Telefon: +90 (392) 223 64 64 | [email protected]

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin onuncu sayısı yayımlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde, dünyada ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık bilimleri ile tıp alanında kaydedilen güncel bilgi ve gelişmeleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini insanlarımıza anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sağlık dergisi olan “Yakın Sağlık” dergimizin 10. sayısını çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü yılını tamamlayan dergimizin 10. sayısında yeni içerik ve tasarımı siz okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz.” denildi. Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, onuncu sayısında da sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor. Dosya Konusu Bahar Alerjisi ve Alerjik Astım… Derginin 10. sayısında özel dosya konusu olarak bahar mevsiminde daha çok ortaya çıkan astım ve alerjik hastalıklara dikkat çekilerek; astım nedenleri, belirtileri, gerekenler, tedavi yöntemleri, aşılar, bu dönemde ortaya çıkabilecek alerjik hastalıklar, besinler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında geniş bilgiler okuyucu ile paylaşıldı. Alternatif Tıp Ele Alındı… Dünyada ve ülkemizde, tıp alanında gerçekleşen baş döndürücü gelişmeler karşısında modern bilgi ve ileri teknoloji ile donanmış hekimlerin uyguladığı tedavilerin yanında pek çok hastalığın tedavisinde giderek ön plana çıkan tamamlayıcı–alternatif tıp kavramı Yakın Sağlık dergisinin onuncu sayısında yer buldu. Genel anlamda Alternatif Tıp’ın ne olduğu, kapsadığı alanın ne olduğu, tıbbi tedavi ile kullanımı ve uygulanan yöntemler ile ilgili tanımlayıcı açıklamalara yer verildi. Hamilelikte İç Hastalıklarla İlgili Önemli Konular İşlendi… Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Radyoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı, Acil Tıp, Genel Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, kadın hastalıkları, dermatoloji ve daha bir çok alanda sağlık bilgilerine yer verilen dergide, İç Hastalıklar dosya konusunda “Gebelikte Üriner sistem Enfeksiyonları ve Asemptomatik Bakteri” konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, “Eklem Romatizması”, “İnsülin Direnci ve Diyabet Gelişimi”, “Karaciğer Sirozu”, “Diyabet Hastalarında Kemik ve Eklem Sorunları” hakkında bilgiler verildi. Birçok Alanda Sağlık Bilgileri Okuyucuyla Paylaşıldı… Dergide, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Yeni Doğan Sarılık,  Ürolojide Testis Torsiyonu, Beyin ve Sinir Hastalıklarında Hidrosefali Beyinde Su Toplaması, Radyolojide Meme Kanserinde Tanısal Yöntemler, Acil Tıpta Sıcak Çarpması, Enfeksiyon Hastalıklarınsa Sıtma ve Seyahat Hastalığı, Hepatit C Virüsü, Nörolojide Multiple Skleroz, Pskiatride Disleksi, Kadın Hastalıkları ve Doğumda İdrar Kaçırma, Ağrısız Doğum, Dermatolojide Cilt Dolguları yanında Lisanlı Sporculara Kalp Değerlendirmesi, Kan Basıncı, Bademcik Küçültme’ye kadar bir çok hastalık konu olarak işlendi. Doç. Dr. İrfan Günsel: “Sağlık Endüstrisinin Dijital Dönüşümü Olan Endüstri 4.0 Devrimin Geçiş Sürecine Girdik…” Yakın Doğ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, topluma çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacı ile yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Sağlık Dergisi’nin 10. sayısını siz değerli okuyucularımızla ulaştırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yaşama değer katmayı ve toplumun sağlığına destek olmayı birinci öncelikleri olarak kabul ettiklerini belirten Doç. Dr. Günsel, sağlık bilimleri konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi sağlamak, en güncel sağlık haberlerini, hastanemizdeki güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bütün dünyada gelişen teknoloji ile sağlık endüstrisinin dijital dönüşümü olan