YDÜ Müzik Eğitimi Yüksek Lisans 2017 – 2018 Giriş Yetenek Sınavı Başvuruları Devam Ediyor

Kayıt Yapılabilecek Adresler: Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine ( ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr ) veya Lefkoşa / YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına; KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 64 64’den ön kayıt yaptırabilecekler. (Ön kayıt ücretsizdir). Lisans Sınav içeriği: Yazılı: Eser Çözümleme Müzik Eğitimi ile ilgili soru ve yazılı cevap Sözlü: Lisans üstü seviyede 1 etüd, 1 eser Sözlü mülakat Tarih Saat Yer 27 Eylül 2017 10:00 Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı Detaylı bilgi için: ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine e-posta yollayabilir yada (0392) 223 6464 – 168 numaralı telefondan bölüme ulaşabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Erdi Şafak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasına Göre Uluslararası Antlaşmaların Nasıl Değerlendirildiğini Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nde Yorumladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Erdi Şafak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası 90. madde bağlamında uluslararası antlaşmaların denetlenmesinin ne şekilde değerlendirildiğini ve Türkiye açısından önemi konusunu Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBB) 132. sayısında değerlendirdi. “Uluslararası Antlaşmaların Yargısal Denetimi Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Vermiş Olduğu Kararın Türkiye Açısından Önemi” konulu çalışmasıyla ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Erdi Şafak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası arasındaki benzer ve farklı hükümleri anlattı. Şafak, “Antlaşmaların onaylanması ve yürürlüğe girmesi konusunda, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Anayasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasası benzer hükümler içermektedir. Ancak her iki ülkenin Anayasalarının 90.maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz” hükmü iki ülkede farklı şekilde değerlendiriliyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Vermiş Olduğu Karara Türk Hukuk Sistemi Açısından Çok Önemli Bir Konuya Dikkat Çekildi… “Antlaşmaların yargısal denetimi konusu Türk hukuk sisteminde uzun süredir tartışıla gelmiştir. Doktrinde bu konuda farklı değerlendirmeler bulunmaktadır” diyen Şafak; “Anayasa Mahkemesi’nin konuya yaklaşımı, antlaşmalar ile ilgili uygun bulma yasalarının sadece şekil bakımından denetlenebileceği, işin esas yönünden denetlenemeyeceği yönündedir. Türk hukuk sisteminde tartışılan bu konu ile ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 05.08.2016 tarihinde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Antlaşma”nın esas yönünden de denetlenebileceği yönünde bir karar vererek, Türk hukuk sistemi açısından da önemli bir konuya dikkat çekildi. Türk hukuku için daha öncede tartışılan antlaşmaların ön denetimi konusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra yeniden düşünülmektedir” dedi. Erdi Şafak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi uluslararası bir antlaşmanın onay yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce görüş için Anayasa Mahkemesi’ne sunulmasına ilişkin prosedürün Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nda bulunmadığını belirtirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için aynı kuralın geçerli olmadığı görüşünde bulundu. Arş. Görevlisi Şafak şunları anlattı: “Bu çerçevede kendisine görüş için sunulan, onay yasası ile birlikte antlaşma metnini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi görüşünden farklı olarak inceleme yetkisi olduğunu belirten Mahkeme, Antlaşmanın 3(1)(g) maddesini  Anayasa’nın 90(4) maddesine aykırı bulunduğundan, belirtilen maddenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu yönünde