Telefon: +90 (392) 223 64 64 | [email protected]

Devlet Hastanesinde Yaşanan Yangın Nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Devlet Hastanesi’nde Dün Sabah Saatlerinde Meydana Gelen Yangın Nedeniyle Halkımızın Sağlık Konusundaki Mağduriyetini Ortadan Kaldırmak, Dayanışma ve Elbirliğiyle Yaraları Sarmak Arzusuyla, Sağlık Bakanlığı ile Koordineli Olarak, Dün İtibarıyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastalara, Acil Servis Hizmetlerini Ücretsiz Vermeye Başladıklarını Bildirdi. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle dünden itibaren gerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 153 Acil Servis, gerekse 112 Acil Servis ambulansları ile üniversite hastanelerine hastaların transfer edildiğini söyledi. Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Yenidoğan Yoğun Bakım Servisimizdeki 13 Bebeğimizin Sağlık Durumu İyi.” Prof. Dr. Müfit C. Yenen, erken doğum, solunum yetmezliği ve benzeri sebeplerle yenidoğan yoğun bakım servisine 13 bebek getirildiğini ve şuanda tüm bebeklerin sağlıklı olduğunun haberini vermekten mutluluk duyduğunu bildirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin, genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi yoğun bakımları ile birlikte tüm diğer servislerine dünden itibaren toplam 97 hasta kabul edildiğini bildiren Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ameliyat ihtiyacı olan hastaların operasyona alındığını, yoğun bakımlardaki ve yataklı servislerdeki hastaların tedavilerinin devam ettiğini, hastalardan bir kısmının ise sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini belirtti. Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Sağlık Bakanlığı ile Koordineli Şekilde Tüm Hizmetler Devam Ediyor.” Dün itibarıyle acil servise başvuran hastalara, acil servis hizmetlerini ücretsiz vermeye başladıklarını bildiren Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü hazırlığın bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde ameliyatlar dahil tüm sağlık hizmetlerinin devlet hastanemiz hizmet verir duruma gelinceye kadar karşılanacağını, halkımızın bu konuda endişe duymasına gerek olmadığını vurguladı. Yangın nedeniyle gerek üniversite hastanelerimiz, gerekse devlet hastaneleri sağlık ekiplerinin göstermiş oldukları büyük çaba ve özverili çalışmalar sonucunda, daha büyük acıların yaşanmasının önüne hepbirlikte geçildiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelinebilineceğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Konferansları Kapsamında Parçacık Fiziği ve Hadron Çarpıştırıcısı ile İlgili Çalışmalar Konuşuldu…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi periyodik konferanslar kapsamında, parçacık fiziğindeki araştırma faaliyetleri ağırlıklı olarak hafif kuark spektroskopisi ile ilgili çalışmalar yürüten Prof. Dr. İsmail Uman ile Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sercan Şen birer sunum yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu salonda gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. İsmail Uman “Hadron Spectroskopisi: Son Teknolojik Gelişme ve Gelecekteki Güçlükler” isimli sunumu, Dr. Sercan Şen ise “CERN Açık Verilerini Kullanarak Makine Öğrenimi Uygulamaları” isimli sunumu gerçekleştirdi. 1996’dan beri parçacık fiziğindeki araştırma faaliyetleri ağırlıklı olarak hafif kuark spektroskopisi ile ilgilenen Prof. Dr. İsmail Uman, Hadron Spectroskopisi’nin; hafif u, d ve s tipi kuarklardan oluşan rezonanslarla ile ilgili olduğunu ve Crystal Barrel (CERN), E835 Fermilab, COMPASS (CERN) ve yakınlarda Pekin, Çin’deki BESIII’de toplanan yüksek enerjili fizik verilerinin analizi ile gerçekleştirildiğini anlattı. Prof. Dr. Uman şunları dile getirdi: “Parçacık Fiziği Standart Modeli, nükleer maddenin kuarklar ve leptonlardan oluştuğunu öngörür ve gluonlar, fotonlar ile W ve Z bozonlar sırasıyla güçlü, elektromanyetik ve zayıf etkileşime aracılık eden temel parçacıklardır. Kuantum Kromo-Dinamiği (Quantum Chromo Dynamics) teorisine göre, hadronlar iki ailede gruplandırılır: kuark ve anti-kuark çiftlerden oluşan mezonlar (örnek: pionlar ve kaonlar) ve üç kuarkdan oluşan baryonlar (örnek: protonlar ve nötrönlar). Bununla birlikte, diğer fotonlarla etkileşime girmeyen fotonlardan farklı olarak, gluonlar kendi aralarında da etkileşime girebilir, böylece nükleer madde gluonlardanda oluşturabilir ve glueball (birbirine bağlı iki veya üç gluonlardan oluşan parçacıklar) ve hibritler (birbirine bağlı kuark ve gluonlardan oluşan parçacıklar) var olabilir. Ayrıca, basit kuark modelin ötesinde başka dört kuarklı (tetraquark) veya beş kuarklı (pentaquark) bağlı durumlarda da bulunabilir.” Prof. Dr. İsmail Uman, bu yeni nükleer madde biçimlerini gözlemlemek ve özelliklerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmaları paylaştığı sunumu sırasında, hadron spectroskopisindeki teknolojik gelişmeler ve gelecekteki güçlüklere de değindi. LCH Deneyi ile CERN Makine Uygulamalarında Kullanılacak Veri Analizleri Anlatıldı… Dr. Sercan Şen ise Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği sunumunda, CERN’deki LHC deneyleri ve deneylerdeki veri toplama sistemleri, CERN Açık Veri Portalında yer alan veri kümeleri ve verilerin analizlerinde kullanılabilecek açık kaynak kodlu uygulamaları tanıttı. Dr. Şen, makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay zeka kavramları, yüksek enerji parçacık fiziğinde veri analizlerindeki temel güçlüklerden söz ettiği sunumunda, makine öğreniminin bu güçlüklerin aşılmasında nasıl kullanılabileceğine değinerek, CERN açık veri portalında yer alan ve makine öğrenimi uygulamalarında kullanılabilecek veri kümeleri ile bu verilerin analizlerinde izlenecek adımları aktardı. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in hızlandırıcı kompleksinin bir parçası olan ve 2008 yılında ilk kez çalıştırılan LHC’nin dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olduğundan söz eden Dr. Şen, şunları kaydetti: “LHC halk asındaki iki ayrı vakum tüpü içinde ters yönlerde ışık hızına yakın değerlere kadar hızlandırılan proton demetleri, LHC halkası üzerinde belirlenmiş dört çarpışma noktasında her 25 ns’debir (saniyede 40 milyonkez) çarpıştırılmaktadır. Her bir çarpışma noktasında, çarpışmalar sonucunda açığa çıkan parçacıkların bilgisini toplayan parçacık dedektörleri (ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb) bulunmaktadır. Bu dedektörler, genellikle demet çarpışma noktasının etrafını, oluşacak parçacıkların birçoğunu yakalayabilecek şekilde çevrelemektedir ve oluşan farklı parçacıkların izini belirlemek, taşıdıkları enerjileri ölçmek gibi özel fonksiyonları olan bölümlerden oluşmaktadır. 2014 yılında CERN, LHC deneylerinde toplanan proton-proton çarpışma verilerinin bir kısmını, araştırma ve eğitim amaçlı olarak daha geniş kitleler tarafından kullanılabilmesi amacıyla, CERN Açık Veri Portalı (CERN Open Data Portal) üzerinden paylaşıma açtı. Açık veri portalına aktarılan ilk üst-düzey analiz edilebilir veriler, 2010 yılında CMS deneyinde toplanan proton-proton çarpışmalarına ait verilerdir. Açık veri portalı, bir veri paylaşım platform olmasının ötesinde, verileri okuyabilmek ve analiz edebilmek için gerekli olabilecek tüm açık kaynak kodlu yazılımları ve kullanıcılarını yönlendirecek belgeleri de içeren bir platformdur. 2014 yılından bu yana her yıl içeriği genişletilen CERN açık veri portalının 2019 yılında yayımlanan en güncel sürümü, LHC verilerinin analizlerinde karşılaşılan güçlüklerin makine öğrenimi ile aşılabilmesine yönelik birçok yeni uygulama ve veri kümeleri içermektedir. Makine öğrenimi, sistemlere açıkça programlanmadan, otomatik olarak öğrenme ve geliştirme yeteneği sağlayan yapay zeka uygulamasıdır. CERN açık veri platformunun son sürümünde makine öğrenimi uygulamalarında kullanabilecek veri kümeleri: Higgs bozonunun bozunumda iki b-kuark içeren olayların analizi için simülasyon verileri, top-kuark içeren olaylar için simülasyon verileri ve gelecekte yüksek ışınlılıkta gerçekleştirilecek LHC çarpışmalarında dedektörlerde parçacık izlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılabilecek veriler yer almaktadır. Bu veriler ROOT veri analiz program kullanılarak analiz edilebilmektedir.”

