Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri Kategorileri ve Başvuru Koşulları Belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri 4 ayrı kategoride verilecektir. Bilim Ödülleri Kategorileri ve Şartları Yayın Ödülü 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ta taranan dergilerde yayınlanmış en az 3 makalesi (orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu) olan öğretim üyelerine (Doç. Dr. veya  Prof. Dr.) “Yayın Ödülü” verilecektir.* Yayın Onur Ödülü 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” ta taranan SCI, SSCI, SCI-E  ve AHCI  dergilerde en az 10 makalesi (orijinal araştırma) olan öğretim üyelerine Yayın Onur Ödülü verilecektir.* Genç Araştırmacı Ödülü 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ta taranan dergilerde yayınlanmış en az 1 makalesi (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) olan ve aynı zamanda en az 1 bildiri sunmuş veya tamamlanmış 1 projede ( AB, DPT, TUBİTAK ve BAP) görev almış öğretim elemanlarına (yüksek lisans, doktora, uzman hekim, Yrd. Doç. Dr.) “ Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ta taranan dergilerde en fazla yayına (orijinal araştırma) sahip olan öğretim elemanına ( yüksek lisans, doktora, uzman hekim, Yrd. Doç. Dr. ) “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü” verilecektir. Başvuru Koşulları Yayın Ödülü ve Yayın Onur Ödülü için öğretim üyelerinin bireysel başvuru yapmalarına gerek yoktur. Ödüle layık görülenler Rektörlük tarafından belirlenerek duyurulacaktır. Araştırmacı sayısı 25’in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü’ne başvurular 5 Şubat – 16 Şubat 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. A) Başvurular Rektör Yardımcılığı Sekreterliğine (Ayten Angın, Hayriye Kocacan) bir dilekçe ve dosya ekleriyle birlikte şahsen yapılmalıdır. B) Adaylar, yayınlanmış makalelerin bir kopyasını ve Web of Science/Scopus’ta tarandığına dair belgeleri başvuru dosyasına koymalıdır. C) Adaylar, sundukları bildirilerin kongre/sempozyum kitapçığındaki bir örneğini veya görev aldıkları tamamlanmış proje kesin raporunu başvuru dosyasına koymalıdır.

Yakın Doğu Üniversitesinde Gerçekleştirilen “Görünmeyen Beyin” Konferansında, Beyinle İlgili Konuşulmayan Detaylar Anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar Dizisi”nin dördüncüsü “Görünmeyen Beyin” başlığı altında gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, çok sayıda kitabı bulunan, birçok bilimsel yayının çeviri editörlüğünü yapan ve Eylül 2017’de yayınlanan “Görünmeyen Beyin” kitabının sahibi Prof. Dr. Tayfun Uzbay oldu. Konuşmasında “Görünmeyen Beyin” adlı kitabında yer alan yazar beynin gizemleriyle ilgili merak edilen birçok bilimsel araştırmayı, doğru bilinen yanlışları bir araya getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Uzbay, “Bu kitapta öncelikle, bilgi kirliliğinin giderek arttığı bir ortamda, beyinle ilgili geçerli bilgilerin yani beynin görünen yüzünün anlaşılır bir dille aktarıldığına; ikinci olarak da beyin konusundaki güncel sorular eşliğinde, hâlâ açıklayamadığımız tartışmalı noktaların ele alınarak bu kez de beynin görünmeyen yüzünün aydınlatıldığına şahit olacaksınız” dedi. Örnekler Vererek Bilgiler Aktardı… Beynin algılarla ilişkisine değinen Prof. Dr. Uzbay, beynin ön alın lobunun iradenin kaynağı olduğunu, algılarımızın ve kendimize dair farkındalığımızın tutarlı hale dönüştürülmesinde rol oynadığını, kısaca hayata anlam yüklediğimiz alan olduğundan söz etti. Prof. Dr. Tayfun Uzbay şunları anlattı: “Algı yönetimi toplumların duygularını, motivasyonlarını ve davranışlarını etkilemek amacıyla seçilen bilgileri ve göstergeleri gerçekleri karartarak kendi istediği şekilde empoze etme eylemidir. Bunun için medya tarafından üniversite ve bilim adamları, popüler