Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Gagavuz ve Kıbrıs Türk Masallarının Karşılaştırıldığı Makale Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisinde Yayınlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fkaültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç Dr. Burak Gökbulut’un hazırladığı “Kıbrıs ve Gagavuz Türk Halk Masallarındaki Kadın Kahramanlar ve Sosyo-Kültürel Rolleri” isimli makale, ULAKBİM ve Web of Science gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Balkan Araştırma Enstitüsü dergisinde yayınlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut çalışmalarında, Kıbrıs ve Gagavuz Türk halk masallarının sosyal, kültürel, psikolojik ve eğitimsel birçok özelliği içinde barındırdığını tespit ettiler. Masaldaki aile ve toplum yapısı, anlatıların sosyal yönünü, yerel-folklorik unsurlar, kültürel yanını, kahramanların tavır ve düşünceleri ile psikolojik yanını ve masalın anlatım bağlamının eğitsel yanını yansıttığını ifade eden araştırmacılar, masalların oldukça önemli halk anlatıları olduğunu vurguladılar. Statü ve Kişiliğe Önem Veriliyor… Masalların dikkat çekici yönlerinden birisinin de anlatılarda rol alan kahramanların çeşitliliği ve farklılığı olduğu dikkat çekilen çalışmada, incelenen metinlerden çıkan sonuca göre masal tiplerinin en fazla kişilik özellikleriyle masallarda yer aldığı görüldü. (Kuzey Kıbrıs: %240 – Gagavuz: %190). Bu da toplumda dış görünüş ve statüden ziyade kişiliğe önem verildiği sonucunu doğuruyor. Bunun yanında statünün de toplumda Kuzey Kıbrıs: %105, Gagavuz: %45 oranında dikkat edilen diğer bir unsur olduğu çıkan sonuçlar arasında yer alıyor. Kadının Masallarda Önemli İşlevleri ve Yönleri Mevcut… Yapılan çalışmada, kadın tiplerin her iki ülkenin masallardaki işlevlerine ve rollerine bakıldığında ise birçok kadının masalların olay örgüsünü doğrudan etkileyen rollerde konumlandırıldığı görülüyor. Örneğin; üvey annenin olduğu bir masalda temel konu üvey anne ve onun davranışları üzerinde şekillendirilmektedir. Yine kıskanç kaynana (Kuzey Kıbrıs) veya kız kardeşlerin rol aldığı bir masalda ana olay ve sürükleyici nokta, kıskanç kaynananın gelinine ve kıskanç ablaların kız kardeşlerine karşı olan tavırları ve hareketleridir. Yan karakterde olan kadınlar da masallarda etkili bir rol oynamaktadır. Bu yönleriyle kadının masallarda önemli işlevleri ve yönleri olduğu söylenebilir. Kıbrıs ve Gagavuz Türk halk masallarında kadının rollerini genelde iyi bir şekilde üstlendiği, geleneksel Kıbrıs ve Gagavuz Türk aile yapısında kendinden beklenenleri yerine getirdiği görülmektedir. İncelenen Kıbrıs Türk halk masallarının çoğunda kadın evinin temizliğini yapan, yemek pişiren, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, eşi öldüğü zaman başka bir adamla evlenmeyen, dul olmasına rağmen çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir anne ve iyi bir eş tipiyle karşılaşılmaktadır. Gagavuz Türk halk masallarında da kadının çocuklarına ve kocasına bağlı, koruyucu bir tip çizdiği görülmektedir. Bunun yanında eşine sadık ve evini çekip çeviren bir kadın tipi masallarda karşımıza çıkmaktadır. Her iki ülkenin masalları karşılaştırıldığında Kıbrıs Türk halk masallarında kadının oldukça önemli olan ve fazla kullanılan bir tip olduğu görülmektedir. Gagavuz Türk halk masallarında da kadının belirgin bir yeri olmasına karşın Kıbrıs Türk halk masallarındaki kadar önemli bir yeri olmadığı görülür. Sosyolojik olarak genel toplum yapısına da bakıldığında Kıbrıs Türk toplumu içerisinde kadının oldukça önemli bir yerinin olduğu rahatça görülebilir. Her iki toplumun halk masallarında olumsuz özellikler taşıyan ve kötü roller atfedilen kadınların da olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak genele