endüstri 4.0 devrimin geçiş sürecine girdiklerini de müjdeleyen Doç. Dr. Günsel şunları kaydetti: “Yapay zekanın da işin içine girdiği sağlık 4.0 ile sektörde hastalığın ne olduğunu bulmadan, hastanın hangi ilacı kullanması gerektiğine kadar makinelerin karar verdiği bir dönem başlıyor. İnsanlığın geleceğinde olağanüstü değişimler yaratacak güçle gelişen Endüstri 4.0. ile ürünler ve yazılımla geliştirilmiş donanımlar sayesinde kendi yönetimini ve üretim hattının optimizasyonunu sağlayarak, hasta ihtiyaçları için tamamen kişiselleştirilmiş ürünlerin otomatik olarak üretilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz.” Doç. Dr. İrfan Suat Günsel sözlerinin sonunda, “Hasta olmadan hastalıklardan korunmak, yaşlanmadan yaş almak için hep birlikte öğreniyor, hep birlikte daha sağlıklı ve güzel bir ömür için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi V. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresinde Üç Bildiri Sundu…

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı Bölümleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen V. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresinde temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, birçok farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyuma, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Karabacak ile Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Uzm. Tülay Kaya,  Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İsmail Tamer katıldı. Sempozyumda, “Dil Felsefesi Üzerine Yapısal Bir İnceleme”, “Kıbrıs ve Anadolu Masallarında Folklorik Unsurlar Üzerine Bir İnceleme” ve “Ahmet Gazioğlu’nun Kaleminden 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı” isimli üç bildiri sunuldu. Mevlana, Şeyyad Hamza ile Âşık Paşa’dan Beyitler ve Hikâyelerle Dil Felsefesi Odaklı Değerlendirmeler Yapıldı… Yapılan çalışmalarda Mevlana, Şeyyad Hamza ve Âşık Paşa’dan beyitler ve hikâyelerle dil felsefesi odaklı değerlendirmeler yapıldı. Mevlana, Âşık Paşa ve Şeyyad Hamza’nın dil düşünce ilişkisini en iyi kullanan şairlerden olduğu belirtildi. Şairlerin, Edebi gelenekten yararlanılarak eski sözcüklerle, yeni ve farklı anlamlar oluşturduğu, özellikle tasavvufi düşünceyi barındıran eserlerin felsefi bakımdan incelenmesinin onların daha anlaşılır hale gelmesini sağladığı ifade edildi. Özellikle, Allaha olan aşkın coşkusu içinde anlatılmış beyitlerin tasavvufa canlılık getirdiği, dili kullanırken insan felsefesi üzerinde durulmuş, hayata anlam vermiş ve insanın evrendeki yerini değerlendirirken dilin ön plana çıktığı vurgulandı. Öyküleyici anlatımın öncülüğünü yapan şairlerin dil, din, felsefe, sosyoloji, tarih ile edebiyatın iç içe olduğunu ve birbirini tamamladığı ortaya çıktı. Çalışmada, Mevlana’nın vicdan özgürlüğüne önem verdiği, İslam dinine yumuşak bir yorum getirdiği ifade edilen edildi. ‘Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş’ Romanında Yunanistan ve Rum Yönetiminin Gerçekleştirdiği Acımasız Katliamları Bir İnsanlık Ayıbı Olarak Ortaya Koyuldu… Sempozyumda sunulan “Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş” romanında, Yunanistan ve Rum yönetiminin gerçekleştirdiği acımasız katliamların hangi boyutlara ulaştığını, bir insanlık ayıbı olarak ortaya koyuluyor. Yazar, Rumların sözü edilen yıllarda gerçekleştirdikleri eylemlerin, Kıbrıs Türk halkına yansımalarını ana kahramanlar Aral ve Tanya çerçevesinde tüm ayrıntısıyla ve gerçekliğiyle sunuyor. Özellikle Kıbrıs Türk Barış Harekâtının gerçekleşmesini sağlayan sebepleri ve hemen arkasından gelen huzur ortamını objektif bir şekilde değerlendirildi. Diğer bir çalışmada ise, Anadolu ve Kıbrıs Türk halk masallarının birçok kültürel unsuru barındırdığı ve söz konusu kültürel unsurların gelecek nesillere aktarılmasında da masalların önemli bir işlevi yerine getirdiği kaydedildi. Her iki ülkenin masallarında çok fazla benzerliklerin yanında ayrışan veya farklılaşan bazı özelliklerin ise yaşanılan coğrafyadan ve şartlardan kaynaklandığı belirtildi. Kıbrıs Türkleri 1571’de Anadolu’dan Kıbrıs adasına gönderildiğinde, doğal olarak yeni çevreye ve şartlara uyum sağlamışlar; yaşanılan coğrafyadaki diğer kültürlerle (Rum, İngiliz) de iletişime geçmişler ve bunun etkisiyle bazı farklılaşmalar yaşamışlardır. Bu anlamda masallarda yer alan benzerlikler kadar farklılaşmaların da bir sürece bağlı olduğu ve doğal karşılanması gerektiği söylenebilir.