yazarlar, popüler sanatçılar, din adamları ve toplumun kanaat önderleri bilerek ya da bilmeyerek kullanılır ve böylece toplumda istenilen şekilde bir algı oluşturulur. Oysa gerçek başkadır. İnsanlar duymak istedikleri şeylere kolayca inanmaya da meyillidir.” Beynin Gizemleriyle İlgili Merak Edilen Birçok Bilimsel Araştırmalarla Doğru Bilinen Yanlışları Bir Araya Getirildi… Beyin konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler ve keşiflerin olduğu vurgulanan konferansta, beyinle ilgili bilinmeyen bir çok şey olduğu ve bilim insanlarının henüz beyinden kaynaklanan otizm, şizofreni, madde bağımlılığı ve Alzheimer gibi hastalıkların kesin tedavisinde radikal çözümler üretemediği anlatıldı. Beyin-zihin ilişkisinde, özgür iradede ve ruh-beyin ilişkisinde hala belirsizlikler var olduğu üzerinde durulurken, bütün bunların beyni oldukça ilgi çekici ve popüler bir tartışma alanı yaptığını ifade etti. Konferans Yoğun İlgi Gördü… Öğrenciler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören konferans sonunda, Prof. Dr. Tayfun Uzbay konferans sonunda, sunumunda yaptığı konular ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. Konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük üyelerine ve öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Uzbay, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kanserde Tarama Programları İle Erken Tanı Hayat Kurtarır

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ömer Diker, Kanser Hastalığında Erken Teşhisin Hemen Hemen Her Kanser Türünde Hayat Kurtarıcı Olabildiğini, Ülkemizde de Bu Açıdan Farkındalığı Artırmanın Önem Arz Ettiğini Vurguladı. Kanser Bulaşıcı Bir Hastalık Değildir Kanser hastalığının hiçbir bulaşıcı özelliği bulunmadığını söyleyen Uzm. Dr. Ömer Diker,bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda olduğu gibi hastalığınyakın temas, kan yolu, dokunma ve cinsel yollarla bulaşmadığını belirtti.Kanserde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu da vurgulayan Uzm. Dr. Ömer Diker, Dünya’da yaygın olarak kullanılan kanser tarama programları irdelendiği zaman,kalın bağırsak kanserleri, rahim ağzı kanserleri, meme kanserleri, akciğer kanserleri, prostat kanserleri ve cilt melanomları ile ilgili tarama programlarının başlıca bilinmesi gerekenler olduğunu belirtti. 50 Yaş ve Üzerindeyseniz Kolon Kanserine Karşı Kalın Bağırsak Kanserleri Taraması Yaptırın Kalın bağırsak kanserleri taramasının, 50 yaş ve üzeri bireylerde yapılmasının uygun olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ömer Diker, taramanın farklı biçimlerde kullanılabileceğini belirtti. Buna göre dışkıda gizli kan, DNA bazlı dışkı testlerinin yılda bir veya üç yılda bir kullanımı, 5 yılda bir kalın bağırsak sol alt ucunun kamera bazlı yöntemlerle incelenmesi veya 10 yılda bir tüm kalın bağırsağın kamera bazlı incelenmesi(kolonoskopi) benzer etkinliklere sahip biçimler olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Ömer Diker; “Meme Kanseri Tarama Yaşı ve Aralıkları için Farklı Yaklaşımlar Var” Meme kanserleri içinfarklı klavuzlarda, tarama başlangıç yaşı ve tarama aralıklarıaçısından farklı yaklaşımların olduğunuifade eden Uzm. Dr. Ömer Diker, klavuzların bir kısmında 50 yaş itibariyle taramaya başlanması önerilmekteyken bir kısmında ise taramaya 40 yaşından itibaren başlanmasının önerildiğini, yine bir kısım kılavuzda mamografinin her yılyaptırılması tavsiye edilirken, bir kısmında ise iki yılda bir tarama yapılmasının yeterli olduğunun ifade edildiğini belirtti. Rahim Ağzı Kanserleri Tarama Başlangıç Yaşı 21 Uzm. Dr. Ömer Diker taramaya en erken yaşta başlanan kanser türünün rahim ağzı kanserleri olduğunu söyleyerek, 21 yaş itibariyle 3 yılda bir rahim ağzı sitolojisi(smear) alınmasının uygun olacağını, 30 yaş ve üzeri bireylerde ise bu yönteme