Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, ICBMC 2020 Bilimsel Teknik Komitesi’ne Seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, “5. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı” (ICBMC 2020) Bilimsel Teknik Komitesi’ne Seçildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı’nın (ICBMC 2020), çeşitli ülkelerden 26 akademisyenden oluşan Bilimsel Teknik Komitesi’ne, Kıbrıs’tan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, “Near East University, Cyprus” adresi le seçildi. Danışman Başkanlığını, Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tan Kiang Hwee ve Konferans Başkanlığını, Tokyo Bilim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Umemura Kazuo’nun yürüttüğü Uluslararası Konferansın açılışında; Prof. Dr. Kyoung Sun Moon (Yale University, USA), Prof. Dr. Nuno Dinis Cortiços (Lisbon University, Portugal) ve Prof. Dr. Ho Chee Cheong (Tunku Abdul Rahman University, Malaysia) davetli konuşmacı olarak birer konuşma yapacaklar. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan konferansa ilişkin açıklamalarda bulunarak, yapı sektöründe kullanılan malzemeler konusunda araştırma ve geliştirmenin yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerindeki bilimsel araştırmacılar, mühendisler, öğrenciler ve uygulamacılar arasındaki bilimsel bilgi alış-verişini sağlamayı ve deneyimleri paylaşmayı amaçlayan konferansta; “Mimarlık ve Kentsel Planlama – İnşaat ve Strüktür Mühendisliği – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği – Malzeme Özellikleri, Ölçme Yöntemleri ve Uygulamaları – Malzeme Üretimi ve İşletme” ana başlıklardaki konuları içeren bilimsel bildirilerin sunulacağını belirtti.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Başvuruları

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin uygun koşulları çerçevesinde Akademik Personelin yardımcı doçentliğe, doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilmesi ve atanması, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği başvurular yılda 6 kez olmak üzere Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yapılacaktır. Yükseltilme ve atanma koşullarını tamamlamış adaylar başvuru dosyalarını; 24 Şubat – 28 Şubat 2020 27 Nisan – 30 Nisan 2020 22 Haziran – 26 Haziran 2020 24 Ağustos – 28 Ağustos 2020 26 Ekim – 30 Ekim 2020 21 Aralık – 25 Aralık 2020 tarihleri arasında Rektörlüğe şahsen, Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri’ne elektronik ortamda teslim etmelidirler. Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri;  Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ – Komisyon Başkanı (tamer.sanlidag@neu.edu.tr) Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER – Komisyon Üyesi (kemalhusnucan.baser@neu.edu.tr) Prof. Dr. Nerin BAHCECİLER ÖNDER-Komsyon Üyesi (nerin.bahcecileronder@neu.edu.tr ) Prof. Dr. Evren HINÇAL- Komisyon Üyesi (evren.hincal@neu.edu.tr) Prof. Dr. Şerife EYÜPOĞLU – Komisyon Üyesi (serife.eyupoglu@neu.edu.tr) Prof. Dr. Bülent BİLGEHAN – Komisyon Üyesi (bulent.bilgehan@neu.edu.tr) Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU- Komisyon Üyesi (elif.sonsuzoglu@neu.edu.tr) Dosyalar Rektörlüğe ve Komisyona Aşağıdaki İçerikte Sunulmalıdır; Başvuru dosyası Rektörlüğe aşağıdaki şekilde sunulur: Adayların yükseltilme ve atanma başvuru dosyaları Rektörlüğe çıktı olarak (print-out) ve elektronik ortamda (CD/DVD/Flash Bellek) sunulur. Dosyalar aşağıda belirtilen dökümanları içerir: Rektörlüğe yaptıkları başvuru dilekçesi, Özgeçmişi, Dekan ve Bölüm Başkanının bilgi ve onayı olduğuna dair yazıları. EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası, Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntüsünün çıktısı, Doktora diplomasının kopyası, Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri, Eserlerinin birer nüshası, Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları, Yabancı dil belgeleri (orijinali veya noter tasdikli kopyası), Yayın kitap ise basım sözleşmesi, Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler, Dosyaların teslimi: Ayten Angın (Rektör Yardımcısı Asistanı), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 2. Kat Başvuru dosyası Komisyon Üyeleri’ne aşağıdaki şekilde, sadece elektronik ortamda (e-mail/CD/DVD/flash bellek) sunulur: Adayın Rektörlüğe yaptığı başvuru dilekçesi (Hangi bilim dalına başvurduğunu belirterek) Adayın Özgeçmişi (CV), EK-3 formu (Form doldurulup gerekli puanlamalar yapılmalıdır), Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntüleri, Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları.