bakıldığında toplumda olumlu bir kadın algısıyla karşılaşılmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Kamu Alanlarında Engelsiz Tasarım Konusunu Değerlendirdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi (EHİK), “Engelsiz Tasarım” konulu gündem toplantısı yaparak yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, EHİK yönetim kurulu üyelerinden Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Yüksek Mimar Ümran Duman engelsiz tasarım konu başlığına yönelik bilgilendirmeler yaparak, herkesin eşit haklara sahip olduğu bu toplumda, halkın ortak kullanımındaki açık, yarı açık ve kapalı kamusal mekânlarda, hizmetin öncelikli bireylerin kullanıcılar arasında olduğunu unutulmaması gerektiği vurguladı. Kamusal mekânların tasarımı yapılırken herhangi bir grup için herhangi bir özel tasarım yapılmadan farklı fiziksel özelliklere ve/veya farklı engellere sahip grupların kullanımının sağlanmasına olanak tanıyan tasarımlar yapmayı amaçlamak gerektiğini belirten Ümran Duman, bu amaca yönelik tasarım yapıldığında engelli bireyleri toplumla bütünleştirmenin mümkün olduğunu belirtti. Yüksek Mimar Ümran Duman; “Engellilerin kullanıcı kitlesi içerisine dâhil eden tasarımcılar ulaşım, dolaşım ve erişimi sağlamak için sadece engelliler için tasarımlarda kullanılmak üzere belirlenmiş yasa ve standartları kaynak olarak kullanmalı. Bu yasa ve standartlar birçok ülkede olduğu gibi gelişmeye devam eden Kuzey Kıbrıs’ın yasalarında da bulunmaktadır” dedi. Binalar ve Yollarla İlgili Kuralların Belirlendiği Yasa 1946 Yılında Kabul Gördü… Duman, binalar ve yollarla ilgili kuralların belirlenen yasanın, devletin kuruluşundan önce 1946 yılında kabul gördüğünü ve hâlen geçerli olduğunun altını çizerek,  Fasıl 96: yollar ve binalar düzenleme yasası olarak adlandırılan yasanın 2012 yılında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından konsolide edildiğini, engelliler için düzenlemelerle ilgili madde bulunmayan Fasıl 96’ya 29 Kasım 2016 tarihli resmi gazetede ilan edilerek Madde 19 altında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak bir tüzük eklendiği, eklenen madde dış ve iç mekân erişim standartlarının engelliler için de uygun hale getirilmesini içerdiğini vurguladı. Herkesin Kullanımındaki Mekânları Engelliler de Eşit Bir Şekilde Kullanabilmesi İçin Tasarım Yapılmalı… Kuzey Kıbrıs’ta herkesin kullanımındaki mekânları engelliler de eşit bir şekilde kullanabilmesinin sağlanması için bazı maddelerin kamusal mekân tasarımlarında sağlanması önemli olduğuna vurgu yapan Duman, maddeleri şu şekilde sıraladı: “Mekâna farklı yollardan ulaşım sağlanabilmesi kentsel tasarım dikkate alınarak ve/veya yakın çevre tasarımlarında kullanıcıya imkân tanınmalıdır. Toplu taşıma araçlarının duraklarına yakın mesafede olmasına veya özel araçlarla gelen farklı türden kullanıcıların araçlarını park etmesine imkân tanıyacak park yerlerinin olmasına dikkat edilmelidir.  Mekân giriş çıkışlarının herkesin eşit kullanımına uygun olması için merdiven ve rampa tasarımlarını bir arada kullanılması önerilir. Mekân içerisinde dolaşımın sağlanması için koridorlar, mekân içerisindeki birimlere giriş kapıları, merdivenler, asansörler ve rampalar gibi dolaşımda kullanılan yapı elemanları herkesin kullanımına uygun özelliklerde olmalıdır. Fonksiyonuna göre farklılık gösteren donatı elemanlarının (oturma mobilyaları, masalar, bankolar vb.) herkesin yaklaşım ve kullanımına uygun olmalı. Kentin bütününde olması gerektiği gibi mekânlara ulaşım, dolaşım ve erişimde görme yetisini kaybetmiş kullanıcıların da tasarımın kullanıcıları arasında olduğu unutulmamalıdır. Kullanıcılar arasında işitme engelli kullanıcıların da olduğu dikkate alınarak görsel uyarı ve bilgilendirmelerin olması gerekiyor.”