Özbekistan Sanatçıları, Gagavuzya Sanatçıları ve Kazakistan Sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Hazırladıkları Toplam 55 Eserden Oluşan Üç Ayrı Karma Sergi Gazimağusa Milletvekili H. Ersan Saner Tarafından Açıldı…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekistan sanatçıları Tulkin Zakirov, Baktihyar Makhkamov, Khusan Aminov ile Zafar Zufarov tarafından hazırlanan 20 eser, Gagavuzya sanatçıları Foidor Duoglo, Nina Peeva ve Piotr Fazli tarafından hazırlanan 20 eser ve ve Kazakistan sanatçıları Akan Oimautov, Bulat Mekebaev ile Yevgeniy Silabospitskiy tarafından hazırlanan 15 eser ile toplam 55 eserden oluşan üç ayrı karma sergi Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alan 3 ayrı karma serginin açılışına Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör Yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gagavuzya Sanatçıları adına Piotr Fazlı, Özbekistan Sanatçıları adına Baktihyar Makhkamov, Kazakistanlı sanatçılar adına Akan Oımautov ile Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ: “İdlib’de Türk Askerine Yapılan Hain Saldırıda Şehit Düşen Askerlere Tanrıdan Rahmet, Yaralılara Acil Şifalar Dilerim” Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İdlib’de Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası şehit düşen askerlere tanrıdan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Türkiye’mizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha seslendirmek istiyorum” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ: “Sanatla Toplum Olarak Geleceğe Emin Adımlarla İlerliyoruz” Toplumların sanat ile gelişip, sanat ile var olduğunu, sanat ile geleceğe emin adımlar ile ilerlediğini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Ailesi olarak Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in öncülüğünde eğitimde başarıyla dolu 40 yılın getirdiği tecrübe ve deneyim ile bilime, eğitime, kültüre, sağlığa ve teknolojiye verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de büyük önem verdiklerini belirtti. İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdikleri müzelerinde ziyaretçilerinin memnuniyet içinde sanat, bilim ve teknolojiyle dolu zamanlar geçirmelerinin sağlandığını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Bugün itibariyle Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan müzelerdeki materyallerin sayısının 100 bini bulduğundan söz etti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin düzenlediği bir birinden kapsamlı Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Kazakistan, Başkurdistan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Arnavutluk, Almanya, Makedonya, Bosna Hersek, Suriye gibi ülkelerden binlerce sanatçının katıldığı çalıştaylar sonucunda Üniversitemiz kampüsünde yer alan 9 sergi salonunda açılan sergilerin sayısı bugün itibariyle 284 oldu. Plastik sanatlar; resim, baskı resim, heykel, seramik, fotoğraf alanında faaliyet gösteren sanatçıların çeşitli tekniklerle yapmış oldukları eserlerinin sayısı ise 25 bine ulaştı” dedi. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Sanat Adına Bilinen Klişeleri ve Temelleri Yıktı…” Gagavuzya Sanatçıları adına konuşan Piotr Fazlı da, “Tüm Gagavuz sanatçıları adına, bu görkemli projede bizim özerk bölgemizi temsil etme fırsatı sunduğu için Sn. Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunmak isterim. Buradaki atmosfer tüm klişeleri ve temelleri yıktı. Önceden bilmediğimiz kullanmadığımız teknikleri kullanmaya başladık, kendi becerilerimizi tekrardan keşfediyoruz. Böyle bir yaratıcılık dolu atmosferde, yeni fikirler doğar, ki bu çok heyecan verici bir şeydir. Yeni kesiflere motive eden bir husustur. Eserlerimizin Kıbrıs modern sanat müzesinin hazinesine Gagavuzya renkleri katacağını düşünüyorum” diye konuştu. “Muhteşem Bir Projenin Parçası Olmak Mutluluk Verici…” Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Baktihyar Makhkamov da, “Dr. Suat Gunsel’in inisiyatif ile yaşadığımız bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Özbekistan sanatçıları ve şahsim adına toprağınızda bulunma, yaratma ve bu muhteşem projenin bir parçası olma fırsatı sunduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında çalışma ve burada iz bırakma bizim için ayrı bir gururdur. Umut ediyoruz ki bizim hayat deneyimlerimiz, düşüncelerimiz, kalplerimiz eserlerimiz her insana dokunur. Gelecek nesiller kesinlikle bunu unutmayacaklar” dedi. “Dünyanın Birçok Yerinden Gelen Sanatçılarla Bir Arada Olmak Onur Verici…” Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Akan Oımautov da, “Dünyanın birçok köşesinden bu sempozyuma katılan sanatçılar arasında olmaktan onur duyuyoruz. Böyle anları yaşama fırsatı sunduğunuz için minnettarız. Topraklarınızda geçirdiğimiz her gün tarihinize, kültürünüze, halkınıza dokunma fırsatımız olmuştur. Tüm sanatçıların onlara gösterildiği ilgiden ve sağlanan fırsatlardan memnun olduklarını güvenle söyleyebiliriz. Kazak ustalar adına size ve tüm ekibinize sıcak bir karşılama için şükranlarımızı sunarız. Milletvekili Ersan Saner: “Sanata ve Sanatçıya Verilen Önemle Dünyadaki Yerimizi Alıyoruz…” UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner ise, Suat Hocanın vizyonu ile ortaya konulan sergilerle, sanata ve sanatçıya verilen değerin ortada olduğunu ifade ederek, bugün açılacak olan sergilerin Türklük dünyasını birleştiren, hepimizin rengini, ruhunu ve kişiliğini yansıttığına inandığını belirtti. Milletvekili Saner, “Suat hocanın vizyonu ile ortaya konulan sergiler sanata ve sanatçıya