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bilimsel Makale Yazım Kursu Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından “Bilimsel Makale Yazım Kursu” düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Üniversite kampüsünde düzenlenen kurs kapsamında, katılımcılara “Bir Makalenin Mimarisi: “TA”-IMRAD Kuralı, Editörün Penceresinden, Olgularla Araştırma Etiği, Kimler Yazar Olmalı, Yağmacı Dergiler: Nasıl Anlamalıyız, Hangi Makale Hangi Dergiye, Eşitsiz Takas: Bilimsel Yayıncılık” gibi konular öğretildi. Öğretim elemanları, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin katılımcı olarak yer aldığı kursta, DESAM Kurucu üyesi ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, DESAM Kurucu üyesi Prof. Dr. Murat Sayan, DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, İnşaat ve Çevre Mühendisliğinden Prof. Dr. Derin Orhon, Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Emil Mammadov, Atatürk Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu eğitimci olarak yer aldı. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi. takdim edildi. Bilimsel Çalışmalar Devam Edecek… Gerçekleştirilen “Bilimsel Makale Yazım Kursu”na olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, yeni projeler ve yayınlar ile bilimin gelişmesine ve dünya çapında tanıtılmasına devam edeceğini belirtti.

Ebeveynler Çocukları İle Yaz Tatilini Nasıl Geçirmeli?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, Çocukların Karnelerini Alması ve Yaz Tatilinin Başlamasıyla Birlikte Ailelerin Yaz Tatilini Çocukları İle Nasıl Geçirmesi Gerektiği Hakkında Bilgi Verdi. Tatil Süresinden Çok, Çocuk İçin Yapılan Tatil Planın Daha Büyük Önem Taşıdığını, Bu Yüzden de Ailelerin Çocukların Tatil Planlarını Hem Kendi Durumlarına Göre Hem de Çocuğun Yaşına ve Gelişim Dönemine Uygun Yapmasının Çocuk İçin Faydalı Olabileceğini Belirtti. Ebeveynler Çocukları İle Kaliteli ve Verimli Vakit Geçirmeli Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Ayni zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti. Vakit Ayrılan Çocuk Sevildiğini ve Değer Verildiğini Hissetmekte Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmesinin çocuğun ebeveynlerini model almasına ve çocuğun özellikle duygusal ve sosyal gelişiminin desteklenmesine katkı sağladığını söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, kendisine vakit ayrılan çocuğun sevildiğini ve kendisine değer verildiğini hissettiğini ve bu sebeple çocukla birlikte oyun oynamanın da çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle mekanik olmayan oyunlarla oynamanın çocuğun gelişimine destek olması açısından daha doğru olduğunu ve mekanik olmayan oyunların tavla, yap – boz, oyun hamurları, evcilik oyunu, saklambaç gibi oyunların olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, çocukla birlikte geçirilen vakitte ona sarılmak, onu öpmek, başını okşamak, onunla sohbet etmek gibi paylaşımların da çocukla kaliteli bir şekilde vakit geçirilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ebeveynler Çocukları İle Birlikte Eğlenceli Vakit Geçirmeli Ebeveynlerin çocukları ile birlikte geçirdikleri vakitte birlikte şarkı söylemesi, enstrüman çalması, resim iş faaliyetlerinde bulunması gibi eğlenceli zaman geçirmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, bunların