Rusya ve Özbekistan Sanatçıları Tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin 68 Eserden Oluşan İki Ayrı Karma Resim Sergisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda Tarafından Açıldı

Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 68 eserden oluşan iki ayrı karma sergi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü müdürü, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistan sanatçıları adına, Bakhtiyor Umarov, Rusya sanatçıları adına Talgat Dosmanov ile Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Kültür, Genel Anlamda Bir Toplumun Sahip Olduğu Maddi ve Manevi Birikimlerinin Tümü Olarak Tanımlanır” Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatın yaratıcılığını, insanın beğenisini geliştirdiğini ve toplumların sanata verdikleri önem kadar geliştirdiklerini belirterek başladığı konuşmasında; “Kültür, genel anlamda bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi birikimlerinin tümü olarak tanımlanır. Kültür ve sanat birbirinden ayrı düşünülemez. Bazen sanat anlayışı kültürleri bazen de kültürler sanat anlayışını etkilemiştir. Hatta bazı toplumlarda sanat o toplumun kültürünü oluşturan önemli bir unsurdur” dedi. “Günsel Sanat Müzesi de Yakın Zamanda Sanata Gönül Verenlerle Buluşacak” Yakın Doğu Üniversitesi olarak, her zaman sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar yaratmaya devam edeceğiz diyen Prof.Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 7 müzede her geçen gün yeni bir materyal eklenmekte ve müzelerimizdeki materyallerin sayısı şu an itibariyle 100 bini aşmış durumdadır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin düzenlediği çalıştaylar sonucunda Üniversitemizdeki sergi salonlarında açılan sergilerin sayısı 275 oldu. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde ki eserlerin sayısı ise 21 bine ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve Milli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olan Günsel Sanat Müzesi de yakın zamanda sanata gönül verenlerle buluşacaktır. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecektir. Sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirmek amacıyla açılacak olan müzede Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait birbirinden değerli 700 eser sergilenecektir. Bugünkü sergilerimizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 68 eserden oluşan iki ayrı karma sergi açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Sanatçılarımızı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne vermiş oldukları katkılar dolayısıyla tebrik eder iyi seyirler dilerim.” İfadelerini kullandı. Bakhtiyor Umarov; “Sanat, Altın Gibi, Yavaş Yavaş Biriktirilir” Özbekistanlı sanatçı Bakhtiyor Umarov ise; “Sayın Dr. Suat Günsel’e davet ettiği ve bölgesel bazda değil küresel çapta bu benzersiz ve muhteşem olan projenin bir parçası olma ve izlerimizi bırakma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Kültürün gelişimi çok önemli bir konudur ve gerçekten önemli bir misyonu gerçekleştiriyorsunuz! Biz sanatçılar burada başka yerlerde ve salonlarda gösteremeyeceğimiz yaratıcılığı sizinle paylaşabiliyoruz. Bu üç hafta içinde de sizin için yarattık. Elbette sanat, altın gibi, yavaş yavaş biriktirilir! Burada bulunduğumuz sürecte yanımızda olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkese şükranlarımızı sunarken uzun ömürler ve sağlıklı yaşam dilerim.” Talgat Dosmanov; “Hayallerimizi Gerçekleştirdiniz” Rusya sanatçıları adına konuşan Talgat Dosmanov da; “Bizimle bu anı paylaştığınız için teşekkür etmek isterim. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olmaktan ve eserlerimizin bu müzede yer alacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her sanatçı için eserlerinin müzede yer alması bir hayaldir. Sn. Dr. Suat Günsel, hayallerimizi gerçekleştirdiğiniz için sonsuz minnettarız. Umarım ki her attığınız adımda sizi başarı bekler. Aytaç Çaluda; “GÜNSEL ile Onur ve Gurur Duyduk” Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda ise, Çok önemli bir akşamın ertesi gününü yaşamakta olduklarını, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in isminin de verilmiş olduğu “Günsel” Marka elektrikli aracının tanıtımına şahitlik ettiklerini bundan ötürü onur ve gurur duyduklarının altını çizerek; “Suat Hocamızı yürekten kutlamak istiyorum” dedi. Aytaç Çaluda; “Dün Akşam Kıbrıs Türkünün Neleri Başarabileceğini Tüm Dünya Gördü” Çalıuda; “Dün akşamki tanıtımın amacı aslında aracın markasını tanıtmaktan ziyade esas hedef Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, Ana Vatan Türkiye dışında hiçbir Ülkenin tanımadığı bu dönemde Kıbrıs Türk halkının neleri başarabildiğini tüm dünyaya göstermektir. Bu nedenden dolayı cesaretli davranışından ötürü Suat Hocamızı şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına tekrardan tebrik etmek istiyorum. İnanıyorum ki çok kısa zaman içerisinde dünya’nın her bir köşesinde Günsel Marka aracın yer alacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin markası adı altında pazar bulacağına hiç şüphem yoktur. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en önemli temsiliyeti haline geleceğine inanmaktayım” dedi. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sanatı Daha da İleri Taşınacak” Çaluda ayrıca; “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim, sağlık ve Sanat Merkezi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyaya en iyi şekilde tanıttığına hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Türki Cumhuriyetlerinden ülkemize gelen sanatçıların, ülkemizin misafirperverliğinden, doğasından yeşilinden, örf ve adetlerinden etkilenerek sergilemiş oldukları eserleri biraz sonra hep birlikte görmüş olacağız. İnanıyorum ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatı daha da ileri bir noktaya taşınacaktır. Huzurlarınızda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ülkemize kazandıran Kurucu Rektörümüz Dr.Suat Günsel’e, halkımız ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu müzeye eserlerini kazandıran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatına katkı koyan tüm sanatçıları da yürekten kutluyorum” dedi. Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından, Karma sergileri açılacak Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi’ye teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 28 Şubat 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

