Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Şimdi de Fotoğraf Yarışmasına Odaklanıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. İki kategoride gerçekleşecek olan yarışmada seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler ödüllendirilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin fotoğraflarını en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesine elden teslim etmesi gerektiği bildirildi. Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşacak. Yarışmanın ikinci kategorisi ise millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilecek olan fotoğraflardan oluşacak. Bunlar arasında eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, binalar, sokaklar, millî mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçler ile belgeler olabilir. Katılımcılar yarışmaya orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılabilecekler. Fotoğrafları çeken veya bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek yarışmaya bu fotoğraflarla katılabilirler. Fotoğrafların orijinalleri sahipleri tarafından uygun görüldüğü takdirde Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine bağışlanabilecek. Fotoğraflar sergilenirken, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kimin tarafından bağışlandığı belirtilecek. Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının şartları: Yarışmacılar, her iki kategoriye de istedikleri sayıda fotoğraflarla katılabilecekler. İkinci kategori için çekilen fotoğrafların nerede çekildiği belirtilecek. Eski fotoğrafların yerleri ve şahısların isimleri bilindiği takdirde belirtilecek. Fotoğraf ebatları en küçük A4 (21×29),7 cm) en büyük ise 35x50cm olacak. Yarışmaya sunulan eski fotoğraflara dijital ortamda herhangi bir manipülasyon yapılmayacak fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli müdahaleler uzman şahıslar tarafından yapılacak. Katılımcıların Kimlik bilgileri ve telefon numaraları kapalı zarf usulü olacaktır. Fotoğrafların arkasına beş rakamlı bir rumuz yazılacak aynı rumuz kapalı zarfın üzerinde yazılacak. Katılımcılar, yarışmanın her kategorisinde ayrı bir zarf ile katılmak zorundadır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Fotoğraflar Seçici Kurul Tarafından Belirlenecek… Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kuruluda Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim elemanı ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra yer alıyor. Kıbrıs Türk Millî Mücadele’nin Yaşandığı Yerlerden Çekilecek Fotoğraflar Arasından Dereceye Girenlere Para Ödülü Verilecek… Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1’nciye 3.000 TL, 2’nciye 2.000 TL ve 3’ncüye 1.000 TL para ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Yarışmada ayrıca yeni çekilecek fotoğraflar kategorisi ödüllü de olacak. Ödül almayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek. Fotoğraflar Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Sergilenecek… Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 21 Şubat 2019 Perşembe günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezinde sergilenecek. Milli Mücadele Tarihinin Korunarak Gelecek Nesillere Aktarılması Hedefleniyor… Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı bu topraklarda verdiği destansı mücadelenin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının çok önem arz ettiğini belirtti. Prof. Dr. Özkul, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışmasının amacının millî mücadele tarihimiz hakkında görsel malzemeler toplayıp bunları 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı Bünyesindeki Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi aracılığıyla en doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Yarışmaya Katılım ve Detaylı Bilgi İçin İletişim… “Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması”na katılacaklar Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç’a 0392 6802000/5251 ve 0392 6802000/5656 numaralı telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile gorkem.bulunc@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilirler.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitimdeki Rekor Başarısı… 2018’de 1200 Uluslararası Yayın ve 3 Patent ile Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Arasında İlk Beş’te…