yanında ebeveynlerin çocuklarına yaşına uygun görev vermesi gerektiğini de belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Ebeveynler tatilde çocukları ile birlikte akşam yemeği yemek, beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak gibi paylaşımlarda bulunmanın yanı sıra, birlikte hikaye okumak,  anlatmak, anlatılan hikaye hakkında konuşmak, çocukla okul dönemindeki derslerinde zorluk yaşadığı konular üzerinde çeşitli alıştırmalar yapmak, birlikte parka gitmek, pikniğe gitmek,  tarihi yerlere gitmek, gidilen yerler hakkında konuşmak gibi çocuk ile ebeveynin keyif alabileceği etkinlikler de yapabilirler.” Uzm. Psikolog Damla Alkan: “3 – 6 Yaş Arası Çocukların Anne ve Babadan Ayrı Kalma Süresi Bir Haftadan Uzun Olmamalı.” Tatilde çalışan anne ve babalar için çocukları bazen büyükanne ve büyükbabaya bırakmanın alternatif bir seçenek olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, özellikle üç yaş ve altı çocukların uzun süre anne ve babalarından ayrı kalmalarının doğru bir seçenek olmadığını belirtti. Bunun sebebinin ise bu yaş grubundaki çocukların zihinsel yapıları gereği anne ve babalarının onları bırakıp gittiğini ya da terk ettiğini düşünebildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, dolayısıyla çocukların endişe duyabildiğini belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “3 – 6 yaş arası çocuklar için anne ve babadan ayrı kalma süresi bir haftadan uzun tutulmamalıdır. 6 yaş ve üzeri çocuklar ise istedikleri takdirde bütün bir yaz tatilini geçirmek üzere olmasa da kısa süreli, güvenilir olan yakınlarıyla birlikte kalmaları çocukların tatili değerlendirmeleri için bir alternatif olabilir.” 6 – 12 yaş aralığı olan okul dönemi çocukları için ise hem sosyalleşmeleri, hem de yaşına uygun gelişim becerilerini desteklemeleri açısından yaz okullarının iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, on iki yaş ve üzeri ergenler için ise yurtdışı ya da yurt içi tatil kamplarının yaz tatilini değerlendirmeleri için alternatif bir seçenek olabileceğini belirtti. Psikolog Damla Alkan: “6 Yaş ve Öncesi Çocuklar Evde Yalnız Bırakılmamalı.” Bazı çalışan ebeveynlerin tatilde çocuklarını evde yalnız bırakabildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, çocuğun evde yalnız başına kalabilmesi için tuvalete kendi başına gidebilme, evde neyin zarar verici olduğunu anlayabilme, acıkınca bir şeyler yiyebilme, tehlikeleri anlayabilme ve kendini koruyabilme gibi özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Bu gibi özelliklere sahip olan çocukların evde kalmaları onlar için bir sorun yaratmazken, genellikle 6 yaş öncesi çocuklar bu gibi özelliklerden yoksun oldukları için, onların evde yalnız kalmalarını sağlamak doğru bir yaklaşım değildir.” Çocukların Düzeni Tatil Döneminde Devam Etmeli Tatil döneminin çocukların keyif aldığı ve okul dönemine göre daha özgür oldukları bir dönem olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, buna rağmen tatilde çocukların yatma saatlerinin abartılması, yemek düzenin değişmesi ve televizyonun da istenildiği kadar izlenmesi gibi tüm kuralların unutulduğu ya da sınırların olmadığı bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğa ilişkin konulan sınırlar, okul dönemine göre tatil döneminde biraz daha fazla esnek olsa da okul açılırken çocuğun okula uyumunu zorlaştırabileceğinden dolayı tamamen çocuğun isteğine göre de bırakılmamalıdır. Tatil çocuk için gerek ailesiyle, gerek akrabalarıyla, gerekse arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebileceği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacağı ve eğitici, öğretici, eğlendirici, yaratıcılık içeren, yaşına uygun sorumluluk almasını destekleyici, karşılıklı etkileşime dayalı veya işbirliğine dayalı faaliyetleri olan aktivitelerin yer alacağı şekilde düzenlenirse çocuk için faydalı olacaktır.”