değerlendirmede bulunmuştur. Antlaşmaların Anayasa’ya aykırılığının denetlenemediği Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin görüşünün aksine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi antlaşma maddelerinin Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetlemek suretiyle, farklı bir uygulamada bulunmuştur. Bu farklılığın en önemli sebebi, Cumhurbaşkanının uluslararası antlaşmayı onaylayan onay yasasının eki ile birlikte, Anayasa’nın 94. maddesi altında yayımlayabilmesi veya yasayı tekrar görüşülmesi için Meclise iade edebilmesi veya 146.madde altında görüşü için konuyu Anayasa Mahkemesi’ne sunabilmesidir. Bu tarz bir öndenetim, Türk hukukunda bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi işin esasına girmeden, antlaşmalar ile ilgili uygun bulma yasasını sadece şekil yönünden denetleme yapmakla yetinmektedir.” Anayasaya Aykırı Maddelerin Tartışılması Önem Arz Ediyor… Türk hukuk sisteminde, birkaç defa gündeme gelmesine rağmen uygulanma imkânı bulamayan ön denetim sisteminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuk sisteminde önemli bir işlev gördüğünü belirten Erdi Şafak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, uluslararası bir antlaşmanın Anayasa’ya uygun olup olmadığı konusunda Anayasa Mahkemesi’nden görüş isteminde bulunmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, antlaşma maddelerini Anayasa açısından değerlendirmiş ve bir maddenin, Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde karar vermiştir. Kararın neticesinde, Cumhurbaşkanı, Antlaşmayı onaylamayarak Meclise geri sunmuş ve antlaşma geçerlilik kazanmamıştır. Anayasa’ya aykırı antlaşma maddelerinin tartışılması, Türk hukuk sistemi açısından da önemli bir ihtiyaçtır ve Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerine ilişkin olarak yapılması düşünülen değişiklikler çerçevesinde, antlaşmaların denetlenmesi konusununda dikkate alınması hukuk sistemimiz açısından önem arz etmektedir” yorumunda bulundu.

Yenidoğan Bebeğinize İşitme Testi Yaptırmayı Unutmayın!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Eda Tuna Yalçınozan, İşitme Engelliler Haftası Dolayısıyla Yaptığı Açıklamada, Dünya Genelinde 360 Milyon Kişinin İşitme Engeli ile Yaşadığını, Bu Oranın 32 Milyon Kadarını Çocukların Oluşturduğunu, İşitme Kaybının Genetik Kökenli Olabileceği gibi Doğum Sırasında Meydana Gelen Komplikasyonlar, Bazı Enfektif Hastalıklar, Yanlış İlaç Kullanımları, Yüksek Sese Maruziyet ve İlerleyen Yaş gibi Nedenlerden Dolayı da Gelişebileceğini, Çocukluk Çağı İşitme Kayıplarının %60’ının Önlenebilir Nedenlere Bağlı Olduğunu, Fark Edilmesi Güç Olan İşitme Kaybının Tanı ve Tedavisinde Geç Kalınmaması için Ebeveynlerin Bu Konudaki Farkındalık Düzeyinin Yüksek Olması Gerektiğini Belirtti. Çocukluk Dönemde Yaşanılan İşitme Kaybında Erken Tanı Önemli Çocukluk çağında yaşanılan işitme kaybı tanısının erken zamanda konulmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, çocukların konuşma ve dil gelişimlerinin ilerlemesi açısından da erken tanının önemini belirtti. Erken tanı için her yeni doğan bebeğe hastaneden taburcu olmadan önce ya da en geç yaşamının ilk bir ayı içerisinde işitme taraması yapılması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, bu sayede işitme kaybı yaşayan herkesin işitme cihazları, implant ve diğer yardımcı cihazlar ile rehabilitasyon programlarından faydalanabileceğini, ayni zamanda alt yazılar ve işaret dili gibi her türlü eğitici ve toplumsal destek ile yaşam kalitelerini artırabileceğini ifade etti. İşitme Kaybı Oranını Alınacak Önlemlerle En Aza İndirmek Mümkün İşitme engelini en aza indirebilmek ve önüne geçebilmek için toplumsal olarak alınabilecek pek çok önlem bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, hamilelik öncesi iyi hijyen sağlanarak, sitomegalovirüs (CMV) gibi viral enfeksiyonların veya gebelik sırasında sfiliz (Frengi) gibi enfeksiyonların önlenebildiğini, güvenli doğum listesi gibi doğum öncesi ve sonrası anne ve bebeği sorgulayan kayıtları da kapsayan anne ve çocuk sağlığı programlarının geliştirilmesi ve ailede işitme engeli olan, düşük doğum ağırlığı, doğumda havasız kalma, sarılık veya menenjit öyküsü olan yüksek riskli yeni doğanların erken tanı ve tedavi almasının sağlanması gerektiğini de ifade etti. İşitme Kaybı Yaratabilecek Hastalıklar ve İlaçlar Konusunda Toplum Bilinci Sağlanmalı Çocukluk çağı enfeksiyonlarına karşı özellikle kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi hastalıkların aşılarının uygulanmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, bu durumun toplum sağlığı merkezleri tarafından takipte olmasının toplum bilincine yerleştirilmesi gerektiğini belirtirken, hekimler tarafından reçete edilmiş ve düzenlenmiş tedaviler hariç işitme kaybı yaratabilecek ilaçların bilinçsiz şekilde kullanımının engellenmesi gerektiğini de ifade etti. Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan: “İşitme Engelli Çocuklar Doğumdan İtibaren İşaret Dilini Öğrenmeli” İşitme Engelliler Haftası’nın amacına da değinen Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, bu haftanın aslında “İşaret dili ile toplumsal ve katılım” temasını benimseyerek toplumda duyarlılığı artırmayı amaçladığını belirtti. Engelliler için tıpta ikili dil denilen işaret ve sözel dil eğitimine ihtiyaç olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, işitme engelli çocukların doğumdan itibaren işaret dilini öğrenmelerinin önemli olduğunu hatırlattı. Uzm. Dr. Eda Tuna Yalçınozan konu ile ilgili şunları söyledi: “İşitme engelliler için iki dil, yani işaret ve sözel dil eğitimine ihtiyaç olduğunu kabul ettirmek ve işaret dili kullanılan topluluklarda iki dilli eğitimi sağlanabilir hale getirmek, halk arasında işitme engelli insanların problemlerinin anlaşılabilirliğini artırmak, işitme engelli insanların işaret dili ve hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak, toplumdaki işitme engelliler için olan gerekli kaynakları ulaşılabilir hale getirmek, işitme engelli insanların da diğer insanlar gibi tüm işlerde çalışabileceğini vurgulamak, işitme engelli bireylerin eğitim ve modern teknolojilere ulaşabilmede diğer insanlarla eşit haklara sahip olduğunu desteklemek bu haftanın amaçlarıdır.”

Belçikalı Pivot Ann Wauters Yakın Doğu Üniversitesi’ne İmzayı Attı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Belçika Milli takımında da forma giyen Ann Wauters ile sözleşme imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 1.95  boyundaki oyuncunun kendini Yakın Doğu Üniversitesi renklerine bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Euroleague Women Tarihinin En Çok Sayı Atan Oyuncusu… Euroleague Women’da kaydettiği 3682 sayıyla turnuvanın gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduran 1980 doğumlu Ann Wauters, kariyerinde 4 Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez Avrupa’da Yılın Kadın Oyuncusu ve 3 kez de Euroleague Final Four MVP’si seçilme başarısı gösterdi. Kadın basketbolunun efsanevi pivotları arasında yer alan ve WNBA ile Avrupa kariyerinde birçok şampiyonluklar ve bireysel ödüller kazanan tecrübeli pivot, geçtiğimiz sezon Bellona AGÜ formasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ortalama 28.44 dakika süre alarak 11,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 2,1 asist ile etkili bir performans gösterdi. Takımı Bellona AGÜ ile Eurocup’ta final oynayan Ann Wauters, %58.3 saha içi isabetiyle 10,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,3 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. Belçika Milli Takımı’nın 2017 Yılı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamlamasında büyük katkı sağlayan Wauters, turnuvada 13.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. 