KKTC’nin Yerli Otomobili Günsel’in İlk Modeli B9 Görkemli Bir Geceyle Tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili “Günsel”, Girne Elexus Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonla tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle ürettiği Günsel’in ilk modeli olan B9 KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Günsel B9’un tasarım ve iç dizaynları büyük bir beğeni topladı. Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Dr. Dt. Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin katıldığı Günsel’in tanıtım gecesine yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Babamız Dr. Suat Günsel’in kurduğu hayali; tasarımdan hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdük.” Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 10 yıllık ARGE ve tasarım çalışmalarıyla, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Günsel B9’un tanıtıldığı gecede yaptığı konuşmada, “Uzun yıllar önce babamız Dr. Suat Günsel’in kurduğu hayali; tasarımdan Ar-Ge’ye teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz bugün; GÜNSEL’i sizlerle birlikte, milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin ve dünyaya güçlü bir biçimde tanıtmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Günsel gibi büyük bir projenin hayata geçmesinin Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme gücünün en değerli göstergelerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi, coğrafyanın en büyük en gelişmiş üniversiteleri olmuş ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında yerlerini almışlardır. Her yıl uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan iki bine yakın makale ve şu anda devam eden 385 projeyi aynı anda yürütecek teknolojik altyapı ve akademik donanıma sahip olunmuştur” değerlendirmesi yaptı. Seri üretimi 2021’de başlayacak olan Günsel’in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşacak. Günsel’in ilk modeli B9’un lansmanının yapıldığı gecede, bugüne kadar gizli tutulan ikinci model J9’un tanıtım maketi de davetlilerin beğenisine sunuldu. SUV olarak tasarlanan J9’un geliştirme sürecinin 2022’de tamamlanarak prototip tanıtımının yapılması planlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in gecede gerçekleştirdiği sunumda ikinci model J9 modelinin seri üretimininse 2024’te başlayacağı bilgisi yer aldı. Günsel’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni otomobil ihracatçısı ülkelerden birine dönüştürecek olması ülke ekonomisi için büyük bir sıçrama yaratacak. Günsel bir yandan yurtdışına ihraç edeceği otomobillerle KKTC’ye büyük miktarda ihracat geliri sağlayacağı gibi, yurtiçinde kullanılan Günsel’lerin sağlayacağı yakıt tasarrufu ithal edilen akaryakıt miktarını büyük ölçüde azaltacak. Bu nedenle Günsel, KKTC ekonomisine çift yönlü bir katkı sağlayarak dış ticaret açığını büyük oranda azaltma potansiyeline sahip. Yaratacağı ihracat geliri, kurulmasına ön ayak olacağı otomotiv yan sanayinin oluşturacağı ekonomi ve sağlanacak istihdam Günsel’i KKTC ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri haline getirecek. Başbakan Ersin Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar büyük büyük isimler, büyük kahramanlar yetiştirdik. Herkes kabul etmelidir ki, mücadele yıllarından bu yana sürekli çalışan, didinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışan Suat Günsel de bu kahramanlardan biridir. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ımız için çok fazla olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Bugün burada imza atılan başarı öyküsü olumsuz konuşanları mahcup etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, ülkesine sahip çıkan, mükemmeliyete inanan, yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Günsel, ülkemiz ihracatına, istihdamına, ekonomisine, kalkınmasına büyük bir katkı yapacak. Bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesi’ne teşekkür ediyorum.” KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin temelini başbakanlığım sırasında Suat Günsel ile birlikte attık. O gün bu gündür Suat Günsel ve ailesi tarafından o kadar çok temel atıldı ki biz artık sayısını unuttuk. Suat Günsel, üniversiteden hastaneye kadar her projesinde en mükemmelin peşinde olmuştur. Günsel Ailesi’nin imza arttığı projelerle ancak övünç duyulur. Başarılarınız daim olsun.” Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: “Dünya otomotiv piyasası yeni bir yol ayrımındadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un tanıtıldığı toplantıda söylediği gibi, bugün bu yarışa giren herkes eşit koşullardadır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin imza attığı Günsel, bütün üniversitelerimiz için teknoloji geliştirme, AR-GE yapma, sanayi projeleri geliştirme konusunda önemli bir örnek yaratacak. Emeği geçen tüm babayiğitlere içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.” Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bugün burada bir hayalin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Bu gururu yaşatanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Üretim tesislerini ziyaret ederek genç mühendisleri görevleri başında heyecanla çalışırken de gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum. Hep üreten yok olmaz diyoruz. Günsel Ailesi imkansız denilen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu başarıları için bütün aileyi gönülden kutluyorum.” Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkının birden çok başarı hikayesine ihtiyacı var. Günsel de ilham veren çok önemli bir başarı hikayesidir. Devletimiz adına başta Günsel Ailesi olmak üzere, bu başarı hikayesine imza atan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir yatırım büyük bir vizyon ister. Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi vizyonlarının ne kadar büyük olduğunu Günsel’le birlikte yeniden gösterdiler.” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy: “Günsel, ülkemiz ekonomisi için inanmamız ve sonuna kadar sahip çıkmamız gereken büyük bir projedir. Ülkemize bugüne kadar çok önemli değerler kazandıran Suat Günsel hocamız ve ailesi hayal ederek ve bu hayali gerçekleştirmek için çok çalışarak ülkemize büyük bir değer kazandırdı. Dünya değişiyor. Bir güneş ülkesi olarak güneşten üretilecek bir elektrikli otomobil projesine sahip olmak çok cazip. Dolayısıyla hayalden gerçeğe dönüşmesine şahitlik ettiğimiz bu projeye sonuna kadar sahip çıkmalıyız.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu: “Yıllar önce Suat Günsel hocamla sohbet ederken bana bir gün araba üreteceğini söylemişti. Ben de ona bunun hiç de kolay olmadığını söylediğimde bana hayallerimi gerçekleştireceğim demişti. İşte bugün bu hayalin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Günsel’in 10 mühendisle başlayıp bugün 100 mühendisle devam eden hikayesi gelecek yıllarda binlerce mühendise ulaşacak. Günsel, bugün ülkemizde yüzde 19 seviyesine ulaşan genç işsizlik oranının düşürülmesine katkı sağlayarak yaratacağı istihdamla gençlerimizi ülkede tutmamızın önünü açacak.” RAKAMLARLA GÜNSEL Günsel’in ilk modeli B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. Standart şarj kullanılması durumunda ise bu süre 7 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendisin 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 205’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon adete, 2040’ta ise 56 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç ile İlgili Tüm Çalışma Alanlarında Çalışmalarını Yürütebilme Donanımına Sahip Yeni Mezunlarını Verdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı vuruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Nina Koçubey tarafından sunulan keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Törende, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile öğrenciler adına Fatima Nasiru Ahmed ve Arkan Qasim Lateef birer konuşma yaptı. Prof. Dr. İhsan Çalış; “Multidisipliner ve Özgün Bir Eczacılık Eğitimi Aldınız…” Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, mezunlara seslenerek, multidisipliner ve özgün bir eczacılık eğitimi alarak, teorik ve pratik derslerin yardımıyla, aktif öğrenme yöntemlerinden yararlanılarak, benzersiz yetkinlikler kazandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çalış, “Topluma karşı mesleki sorumluluğu olan, farklı bilimlerden edindiği bilgileri kullanabilen, bu bilgileri birlikte yorumlayabilen, sorunları tespit edebilen, analiz becerilerini geliştirebilen, ahlaki ve etik değerlere uygun hareket edebilen eczacılar olacaksınız. Kazanmış olduğunuz bu özelliklerle, yaşamınız boyunca, diğer meslekler arasında çok farklı bir konumda olduğunuzu anlayacaksınız. Çünkü eczacılık eğitimi her açıdan çok zengin ve çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Umarım bu farkı hissedebilir ve değerini takdir edebilirsiniz. Yapmanız gereken, sürekli eğitimi benimseyerek kazandığınız yetkinlikleri yaşam boyu sürdürmek ve geliştirmektir” dedi. Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çalış, mezun öğrencilere gelecekteki kariyerlerine bu bilinçle başlamalarının önemli olduğunu, kendilerini sürekli geliştirmelerini, insanlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için hizmet etmeyi amaçlayan saygın bir meslek olan Eczacılık mesleğinin yükümlülüklerini ve beklentilerini karşılamalarını öğütledi. Prof. Dr. İhsan Çalış, öğrencilere iyi bir eczacı olma yanında, gelecekteki yaşamlarında iyi bir insan olarak yollarına devam etmelerini, başkalarını dinlemeyi ve anlamayı öğrenmelerini, kendilerini sorgulamalarını ve yenilemeyi de hatırlattı. Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi, Bilim, Ar-Ge ve Sanata Dünya Çapında Ciddi Katkılar Sağlıyor…” Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilime ve Ar-Ge’ye değil, sanata da dünya çapında ciddi anlamda katkılar sağladığını dile getirerek, varlığımızın tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ürettiğimiz sürece devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ: “Uzun zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapan Üniversitemiz bir yandan Robotik futbol takımıyla dünya şampiyonluklarını elde ederken, bir yandan da güneş enerjili arabalar RA-25 ve RA-27 ile yeni bir geleceğin tohumlarını atmıştır. RA-25 ve RA-27 ile başlayan Ar-Ge süreçlerini takiben, 109 mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği ilk yerli elektrikli arabamız Günsel de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yakın Doğu Kampüsünde müzeler bölgesi oluşturuyoruz. Kampüsteki Müzeler Bölgesin’de Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve KMSM faaliyet gösterecek” dedi. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj ve araştırma değişimini başlattıklarını da dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, başlattıkları Erasmus Plus programı ile şu an Üniversite hastanesinde Litvanya tıp fakültesinden 2 öğrencinin staj yaptığını belirtti. Fas’da yapılan Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu genel kurulunda da Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliğinin de tam üyeliğe kabul edildiğini, bu fakültedeki öğrenciler için de tüm dünyayla staj değişim programı başlatıldığını söyledi. Konuşmasının sonunda mezun öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yollarının açık olmasını diledi. Diplomalar Takdim Edilerek Mesleki Yemin Edildi… Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Banu Keşanlı tarafından mezunlara diplomaları verildi. Diploma takdimi sonrası mezun öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü eşliğinde “Eczacılık Yemini” yaptı. Tören mezunların kep atma merasimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kırgızistanlı Sanatçılar Abazbek Apiyev, Azat İdirisov, Kazakistanlı Sanatçılar Karlygash Kanseyt, Kuralay Amanzholova ve Yerzhan Tanayev Tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin 101 Eserden Oluşan Beş Ayrı Kişisel Resim Sergisi Turizm Kültür ve Spor Eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz Tarafından Açıldı

Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in ‘Yolcu’, Azat İdirisov’un ‘Kişisel Sergim No2’, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt’in ‘Ruh Hali’, Kuralay Amanzholova’nın ‘Metamorfozlar’ ve Yerzhan Tanayev’in ‘Jazz’ isimli kişisel resim sergileri, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Açılışta, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistan sanatçısı Azat İdirisov, Kazakistan sanatçısı Karlygash Kanseit ile Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Sanat, Yaşadığımız Dünyayı Farklı Duygularla Anlatan Başka Bir Dünyadır Aslında” Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İnsanın kendini anlatma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen sanatın, insanları birbirlerine yaklaştırmasıyla ön plana çıkarak aslında ortak duygu, düşünce ve değerlerin oluşmasıdır ifadelerini kullanarak; “Sanat, yaşadığımız dünyayı farklı duygularla anlatan başka bir dünyadır aslında” sözlerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözleriyle ifade etti. Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sanat yaratıcılıktır, insanın beğenisini geliştirir ve toplumlar sanata verdikleri önem kadar gelişirler.” Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sanat yaratıcılıktır, insanın beğenisini geliştirir ve toplumlar sanata verdikleri önem kadar gelişirler. Kültür ise genel olarak bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi birikimlerinin tümü olarak tanımlanır. Kültür ve sanat birbirinden ayrı düşünülemez. Bazen sanat anlayışı kültürleri bazen de kültürler sanat anlayışını etkilemiştir. Hatta bazı toplumlarda sanat o toplumun kültürünü oluşturan önemli bir unsurdur. Ayrıca Sanat ve Toplum yine birbirine çok büyük etki eden iki unsurdur. Sanat, içinde geliştiği ve şekillendiği toplumun aynası olarak kabul edilir. Toplumun düşünceleri, kuralları, beğenileri sanatı da ciddi şekilde etkiler. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, her zaman sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar yaratmaya devam edeceğiz. “Yakın Doğu Üniversitesi, Bir Kuşun İki Kanatı Misali Bilim ve Sanatı Birleştirmiştir” Eğitimde 1978 yılında başlayan faaliyetlerin sonucunda 1988 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanarak bugün itibariyle eğitimde başarıyla dolu 40 yıl geride bırakmış olmaktayız. Yakın Doğu Üniversitesi eğitimde elde ettiği başarıları yanı sıra sanat alanında da faaliyetlerine hız vererek bir kuşun iki kanatı misali bilim ve sanatı birleştirmiştir. Yakın Doğu Üniversitesi olarak Kıbrıs Türk toplumuna verdiğimiz öncü hizmetlere 20 Şubat Perşembe günü bir yenisini daha ekleyeceğiz. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmaları sonucunda 2016 yılında model tanıtımı ile başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Günsel, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ilk modeli olan B9’un 20 Şubat Perşembe günü tanıtımı yapılacaktır. Böylece 109 mühendisin 10 yıl süren çalışmaları sonucunda üretim aşamasına gelen ülkemizin yerli ve milli otomobili bir sanat eseri niteliğinde olan “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un tüm ihtişamıyla yollarda görmeye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu arada aynı gün Günsel’in ikinci modeli olan SUV segmentinde J9’un da model tanıtımı yapılacaktır. “J9”un yenilikçi ve teknolojik iç tasarımı yanında dış tasarımında da ülkemize ait olduğunu gösteren ve milliği yansıtılacaktır. Aracın dikiz aynalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve renklerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. “KKTC’nin Uluslararası Platformlarda Tanınmasını Sağlamak Adına Çok Önemli Adımlar Atıyoruz” Bizler Yakın Doğu Ailesi olarak bilime, eğitime, kültüre, sağlığa ve teknolojiye verdiğimiz önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem vermekteyiz. İçlerinde birçok alanı birleştirdiğimiz müzelerimiz Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerinin sanat ve bilimle dolu dolu mutlu zamanlar geçirmelerini sağlamaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamak adına çok önemli adımlar atıyoruz. Sanatın insanları ve toplumları birleştirici gücünü kullanarak tüm bu faaliyetlerimizi yapmaktayız. “Günsel Sanat Müzesi Dereboyu’nda 20 Şubat’ta Kapılarını Açıyor” Yakın bir dönemde, mevcut müzelerimize bir yenisi eklenerek ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi dışında Lefkoşa Dereboyu bölgesinde Günsel showroomu binasında kapılarını sanatseverlere açacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve Milli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olan Günsel Sanat Müzesi 20 Şubat’ta sanata gönül verenlerle buluşacaktır. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecektir. Sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirmek amacıyla açılacak olan müzede Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait birbirinden değerli 700 eser sergilenecektir. “Kazakistan ve Kırgızistan Coğrafyalarının İzlerini Sanatçılarımızın Eserlerinde Görmek Mümkün” Bugünkü sergilerimizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçıları Karlygash Kanseyt’e ait “Ruh hali” adlı 21 eser, Kuralay Amanzholova’ya ait “Metamorfozlar” adlı 18 eser, Yerzhan Tanayev’in “Jazz” adlı 17 eser ile Kırgızistanlı resim sanatçıları Abazbek Apiyev’in “Yolcu” adlı 20 eser ve Azat İdirisov’un “Kişisel Sergim No2” adlı 25 eserden oluşan toplam 101 eser yer almaktadır. Zengin bir kültür ve tarihe sahip olan Kazakistan ve Kırgızistan coğrafyalarının izlerini sanatçılarımızın eserlerinde görmek mümkündür. Sanatçılarımız eserlerinde Orta Asya Türk Dünyasının gelenek ve görenekleriyle yaşam tarzlarını modern şekillerde tasvir ederken eserlerinde figüratif soyutlama, sürrealist, realist gibi farklı modern yaklaşımların örneklerini de sunmuşlardır. Gümüş Anahtar, Uluğ Beg ve DOGDURBEK NURGAZİEV ödülleri takdim edilecek olan sanatçılarımızı tebrik eder siz değerli sanatseverleri tabloların gizemli hikâyelerinde İyi seyirler diler, saygılar sunarım.” Azat Idirisov; “Buraya Tekrar Gelme İhtiyacım Hiç Sönmeyecek” Kişisel sergisi açılacak Kırgızistan sanatçısı Azat Idirisov ise “Kisisel sergim no2” isimli kişisel sergisi ile ikinci kez burada bulunduğunu, ancak tekrar tekrar buraya gelme ihyacının ise hiç sönmeyeceğini belirterek başladı konuşmasına. İdirisov; “Burada rutin hayatımızı, sorunlarımızı, problemlerimizi unutarak, sadece yaratıcılığı düşünebiliriz. Sn. Dr. Suat Günsel’e böyle bir dünya yarattığı için şükranlarımı sunmak isterim. Burada bulunduğum süreçte yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar güzel insanlarla ve yetenekli sanatçılarla tanıştığım için çok mutlu olduğumu da belirtip, herkese iyi seyirler dilerim.” Karlygash Kanseit; “Bu Sempozyum Vasıtası ile Yaratıcılığımda Sınırları Aştım, Yeni Arkadaşlarımı Buldum“ Kazakistan Sanatçısı Karlygash Kanseit de; “Bu anı heyecanla bekliyordum ve kişisel sergimi açacak olduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu sempozyum vasıtası ile yaratıcılığımda sınırları aştım, yeni arkadaşlarımı buldum, yeni bilgileri elde ettim. Bu geniş kapsamlı, aydınlatıcı ve ilgi çekici proje için Sn. Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunmak isterim. Size sağlıklı ömür, sönmeyen enerji, yeni projeler ve başarılar için ayrılmayan ilham dilerim. Meslektaşlarıma ise tutku ve neşe dilerim. Menteş Gündüz; “Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’yi Lâyıkıyla Temsil Etmektedir” Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz ise, İnsanları hayvanlardan ayıran özelliğin düşünce olduğu gibi hayal etmeden bir yere varılamayacağını belirterek; “Bu üniversitenin kuruluşu bir hayal ile başladı. Buna inananlar oldu inanmayanlar oldu ama bugün gördüğünüz bu eser bir hayalle başlamış şu an somut bir hale gelmiş durumda. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar da KKTC izolasyonlar altında olsa bile sanatta, teknolojide, kültürde, sporda, eğitimde uluslararası temsiliyete sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’yi lâyıkıyla temsil etmektedir. Değerli sanatçıların da Kuzey Kıbrıs’ta olmaları beni çok onurlandırmaktadır. Emeği olan herkese ve bu sanatları burada sergileyip uluslararası alanda yankı bulmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. Ödüller Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından, Kişisel Sergisi açılacak Kazakistan sanatçısı Yerzhan Tanayev ile Kırgızistan sanatçısı Abazbek Apiev, Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü, Kırgızistan sanatçıları Karlygash Kanseit ile Azat Idirisov’a Gümüş Anahtar onur ödülü ve Alasya ödülleri kapsamında Uluslararası Resim Sanatçılarına verilen Uluğ Beg Ödülü ise Kazakistanlı Sanatçı Kuralay Amanzholova’ya takdim edildi. Sergiler, 21 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Otomobil Üretim Sürecine Heyecanla Tanıklık Ettiler… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri “Günsel Üretim Tesislerini” Gezdi…

Çocukların öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri Şubat Tatili programı hazırlayan Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ülkemizin yerli ve milli arabası olan “GÜNSEL”in üretim tesislerini gezdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre gezi, öğrencilerde geleceğe yönelik bir vizyon oluşmasına katkı sağlamak amacıyla fabrikada kullanılan teknolojileri yerinde gözlemleme fırsatı sunmak amacıyla düzenlendi. “Günsel Üretim Tesisleri” hakkında yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, araba üretim bantları ile üretimdeki aşamaları inceleyerek, üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Gerçekleştirdikleri teknik geziyle hem otomobil üretme süreçlerini hem de teorik ve pratik bilgilerin üretim sürecinde nasıl harmanlandığını yerinde gözlemle fırsatı bulan öğrencilere, üretim faaliyetlerinin yanı sıra çalışanlarına yönelik mesleki ve teknik eğitimlerde verildiği aktarıldı. GÜNSEL’i Yakından Gördüler… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri Günsel Üretim Tesisi gezisini tamamladıktan sonra, üretimi tamamlanan “GÜNSEL”i tanıdılar. Günsel Üretim tesislerinde test kontrolleri yapılan GÜNSEL’in ilk modeli B9’u da yakından inceleyen öğrenciler, “GÜNSEL” hakkında da yetkililerden detaylı bilgiler aldılar.

Prostat Kanserinin Kesin Tanısı Prostat Biyopsisi ile Konulabiliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, Erkekler Arasında En Sık Görülen Kanser Türü Olan Prostat Kanserinin (PCa-ProstateCancer) Tek Bir Nedene Bağlı Olmadığına ve Kanser Gelişiminde Çeşitli Risk Faktörlerinin Bulunduğuna Dikkat Çekti. Prof. Dr. Önder, Birinci Derece Akrabalardan 2 Kişide Prostat Kanseri Bulunan Kişilerin Kanser Riskinin 5,1 Kat Arttığını İfade Etti. Birinci Derece Akrabalardan 2 Kişide Pca Bulunan Kişilerde Risk 5,1 Kat Artıyor… Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, epidemiyolojik çalışmaların, prostat kanserinin hem ailevi hem de genetik özelliğe sahip olduğunu gösterdiğini, kabaca babasında PCa olan bir kişide prostat kanserine yakalanma riskinin 2,2 kat, kardeşinde olanlarda3,4 kat ve birinci derece akrabalarından 2 kişide bulunanlarda ise bu riskin 5,1 kat arttığını söyledi. Doymamış Yağların Fazla Tüketimi Prostat Kanserine Yakalanma Riskini Artırıyor… Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Prostat kanseri erkekler arasında en sık görülen kanserdir. Önemli risk faktörlerinden biri de yağ tüketimidir. Doymamış yağların fazla tüketimi ve obezite hem prostat kanserine yakalanma hem de kötü huylu kanser