Kazakistan’dan 12 Sanatçının 50 Eserinden Oluşan “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” ile Kazakistanlı Ressam Kairbay Zakirov’un 45 Baskı Resimden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı 12 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 50 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi ile Kazakistanlı sanatçı Kairbay Zakirov’un 45 baskı resimden Kişisel Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Yakın Doğu Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki ayrı serginin açılışı, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 08.45’de, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salon’unda yer alacak. Gerçekliği Yansıtan Soyut Eserler Hazırlandı… Kazakistan Sanatçıları sergisinde yer alan Kazym Amankosov soyut tarzdaki çalışmalarında yarı gerçekçiliği yansıtırken, Serikzhan İskakbek de eserlerinde gerçekçi bir tarzı kullanacak. Rashida Mugaveyeva dekoratif boyama stili, Askar Akhamanov etno modern tarzı ile soyut resimler, Duzhan Magzumov sembolizm teması, Ashim Taşkaliyev de minimalizm çalışmalarını izleyiciye sunacak. Tuleigen Suleimenov eserlerinde sembolik romantizmi gösterirken, Kairbay Zakirov resimlerin yanı sıra grafik çalışmaları, Yerlan Aituarov ise eserlerinde Türk dünyasının tarihi ile ilgili savaş temalarını yansıtacak. Kazak Halkının Kahramanlık Öykülerini Anlatacak… Kazakistanlı ressam Kairbay Zakirov ise linocut, dağlama, litografi ve resim gibi farklı çeşitleri kullanarak 45 baskı resimden oluşan eserler hazırladı. Sanatçı eserlerinde tema olarak kazak halkının kahramanlık geçmişini kozmik görüntüler ve gizemli şeyleri ileten mitolojik görselleri kullandı. 1945’te doğan ve ünlü bir Kazakistan baskı resim sanatçısı olan Kairbay Zakirov, 1988 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nin onur sanatçısı oldu. Almatı Nikolai Gogol Sanat Okulu’ndan mezun olan sanatçı Abai Kazak Pedagoji Enstitüsü grafik sanatlar fakültesinde de eğitim aldı. Sovyetler Birliği Kazakistan Sanatçıları Birliği üyesi olan sanatçı 1986 yılında Yemen’de kişisel sergisini açtı. 2014 yılında Türksoy Uluslararası Ödülü’nü alan Kairbay Zakirov ABD, Fransa, Fas, Polonya, Portekiz, Yemen ve diğer ülkelerde yabancı sergilere katılıyor. Eserleri Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanat Müzesi’nde, Avrupa, Rusya, Japonya, Yemen, Fransa ve ABD’de özel koleksiyonlarda ve galerilerde sergileniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4’üncü Nesil Eczacıları Meslek Yemini Etti…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Prof. Dr. Şenol Bektaş, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, öğretim üyeleri, enstitü müdürleri, Öğrenciler ve aileleri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Ceren Özcan birer konuşma yaptılar. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanı İlyas Abdullin’nin müzik dinletisi de beğeniyle izlendi. Akılcı İlaç Kullanımının Rehberleriyiz… Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Ceren Özcan, “Bugün burada hepimiz mutluluk ve sevincimizi paylaşıyoruz. Oldukça uzun ve emek isteyen 5 yılın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler ilacı hastaya veren kişi değil, bizler ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar ve hastaya ulaştırılmasından sonra; hastanın tedaviye en uygun şekilde, gerektiğinde doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri ile iş birliği içinde olan akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda ayrım gözetmeksizin her bir hastaya eşit ve adaletli, etik ve deontolojiye uygun hizmet veren eczacılar olduk. 