2000 yılında WNBA draftında Cleveland Rockers tarafından ilk sıradan seçilen Wauters, WNBA’de boy gösteren ilk Belçika doğumlu oyuncu olarak olarak tarihe geçti. WNBA’de uzun yıllar forma giyen Ann Wauters, 2005 yılında New York Liberty formasıyla WNBA All Star’a seçilme başarısı gösterdi ve 2016 yılında da Los Angeles Sparks formasıyla WNBA şampiyonluğu yaşadı. Ann Wauters: “Yakın Doğu Üniversitesi Üst Düzey Bir Kulüp…” İmza töreninde açıklamalarda bulunan oyuncu, çok uzun bir kariyere sahip olduğunu ve birçok farklı ülkede, farklı kulüplerde forma giydiği ancak Yakın Doğu Üniversitesi gibi bir organizasyonu çok az yerde gördüğünü dile getiren Ann Wauters,  böyle üst düzey bir kulüp olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde forma giyecek olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Ann Wauters; “Geçen sezon Bellona AGÜ’de oynarken hem Türkiye Ligi’nde hem de EuroCup’ta en büyük rakibimiz olan Yakın Doğu Üniversitesinin elde ettikleri başarı ve sahada gösterdikleri mücadele beni çok etkilemişti. Basketbol kimyası açısından son derece uyumlu ve güçlü bir kadroya sahip, ayrıca sporcularına büyük önem veren, onların tüm ihtiyaçları ile sürekli olarak ilgilenen bir kulüp oldukları yönünde olumlu duyumlar almıştım. Yüksek hedefleri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden teklif geldiği zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki buradayım. Tahmin ettiğimden çok güzel bir ortam ve atmosfer var. Hem oyuncular hem de idari ve teknik kadroda yer alan arkadaşlar beni son derece samimi ve sıcak karşıladılar. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tecrübelerimi en iyi şekilde kullanacağım” şeklinde konuştu. Işık Eyigüngör: “Değerli Bir Transfere İmza Attık…” İmza töreninde açıklamalarda bulunan ve kadın basketbolunun en iyi oyuncularından birini transfer etmenin kendilerini çok mutlu hissettirdiğinin altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör de, Wauters’ın tecrübeleri ile takıma değerli katkılar sağlayacağını söyledi. Işık Eyigüngör, “Uzun rotasyonunda önemli bir oyuncu olan Ann Wauters, Euroleague Women tarihinin en başarılı pivotları arasındaki yerini şimdiden aldı. Kariyerinde çok büyük işler yaptı ve büyük takımlarda oynadı. Onun buralarda edindiği tecrübe bu yıl mücadele edeceğimiz Euroleauge’de takımımıza önemli katkı sağlayacak. Euroleauge uzun bir maraton ve hedefimiz final four oynamak. Bizde bu mücadelede final-four hedefini gerçekleştirecek  bir takım oluşturduk. Bu hedefe giden yolda Wauters’ın bize ciddi katkı koyacağını düşünüyoruz. Kendisine ve Yakın Doğu Üniversitesi  ailesine hayırlı olsun” dedi.
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2017 -2018 Güz Dönemi Akademik Yılı İçin Öğrenci Kabul Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, öğretmen yetiştirmede rekabet ve niteliğin artırılması amacıyla, 2017-2018 Güz dönemi Akademik yılında Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul çağrısı yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tezsiz yüksek lisans programına kayıtların, 4 Ekim 2017 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Öğrenci İşlerine şahsen yapılması gerektiği belirtildi. Başvuru yapabilmek için dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olarak lisans derecesi elde etmiş olmak gerekiyor. Eğitimlerin 4 Ekim’de başlayacağı programda, dersler hafta içi öğleden sonra saat 16:30’da yapılacak ve  toplam 13 ders ile program tamamlanacak. Nitelikli Öğretmenler Yetiştirilecek… Orta Eğitimi Alan Öğretmenliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ, yüksek lisans programları ile ülkenin her alanında ihtiyaç duyulan aydın nitelikli öğretmenlerini yetiştirmeyi ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Öğretmenlik meslek bilgisi ile dünya kalite standartlarına uygun öğretmenlik program içeriklerine ve öğretim uygulamalarını en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Erçağ, öğretmenlik