verilen değerin ortada olduğunu gösteriyor. Arkeolojik kalıntıların bulunup ortaya çıkarılması, tiyatro sanatçılarımızın ortaya koyacağı eserlerin halkla buluşturulması, müzisyenlerin, opera sanatçıların dünyada hak ettiği yerleri alması için ülkemizde ciddi çalışmalara ihtiyaç duyarken, her hafta Türki cumhuriyetlerden kardeşlerimizle kültür sanat alanında buluşmak önemli. Suat Günsel’in sanatçılarımıza sağlanması gereken boşlukları kapatması yadsınamaz. Türklük dünyasını birleştiren, hepimizin rengini, ruhunu ve kişiliğini yansıtacağına inandığımız bu sergilerin hayırlı olmasını diliyorum. Sanata ve sanatçıya verdiği önem çok önemli Çünkü sanata ve sanatçıya önem vermeyen hiçbir toplum dünyadaki yerini alamaz. KKTC’de bu işin liderliğini yapan Suat Hoca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sanata yapılan katkıların önemine vurgu yapan Hamza Ersan Saner, 300 sergi, 25 bin eserin dünyada hiçbir müzede olmadığını, bu eserlerin paha biçilemez olduğunu ve kültürlerin kaynaşmasında gelen toplulukları tek bir tabloda pekiştirilmesinin Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde olmasının onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Saner, “Fırça darbelerinin her biri bizim acılarımız, sevinçlerimizi, gurumuzu, onurumuzu yansıtan değerlerin ifadesidir. Kültürlerin kaynaşmasından gelen bir topluluksak bizleri pekiştirecek tek tablo ortaya konulan güzel eserlerdir. Tüm portföyü Yakın Doğu Üniversitesinde bir tablo içerisinde yaşamak ayrı bir onur ve gurur kaynağı olacaktır” dedi. 35 yıl önce Suat Hoca’nın ortaya koyduğu kararlılık ve vizyon sayesinde KKTC’de eğitim adası olarak gurur duyulan noktada Yakın Doğu Üniversitesinin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Saner, eğitim, sağlık ve her dalda her türlü inovasyonun gerçekleştirildiği bir merkeze dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi’ne sahip olmanın öneminin altını çizdi. Her Türlü İnovasoyonun Gerçekleştiği Bir Merkeze Sahip Olmak Övünç Kaynağı… Gazimağusa milletvekili Hamza Ersan Saner sözlerini şu sözlerle tamamladı: “35 yıl önce başlayan serüvende, her dalda her türlü inovasyonun gerçekleştiği bir merkeze sahip olmak bizler için çok önemli. Çünkü hükümetler olarak ne yaparsanız yapın, ileriye adım atacağınız anda dokunabileceğiniz tek değer olan bilişimin önünü açan üniversitelerimizin en nezihi olan Yakın Doğu Üniversitesinin olması bizler için ayrı bir övünç ve gurur kaynağıdır. Eğitim, sağlık ve inovasyonun gerçekleşeceği bilişim teknolojileri ile rotaya çıkan GÜNSEL araba, KKTC bayrağının yoldaki temsilcisi olacak. Ortaya konulan vizyon ile üretilen GÜNSEL araba dünyadaki diğer rakipleri ile yarışacağı günü bekliyor. Bir rekabet ortamı doğdu. İnsan hayatına ve sevdiklerine dokunan yatırımlar yapmak Suat Hoca’nın vizyon farkı. Ülkemize kattığı değerlerden dolayı Suat Hoca’ya teşekkür ediyorum.” Sergi Kurdelesi Kesildi… Konuşmaların ardından UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner tarafından Kazakistanlı sanatçılar,Akan Oimautov, Bulat Mekebaev, Yevgeniy Silabospitskiy ile Özbekistanlı sanatçılar Baktihyar Makhkamov, Tulkin Zakirov, Khusan Aminov, Zafar Zufarov ve Gagauzya Sanatçıları Piotr Fazli, Foidor Duloglo ile Nina Peeva’ya teşekkür belgeleri takdim edildi.. Daha sonra üç ayrı kişisel serginin açılışı yapıldı. Sergiler, 06 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

GÜNSEL’in “Günsel Sanat Müzesi” Açıldı ve Ziyaretçilerine Ücretsiz…

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Kıbrıs ve Türk Dünyası Ödüllü Sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer aldığı “Günsel Sanat Müzesi” Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi kurulan ve Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edilen müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor. Dereboyu’nda, “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan ve kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açan “Günsel Sanat Müzesi”nde yer alan 15 sergi alanında süreli ve sürekli sergiler izlenebilecek. Paylaşımı Sağlayan Çağdaş Bir Kültür Sanat Ortamı Kuruldu… Günsel Sanat Müzesi Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “GÜNSEL”in kültür ve sanata yaptığı katkılar ile sanat müzesinin doğmasına olanak tanıdığını belirterek, müzenin modern eserlerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğunu söyledi. Günsel Sanat Müzesi’nde 15 adet sergileme alanı bulunduğunu, süreli ve sürekli sergilerin izlenebilineceğini ifade eden Doç. Dr. Ergün, müzede Kıbrıs ve Türk Dünyasından Ödüllü sanatçılara ait farklı tekniklerle hazırlanan 700 eserin sergilendiğini kaydetti. Sadece ödüllü sanatçıların eserlerinin yer aldığı çağdaş bir müze olan Günsel Sanat Müzesi’nin yediden yetmişe herkesin paylaşacağı bir kültür ve sanat ortamı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Günsel ailesinin, parçalanmaz bir bütünlük olarak nitelenen sanatın bütünleştirici ve birleştirici vizyonu ile kurulan müze, sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirilmesine öncülük etmesinin yanı sıra, toplumsal bütünlüğün büyümesine de ortam yaratacağının inancındayız. Ziyaretçilerimize modern eserlerden oluşan geniş bir koleksiyon ve süreli sergi salonları ile bir bütün olarak, üretmeye ve üretilene tanıklık edebilecekleri bir müze sunuyoruz. Resim, baskı resim, seramik, heykel olmak üzere sadece günümüz ödüllü sanatçılarının eserlerinin yer aldığı çağdaş bir müze olan Günsel Sanat Müzesi, kültür ve sanata verilen katkıların güzel bir örneğidir” dedi.

Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Hazırladığı ‘Görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açıldı. Sanatçı Orazbek’e Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü Takdim Edildi

Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde (yağlıboya resimler, ipek üzerine tükenmez kalem) 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı,Enstitü Müdürü,Dekanlar,Öğretim elemanları,sanatçılar ve davetliler katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ; “Kazakistan, Edebiyat, Müzik, Sinema, Tiyatro, Resim, Mimari, Müzecilik ve Sanatın Diğer Dallarında Önemli Mesafeler Almış Bir Ülke” Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasında; Edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim, mimari, müzecilik ve sanatın diğer dallarında önemli mesafeler almış bir ülke olan Kazakistan’ın, birçok değerli sanatçının da yetişmesine ev sahipliği yaptığının altını çizerek, günümüz çağdaş Kazak sanatına kazak insanının en eski vâroluş biçiminin zamanla folklorik öğelere dönüşmeye başlamasıyla ulaşılmış olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Şanlıdağ; “Kazak varoluş efsanelerinin izlerinden itibaren çağdaş Kazak sanatına uzanan estetik arayışların ve bu gelişimin Kazak resim sanatının üslûblarına yansıyışı, önemli bir sanat alanını oluşturmaktadır. Kozmik bir resim tasarımından, daha somut figüratif anlayışlara, oradan soyut resmin her bağlamındaki değişimlerin varan kavrayışlarına ulaşan Kazakistan resmi, destansı motiflerden en çağdaş geometrik izdüşümlerine kadar uzanmaktadır.” Dedi.   Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev’a Altın Madalya Onur Ödülü Bugün Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde (yağlıboya resimler, ipek üzerine tükenmez kalem) 50 eserden oluşan kişisel resim sergisinde yer alan eserlerinde herhangi bir türle sınırlı kalmayı tercih etmeyen Orazbek Yessenbayev’in 5 eseri ipek üzerine tükenmez kalem çalışması olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ; ”Bu eserlerin 4’ü Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bir tanesi ise bugünkü sergide siz sanatseverlerle buluşacak. Bununla birlikte sanatçımıza emsalsiz sanatının nişanesi olarak 60.yaşında ilk kez “Altın Madalya Onur Ödülü” takdim edilecektir. Kendisini Üniversitemiz adına içtenlikle kutlarken, sizlere de iyi seyirler diler, saygılar sunarım.” İfadelerine yer verdi. Orazbek Yessenbayev; “Sizinle Birlikte Çalışmak Benim İçin Büyük Bir Gururdur.” Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev ise protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında; “60’ncı doğum günüme denk gelen kişisel sergi açılına geldiğiniz için ve bu anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür etmek isterim. Eserlerimde yansıtmaya çalıştığım düşüncelerimi ve duygularımı bugün sizinle mutlulukla paylaşıyorum. Sn. Dr. Suat Günsel’e her türü destek ve ilgi için şükranlarımı sunmak isterim. Sizinle birlikte çalışmak benim için büyük bir gururdur.” Hasan Taçoy: Yakın Doğu Üniversitesi Tecrübeyi Nasıl Aktaracağını, Kaliteyi Nasıl Yaratacağını Çok İyi Şekilde Keşfetmiş” Ekonımi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, 60 yaşına bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde giren Sanatçı Orazbey Yessenbayev’i kutlayarak, yaşamını bu dönem içerisinde burada sergileyen ve kurulacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için kendisinin ilk kez uyguladığı eserleri izleyeceklerini belirtti. Taçoy; “Bu eserlerin içerisinde az önce görmüş olduğum İpek bir tuval üzerine tükenmez kalemle yaptığı resimden 5 tane olduğunu öğrendim. Bunlar gerçekten çok büyük bir hazinenin buraya biriktirdikleridir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan hazineye ek olarak edilen işlevdir.” Dedi Sanatçı Orazbek Yessenbayev’in; “İlham gelmesine gerek yok. Bu 60 yılın verdiği tecrübeyle yapılır”sözüne atıfta bulunana Bakan Taçoy; “Bu da şunu getirir. Yakın Doğu Üniversitesi kurulduğu günden beri yapmış olduklarını o tecrübeyi de nasıl aktaracağını, kaliteyi nasıl yaratacağını çok iyi şekilde keşfetmiş durumda. Ve bu keşfettiğini gerek sanatsal alanda gerekse ilim alanında insanlığın adına bir zenginlik olarak sunabilme yarışı içerisinde. Bu yarışta geçen hafta gururla izlediğimiz Günsel otomobil de vardı. Günsel’in o muhteşem görüntüsü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyin yapılması basında da izlediğimiz gibi dünyada özelliklede komşumuzda çok fazla ses getirmiş ve onları bir yerde hasret etmeye yöneltmiştir. Bu hasret sadece ve sadece Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde yapılan araç için değildir. Bu hasrete neden Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılan AR-GE kapsamında yapıldı diye gözlemlenir. Ve bu büyük gelişimi ben geçtiğimiz gün katılmış olduğum bir yurtdışı konferansında da dile getirdim. Bu konu gündeme geldikten sonra şunu gördüm ki insanların ilgisi gerçekten bize karşı çok daha ileri safhaya gelmiş. Onun için ben bugünleri ve bugünlere bizi getirenlere ve bütün hocalarımızı buradan bir kez daha yürekten kutlar, Yakın Doğu Üniversitesinde yapılan bu gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi ve bu gelişmelerin hayatımızda katmış olduğu bu kaliteyi ve o kaliteyle birlikte gelişecek olan ekonomiyi de burada bir kez daha huzurlarınızda dillendirmek isterim. “ ifadelerini kullandı. Taçoy; “İlk Kez Verilecek Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülünü Takdim Etmekten Şeref Duyarım” Sanatçı Orazbek 60’ncı yaşında, Yakın Doğu Üniversitesi ilk kez sunacağı bir madalya ile taçlandırılacağını dile getiren Bakan Taçoy; “Bu madalya Sayın Suat Günsel Altın Madalya onur ödülü. Ben bu üniversitede bu okulda birçok ödüller verdim ama ilk kez böyle bir ödülün takdimi bana nail olduğu için de şeref duyarım. Dr.Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü Orazbek’e sunarken ayrı bir heyecan duyuyorum. Ayrıca, 15 Kasım 2020 ‘ de benim heyecanla beklediğim gün gelecek ve o gün ayrı bir huzura kavuşacağım. Çünkü o zenginliği bu üniversitede görmek ve onu yaşamak onun bize kazandıracaklarını hayal etmek bile benim o heyecanıma heyecan katmaktadır” Dedi. Suat Günsel Altın Onur Madalyası Takdim Edildi, Sergi Kurdelesi Kesildi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, konuşmaların ardından Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Dr.Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü takdim etti.Ardından sergi kurdelesi kesildi. Sergi 06 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Kazakistanlı Sanatçılar Galymzhan Suyunov’un ‘Selfie’, Gülnazım Omirzak’un ‘Duyguların Melodisi’, Omirzak Rystan’ın ‘Bozkır Sesi’ İle Kırgısiztanlı Sanatçı Nurbek Mataev’in ‘Çocukluğumun Gölgeleri’ İsimli Toplam 80 Eserden Oluşan Ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Dört Ayrı Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov’a ait 20 eserden oluşan ‘Selfie’, Gülnazım Omirzak’a ait 20 eserden oluşan ‘Duyguların melodisi’, Omirzak Rystan’a ait 20 eserden oluşan ‘Bozkır sesi’ ile Kırgısiztanlı sanatçı Nurbek Mataev’e ait 20 eserden oluşan ‘Çocukluğumun gölgeleri’ isimli toplam 80 eserden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan dört ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergide, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları Gulnazim Omirzak, Omirzak Rystan, Galymzhan Suyunov ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Sanatçıları Desteklemek Toplumların Geleceğine Yatırım Yapmak Anlamına Gelir” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçıları desteklemenin toplumların geleceğine yatırım yapmak anlamına geldiğini vurgulayarak başladığı konuşmasında; “Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları destekler. Güçlü sanat anlayışına ve uluslararası yarışabilecek güçlü sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne de sahiptirler. Uluslararası düzeydeki bir sanatçının ve uluslararası boyuttaki sanatsal faaliyetlerinin ne denli bir tanıtım gücüne sahip olduğu aşikardır” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, geçmişe ait izleri içerisinde barındıran, belli değerleri, görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik aracı olan müzeleri, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insan ve yaşadığı çevresiyle ilgili malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sürekliliği olan kurumlar olarak niteledi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Üretilen Eser Sayısı 25 BİN’e Ulaştı 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste 7 müze, Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi’nin de sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bu müzelere her geçen gün yeni bir materyal eklenmekte ve müzelerimizdeki materyallerin sayısı şu an itibariyle 100 bini aşmış durumdadır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği çalıştaylar sonucunda Üniversitemizdeki sergi salonlarında açılan sergilerin sayısı açılacak olan yeni sergilerle birlikte 281 olmuştur. Müzemizdeki eserlerin sayısı ise 25 bine ulaşmıştır” dedi. “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” Ödül Kategorilerinin Arasında Yerini Aldı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından sanatta iz bırakan sanatçılara resim, baskı resim, fotoğraf, heykel ve seramik olmak üzere beş alanda Alasya Ödülleri takdim edilmektedir. Buluşları ile dünyanın yönünü değiştirmiş, 9. ve 12. yy.’da yaşamış Müslüman ve Türk filozoflardan esinlenerek verilen ödüller; Fotoğrafçılık alanında İbn-i Heysem, resim alanında Fergani, baskı resimde Hârizmî, heykelde İbn Tufeyl ve seramik alanında ise El-Biruni dir. Bunlara ilaveten Alasya ödülleri kapsamında gelecek vaad eden sanatçılara verilmek üzere merhum Dogdurbek’in anısına Dogdurbek Ödülü de verilmektedir. Bugün bunlara yeni bir kategori daha eklenmiştir “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü”. Üç Dalda Ödül Takdim Edilecek Prof. Dr. Şanlıdağ; “Gümüş Anahtar, DOGDURBEK NURGAZİEV ve Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü takdim edilecek olan sanatçılarımızı tebrik ederken, pekçok önemli projenin hayata geçirilmesi vesilesiyle başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel Ailesi’nin herbir bireyine teşekkür eder, siz değerli sanatseverlere İyi seyirler diler, saygılar sunarım.” İfadelerini kullandı. Galymzhan Suyunov; “Ülkemin Kültürünü, Geleneklerini Ve Tarihini Sanat Vasıtası ile Aktarabildim” Galymzhan Suyunov protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında; “Sayın Dr. Suat Günsel, desteğinizle ülkemin kültürünü, geleneklerini ve tarihini sanat vasıtası ile aktarabiliyorum ve bu benim için büyük bir onur ve mutluluktur! Kısa bir süre içinde farklı ülkelerden gelen yetenekli sanatçılarla tanışma ve çalışma fırsatım olmuştur. Bu günler bir taraftan ilham kaynağı olmuş ve çok güzel, güneşli ve heyecan dolu hatıraları bırakmıştır. Bu günleri benimle yaşayan ve yanımda olan herkese teşekkür ederim” Omirzak Rystan; “Sanat Vasıtası ile kardeş ve dost Türk Halkları Birbirine Tekrardan Düğümleniyor Omirzak Rystan ise, tarihi olaylara şahit olduklarının altını çizerek: “Sanat vasıtası ile kardeş ve dost Türk halkları birbirine tekrardan düğümleniyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sempozyumunun bir parçası olmaktan ve toprağınızda kişisel sergi açmaktan gurur duyuyorum. Umut ediyorum ki tüm planlarınız ve dilekleriniz gerçekleşecektir. Galymjan Suyunov; “Bu Tarih Dolu, Kutsal Topraklarda Üretmek Benim için Büyük Bir Gururdur” Galymjan Suyunov; “Sayın Dr. Suat Günsel’e tüm sanatçılara gösterdiği ilgi ve desteği için, bize çalışma, yaratma ve çağdaş sanatında iz bırakma fırsatı sunduğu için en içten duygularımla teşekkür etmek isterim. Bu tarih dolu, kutsal topraklarda üretmek ve en önemlisi vatanımı ve halkımı temsil etmek benim için büyük bir gururdur. Herkese başarılar ve refah dilerim” dedi. Dr. Faiz Sucuoğlu; “Kıbrıs Türkü Başarıya Aç, Günsel’in Lansmanında Buna Şahit Olduk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise; “Bugün burada esasında başarı öykülerinin kesiştiği bir noktadayız. Geçtiğimiz günlerde Günsel elektrikli otomobilin lansmanı yapıldı ve şunu gördüm. Kıbrıs Türkü başarıya aç, başarının olduğu yere binlerce araba, binlerce insanın bir nehir gibi aktığı o geceye şahit olduk. Şunu gördük ki gerçekten başarının olduğu yerde ilgi vardır, destek vardır ve en önemlisi özlem vardır. Bunu Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesine geldiğimiz zaman zaten görüyorsunuz. Bir taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük camisinin inşaası bitmek üzere, diğer taraftan Üniversite artık dünyayla yarışır düzeye gelmiş, yapılan yayınlarla kendini ispatlamış, diğer taraftan sanatla ilgili dev adımlar ve yine bugün burada dört değerli sanatçının gerçekten muhteşem sanat eserleri var. Artık resim demiyorum sanat eseri diyorum ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, göreceksiniz ki Kıbrıs Türkünün çok yoğun ilgisini çekecek bir açılış olacak. Çünkü dediğim gibi bizler başarıya ve başarının olduğu yere gerçekten özlem duyuyoruz daha doğrusu açlık