5 yıl boyunca bana aile olan arkadaşlarım ve hocalarıma huzurlarınızda teşekkür ederim” dedi. Prof. Dr. Çalış: “Eczacılık Statik Değil Aktif ve Proaktif Bir Meslektir…” Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış da, genç meslektaşlarına hitap ederek onarlı mesleklerini hakkıyla icra edebilmeleri için, birçok yetkinlik ve yeterliliklerle donatmaya çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Çalış; “Bugün, sağlık bilimleri dünyasındaki en önemli ve en saygın mesleklerden biri olan eczacılık mesleğinin diplomasını alıyorsunuz. Düne kadar öğrenci eczacılardınız, bugün ise eczacı öğrenciler olarak aktif mesleki yaşamın başlangıcındasınız. Eczacılık statik değil aktif ve proaktif bir meslektir. Diğer bir deyişle Eczacı, kendi dışında gelişen olayları izleyen, süzen, duygusal ve ruhsal zekâsını hassas bir uyumla kullanan, çözüm odaklı ve çalışkan insandır. Her seçenek için risk analizi yapar, kendisiyle ve çevresiyle barışık yaşar. Bilgi ve entelektüel yeteneklerini sağduyusu ile harmanlar ve üst düzey verimle kullanır” dedi. Prof. Dr. Çalış, mezun öğrencilere bundan sonraki mesleki hayatlarına ilişkin nasihatlerde bulunarak, Eczacılık Yeminini hiç unutmamalarını, bu yemine sadık kalamayanları uyarmalarını belirterek, “Andımız kılavuzunuz olsun! Bu bilim yuvasını ve size hayat ve meslek elini veren hocalarınızı hatırlayın” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ; “Çağdaş Öğretim Yöntemlerini Uygulama Yetisi Olan, Alanına Hâkim Bireyler ve Araştırmacılar Yetiştirmekteyiz…” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise eğitimde, en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar yetiştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, akademik ve inovatif çalışmaların sürdürülmekte olduğunun altını çizdi. 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı, sayısız araştırma projeleriyle, 1200’e ulaşmış uluslararası yayınla, 1’i Nobel ödüllü, 2’si Tübitak bilim ödüllü, 5’i bilime yön veren 100 türk bilim insanı arasında yer alan, 1000’in üzerinde akademisyeniyle ortak hedefe kararlı adımlarla ilerlemekte olunduğunu vurguladı. Eğitimde Üniversitemizle birlikte kardeş Girne Üniversitesine ek olarak 2018-2019 Öğretim Döneminin başında 60 yaş üzeri bireyler için “Tazelenme Üniversitesi’ni”, Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” ise eğitim-öğretim hayatına geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını aktardı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sözlerinin sonunda “Şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı. Mezuniyet Sevincini Yaşadılar… Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, diplomaları ise rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş tarafından verildi. Ardından diploma törenine geçildi. Diplomalarını alan mezun öğrenciler, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış eşliğinde Eczacılık Yemini yaptı. Mezuniyet programı kep atma töreni ile son buldu.

Eğitimde Devrim…CERN Araştırmacısı Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Atom Altı Parçacıkların Gizemli Dünyasını Anlattı.

Dünyaca ünlü ve en büyük atom araştırmaları merkezi CERN’de araştırmalar yürüten ve Fransa Aix-Marseille Üniversitesi’nde Fizik Profesörü olan Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde öğrencilere “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferans verdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi, Salon 4’de gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. Mossadek Talby görsel örneklerle atom altı parçacıkların gizemli dünyası, karanlık madde ve CERN çalışmaları konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Konferans kapsamında Higgs bozonu ile ilgili video gösterimi de yapıldı. Atom ve Atom Altı Hakkında İlginç Bilgiler Paylaşıldı… Prof. Dr. Talby, öğrencilere atom ve atom altı parçacıkların sır dolu dünyasına dair ilginç bilgiler aktardı. Prof. Dr. Talby sunumunda; Evrenin tarihi, her şey neyden yapılmıştır?, Her şeyi bir arada tutan nedir?, Parçacıkları atomların içinde tutan nedir?, Elektronlar ve kuarklar dışında doğada var olan başka temel parçacıklar, temel parçacıklar ve etkileşimleri, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, LHC Tüneli ve proton-proton etkileşimi, ATLAS Dedektörü, CMS Dedektörü, ALICE Dedektörü, LHCB Dedektörü, dünya çapında bilgi işlem ızgarası www’dan sonra yeni bir CERN Yeniliği, LHC’de Higgs Boson’un keşfi ile ilgili merak uyandıran bilgiler anlattı. Öğrenciler Sorularıyla Prof. Dr. Talby Şaşırttı… Konferans, özellikle 06-12 yaş grubu çocukların değişik soruları ile çok renkli ve neşeli hale geldi. Atom altı parçacıklar konusunda