gelişimi riskini artırmaktadır. Ayrıca sigara, kırmızı et ve hayvansal yağ tüketimi PCa riskini artırırken lycopene (domates, diğer kırmızı sebze ve meyveler), selenyum (tahıl, balık, et-kümes hayvan eti, yumurta, süt ürünleri), omega-3 yağ asitleri (balık), D ve E vitamininin prostat kanseri riskini azaltıcı etkisi vardır” dedi. İdrar Yapma Zorluğu, İdrar Yaparken Yanma, Sık İdrara Gitme, Gece İdrara Kalkma, İdrar Kaçırma, Çatallanma, İdrar Tutma Zorluğunuz Varsa Mutlaka Hekiminize Danışın… PCa’nın idrar yolunda meydana getirdiği tıkanıklığın derecesine göre hastada idrar yapma zorluğu, idrar yaparken yanma, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar kaçırma, çatallanma, idrar tutma zorluğu gibi yakınmalara neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, “İleri evre ya da metastatikPCa varlığında, hastalığın tutulduğu bölgeye göre özellikle bel kemiklerinde ağrı hastanın ilk yakınması olabilir” dedi. Prostat Kanserinin Kesin Tanısı Prostat Biyopsisi ile Konabilir… Prostat kanserinin kesin tanısının, prostat biyopsisinden elde edilen dokunun patolojik incelemesi ile konduğunu anlatan Prof. Dr. Önder, “biyopsi kararı için en önemli belirleyiciler prostatın parmakla makattan yapılan muayenesi (DRE-DigitalRectalExamination) ve kanda bakılan PSA (ProstateSpecificAntigen) testidir” şeklinde konuştu. Ailesinde Pca Öyküsü Olan Kişiler 40, Olmayanlar ise 50 Yaşından İtibaren PSA Testi Yaptırmalıdır… PCa’nın erkekler arasında en sık görülen kanser türü olması ve yaş arttıkça görülme sıklığının artması nedeni ile belirli yaştan sonra erkeklerin PCa konusunda periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Önder “ailesinde PCa öyküsü olan kişilerin 40, olmayanların ise 50 yaşından itibaren PSA testi ve DRE ile kontrolleri önerilmektedir. Bu basit ve ucuz kanser tarama şeklidir. Hasta, hiçbir yakınması olmasa bile prostatında kanser barındırabilir” şeklinde konuştu. Evreleme için Bilgisayarlı Tomografi veya MRI, Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ya daPET gibi Çeşitli Görüntüleme Yöntemlerinden de Yararlanılır… Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, “Günümüzde prostat biyopsisinde standart uygulama makattan ultrason (TRUS – transrectalultrasound) yardımı ile yapılan biyopsidir. Bu uygulamada ultrason ile prostat görüntülenir ve biyopsi işlemi özel iğne ve tabanca yardımı ile sistematik olarak gerçekleştirilir. Genel olarak toplam 8-12 adet biyopsi alınır ve patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Biyopsi işlemi anestezisiz ya da tercihan lokal anestezi altında yapılır. Biyopsi sonucu PCa tanısı konursa tedavi kararı verebilmek için hastalığın evresi belirlenir. Evreleme için bilgisayarlı tomografi veya MRI, tüm vücut kemik sintigrafisi ya da PET gibi çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır” dedi. Prostat Kanserinde 3 Ana Evre Vardır… Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Tüm kanser hastalıklarında olduğu gibi prostat kanserinin tedavisi de hastalığın evresine göre yapılır. Prostat kanseri evresini kabaca 3 ana gruba ayırabiliriz. Organa sınırlı hastalık, lokal ileri evre ve ileri evre. PCa tedavi kararı hastalığın evresi, biyopsi verileri, hastanın sağlık durumu, hasta yaşı gibi faktörlere bağlıdır” diye konuştu. Evrelere Göre Standart Tedavi Seçenekleri; İzlem, Aktif İzlem, Işın Tedavisi, Ameliyat… Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Evrelere göre standart tedavi seçeneklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Organa sınırlı hastalıkta; a) İzlem: Herhangi bir tedavi uygulanmaksızın hastanın izlenmesi. Genel olarak düşük ilerleme potansiyeline sahip, daha ileri yaştaki hastalara uygulanır. b) Aktif İzlem: Düşük ilerleme potansiyeli, düşük PSA değeri olan ve biyopsisinde 1 ya da en fazla 2 parçada kanser saptanan hastalarda belirli bir süre sonra tekrar biyopsi yapmak koşulu ile uygulanabilir. c) Işın Tedavisi: Prostatın dışarıdan ya da içine radyoaktif çekirdekler yerleştirerek tümörün etkisiz hale getirilmesidir. d) Ameliyat: Prostat kanseri ameliyatı prostatın tümünün meni kesesi ve meni kanalı son kısmı ile birlikte çıkarılmasıdır. BPH nedeniyle yapılan ameliyattan çok farklı bir uygulamadır. Açık ya da kapalı yapılabilir. Kapalı ameliyat laparoskopik yöntemdir ve standart veya robot yardımlı laparoskopik prostatektomi olmak üzere 2 seçeneği vardır. Radyoterapi, açık ameliyat, standart laparoskopik ve robot yardımlı laparoskopik prostatektomi tedavilerinin onkolojik sonuçları birbirleri ile benzerdir, ancak her bir yöntemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır” dedi. Lokal İleri Hastalıkta Tedavi Seçenekleri Cerrahi ve Radyoterapidir… Lokal ileri hastalıkta tedavi seçeneklerinin cerrahi ve radyoterapi olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Ulvi Önder “Radyoterapi ve cerrahi uygulamaları organa sınırlı hastalıktaki gibidir ancak hastalığın yineleme riski yüksek olduğu için genellik bu evrede kombine tedaviler uygulamak gerekebilir. Radyoterapi ile birlikte ya da öncesi hormonal tedavi, cerrahi öncesi ve/veya sonrası hormonal tedavi ya da cerrahi sonrası radyoterapi tedavi seçenekleri olabilir” diye konuştu. Prof. Dr. Önder “İleri evre hastalıkta standart tedavi seçeneği hormonal tedavidir. Hormonal tedavi erkeklik hormonu testosteronun etkisini engelleyen, bu nedenle prostatın normal ve kanser hücrelerinin gelişimini engelleyerek etki eden, iğne ya da hap şeklinde uygulanan ilaçlardır. Sistemik kemoterapi gibi ciddi yan etkileri yoktur” dedi. Prostat Kanseri ile İlgili Tüm Tanı ve Evreleme Yöntemleri ile Tedavileri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Başarı ile Gerçekleştiriliyor… Prof. Dr. Ali Ulvi Önder son olarak,prostat kanseri ile ilgili tüm tanı ve evreleme yöntemlerinin yanısıra, tüm tedavi seçeneklerinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarı ile uygulandığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından Mezun Olan Öğrenciler Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri Enstitüleri’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarından 2019-2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün ve Uzm. Atakan Sarı tarafından müzik dinletisi sunularak, Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterisi yapıldı. Törende, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Türkçe konuşan öğrenciler adına Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora programı mezunu Dr. Nedime Karasel Ayda, yabancı öğrenciler adına ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çevre Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu Suphi Salman birer konuşma yaptılar. Prof. Dr. Altınay: “Disiplinler Arası Çalışmalar Yürütüyoruz…” Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Enstitülerin disiplinler arası bilimleri bir araya getiren nitelikli kadrosu ile bilime, etkiye duyarlı olarak hizmet verdiğini belirterek, amaçlarının yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yenilikçi, dinamik, yaratıcı, toplum sorunlarını aydınlatan, yeniliklere yelpaze açabilen bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Altınay, “Yüksek öğretimde kaliteyi artırma yolunda araştırma ve geliştirmenin önemi büyüktür. Değerli mezunlar, bilim insanı olmada sürekli araştırma ve geliştirmeyi bir davranış bilimi haline getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi adına bir meşale olma görevini üstlenerek gurur temsilcilerimiz olacaksınız. Araştırma ve geliştirmede temel taş olan enstitülerimizle bu anlamlı dönüm noktasında bilim insanı olma adına bizim yolumuz ve rehberliğimizde bize güvenerek ilerlediğiniz için tüm enstitüler adına teşekkür eder tebriklerimi sunarım” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kurt; “Öğrencilerimiz Geleceğe Işık Olacaklar…” Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gelinen son nokta hakkında kısa bilgiler verdi. Prof. Dr. Kurt, 2019 yılı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 813 uluslararası akademik etkinliğe katıldıklarını, Üniversitede 2019 yılı içerisinde 1142 akademik etkinliğin düzenlendiğini, üniversite öğretim elemanlarının uluslararası kongrelerde 864 bildiri sunduklarını belirterek, 2019 yılı içerisinde 1300’e yakın uluslararası makale yazıldığını vurguladı. Öğrencilerin geleceğe ışık olacaklarının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Kurt; “Öğrencilerimize yaşamları boyunca başarılar dilerim. Her zaman kendiniz gibi olun. Ne yaparsanız yapın kendinize güvenin, ezberleri bozmaya çalışın” diye konuştu. “Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mezun Olmanın Kıvancına Yaşıyoruz…” Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora programı mezunu Dr. Nedime Karasel Ayda da, Yakın Doğu Üniversitesinin büyük bir aile olduğundan bahsetti. Ayda, “Bugün burada lisansüstü eğitimimizi tamamlarken ülkemizin en güçlü üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmanın kıvancını yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi, adada kıtalı gibi yaşama ilkesi ile bir çok akademisyen yetiştiren, her gün daha da büyüyen, öğrencisine her türlü imkanı sunan ve sadece bilgi işlemeyi değil, bilgiyi uygulayarak kullanma şansını da sunan büyük bir kurumdur. Öğrencilere burs olanakları ile eğitimde kaliteyi yükseltmek adına önemli adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi, gerek öğretim üyelerinin gerekse çalışanlarının emekleri, rehberlikleri ve yol göstericiliği ile bir üniversite ortamı dışında büyük bir ailedir. Üniversite sadece eğitimle sınırlı değildir. Bulunduğu ortama sahip olduğu vizyonu benimsemek, değerlerine sahip çıkarak onların bir parçası olmaktır. İşte bu yüzden bizler bu ailenin yetiştirdiği bireyler olmaktan her zaman onur duyacağız” sözlerini kullandı. Diplomalar Takdim Edildi… Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları takdim edilmesiyle devam eden Mezuniyet Töreni, öğrencilerin keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.

Kıbrıs Türk Düğün Kültürü Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Konferansında Anlatıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Konferansı’nda “Kıbrıs Türk Düğün Kültürü ve Gelin Onarıcılar” konulu bir sunum yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da bulunan Kıbrıs Batı Üniversitesinde düzenlenen ” II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar” konferansında Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil eden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy yaptığı sunumda, Kıbrıs Türk Kültüründe evlilik aşamalarından söz etti. İnsan yaşamında geçiş dönemlerinden biri olan evlenmenin, evlenecek bireyler ve aileler arasında yeni ilişkilerin kurulması, kültürel, sosyal, ve ekonomik yönünün olması gibi bir çok nedenden dolayı, insanların yaşamlarında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Aksoy, düğünün, bireylerin bir araya gelmesini sağlayan, toplumda nasıl davranmaları gerektiğini gösteren, kendi aralarındaki sosyal bağı güçlendiren, kültürel mirasın bilincine varmalarını sağlayarak değer yargılarını, inançlarını ve gelenek göreneklerini canlandıran, eğlendiren, mutluluk veren işlevleri ile Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, evlilik aşamalarının belli kural ve kalıpları içerdiğini ve bu aşamaların gelenek, görenek, adet, tören açısından oldukça zengin bir içeriği olduğunu, evlilik-düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası şeklinde aşamalarda planlandığını söyledi. Bu aşamaların; görücülük, kız isteme, söz, nişan, çeyiz geleneği, evin döşenmesi, gelin hamamı, kına gecesi, testi oynatma, damat tıraşı, kuşatma, düğün alayı, gelin onarıcılar, nikah, düğün, duvak, gerdek gecesi, paça günü, mübareki, karşılıklı aile ziyaretleri, gelinlik etme ve aile içi ilişkileri sürdürme, gibi her biri ritüelistik içeriğe sahip aşamalar olarak yerine getirildiğini anlatan Yeşim Üstün Aksoy, okullarda Kıbrıs kültürü dersleri verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
tercih robotu