duyuyoruz. Özellikle Günsel elektrikli otomobilin tanıtıldığı gece gurur duyduk. Ben başta Suat Hocamız olmak üzere tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesine burada teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan Kıbrıs Türkünü mutlu edecek, bu küçücük adada yaşanan sıkıntıları unutturacak başarı öykülerini yazmaya devam edeceğinizden en ufak kuşkum bile yok.” Dedi. İlk kez ‘Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ile Birlikte Üç Kategoride Ödüller Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Gulnazim Omırzak’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” Ödülü, Galymzhan Suyunov ile Omirzak Rystan’a ilk kez verilen “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ve Nurbek Mataev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdîm edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 04 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi Mezunları Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Mühendislik Fakültesi Birincisi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birincisi Saba Abdulbaset Elgammudi, Mühendislik Fakültesi İkincisi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Birincisi Tamuka Nigel Samuriwo ile Gıda Mühendisliği Bölüm Birincisi Yaren Diner birer konuşma yaptı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, törende yaptığı konuşmada, genç mühendislere seslenerek günümüzde en önemli gelişmelerin mühendislik alanında yaşandığını belirterek, öğrencilere kendilerini sürekli yenilemelerini öğütledi. Prof. Dr. Özsöz, “Değerli genç mühendisler eğitim hayatınızın zor sürecini başarıyla tamamladınız. Geriye baktığımızda zorlu bir sürecin içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Biz size bundan sonra karşılaşacağınız bütün zorlu görevleri içeren bir dünyanın anahtarını verdik. Bundan sonra açacağınız kapılar ancak çalışarak gerçekleşecektir. Özellikle yapay zeka ve tıptaki gelişmeler sizinde bu alanlarda çalışmanıza olanak tanıyacaktır. Öğrenciliğinizle sınırlı kalmayın, mesleğinizle ilgili güncel konular hakkında bilgi edinin. Bilgiye ulaşma olanağı geçmişe göre büyük oranda artmıştır. Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak görevlerinizdendir” dedi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan; “Yüz Yılımız, Bilgi Toplumlarının Egemenliği Altındadır” Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri kutlayarak, mühendislik mesleğinin toplumda özel bir yeri olduğundan söz etti. Doç. Dr. Tüzünkan, “Değerli mezunlarımız geleceğin toplumunu inşa edecek kuşakların yetişmesini misyon edinen köklü ve büyük bir üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesinde, yoğun çaba ve emek sarf ederek, disiplinli çalışarak bu mutlu güne ulaştınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Diğer meslek gurupları gibi mühendislerin de toplumda özel bir yeri var. Yaşadığımız bilgi ve enformasyon çağında, ekonomik büyümenin sürücü kuvvetlerinden olan mühendislik mesleğinin cazibesi insanlığın mutluluğu ve toplumun refahı için bilim ve teknoloji temelli özgün çözümler önermeleri ve bunları yerine getirmeleri bakımından giderek artmaktadır. Yüzyılımız bilgi toplumlarının egemenliği altındadır. Bu nedenle çağı yakalayabilmek için sürekli olarak öğrenmek ve öğrenerek gelişmek gereği kaçınılmazdır. Tüm disiplinlerde olduğu gibi mühendislik alanında da eğitim süreci bilgi üzerine inşa edilmiştir” şeklinde konuştu. Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmek üzere yetiştirmeyi misyon edindiklerini anlatan Doç. Dr. Tüzünkan, bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi, ülke gelişimine katkıda bulunabilecek, bilgi toplumları arasında ülkemizin de söz sahibi olabilmesine yardımcı olacak nitelikli mühendisler yetiştirecek bir eğitim modelini benimseyerek adımlarımızı attıklarını söyledi. “4. Nesil Üniversite Modeli ile Ülkemizin Bilim Alanında Dünyadaki Tanınırlığını Artırmaya Yönelik Bir Adım Atıyoruz” Yakın Doğu Üniversitesi olarak rekabet, bilim ve teknoloji odaklı dünyada yeni eğitim vizyonlarını, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme misyonu olan 4. Nesil Üniversite Modeline entegre ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, bu sayede Ülkemizin bilim alanında dünyadaki tanınırlığını artırmaya yönelik bir adım da atmış olduklarını belirtti. Doç. Dr. Tüzünkan, ayrıca akademik bir kurum olarak bilime yönelik çalışmaların hızla devam etmesi, yurt dışı anlaşmaları, patent sayılarının artırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun kazandırılması çalışmalarını hızla ilerlettiklerinden söz etti. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan şunları dile getirdi: “Gerek bilimsel, gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalarıyla ülke bilimine yön verirken dünya bilimine de önemli katkılar sağlayan adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi olarak Mühendisliğin farklı dallarında elektrikle çalışan arabalar, yüksek kapasiteli yeni araba pillerinin tasarımı, sanayi ve tıpta uygulanabilecek akıllı robotik sistemleri, özellikle sağlık bilimleri alanında kök hücre, hassas ve kişiye özel tıp/ilaç araştırmaları, Kıbrıs insanı genomeno araştırmaları, nanoteknoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bilgisayar-enformatik sistemlerinin siber güvenliği alanında çalışmalar yürütüyoruz.” Sözlerinin sonunda mezun öğrencileri ile gurur duyduklarını dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, “Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle… Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Yaren Diner; “Uğruna Çok Çalışıp Çabaladığımız Bu Yolculuğu Mezuniyet İle Taçlandırıyoruz” Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşan Gıda mühendisliği bölüm birincisi Yaren Diner ise uğruna çok çalışıp çabaladıkları, fedakârlıklar yaptıkları yolculuğu mezuniyet ile taçlandırdıklarını dile getirdi. Diner, “Öğrenci olarak çok çalıştık gayret ettik yılmadan devam ettik. Bugün alacağımız diplomalar da en az bizim emeğimiz kadar saygıdeğer hocalarımızın yardımı rehberlikleri, arkadaşlar arası dayanışmalarımız ve tabii değerli ailelerimizin bize olan inanç, güven ve destekleri ile payları olduğunu belirtmek isterim. Bugün bu kürsü de bulunmak gurur verici. Üzerimde çok büyük emeği olan hayatımın her alanında desteklerini esirgemeyen aileme ne kadar teşekkür etsem az kalır” dedi. Diplomalar Takdim Edildi… Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları sırasıyla takdim edildi. Mezuniyet töreni mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatılmasıyla sona erdi.