bilimsel çalışmalar yapan ve pek çok makalesi bulunan Prof. Prof. Dr. Mossadek Talby, konferans sırasında öğrencilerin atom, molekül ve elektronlar ile ilgili çok ilginç sorularını yanıtladı. Konferansı ilgi ve merakla dinleyen öğrenciler, evreni meydana getiren maddeler, evrende gördüğümüz cisimler ve cisimler arası etkileşimi sağlayan parçacıklar, insan vücudundaki atomlar öldükten sonra ne oluyor gibi merak ettikleri konularda sordukları soruları ile Prof. Prof. Dr. Mossadek Talby’i şaşırttılar. Öğrencilerin kalan diğer sorularını mektup olarak yazıp göndermeleri halinde mektupla cevaplamaya söz veren Prof. Dr. Mossadek Talby, çocukların ilgi ve sorularından çok etkilendiğini, ileride tekrar benzeri etkinlikleri yapmak üzere keyifle gelebileceğini ifade etti. Konferansın sonunda,Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel tarafından Prof. Dr. Mossadek Talby’e teşekkür plaketi takdim edildi. Üniversite Yöneticileri de İzledi… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Psk Çağla Akarsel’in sunuculuğunu üstlendiği Prof. Dr. Mossadek Talby’nin “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferansı; Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu ile akademisyenler ve araştırmacılar da izledi.

Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin Farklı Tekniklerle Hazırladığı ve 20 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açıldı…

Kazakistanlı ressam Nelli Bube’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 20 eserden oluşan Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Sergide, Özay Günsel Haskasap’ın da 1 eseri yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler katıldı. Serginin açılışında, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Özkul: “KKTC’nin Uluslararası Platformlarda Tanınmasını Sağlamaya Çalışıyoruz…” Serginin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, eserleri dünyanın farklı ülkelerinde özel koleksiyonlarda sergilenen Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube’nin tuval üzerine resim, rölyef resim ve grafik gibi farklı teknikler kullanarak hazırladığı serginin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi. Sergide ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in torunu Özay Günsel Haskasap’ın çizmiş olduğu doğa temalı değerli bir eserin de sergilendiğini belirten Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nin müze çalışmalarından bahsetti. Prof. Dr. Özkul, bilime verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem verdiklerini ifade ederek, içlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdikleri Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzeleri gibi yeni müzelerin ekleneceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özkul, 4. Nesil bir Üniversite olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul şöyle konuştu: “Bugün 14 Türk Cumhuriyet ve topluluklarında Yakın Doğu Üniversitesi kadar KKTC de tüm detayları ile bilinmekte ve takip edilmektedir. Modern Sanat Müzemizin düzenlediği çalıştaylar sonucunda Üniversitemiz sergi salonlarında son 10 ayda çeşitli temalarda farklı ülke ressamlarına ait birçok sergi açıldı. Haziran ayı sonu itibariyle bu sergilerin sayısı 50’yi geçmiş durumdadır. Şu anda Modern Sanat Müzemizin envanterinde çeşitli sanat dallarında 10.000 civarında eser bulunmakta ve müze 2020 yılı 15 Kasımda yeni binasına taşındığında hedeflenen rakam olan 20.000 eserin aşılacağı aşikârdır.” “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Misyonuna Destek Vermek Mutluluk Verici…” Yakın Doğu Üniversitesi’nde ikinci kişisel sergisini açtığını dile getiren Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube’de, Yakın Doğu Üniversitesi altında çalışmanın kendisi için büyük bir haz olduğunu söyledi. Bube, “Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından dolayı mutluyum. Burada olduğum süre içerisinde farklı ülkelerden gelen sanatçılarla karşılaşarak yeni teknikler öğrendim ve yeni arkadaşlar edindim. Bu yeni tecrübe bana daha fazla çalışma ve ufkumun gelişmesi için yeni bir başlangıç noktası olacaktır. Eserlerimin 15 tanesi Kazakistan kültürünü, 