aynı şekilde devam edilmesinin kabul edilebilir olduğunu belirtti. Prostat Kanserleri için Tarama Başlangıç Yaşı 45 Prostat kanserlerinin,tarama programı bir miktar tartışmalı olan bir kanser türü olduğundan bahsetmenin uygun olacağını ifade eden Uzm. Dr. Ömer Diker, farklı kılavuzlarda farklı önerilerin yer aldığını, Amerikan Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı kılavuzlarında 45 yaş itibariyle taramaya başlanmasının ve tarama için elle muayene ve PSA testinin baz alınmasının önerildiğini, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Prevensiyon Hizmetleri Görev Gücü kılavuzlarında ise taramanın önerilmediğini belirtti. Uzm. Dr. Ömer Diker; “Akciğer Kanserlerinin Özellikle 55 -74 Yaş Arasında Taranması Gerekiyor” Uzm. Dr. Ömer Diker, akciğer kanserlerinin, taramayla ilgili çalışmaları son yıllarda yayınlanan ve belki de taramasıen az bilinen kanser türü olduğunu, farklı birliklerin kılavuzlarına girmeyi başardığını ve temelde 55-74 yaş arası bireylerde taramanın önerildiğini söyledi. Uzm. Dr. Ömer Diker; “2008 Sonrasındaki Dönemde Cilt Melanomlarında Çok Ciddi Tedavi Başarılarından Bahsetmek Mümkün” Dünya’da sıklığı giderek artan ve çok saldırgan bir kanser tipi olan cilt melanomlarında, tıp dünyasının geçmişe göre fersah fersah yol katetmiş durumda olduğunu belirten Uzm. Dr. Ömer Diker, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler sayesinde, 2008 sonrasındaki dönemde çok ciddi tedavi başarılarından bahsetmenin mümkün olduğunu,tarama açısından bakıldığında ise ozon tabakasında oluşan değişimler sonrasında global manada son 10 yılda, yıllık tanı sıklıklarının 3-4 kat artış gösterdiğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Milli Araya Mutlu Girdi… Abdullah Gül Üniversitesi: 72 – Yakın Doğu Üniversitesi: 84

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Abdullah Gül Üniversitesini 72-84 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 16’ya çıkararak ligdeki liderliğini korudu. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, Jantel Lavender beşiyle başladı. Maçta periyotlar 15-18, 47-40, 61-65 ve 72-84 tamamlandı.Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 28 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Sandrine Gruda bu maç forma giymezken, Kuanitra Hollingsvorth da saha içinde aktif olarak dinlendi. Maçın başında Marginean ile etkili olan AGÜ Spor 4. dakikayı 9-6 önde geçti. Mc Bride ve Lavender ile etkili olan Yakındoğu Üniversitesi ilk çeyreği 15-18 önde tamamladı. İkinci periyot başında Margenian ve Tolo ile etkili olan AGÜ Spor devreye 3 dakika kala 1 sayı önde girdi (37-36). Kalan bölümde Miljkovic ile skor üreten Kayseri temsilcisi soyunma odasına 47-40 önde gitti. Üçüncü periyotta etkili olan Kayla McBride ve Courtney Vandersloot Yakındoğu Üniversitesini 3. dakikada öne geçirdi (49-50). Kalan bölümü çekişme içinde geçen periyodun skorunu Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar Çağlar belirledi (61-65). Son periyodun başında farkı çift hanelere (63-73) çıkaran Yakındoğu Üniversitesi karşılaşmayı McBride’ın skor liderliğinde 72-84 kazandı. Öne Çıkanlar… Abdullah Gül Üniversitesinde; Gabriela Marginean 24 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Marianna Tolo 17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Maja Miljkovic 16 sayık, 4 ribaunt, 7 asist, Melis Gülcan 8 sayı, 3 asist, Gizem Sezer 4 sayı, 7 ribaunt ile oynadı. Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 28 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Jantel Lavender 16 sayı, 8 ribaunt, Bahar Çağlar 14 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Courtney Vandersloot 8 sayı, 8 asist, Quanitra Hollingsvorth 8 sayı, 6 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 6 sayı, 3 ribaunt 8 asist kaydetti.

Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip Gaziler Derneği ile Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Heyetler Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’i Ziyaret Etti

Sivas Belediyesi, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ve Sivas Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’i Makamında Ziyaret Etti. Yakın Doğu Üniversitesi Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ziyarete, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, Sivas Belediyesi’nden Harun Koç, Mehmet Kaynak, Levent Olgun, Kaya Erdoğan, Ünal Torun ve Kıbrıs Gazilerinden oluşan bir heyet eşlik ederken, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş’da hazır bulundu. Doç. Dr. İrfan Günsel; “Bu Toprakların Daha Refah, Daha İleri, Daha Önde Olması İçin Gecemizle Gündüzümüzle Çalışıyoruz.” Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel kabul de yaptığı konuşmada, “Sizleri burada görmek ayrı bir mutluluk, ayrı bir sevinç, ayrı bir gurur bizim için. Sizlerin kanını canını döktüğü bu toprakların daha refah, daha ileri, daha önde olması için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz. Sizlere yakışmaya, layık olmaya çalışıyoruz. Güzel işler, güzel haberler duyurmaya çalışıyoruz buralardan. Bu heyecanla bugünde sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluk. Hoşgeldiniz, şeref verdiniz.” Dedi. Günsel; “Bugün tüm dünyaya, sizlerin sayesinde huzurun sağlanmasıyla mühendisler, doktorlar, hukuçular yetiştiren bir eğitim adası oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yakın Doğu Üniversitesi, 114 farklı ülkeden öğrencinin geldiği bir üniversite kampüsüne sahip . Kıbrıs aslında çok farklı bir adadır. Hem iklimiyle, hem insanıyla çok sıcaktır. Ülkemizin gelişmesinde her zaman Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük katkıları vardır.” diye konuştu. Günsel, “Her zaman biliniz ki burda kardeşleriniz var. Türkiye- Kıbrıs için kullanılan tabir, aslında çok yerindedir. Anavatan – Yavruvatan, işte anayla yavrunun ayrılması mümkün değildir. Biz böyle görüyoruz. Böyle hissederiz. Bugünlerde duyup üzülmüş olduğunuz küçük çaplı çatlak sesler olabilir. Bunlar küçük seslerdir. Ancak bunun Kıbrıs Türkü’nü yansıtmadığını bilmenizi isterim. Kıbrıs Türk’ünü Yakın Doğu Üniversitesi gibi kurumlarıyla, yüzü anavatanına dönük büyük çoğunluktadır. Burda her zaman kardeşleriniz, eviniz, ülkeniz, üniversiteniz var.” Dedi. “KKTC’nin İlim İrfan Yuvasına Dönmüş Olması Bizleri Fazlasıyla Gururlandırmıştır” Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek; “ uğruna canlarımızı verdiğimiz, kanlarımızı döktüğümüz bu toprakları İlim irfan yuvası haline getirmiş olmanız bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Bu ada ülkesine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı ayrıca mutluluğumuzu ve teşekkürlerimizi belirtmek isteriz “ denildi. Ziyaret sonunda Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e Sivas şehitliğinden getirdikleri toprağı ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını takdim ettiler.. Doç.Dr. İrfan S.Günsel ise bayrağı öperek teslim aldı. Doç.Dr. İrfan S. Günsel ise, günün anısına heyete plaket takdim etti. Ziyaretler anı fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kayseri Deplasmanında