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları, 2018 yılında Web of Science ve Scopus’ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200’ün üzerinde bilimsel yayın yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi bu rakamlarla Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 10, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın başına ise ilk 5 arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı 1200’ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 10, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre de ilk 5 içerisine girdiği belirtildi. 2018 Yılında 8 Farklı Alanda Uluslararası 1200’den Fazla Yayın… Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından 2018 yılında Temel Bilimler, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Fen Bilimleri alanında, Web of Science ve Scopus’ta taranan uluslararası dergilerde 1200’ün üzerinde yayın yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından üretilen bilimsel yayınların % 86,5’i orijinal araştırma niteliği taşıyor. Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Arasında 10, Öğretim Üyesi Başına Düşen Sayıya Göre İlk 5 Arasında… Ülkenin ve üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Yakın Doğu Üniversitesi, araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşımayı başardı. Üniversite öğretim elemanlarının 2018 yılı içerisinde uluslararası dergilerde yaptığı bilimsel makale yayınları ile Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında ilk 10’a girerken, öğretim elemanı başına düşen araştırma sayısına göre de ilk beş üniversite arasında bulunuyor. Bilimsel yayın ve atıf raporları, ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları üzerinde Yakın Doğu Üniversitesinin geldiği başarı noktasını gösteriyor. Uluslararası Kongrelerde En İyi Araştırma Ödülleri… Bilimsel özgürlük misyonuyla ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2018 yılında 9’u uluslararası olmak üzere katıldığı 11 kongrede toplamda 14 en iyi araştırma ödülü kazandı. Dünyanın Saygın Üniversiteleri Harvard, Oxford ve Exeter İle Ortak Projeler Yürütülüyor… Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (YDÜ-BAP) bünyesinde prestijli üniversiteler arasında yer alan Harvard, Oxford ve Exeter gibi üniversiteler ile de eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yürütüyor. BAP destekli yürütülen 176 proje ise üniversitenin öz kaynakları ile sağlanıyor. Eczacılık, Tıp ve Mühendislik Alanında 3 Patent Başvurusu… Bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına katkı sorumluluğu taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi bilimsel yayınları, araştırmaları ve kongrelerdeki başarılarının yanı sıra, son bir ay içerisinde eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulundu. Önümüzdeki dönemde patent sayısının arttırılması ve inovatif çalışmaların ticarileştirilerek ürün haline getirilmesini hedefleniyor. Teknoloji Transfer Şirketi Kuruldu… Akademik birikimleri kullanarak bunlardan ticari ürün üretip toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışan 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, bu doğrultuda Teknoloji Transfer Şirketi’ni hayata geçirdi. Bu sayede, 4. Nesil Üniversite olma alt yapısını sağlayan akademik çalışmaların ürüne dönüşmesinde hakların korunma altına alınmasını sağlarken, bu vizyonla üretilen akademik birikimin sanayiye entegre edilerek ticarileştirilmesini de amaçlıyor. Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Bilimsel Nitelikli Yayınların Sayılarını Artırarak Dünya Üniversiteleri Arasındaki Rekabette Üst Sıralara Tırmanmayı İstiyoruz…” Küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek için üniversitelerin sürekli kendini yenilemesi ve AR-GE faaliyetlerinde bulunması gerektiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, bilim ve teknoloji alanında gelişmişliğin temel göstergelerinden birinin de uluslararası bilimsel yayınlar olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2018 yılında 1200’ün üzerinde bilimsel yayına imza attıklarını belirten Doç. Dr. Günsel, bunun büyük bir başarı olduğunu ve  üniversite olarak kendilerine koydukları hedefi gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yaptıkları çalışmalarla Web of Science ve Scopus’ta taranan uluslararası dergilerde yayınlanan yayın sayısı ile Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10’a, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında ise ilk 5 arasına girmelerini sağlayan öğretim elemanlarını tebrik eden Doç. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altındaki akademisyenlerin uluslararası hakemli yayınlarda çıkan eserlerini uluslararası kurallara uygun şekilde hazırlıyor. Özverili çalışmalar sonucu elde edilen bu başarı, uluslararası bilimsel nitelikli yayın sayılarımızın artırılarak dünya üniversiteleri arasındaki rekabette üst sıralara tırmandığımızı da gösteriyor” dedi Üniversitenin öğretim elemanlarının evrensel düzeydeki bilimsel katkılarının önemini vurgulamak ve bu düzeydeki araştırmaların devamlılığını teşvik etmek amacıyla her yıl Bilimsel Yayın Başarı Ödülleri verdiklerini anımsatan Doç. Dr. Günsel, iyi bir bilim insanının ürettiklerini topluma duyurma ve sunmakta da sorumluluğu üstelendiklerini söyledi.
tercih robotu