Doç. Dr. Nur Köprülü Ürdün Krallığı’nın Dış Politika Yapılanması Üzerinde Yürüttüğü Kitap Çalışmasını Ortadoğu Paneli’nde Anlattı…

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen “Orta Doğu: Ülkeler ve Dış Politika” başlıklı panele katılarak Ürdün Haşimi Krallığı örneği üzerine hazırladığı kitap bölümünü sundu. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiyle göre, Doç. Dr. Nur Köprülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık’ın derleyeceği ve özelde Orta Doğu alanında çalışmalar yürüten ODTÜ Uluslararası İlişikler Bölümü mezunlarının bir araya geldiği “Orta Doğu: Ülkeler ve Dış Politika” başlıklı kitap çalışmasının ilk ayağını oluşturan panelde akademik uzmanlık ve araştırma alanı olan Ürdün Krallığı’nın dış politika yapılanmasını şekillendiren içsel, bölgesel ve küresel etkenleri kaleme aldığı kitap bölümü çalışmasını Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen panelde öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaştı. Panelde, Ürdün’ün yanı sıra, Mısır, Irak, Lübnan, Suriye, Tunus ve İsrail gibi ülke örnekleri üzerine çalışmaların sunuldu. Haşimi Krallığı İstisnai Örneklerden… Doç. Dr. Nur Köprülü, Ürdün Haşimi Krallığı’nın, Arap-İsrail meselesine müdahil taraflardan biri olması ve bunun önemli bir sonucu olarak hatırı sayılır bir sayıda Filistinli nüfus barındırması nedeni ile bölgedeki ulus ve kimlik–inşa süreçleri irdelendiğinde istisnai bir örnek olarak karşımıza çıkarmakta olduğunu söyledi. Doç. Dr. Köprülü, Ürdün’ün coğrafik ve tarihsel olarak Filistin toprakları ve İsrail ile Arap dünyası arasındaki konumlanışının, Batılı aktörler tarafından tarihsel olarak önem arz ettiğine değinerek dışa bağımlı ekonomisi, toplumsal çeşitlilik ve politik kırılganlık neticesinde Ürdün’ün bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilenmekte olduğuna işaret etti. Bu nedenle, ülkenin en temel dış politika hedefinin ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın muhafaza edilmesi yönünde şekillendiğini vurgulayan Doç. Dr. Köprülü, Ürdün Krallığının son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli dış kaynaklı sorunlardan birisinin Arap ayaklanmaları sonrası Suriye’de baş gösteren iç çatışmanın yarattığı bölgesel güç dengesizliği ve siyasal belirsizlik ile birlikte Suriye’den göç etmek zorunda bırakılan mülteciler olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Nur Köprülü; “Arap Baharından sonra, Orta Doğu’daki siyasal değişim süreçlerini değerlendirebilmek için ana akım yaklaşımlar olan demokratikleşme ve otoriteryan esneklik tartışmalarından öteye geçerek yeni bir sistematik perspektif üretme ihtiyacı doğmuştur” dedi.

Profesör Rebecca Bryant Yakın Doğu Üniversitesinde “Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” Konulu Etkinliğe Konuşmacı Olarak Katıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” konulu semire, De Facto devletler, hafıza politikaları, milliyetçilik ve antropoloji gibi alanlarda akademik ve inter-disipliner çalışmalar yürüten Profesör Dr. Rebecca Bryant konuşmacı olarak katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiyle göre, Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesinde Sosyal ve Davranış Bilimleri Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Rebecca Bryant, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerinin daveti üzerine seminer verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane American Corner’de gerçekleştirilen ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Kıbrıs’ın Kuzeyinde 1974 sonrasından inşa edilen devlet yapılanma sürecini irdeleyerek, araştırmacı Mete Hatay ile birlikte yazdığı yeni çıkacak olan kitabına atıfta bulundu. Sunumunda, küresel çerçevede de facto devletlerin ortak özelliklerine işaret eden Prof. Dr. Bryant, Abhazya, Pridnestrovya (Transnistria), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin gibi tanınmamış devletlerden örnekler verdi. Prof. Dr. Bryant, temelde uluslararası tanınmışlığı olmayan ülkeler olan tanınmamış devletlerin Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlere ve topluma dahil olma taleplerini ve bu çerçevede demokratikleşme konusunda ortaya koydukları çabalara dikkat çekerek vatandaşlık, ülke sınırları gibi tanınmamış devletlerin varoluşsal ihtiyaçlarına, seyahat ve ticaret gibi konularda karşı karşıya kaldıkları açmazları da dile getirdi. Prof. Rebecca Byrant’ın “Tebaadan Vatandaşa: Kıbrıs’ta Modernite ve Milliyetçilik” ve “Kıbrıs ve Hafıza Siyaseti” adlı eserleri de bulunuyor.
tercih robotu