Hastane Restoran Haftalık Yemek Menüsü (14.10.19 – 18.10.19)

Monday 14/10/2019 Tuesday 15/10/2019 Wednesday 16/10/2019 Thursday 17/10/2019 Friday 18/10/2019 Öğle Yemeği Mercimek Çorba Sebze Çorba Hellimli Tarhana Çorba Düğün Çorba Domatesli Şehriye Çorba Kıymalı Bezelye Patlıcanlı Köfte Kıymalşı Biber Dolma Sebzeli Kebap Terbiyeli Köfte Tavuk Sote Tavuk Sote Tavuklu Mevsim Türlü Balık Pane Susamlı Baget Fırın Şehriyeli Bulgur Pilavı Şehriyeli Bulgur Pilavı Peynirli Börek Hellimli Naneli Makarna Mısırlı Pirinç Pilavı Mevsim Salata Mevsim Salata Mevsim Salata Rokalı Havuç Salata Mevsim Salata Meyveli Yaş Pasta Fındıklı Keşkül Markiz Peynir Tatlısı Muzlu Puding Yoğurt Yoğurti Yoğurt Yoğurt Yoğurt Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve   Monday 14/10/2019 Tuesday 15/10/2019 Wednesday 16/10/2019 Thursday 17/10/2019 Friday 18/10/2019 Akşam Yemeği Saray Çorbasi Yayla Çorbasi Brokoli Çorba Kaşarlı Domates Çorbasi Mısır Çorba Tavuk Kavurma Çıtır Piliç Pane Et Sote Piliç Topkapı Patatesli Fırın Köfte Hellimli Naneli Makarna Baharatlı Fırın Salatası Şehriyeli Pirinç Pilavı Karışık Sebze Sote Tel Şehriyeli Bulgur Pilavı Mevsim Salata Pancar Salatası Mevsim Salata Mevsim Salata Yoğurt Yoğurt Tatlı Yoğurt Yoğurt Mevsim Salata Meyve Yoğurt Meyve Tatlı Yoğurt Meyve Meyve Meyve

Veterinerlik Restoran Haftalık Yemek Menüsü (14.10.19 – 18.10.19)

Monday 14/10/2019 Tuesday 15/10/2019 Wednesday 16/10/2019 Thursday 17/10/2019 Friday 18/10/2019 Mercimek Çorba Sebze Çorba Hellimli Tarhana Çorba Düğün Çorba Domatesli Şehriye Çorba Kıymalı Bezelye Patlıcanlı Köfte Kıymalşı Biber Dolma Sebzeli Kebap Terbiyeli Köfte Tavuk Sote Tavuk Sote Tavuklu Mevsim Türlü Balık Pane Susamlı Baget Fırın Şehriyeli Bulgur Pilavı Şehriyeli Bulgur Pilavı Peynirli Börek Hellimli Naneli Makarna Mısırlı Pirinç Pilavı Mevsim Salata Mevsim Salata Mevsim Salata Rokalı Havuç Salata Mevsim Salata Meyveli Yaş Pasta Fındıklı Keşkül Markiz Peynir Tatlısı Muzlu Puding Yoğurt Yoğurti Yoğurt Yoğurt Yoğurt Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve

Öğretmen Haftalık Restoran Menüsü (14.10.19 – 18.10.19)