FIBA Kadınlar Euroleauge B grubu normal sezon maçlarını lider olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, lider konumda olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi ile mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka, 3 Şubat 2018 Cumartesi günü, KKTC saati ile 15:00, TSİ ile 16.00’da, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ligin dördüncü haftasında kendi evinde konuk ettiği rakibini 85-45 mağlup etmişti. Abdullah Gül Üniversitesi ligde 6’ıncı sırada bulunuyor. Zafer Kalaycıoğlu: “Kazanarak Devam Etmek İstiyoruz…” Kayseri deplasmanında çıkacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kadın basketbolunda başarılar elde etmiş bir camia ve iyi bir takımla mücadele edeceklerini söyledi. İlk maçı farklı kazandıklarını ancak bunun kolay bir maç olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Kalaycıoğlu, “Ligde üst sıralarda yer edinmeye çalışan güçlü bir rakibimiz var. Abdullah Gül Üniversitesi’nin bu sezon iyi oynadığı maçlarda sahadan mağlup ayrılma gibi talihsizlikleri oldu fakat rakibimiz iyi mücadele eden bir takım. Bizim için her maç olduğu gibi bu maçta ligdeki başarılı gidişatımızı sürdürebilmek adına önemli. Her iki takımda kazanmak için sahada en iyi performansını ortaya koyacaktır. Deplasmandan galibiyetle dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip Gaziler Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ. Günsel’i Makamında Ziyaret Etti. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş’ın da hazır bulunduğu ziyarete, Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve Kaya Erdoğan başkanlığında Sivas Belediyesi’nden bir heyet katıldı. Dr. Günsel; “Candan Can Verdiğiniz Bu Topraklarda Anavatan Türkiye’ye Olan Bağlılığımızı Gördünüz” Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ. Günsel kabulde yapığı konuşmasında “Bazen deriz ya yaşadığımı hissediyorum, şu an yaşadığımı hissediyorum. Ne mutlu sizlere ki bir topluma canınızdan can vererek bir cumhuriyet bağışladınız, bir devlet bağışladınız. Ne mutlu sizlere ki bugün bağışladığınız bu ülkeyi gelip gördünüz,ellerinizle dokundunuz. Emin ellerde olduğunu gördünüz. Çalışkan bir şekilde candan can verdiğiniz bu yerlerde Anavatan’a olan bağlılığımızı gördünüz. Gayretli bir toplum gördünüz. İyi ki varsınız. Hoşgeldiniz sefa getirdiniz. Buradaki devletin asıl sahipleri sizlersiniz. Bunlar yüreğimle söylediğim sözlerdir. İnsan bazen aklıyla konuşur. Bazen yüreği ile konuşur. Bazen aklı ve yüreği ile konuşur. Eğer matematikten, fizikten konuşulacaksa akılla konuşulur. Siyaset yapılacaksa akıl ve yüreği karıştırarak konuşulur. Ama sizlerle konuşulurken sadece yürekle konuşulabilir” Dr. Günsel; “, Hiç Nefes Almadan Çalışma Zorunluluğumuz Olduğuna İşaret Ederim.” “Benim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu gün itibari ile kendi kendime bir sözüm oldu. Dünyada iş yapan insanlar dünyaya açılmaya çalışır ve dünya nimetlerinden nasıl faydalanır ve servet sahibi olur diye çalışır. Baktığımızda tarih boyunca iş yapan insanlar hep böyle yapmıştır. Başka ülkelere gitmişlerdir. Ben ilk adımımı üniversiteyle atarken bunun, Türkiye ile bir olmanın, iç içe olmanın bir enstürüman olduğuna inandım. Bu üniversite tamamen bu bütünlüğü sağlayabilmek için atttığımız adımdır.Tabi ki sadece üniversite kurmakla yetmediğini biliyorum. Bir toplumun sağlık sorununun da çözülmesi gerekir. Kendi doktorunu, kendi mühendisini, kendi edebiyatçısını, kendi sanatçısını yetiştirebilmesi gerekir. Biz sağlık konusunda da büyük adımlar attık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bugün adamızda Türkiye SGK kapsamında hasta kabul etmekte. Bunun yanında çok yakında elektirikle hareket edecek otomobil üretimi yapan bir kurum olduğumuzu duyacaksınız.”Dedi. Fuat Ahıskalı ; “1974’te Şehit Verilen Bu Topraklarda Bilim Ve İrfanın Hakim Olduğunu Görmek Mutluluk Verici” Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ise,uğruna silah