Öfke ile Başa Çıkma Yöntemleri

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İpek Sönmez, İnsanın Temel İçgüdülerinden Olan Öfkenin, Ortamdan Uzaklaşma, İletişim, Yaşam Tarzında Sosyal Aktivite, Spor ve Hobilere Yer Verme gibi Yöntemlerle Kontrol Altına Alınabilineceğini Bildirdi. Doç. Dr. İpek Sönmez; “Öfke İnsanın Temel İçgüdülerinden Biri Olarak Kabul Edilmektedir.” Öfke ve saldırganlığın insanın temel içgüdülerinden olduğunu, kişilerin benliğinin öfke duygusunu kontrol edip, bu duyguyu bastırmayı ve daha üretken alanlara yönlendirmeyi öğrendiğini kaydeden Doç. Dr. İpek Sönmez, “Bunu yaparken üst benliğimiz veya vicdanı da kapsayan içimizdeki hâkim kontrolünde yapar. Bir matematiksel birimi olmamakla beraber içimizdeki öfkenin gücü, şiddeti ve boyutu kişiden kişiye farklılık gösterir.  Bazı insanlarda çok az olduğu ya da olmadığı bilinmektedir.  Bu kontrol bazı insanlarda çok katı, çok eleştirici olabilmektedir.  Psikiyatristler olarak öfkenin hiç ifade edilmemesini de doğru bulmamakla beraber kontrolsüz ve saldırgan bir biçimde ifadesini de sağlıksız olarak nitelendiririz.” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. İpek Sönmez; “Öfkeyle Başa Çıkma Mekanizmalarını Öğrenmek, Dahası Bunun Saldırganlığa Dönüşmesini Engellemek Önemlidir.” Yaşamın bir parçası olan öfke duygusu ile başa çıkmanın öğrenilmesi ve saldırganlığa dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İpek Sönmez, bu konuda bireyler tarafından atılabilecek ilk adımın öfke duygusunun farkına varmak ve ne zaman, hangi şartlarda ortaya çıktığını anlamaya çalışmak olduğunu söyledi.  Doç. Dr. İpek Sönmez, öfkenin saldırganlığa dönüşmesini engelleyebilecek yöntemlerle ilgili şöyle devam etti; “Ancak öfke sıklıkla kontrolsüz ve plansız olarak karşımıza çıkmaktadır. Öfke bir kez ortaya çıktığında mevcut ortamdan uzaklaşmak veya onu başka bir alana yönlendirmeye çalışmak duygunun saldırganlığa dönmesini engelleyebilir.  Ortamdan uzaklaşmaya ek olarak bazı kolay yöntemler kullanmak da mümkündür.  Bunlar arasında nefes egzersizleri, kum torbası yöntemi, nötr bir objeye yönlenmek, başka bir uğraşa yönelmek gibi kolay yapılabilecek yöntemler sayılabilir. Ancak bilinmektedir ki, ok yaydan çıktıktan sonra durdurmanın imkansız olduğu gibi öfke zamansız ortaya çıktığında saldırganlığa dönüşmesini engellemek de hiç kolay olmayabilir.” Doç. Dr. İpek Sönmez; “Öfke Kontrolü Sorunu Olanlar Bir Uzman Yardımına Başvurmalı.” Öfke kontrol sorunu olan bireyle etkileşim içerisinde olan diğer bireylere de bazı görevler düştüğünü belirten Doç. Dr. İpek Sönmez, öfke kontrolünde sorunlar yaşayan bireylerin yapması gereken en önemli davranışın, bu işin profesyoneli olan psikiyatri uzmanlarından yardım almak olduğunu kaydetti.  Psikiyatri uzmanlarının öfke kontrolünün yönetimi ile ilgili uyguladıkları tekniklerden de bahseden Doç. Dr. İpek Sönmez, bunlar arasında davranışları tanıma ve anlamlandırma, rahatlatmaya yönelik nefes egzersizleri, bilişsel ve davranışçı egzersizler, mizah ve diğer bazı becerileri geliştirme, gerekirse de ilaç tedavisi gibi birçok yöntem kullanıldığını söyledi. Öfke Kontrolü için Bireyler Tarafından Alınabilecek Önlemler Öncelikle sizde öfke oluşturan durumları tanımlayın. Bunun için öfkelendiğiniz durumlara ait duygu ve düşüncelerinizi, öfkenin hangi durumda ortaya çıktığını not edin. Öfke orta çıktığında ortam değiştirmeye çalışın. Örneğin öfke bir arkadaşınız ile ilişkide yaşanıyorsa, izin isteyin ve oradan uzaklaşın. Öfke patlamalar halinde geliyorsa onu zamana yayarak daha hafif ve uygun şartlarda yaşanmasını sağlayın. Öfke belirgin bir nesne veya durumla ilgili ise o durum veya nesne ile ilgili yapılabilecekleri gözden geçirin. Örneğin öfke duygusal partner ile yaşanıyorsa etkin iletişim yöntemlerini öğrenin. Yaşamınızda sosyal aktivitelere, spora, hobilere yer verin. Bunların varlığı genel baş etme yöntemlerinize katkı sağlayacak, dolayısı ile öfkeyi azaltabilecektir. Yardım almaktan çekinmeyin! Öfkeli olmak biyolojik yatkınlığınızdan geliyor olabilir.  Bunun üzerine eklenmiş bir dizi sosyal ve psikolojik etken ile psikiyatrik rahatsızlıklar durumu daha da karışık hale getirmiş olabilir.  Konu ile ilgili bir psikiyatri uzmanına başvurun.