Monday 14/10/2019 Tuesday 15/10/2019 Wednesday 16/10/2019 Thursday 17/10/2019 Friday 18/10/2019 Öğle Yemeği Buğday Çorba Ezogelin Çorba Kaarlı Domates Çorba Mercimek Çorba Yayla Çorba Beef Stragonof Kayseri Köfte Tepsi Kebabı Çoban Kavurma Kuzu Tandır Fırın Kanat Tavuklu Krep Sarma Fırında Uskumru Magrına + Bulli Sebzeli Piliç Sarma Patates Sote Hellimli Makarna Patates Püre Misirli Pilav Elmadilim Patates Mercimek Yemeği Ispanak Kavurma Spagetti Herse İç Pilav Bulgur Pilavı Havuç Sote Mıx Sebze Sote Zy. Brokoli Kuşkonmaz Salata Büfe Salata Büfesi Salata Büfe Salata Büfesi Salata Büfesi Günün Meyvesi Günün Meyvesi Günün Tatlısı Günün Meyvesi Günün Tatlısı

Öğrenci Haftalık Restoran Menüsü (14.10.19 – 20.10.19)

Monday 14/10/2019 Tuesday 15/10/2019 Wednesday 16/10/2019 Thursday 17/10/2019 Friday 18/10/2019 Saturday 19/09/2019 Sunday 20/09/2019 Öğle Yemeği Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Fırında Uskumru Kıy. Fırın Makarna Hamburger T. Adana Köfte Karışık Pizza İzmir Köfte Susamlı Piliç Tazefasülye Tavuk Köfte Soslu Karışık Kızartma Enginarlı Bezelye Piliç Yahni Kabak Yemeği Molohiya Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Spagetti Mıx Sebze Sote Patates Cips Tepsi Böreği Elmadilim Patates Soslu Makarna Dom. Bulgur Pilavı Salata Salata Salata Salata Salata Salata Salata Turşü Turşü Turşü Turşü Turşü Turşü Turşü Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Monday 14/10/2019 Tuesday 15/10/2019 Wednesday 16/10/2019 Thursday 17/10/2019 Friday 18/10/2019 Saturday 19/09/2019 Sunday 20/09/2019 Akşam Yemeği Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Günün Çorbasi Köri Soslu Piliç Fırın Kanat Kurufasülye Beşamelli Piliç Tavuk Döner Piliç Topkapı Barbunya Kıy. Mercimek Yemeği Yumurtalı Ispanak Şinitzel Havuçlu Bamya Yemeği Nohut Patlıcan Güveç Izgara Piliç Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Pirinç Pilavı Meyhane Pilavı Bulgur Pilavı Soslu Makarna Elmadilim Patates Bulgur Pilavı Zy. Brokoli Spagetti Salata Salata Salata Salata Salata Salata Salata Turşü Turşü Turşü Turşü Turşü Turşü Turşü Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Cacık / Yoğurt Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve Tatlı / Meyve

