YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Özel Yetenek Sınav Kayıtlarında Son Hafta

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm”üne Özel Yetenek Sınavı ile, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına öğrenci alacaktır. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına kayıtların başladığı ve özel yetenek sınavlarının, 04 – 05 Haziran – 2018 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi.. Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler. Kayıt yapılabilecek adresler: T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine, KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirler. Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021 Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir: Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir. “Oyunculuk “ sınavında I. aşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir. II. aşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde, ses-kulak ve ritim duygusuna bakılacak. Oyuncu adaylarının  23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Adayların ana dili Türkçe  olmalıdır. “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, I. aşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir. Adayın yanında kurşun kalem, kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir. II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden tekrar kompozisyon yazmaları istenir. Ancak yazacakları kompozisyonlarda anlatım biçimleri, yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir. Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş Sınırı aranmaz… Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri: Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 04 – 05 Haziran 2018 tarihinde sabah saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat) yapılacaktır. Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

Mikrocerrahi Yöntemle Beynin İkinci Kez Kanaması Önlendi

2014 Yılında Geçirdiği Beyin Kanaması Nedeniyle Kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, Koil ile Kapalı Anevrizma Tedavisi Yöntemiyle Sağlığına Kavuşturulan 54 Yaşındaki Cuma Kılıç, 3 Yıl Sonra Aynı Noktadaki Beyin Damarının Yeniden Büyüyüp Genişlemesi ile Tekrarlayan Anevrizma Riski Nedeniyle Bu Kez Mikrocerrahi Yöntemle Ameliyat Edilerek Tedavi Edildi. Böylece Daha Önce Koil Yöntemi ile Tedavi Edilmiş, Bu Nedenle de Cerrahi Tedavisi Çok Daha Güç Hale Gelen Bir Anevrizma Kesesine, Hekim Bilgi ve Becerisi ile Teknolojik Donanım Üstünlüğü Sayesinde Başarılı Bir Şekilde Müdahale Edilmiş Oldu. Koil ile Anevrizmanın Kapalı Tedavisi 54 yaşındaki Cuma Kılıç, 20 Eylül 2014’te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, kasıktan damara girilerek beyinde kanamanın gerçekleştiği bölüme gönderilen özel bir tüpten çıkan, koil adı verilen yumuşak tellerle, anevrizma kesesinin doldurulması suretiyle tedavi edilmişti. Güvenli ve etkili bir yöntem olan koil ile kapalı anevrizma tedavileri hakkında bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, koillerin anevrizma kesesinin içini tamamen doldurarak kan girişini engellediğini, sonrasında koilin içinden çıktığı mikrokateter adı verilen özel tüpün, anevrizma kesesinden geri çekilerek operasyonun sonlandırıldığını kaydetti. Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, koil ile anevrizma tedavisinin, anevrizma boyutunun 3mm’nin üzerinde, anevrizma boynunun 5 mm’nin, boyun/kese oranının ise %50’nin altında, orta serebral arter harici yerleşimli anevrizması olan hastalar için daha uygun olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Doğa Gürkanlar; “Beyin Kanaması Geçiren Hastalarda, Anevrizmanın Yeniden Kanama İhtimaline Karşın Yılda Bir Kez Kontrol Muayenesi Şart.” “Koil ile kapalı anevrizma tedavisi uygulanan hastamızın yılda bir tekrarlanan kontrol takiplerinde, anevrizmanın büyüyüp genişlediğini ve tekrar dolmaya başladığını izledik. Yaklaşık 3 yıl sonra yeniden dolmaya başlayan anevrizmanın tekrar kanama ihtimalinin bulunması, bunun da hasta için hayati risk taşıması nedeniyle, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları da dikkate alarak, hastaya bu kez mikrocerrahi yöntemle müdahale ettik.” diyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, yapılan uluslararası çalışmalarda, koil ile kapalı yöntemle müdahale edilen anevrizmaların tekrarlama olasılığının, anevrizma boynunun 4mm’nin üzerinde olduğu hastalarda, % 17,4 olarak kaydedildiğini ifade etti. Cerrahi tedaviler için bu oranın %3,8 olarak gösterildiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, doğru hasta tedavi yöntemi eşleşmesinin önemine dikkat çekerken, uygun olan hastalarda kapalı yöntemlerle anevrizma tedavilerinin ilk tercih olduğunu söyledi. İkinci Kez Kanama Riski Taşıyan Anevrizmaya Mikrocerrahi Yöntemle Açık Cerrahi Müdahale Açık cerrahi operasyonda, mikrocerrahi yöntemle hastanın anevrizma kesesinin klip denen, kadın saç tokasına benzer bir malzeme ile kapatıldığını kaydeden Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, bu uygulama ile anevrizma kesesinin dolaşımla alakasının kesilerek ileride kanamasının önüne geçildiğini ifade etti. Açık cerrahi operasyonla ilgili bilgiler de paylaşan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, operasyon sırasında mikrocerrahi yöntemlerle anevrizmanın bulunduğu atardamara ulaşıldığını, anevrizma ve damarları büyüterek gösteren bir mikroskop yardımıyla anevrizma kesesinin boyun kısmına metal bir klip yerleştirildiğini böylece atardamardan akan kanın anevrizma kesesine girişinin önlendiğini söyledi. “Dünyada sınırlı sayıda görülen ve adamızda ilk defa yapılan böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutluyuz.” diyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, daha önce koille kapatılan bir anevrizmanın tekrar büyüyüp mikro cerrahi ile kalıcı olarak kapatılmasının ve bir daha tekrar etme ihtimalinin son derece düşük olmasının önemine dikkat çekerek, her iki yöntemin de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarı ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Özel Gereksinimli Bireylerle İlgili Bilimsel Çalışmaları Science and Education Dergisinde Yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut’un “Öyküleyici Anlatıma Dayalı Olarak Akranların Özel Gereksinimli Birey Algılarının İncelenmesi” isimli makalesi Web of Science’ta taranan “Science and Education” isimli dergide yayımlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, araştırmada, kaynaştırma eğitiminin yürütüldüğü bir ilköğretim okulunun 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerin, özel gereksinimli akranlar hakkında düşünceleri yarım bırakılmış bir öyküyü tamamlayış biçimleri üzerinden yapılan incelemeler ile saptanmaya çalışıldı. Yapılan çalışmada, kaynaştırma eğitimi uygulanan ilköğretim okullarında akranların özel gereksinimli bireylere karşı tutum, davranış ve algılarının belirlenerek sürdürülebilir bir akran sosyal kabulünün sağlanmasının yollarının belirlenmesi amaçlandı. Özel Gereksinimli Bireylerin Normal Gelişim Gösteren Akranları ile Kaynaşmasında Öğretmen, Okul Yönetimi ve Ailelerin Tutumu Önem Taşıyor… Çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, özel gereksinimli öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile aynı eğitim ortamlarında birlikte eğitim alması, genel bir tanımla açıklanabilen kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında öğretmen, okul yönetimi, aileler gibi çeşitli faktörlerin önemli etkileri bulunduğunu belirttiler. İkili, bu faktörlerden belki de en önemlisinin özel gereksinimli öğrenciler ile aynı sınıfı paylaşan normal gelişim gösteren akranların, hem özel gereksinimli arkadaşları hem de kaynaştırma eğitimine yönelik sahip oldukları algı, tutum ve görüşler olduğunu ifade ettiler. Kavramsal kategorilere bakıldığında (arkadaşlık, yardım, oyun, koruma, acıma ve reddetme) reddetme kategorisi dışındaki kategorilerin olumlu ve kabullenici kategoriler olduğu görülebildiğini ifade eden araştırmacılar, öykülerde en yüksek oranlı kategorilerin arkadaşlık (f:16), yardım (f:9) ve oyun (f:8) olması akranların özel gereksinimli bireylere karşı algılarının olumlu olduğu sonucunu düşündürdüğünü bunun da akran sosyal kabullerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinde temel gereklilik olduğunu aktardılar. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, özel gereksinimli bireylere karşı algı ve tutumların olumlu olduğu ancak bunu sürdürülebilir kılmak için uygulama ve eğitimlerle desteklenmesi gerektiği sonucuna varıldı. Olumlu akran algısı için kaynaştırma uygulamaları daha etkin yapılmalı bununla birlikte özel gereksinimli bireylerin ve akranlarının daha fazla zaman paylaşabileceği sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenmelidir.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Başvurusu İçin Son 2 Gün…

Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde tek oturum halinde gerçekleştiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 19 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulunda bulunan 220 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Liseyi KKTC’de Bitiren T.C Uyruklu Öğrenciler de Sınava Girebilecek… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama sınavına girebilecekler. Son Başvuru Tarihi 1 Haziran… Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kayıt-Kabul merkezinde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya mezun olacak öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecekler. Sınav İçin Gerekli Belgeler Sınava girecek adaylar KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim, sınav harcı ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne veya liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak sınav için kayıt yaptırabilecekler. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar başvuru sürecinde 2236464 (dahili: 5328-5367-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr sitesinden detaylı bilgi alabilecekler. Doç. Dr. Yeter Tabur: “Bunu Bir Sınav Olarak Değil Gençlerimizin Kendi Hayatlarında Yazacakları Başarı Hikayelerinin İlk Adımı Olarak Görüyoruz”… Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleceğin kurucuları olacak gençlerin eğitimsel donanımlarını en üst düzeye taşımanın yanısıra onların kültürel, ahlaki ve toplumsal gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlamayı her zaman ilke ve görev edindiğini vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu hizmetler ve sağladığı olanaklarla, onlara her yönden sahip çıktığını ve kendilerine hayallerini somutlaştırabilme doğrultusunda eşsiz olanaklar sunduğunu belirten Genel Sekreter Doç. Dr. Tabur, Yakın Doğu Ailesi olarak tüm idari ve akademik personel ile birlikte modern bilimin her alanında uygulamaya yönelik nitelikli eğitim verdiklerini belirtti. Eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Tabur Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sadece bölümlerinin eğitimini alarak profesyonel yaşamlarına hazırlanmadıklarını, aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebildiklerini ve öğrendiklerini hayata geçirme imkanını bulabildiklerini vurguladı. Tercihlerde en çok tercih edilen Üniversite olmalarının kendilerine gurur verdiği kadar önemli bir sorumluluk da yüklediğini vurgulayan Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin tahsis ettiği burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirerek öğrencilerimizi daha başarılı olmaya özendiriyoruz. Biz bu sınavı yalnızca üniversiteye giriş sınavı olarak görmüyoruz. Bu sınavın gençlerimizi hayallerine ulaştıracak bir uzun ve zorlu yolculukta yazacakları başarı hikayelerinin bundan sonraki ilk adımını bizimle birlikte atmaya ve Yakın Doğu Ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Gençlerimizi hayallerini gerçekleştirebilmek ve gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimlemeleri için 19 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda bulunan 220 lisans ve ön lisans programlarına bekliyoruz.” dedi.
tercih robotu