2 tanesi de Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz güzelliğinin renklerini yansıtmaktadır. Kazakistan temsilcisi olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi misyonuna sonsuz destek olmaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu. Bakan Sucuoğlu: “Doğu Akdeniz’in En Zengin Sanat Müzesi Oluşturuldu…” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen sergilere büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğini ifade ederek, bu maratonun devam edeceğini söyledi. Ülkemizin dış dünyada tanıtımı anlamında bu etkinliklerin önem kazandığına vurgu yapan Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türk Cumhuriyetlerden sanatçıların yapmış olduğu eserlerle açık ara olarak Doğu Akdeniz’in en zengin müzesi olduğunu belirtti. Bakan Sucuoğlu, “Bu bize gurur veriyor. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına sanatsal anlamda büyük katkı sağlıyor. En iddialısını ve en iyisini yapmak Suat Hoca’nın en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Sağlık ve eğitim alanındaki başarılarını gördük, sanat konusunda da dünya liderliğine oynuyor. Dünyadaki en zengin sanat müzelerinden birisini yarattı. Bu tanıtım sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil genel anlamda bölgemize de bu zenginliği tanıtmak gerekiyor. İlkokul öğrencilerinin yapmış olduğu resimleri de izledim. Bu eserlerin ülke sınırlarımız içerisinde haberdar edilmesi gerekiyor. Nelerin yapıldığının görülmesi gerekiyor” diye konuştu. Dünyanın önemli yerlerinde sergi açmış sanatçıları ülkemize geldiğini ifade eden Bakan     Dr. Faiz Sucuoğlu, başarılar dileyerek sözlerini noktaladı. Sergi Gezildi… Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube’ye teşekkür belgesi takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra sergi gezilerek eserler incelendi. Eserlerinde yarı dekoratif bir stil kullanan sanatçının Kazakistan kültürünü ve Kıbrıs’ın güzelliğine duyduğu hayranlığı “Blooming Cyprus” ve “Kuzey Kıbrıs’ın Renkleri” adlı çalışmalarında yansıttığı sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 5 Temmuz 2019 tarihine kadar Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’in Hedefi Dünya Şampiyonluğu Ünvanını Korumak…

2018 yılı Haziran ayında Kanada’da düzenlenen Robotlararası Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders, RoboCup 2019’a katılmak üzere Avustralya’ya gitti. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, NEUIslanders ekibinin, 1-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avustralya’nın Sydney şehrinde düzenlenecek olan RoboCup 2019’a katılmak üzere yola çıktığı belirtildi. Sekizinci kez RoboCup Dünya Kupası’na katılan NEUIslanders ekibinin hedefi, dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversitelerin takımlarının katılımıyla düzenlenecek yarışmada şampiyonluk ünvanını korumak. Robotların Yapay Zekâsı Geliştirildi… NEUIslanders takım kaptanı Ersin Aytaç, 2018’de Kanada’da düzenlenen Dünya Kupasını şampiyon olarak tamamlayan takımın şampiyon unvanını korumak için bir yıl boyunca oldukça yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Robotlarda gecen yıl sorun çıkaran mekanik parçaların yenilendiğini belirten Aytaç, aynı zaman da yapay zekanın daha fazla geliştirilerek oyunu daha hızlı oynamaya izin verdiğini söyledi. Oyun Hızı Arttırıldı… Yenilenen ve geliştirilen yeni algoritmalarla robotların oyun sırasındaki % 40 pas isabetleri % 80’e çıkarıldı. Robotların iletişim sisteminde yapılan yenilikle, maç esnasında robotlarla iki kat daha fazla ve hızlı iletişim kurulması sağlandı. Bu sistemle robotların maç sırasında bir sonraki hareketlerini daha hızlı karar vermesini sağlanacak. Rakipleri Belli Oldu… NEUIslanders takımı seri başı olarak katıldığı kurada grup aşamasında, Kanada’dan University of British Columbia, ABD’den Georgia Institute of Technology, ve Japonya’dan National Technology Institute ile karşılaşacak. 2018 Dünya Kupasında NEUIslanders takımı British Columbia Üniversitesini 3-0, Georgia Institute of Technology Üniversitesini 2-0 ve 2017 yılında ise National Technology Enstitüsünü 2-1 mağlup etmişti.
tercih robotu