Kazakistanlı Dört Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı ve 141 Eserden Oluşan Dört Ayrı Kişisel Resim Sergisi ile Kazakistanlı Sanatçıların Hazırladığı 25 Eserden Oluşan Karma Sergi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev!a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 15 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00’de, Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise saat 08.45’te İletişim Fakültesi sergi salonunda yer alacak. Resimlerde İnsan ve Dünya Arasındaki İlişkiler, Zaman ve Derinlik Yansıtılmakta Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev’in eserleri sembolik bir plan temelinde yaratılan eserlerdir. Çizgilerin karmaşıklığı, kompozisyon yoğunluğu ve tamlığı, çizginin zarafeti ve doğruluğu ile ayırt edilirler. Eserler içsel ifadelerle doldurulur ve orijinal yorumda sunulur. Karışık ortam kullanımı ve çeşitli materyallerin tanıtılması, sanatçının çok doku kolajları oluşturmasını sağlar. Andrey Orazbaev’in resimleri izleyiciyi yaratıcı süreçle tanıştırmanın modern biçimini temsil ediyor. Resimlerde insan ve dünya arasındaki ilişkiler, zaman ve derinlik yansıtılmaktadır. Andrey Orazbayev Kimdir? 1963 yılında Pavlodar’da doğdu. Pavlodar Eyalet Pedagoji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Omsk Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Sanat ve Grafik Bölümü’nde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994’te Pavlodar’da avangard sanatçı olarak “Yeni Bozkırlar” adlı sergisini açtı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak bilinmektedir. Galymzhan Suyunov Kimdir? 1 Mayıs 1964 yılında doğdu. 1986 yılında Almatı İnşaat Mühendisliği Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında ‘Solo’ Sanat Galerisi’nde kişisel sergisini açtı ve 2015’te ‘Altyn Kayyk’ yarışmasına, 2015 yılında ‘Plein Air Aktobe’ uluslararası resim sempozyumuna ve 2018 yılında “Portre” sanat eylemine katıldı. 2018 yılında Aktobe Sanat Müzesi’nde “Görünüm” adlı kişisel sergisi açıldı. Turar Tulayev Kimdir? 1988’de Aktobe Kültür Aydınlanma Koleji’nden Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. 1991’den beri Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Bölgesel, cumhuriyetçi ve uluslararası sergilere katıldı. 2015 yılında bölgesel Akim’den teşekkür mektubu aldı. 2017 yılında Abay Kunanbaev anısına Semey şehrinde düzenlenen Cumhuriyet sempozyumuna katıldı. 2018 yılında yıldönümü sergisini düzenledi. Sultan Amanzhol Kimdir? 1 Şubat 1993’te Almatı bölgesinde doğdu. 2015 yılında, Kazakistan Ulusal Pedagoji Üniversitesi’nden Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında Shabyt Uluslararası Festivali’ne katıldı. 2015’ten beri Genç Sanatçılar Birliği üyesidir. Ayrıca 2015 yılında, Kazak Hanlığı’nın 550. yıldönümüne adanmış “Tarihin Yankısı” sanat sergisine katıldı. 2017 yılında “2017 Koktem Gazhaby” sergisine katıldı. Eserleri Türkiye’de, Rusya’da ve Çin’de birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

CERN Araştırma Grubu Liderlerinden Prof. Dr. İsa Dumanoğlu Yakın Doğu Üniversitesinde ‘Maddenin Derinliklerine Yolculuk’ Konulu Seminer Verdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (DESAM) düzenlediği periyodik konferanslar dizisi kapsamında Çukurova Üniversitesi ve CERN’de Deneysel Yüksek Enerji Fiziği alanındaki çalışmalar yürüten Prof. Dr. İsa Dumanoğlu tarafından ‘Maddenin Derinliklerine Yolculuk’ başlıklı sunum yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salon’da gerçekleştirilen sunumda, Prof. Dr. Dumanoğlu, ilk çağdan bu yana maddenin nasıl keşfedildiğinin aşamalarını detaylı bir şekilde katılımcılara anlattı. Prof. Dr. Dumanoğlu, henüz keşfedilmeyen maddeler ile Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezinde (CERN) çalışılan maddenin alt parçacıklarına ilişkin yeni modellere ilişkin detaylı bilgiler verdi. Çukurova Üniversitesi Compact Müon Selonoid (CMS) deneyinin grup lideri olan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, aktif olarak çalışmalara başladığı Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde CERN’de yürütülen CMS deneyine katkı sağlayacak. CMS Deneyinde Araştırmalar Yaptı… Çukurova Üniversitesi ve CERN’de Deneysel Yüksek Enerji Fiziği alanında çalışmalar sürdüren Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, öğrencileriyle birlikte Dedektör Fiziği ve başta Karanlık Madde adayı olmak üzere Standart Model ötesi parçacıkların bulunması üzerine çalışmalar yürütüyor. 2001-2002 yılları arasında ABD’de bulunan Maryland Üniversitesinde ziyaretçi bilim adamı olarak bulunan Prof. Dr. Dumanoğlu, 1993 yılından itibaren İsviçre’nin CERN araştırma merkezinde değişik dönemlerde CMS deneyinde araştırmalarda bulunuyor. CERN Laboratuarının dört büyük detektörlerinden biri olan Compact Müon Selonoid (CMS) deneyinin bir üyesi olan Prof. Dr. Dumanoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında CERN çalışmalarına da destek verecek.
tercih robotu