arkadaşlarını şehit verdikleri, gazi oldukları bu topraklara ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ülkeye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak; “1974’te şehit verilen bu topraklarda bugün sizin gibi köklü ve büyük Üniversiteler sayesinde bilim ve irfanın hakim olduğunu görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz” Ziyaret sonunda Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e Sivas’tan getirdikleri şehit toprağını ve Türk bayrağını hediye etti. Ziyaret anı fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

2017-2018 Bahar Dönemi SHMYO Ders Programları

Odyometri Teknikerliği (.pdf) Optisyenlik (.pdf) Ortopedik Protez Ortez Teknikerliği (.pdf) Patoloji Teknikerliği (.pdf) Perfüzyon Teknikerliği (.pdf) Radyoterapi Teknikerliği (.pdf) Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (.pdf) Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği (.pdf) Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği (.pdf) Yaşlı Bakım (.pdf) Ağız Ve Diş Sağlığı (.pdf) Ameliyathane Hizmetleri (.pdf) Anestezi Teknikerliği (.pdf) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (.pdf) Çocuk Gelişimi (.pdf) Diyaliz Teknikerliği (.pdf) Ebelik Teknikerliği (.pdf) Eczane Hizmetleri (.pdf) Elektronörofizyoloji Teknikerliği (.pdf) Fizyoterapi Teknikerliği (.pdf) İlk Ve Acil Yardım (.pdf) İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikerliği (.pdf) Laborant Ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği (.pdf)

Beyin Kanaması Sonucu 4 Ay Komada Kalan Hasta Mikrocerrahi Yöntemle Ameliyat Sonrası Hayata Yeniden Doğdu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Getirilen ve Beyin Kanaması Teşhisi Konulan 76 Yaşındaki Aynur Kovanbey’in, Dört Ay Süre ile Bilinci Kapalı Halde Yoğun Bakım Servisinde Yattığını, Uygulanan Yoğun Tedavi Programı, Mikrocerrahi Yöntemle Yapılan Ameliyat ve Fizik Tedavi Sonrasında Düşük İhtimal İçeren Sağlığına Kavuşma Şansını Yeniden Yakaladığını Belirtti. Beyin Kanamaları Hayatı Tehdit Ediyor Beyin kanaması geçiren kişilerin bir sağlık kurumuna ulaşamadan %10 – 15’inin, sağlık kurumuna ulaşanların ise müdahaleye rağmen %50’sinin kaybedilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, bugüne kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi’ne başvuran hastaların dünya istatistiklerinin çok üzerinde bir başarı oranıyla sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini söyledi. Anevrizmanın giderilmesine bağlı uygulanan tedavilerden birinin de cerrahi müdahale ile anevrizma klipleme işlemi olduğunu belirten Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli hekim kadrosu ve kullanılan yeni teknolojilerle, cerrahi işlem sonrası hastalarda görme bozukluğundan konuşma bozukluklarına, denge ve hafıza kaybına kadar gelişme ihtimali bulunan kalıcı hasarlar yaşanmaksızın taburculuklarının gerçekleştirildiğini ifade etti. Doç. Dr. Doğa Gürkanlar; “Hayatınızda Daha Önce Hiç Yaşamadığınız Kadar Şiddetli Baş Ağrısı Şikayetiniz Olursa Bu Beyin Kanamasının Belirtisi Olabilir” Anevrizmaların gelişmesinde birçok etkenin rol oynadığını söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, nikotin kullanımı, aşırı alkol tüketimi, damar sertliği, travma, bazı enfeksiyonlar ve genetik yatkınlığın beyin kanamalarını tetikleyen faktörler olduğunu belirtti. Beyin kanamasının belirtilerini iyi bilmenin ve acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmanın, kişinin hayatta kalma şansını önemli oranda arttırdığını da vurgulayan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, henüz kanamanın gerçekleşmediği ancak hastanın risk altında olduğu