International Organizations
European Society of (ESNR)
www.esnr.org
International Organizations
European Society of Head and Neck Radiology
(ESHNR)
www.eshnr.eu
International Organizations
European Society for Magnetic Resonance in Medicine
and Biology (ESMRMB)
www.esmrmb.org
International Organizations
Türk Radyoloji Derneği (TRD)
www.turkrad.org.tr
International Organizations
Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD)
www.mrder.org.tr
International Organizations
Türk Nöroradyoloji Derneği (TRND)
www.tnrd.org.tr
International Organizations
International Federation for Information Technologies
in Travel and Tourism
http://www.ifitt.org
International Organizations
Society For Reproductive Biology
http://www.srb.org.au/
International Organizations
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
http://www.tr-hed.org/index.phtml
International Organizations
World Association Of Societies Of Pathology And Laboratory Medicine (WASPALM)
http://www.waspalm.org/
International Organizations
UEMS – European Union Of Medıcal Specialists Board Of Pathology
www.uems.net/
International Organizations
National Breast Cancer Coalition
www.breastcancerdeadline2020.org/
International Organizations
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
http://www.kttb.org/
International Organizations
Ankara Tabip Odası
http://ato.org.tr/
International Organizations
Patoloji Dernekleri Federasyonu
www.turkpath.org.tr/
International Organizations
Ankara Patoloji Derneği
http://www.ankarapatoloji.org/
International Organizations
Çukurova Patoloji Derneği
www.cukurovapatoloji.com/
International Organizations
Sitopatoloji Derneği
www.cytopath.org/
International Organizations
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
http://www.termis.org
International Organizations
European Society Of Pathology
esp-pathology.org/
International Organizations
Türk Patoloji Derneği
www.tpd.org.tr/
International Organizations
Türk Nöroloji Derneği
http://www.noroloji.org.tr/
International Organizations
Türk Endodonti Derneği
http://www.turkendodontidernegi.com
International Organizations
European Society of Endodontics
http://www.e-s-e.eu
International Organizations
International Association for Dental Research
www.iadr.com
International Organizations
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
http://www.tfbd.org.tr/
International Organizations
International Union of Physiological Sciences
IUPS
http://www.iups.org/
International Organizations
Federation of European Physiological Societies (FEPS)
http://www.feps.org/
International Organizations
American Chemical Society
http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content
International Organizations
1. Türk Toksikoloji Derneği
http://www.turktox.org.tr/tr/
International Organizations
2. FABAD (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği)
http://www.fabad.org.tr/pdf/FABADTuzuk.pdf
International Organizations
Federation of European Society in Plant Biology (FESEP),
http://www.fespb.org/fespb/?xafwgha32gag325ga
International Organizations
Biyologlar Derneği (BIODER) KKTC
http://www.biyologlardernegi.org/
International Organizations
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD)
http://www.ffd.org.tr/
International Organizations
Türk Eczacılar Birliği (TEB) Danışma Kurul Üyesi
http://www.teb.org.tr/
International Organizations
Türk Eczacılar Birliği (TEB)
http://www.teb.org.tr/
International Organizations
Ankara Eczacı Odası (AEO)
http://www.aeo.org.tr/
International Organizations
Turk Farmakoloji Derneği (TFD)
http://www.tfd.org.tr/
International Organizations
Klinik Eczacılık Derneği (TKED)
http://www.klinikecza.org/index.asp
International Organizations
Türk Eczacıları Birliği Akademisi (TEB Akademi) ve
TEB Akademi Danışma Kurulu Üyesi
http://www.teb.org.tr/
International Organizations
Federation Internationale Pharmasotique (FIP)
http://www.fip.org/
International Organizations
International Union of Pharmacology (IUPHAR)
http://www.iuphar.org/
International Organizations
European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)
http://www.escpweb.org/cms/
International Organizations
European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)
http://www.eafponline.org/
International Organizations
Kimyagerler Derneği
http://www.kimyager.org/
International Organizations
European Communication Research and Education Association
http://www.ecrea.eu/
International Organizations
European Public Relations Education and Research Association
http://www.euprera.org/
International Organizations
International Communication Association
http://www.icahdq.org/