Kazakistanlı Yedi Sanatçı Tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Hazırlanan ve 51 Eserden Oluşan Karma Resim Sergisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Tarafından Açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Yerzhan Kudaibergenov, Uluzhan Zhaugasheva, Omran Sheikmus, Asgat Dinikeyev, Gulmaral Tatibayeva, Alexey Balin ve Sabina Zakiryanova tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 51 eserden oluşan karma resim sergisi, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergiye, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergide, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları adına Alexey Balin ile Sabina Zakiryanova ve Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Agnes Martin’in “Sanatı düşündüğüm zaman aklıma güzellik gelir. Güzellik hayatın gizemidir. Güzellik gözde değil, zihindedir. Zihnimiz bu mükemmelliğin farkındadır.” sözleriyle başladığı konuşmasında, insanların tarih öncesi çağlardan itibaren kendilerini ifade etmek için çeşitli yollar kullandıklarını, mağaraların duvarlarına çizdikleri çeşitli resimler, yaptıkları çeşitli heykel ve heykelciklerin tarih boyunca devam ettiğini vurguladı. “Müzeciliğin İlk Örnekleri, Roma İmparatorluğu Zamanında Ortaya Çıkar” Prof. Dr. Şanlıdağ; “Eserlerin günümüze taşınmasında müzecilik ve müzelerin büyük önemi olduğu gibi müzeciliğin başlatılmasını sağlayanları da unutmamak gerekmektedir. Dünyada müzeciliğin ilk örneklerini, Roma İmparatorluğu zamanında, sefer ve savaşlarda edinilen ganimetlerin ortaya serilerek halka gösterilmesi oluşturur. Türk müzelerinin tarihine bakıldığında ise, ilk çalışmalar çok daha yakın tarihlerde, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yürütülen, arkeolojik eserlerin toplanmasına yönelik girişimlerde karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı döneminde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nde modern müzecilik Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan kurumlar altında gerçekleşti. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Tamamlandığında Dünyada Bir Benzeri Olmadığı Daha Net Anlaşılacak” Hemen yanı başımızda Kıbrıs Modern Sanat Müzemizin büyük bir ihtişamla yükselen modern binası 15 Kasım’da açıldığında sadece bulunduğumuz coğrafyada değil dünyada da bir benzeri olmadığı daha net anlaşılacaktır. Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Bugün 14 Türki Cumhuriyet ve topluluklarında Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC de tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmektedir.” Dedi. “Günsel Sanat Müzesi Lefkoşa Dereboyu Bölgesinde Günsel Showroom Binasında Sanatseverlerle Buluştu” Prof. Dr. Şanlıdağ, 20 Şubat tarihi itibariyle, mevcut müzelere bir yenisinin daha eklendiğini belirterek; “Günsel Sanat Müzemiz Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi dışında Lefkoşa Dereboyu bölgesinde Günsel Showroom’u binasında sanatseverlerle buluşmuştur. Günsel Sanat Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumunun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamlarında paylaşılmasına aracılık edecektir. Müzede, Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait plastik sanatların birbirinden kıymetli birçok alanında çeşitli teknik ve yaklaşımla yapılmış yaklaşık 700 eser sergilenecektir.” ifadelerini kullandı. Bugünkü sergide Kazakistanlı yedi sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulacağını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ; “Kazakistan’ın zengin tarihi birçok Kazak sanatçıyı derinden etkilediğinden dolayı Kazak sanatçılar eserlerinde bu tarihi ve kültürel zenginliğin gücünü de kullanmışlardır. Bugünkü sergimizi hazırlayan sanatçılarımızı tebrik eder, siz değerli sanatseverlere tabloların gizemli hikâyelerinde İyi seyirler dilerim. “ Dedi. Alexey Balin; “Dünyada Benzeri Olmayan Bir Projenin Parçasıyız” Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Alexey Balin; “Değerli Arkadaşlarım! Dünyada benzeri olmayan bir projenin parçasıyız… Sanatçılara sağlanan koşullar, sanat eserleri yaratmak için ve yaratıcılık potansiyellerinin tezahürleri için idealdir! Bu nedenden Sn. Dr. Suat Günsel’e ve ekibine şükranlarımızı sunmak isteriz. Kıbrıs’ta modern sanatın yükselmesine yaptığınız katkınız çok değerlidir. Sanatçılara gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için teşekkür etmek isteriz. Sn Günsel, size ve ailenize sağlıklı ömür, refah ve mutluluk dileklerimle.” Sabina Zakiryanova; “Bu Sempozyum Vasıtası İle Yaratıcılığımın Sınırlarını Aştım” Kazakistanlı bir diğer sanatçı Sabina Zakiryanova ise; “Bu sempozyuma katılma firsatını bize sunduğu için Sn. Dr. Suat Günsel’e sonsuz minnetarlığımızı belirtmek isterim. Bu sempozyum vasıtası ile yaratıcılığımın sınırlarını aştım, yeni arkadaşlar buldum, yeni bilgiler edindim. Bizler için çok değerli bir deneyim oldu ve büyük bir heves ile çalıştık. Gerçekten de, buradan farklı insan olarak ayrılıyoruz. Size sağlıklı ömür, sönmeyen enerji, yeni projeler ve başarılar için bitmeyen ilham dilerim.” İzlem Gürçağ Altuğra ; “Dr. Suat Günsel’in Sanata Ve Sanatçıya Göstermiş Olduğu Duyarlılığı Bugün Ülkemiz Gündemine Damgasını Vurmaktadır” Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da; “Bizlere bu güzelliği yaşatan ve kendine özgü cesaret ve akılcılığın birleştiği bir çizgide sayısız yatırımlara imzasını atan ve sadece içerde değil aynı zamanda dışarıda da ciddi manada hayırlı sesler getiren yakın Doğu üniversitemizin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in birçok alanları olan hassasiyetinin yanı sıra sanata ve sanatçıya göstermiş olduğu duyarlılığı da bugün ülkemiz gündemine damgasını vurmaktadır. “Sanat İnsanın Kendini Anlattığı Bir Başka İnsana Ulaştığı Önemli Bir Araçtır” Sanat yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutmuş ve bundan sonraki süreçlerde de gelecek kuşaklarımıza ışık tutmaya devam edecektir. Çünkü sanat, insanın kendini anlattığı, bir başka insana ulaştığı önemli bir araçtır. İnsanın kendi kendini yansıttığı, kendi duygu ve düşüncelerini de katarak oluşturduğu olgu elbette ki sanatın ta kendisidir.” dedi. “Eğer Bir Ülke Sanattan Yoksun İse O Ülkede Ciddi Bir Eksiklik Girdabı Var Demektir” Eğer bir ülke sanattan yoksun ise o ülkede ciddi bir eksiklik girdabı var demektir diyen Gürçağ Altuğra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir ülke sanattan yoksunsa o ülkenin hayat damarlarından bir tanesi eksik demektir.”sözünü kullanarak; “Sanatı icra eden sanatçı bir ülkeyi uluslararası alanlarda temsil edebilecek eserleri ortaya koymaktadır ve sanat bir ülkenin uluslararası alanlarda tanınabilmesi, bilinebilmesi adına fevkalade önem taşımaktadır. Bir ülkenin halkının kültürel değerleri ile dünya gündeminde kalabilmesinin yolu sanata ve sanatçıya verdiği değerden geçer. İşte bu bilinç ve inançla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yatırım alanlarında ciddi manada devasa eserlere başarı imzasını atan yakın Doğu üniversitemizin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in sanata değer verme ve sanatçıya sahip çıkma kararlılığı da yaşama geçirdiği sayısız hizmetlerinin fevkalade önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Ülkemize Kazakistan’dan gelen yedi sanatçımız Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde en üst seviyede ağırlanmıştır ve sanatçılarımızın az sonra izleme fırsatını bulacağımız değerli eserlerini yaşama geçirme aşamasına kadar ihtiyaç duyulan tüm olanaklar yine kurucu rektörümüz tarafından sağlanmıştır. Bu eserleri özde üniversitemize, genelde de ülkemize kazandıran çok değerli Kazakistan sanatçılarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve tabii ki, genç devletimize sanatsal, kültürel ve ekonomik açıdan çok geniş kişiliğiyle birlikte büyük kazanımlar sağlayan ve bugün heyecanını duyduğumuz böylesine güzel bir sanatsal etkinliğinde mimar olan Dr. Suat Günsel’e de içtenlikle teşekkür ediyorum.” İfadelerini Kullandı. Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından karma sergileri açılacak Kazakistanlı sanatçılar Yerzhan Kudaibergenov, Uluzhan Zhaugasheva, Omran Sheikmus, Asgat Dinikeyev, Gulmaral Tatibayeva, Alexey Balin ve Sabina Zakiryanova’ya teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 02 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.
tercih robotu