beyin anevrizmalarının erken teşhis ile tedavi edilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı. Anevrizmanın belirtileri hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, herhangi bir bölgede hayatınızda hiç yaşamadığınız kadar şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, ensede sertlik, bulanık veya çift görme, ışık hassasiyeti ve his kayıplarının, hasta ve yakınları tarafından dikkate alınması gereken unsurlar olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Gürkanlar; “Hastanın Genel Durumunun Kötü Olması Nedeniyle, Yaklaşık Dört Ay Boyunca Bilinci Kapalı Bir Şekilde Yattığı Yoğun Bakım Servisinde Tedavisi Yapılarak, Genel Durumunun İyileşmesi Sağlandı.” Yaklaşık 5 ay önce, bilinç kaybı ve kusma şikayeti ile başvurduğu sağlık kurumundan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen 76 yaşındaki Aynur Kovanbey’e, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda orta serebral arter anevrizması teşhisi konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hastanın genel durumunun kötü olması nedeniyle, yaklaşık dört ay boyunca bilinci kapalı olarak yattığı yoğun bakım servisinde tedavi edilerek genel durumunun iyileşmesinin sağlandığını ifade etti. Açık cerrahi işlem riski taşıyan 76 yaşındaki Aynur Kovanbey’in ayni zamanda tıp dilinde hidrosefali olarak bilinen beyinde su toplaması, damar kasılması olan vazospazm ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları da yaşadığını belirten Doç. Dr. Gürkanlar, hastanın yaklaşık dört aylık titiz bakım ve tedavisinin ardından bu sorunları kontrol altına alınarak açık cerrahi işlemi kaldırabilecek duruma getirildiğini, 4 ay süren bu sürecin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından hastaya anevrizma klipleme işlemi uygulandığını ifade etti. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tarafından Uygulanan Tedavi Programı ile Hasta Kaybettiği Yürüme, İletişim Kurabilme, Duygulanabilme, Kendisi için Plan ve Program Yapabilme gibi Yeteneklerini Tekrar Kazandı İşlem sonrasında gördüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programının da yardımıyla kaybettiği birçok yeteneğini geri kazanarak iyileşme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hastanın şuanda bilişsel fonksiyonlarını kazandığını, eklem hareketlerini rahatlıkla yapabildiğini ve yürüyebildiğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane İçerisinde Çocuk Kütüphanesi Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Okul Öncesi işbirliğiyle geçtiğimiz hafta açılan Çocuk Kütüphanesi büyük ilgi görüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan YDÜ Büyük Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu/Supervisor Emre Karahasan ve Yakın Doğu Okul Öncesi öğretmenlerinden Aliye Özyalçın; “Çocuk Kütüphanesi 2 – 8 yaş grubu çocuklara okumayı ve kütüphane kullanmayı aşılamak için oluşturuldu.” Çocuk Kütüphanesi’nde Her Cumartesi , Masal Okuma, İngilizce Ve Türkçe Masal Etkinliği İle Çeşitlik Aktiviteler Yer Alıyor “Kitap okuma odamızda 600’ü aşkın kitapla Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileriyle birlikte tüm halkımızın kullanımına sunulmuştur. Çocuk Kütüphanesi, kütüphanemizin zemin katında 09:30 – 20:00 saatleri arasında ve Cumartesi 10:00 – 16:00 saatleri arasında açıktır.” Açıklamada, ‘Her cumartesi 10:30’da Masal Okuma, İngilizce ve Türkçe Masal etkinliği ile çeşitlik aktivitelerle öğrencilerimiz ve tüm halkımızın kullanımına açıktır’ denildi Çocuklarımızla birlikte, halkımızı kütüphanemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.” Detaylı bilgi için : (0392) 223 64 64 – 5538
tercih robotu