ruhunu yitirmeyecek öğretmenler yetiştireceklerini belirtti. Yüksek lisans programının farklı karakter özelliklerine sahip öğrencilerin mevcut potansiyellerini keşfetmeleri için onlara ortamlar oluşturmak ve pedagojik anlamda her türlü öğretim aracını kullanarak öğrenme-öğretme faaliyetleri ile araştırma etkinlikleri gerçekleştirmelerine imkan verildiğini de belirten Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu olan bireylerin bulundukları farklı alanlarda öğretmenlik mesleğini yüksek düzeyde başarılı bir şekilde yürütebilecektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 25 Ekim’de Açılıyor

120 eğitmen ve personelin görev alacağı Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 25 Ekim 2017 tarihinde açılıyor. Her Yaşta ve Her Branşta Spor… Spor kulesinde, son teknoloji ürünü kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, spining, TRX, Kangoo Jumps, Total Body, uzak doğu sporları ve daha birçok branşta hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunulacak. Pilates, Yoga, Functional Balance, X Body, Zumba, Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans gruplarının yer alacağı Spor Kulesi’ndeyaş gruplarına özel dans eğitimleri verilecek. Spor Kulesinde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kendi yaş grupları ile kendi yaş gruplarına özel aletlerle spor yapabilme olanağı sağlayacak özel odalarla birlikte özel seanslar  da bulunacak. Spor Kulesi’nde spor branşları yanında sporcu beslenmesi ve ürünleri ile diyetisyen hizmeti eşliğinde Çocuklar ve Bayanlara Özel Bölümler ile uygun hizmet verilecek. Özel Gereksinimli Bireyler Unutulmadı… Spor kulesinde özel gereksinimli bireyler de unutulmadı. Özel gereksinimli bireyler kendileri için özel olarak hazırlanan programlarla uzman eğitmenler tarafından spor yapabilme olanağına sahip olacaklar. Sporla Sanat Birleşti… Spor Kulesi’nin  iç cephe duvarlarında, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü BaşkanıYrd. Doç. Dr. Erdoğan Ergün tarafından stencil grafiti tekniği kullanılarak sanatsal tasarımlar yapıldı. Spor Salonlarında nadir bulunan Cihazlar Spor Kulesinde yer alacak… Otomotiv devi Ferrari’nin tasarımcısı olan Pininfarina tarafından tasarlanıp çizilen ve dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan markası Panatta ürünlerinin kullanılacağı salonda, yeni spor trendleri de yer alacak. İleri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde üretilmiş, İnbody, Bodyshape yürüyüş bandı ve Kriyoterapi sauna, vücut analizi cihazları ile sağlıklı zayıflama ve incelme yanında sıkılmadan spor yapabilme sağlanacak. Ayrıca, renk terapisi, hava iyonizasyon, ozon tedavisi, elektro stimulasyonu, LED foto gençleştirme – kolajen, aromaterapi, vakum etkisi, infrared ısınma, activ cryo gibi uygulamalarda Spor Kulesinde  yer alacak. Ağırlık, Kas Kütlesi ve Vücut Yağ Kütlesi INBODY 770 İle Ölçülecek… Merkezde kullanılacak INBODY 770 cihazı iletoplam vücut suyu, protein, mineraller ve vücut yağ kütlesinin ölçümleri ile vücut ağırlığı ortaya çıkarılacak. Ayrıca, kas yağ analizi, obezite analizi, ideal kilo-kas kütlesini belirleyen yalın denge, ödem ve viseral yağ alanları belirlenecek. Vacu Activ Bodyshape ile Birçok Soruna Çözüm Sağlanacak… Spor Kulesi’nde yer alacak olan Vacu Activ Bodyshape cihazı ile standart egzersizlere oranla fiziksel aktivitenin etkilerini daha çok artıran vakum ve kızılötesi (infrared) gibi en son ve devrimci teknolojiler kullanılarak daha az sürede arzu edilen sonuçların elde edilmesi sağlanacak. Vacu Activ Bodyshape cihazının sahip olduğu birçok özellik ile selülitten uykusuzluğa birçok soruna çözüm üretilebilecek. Vacu Activ Bodyshape İle Selülit Sorununa Çözüm Sağlanacak… Vakum ve kızılötesi gücünün kombinasyonu ileVacu Active Bodyshape vucüttaki selülitlerin azaltmasında önemli rol oynayacak. Selülit azaltma yannda Vacu Activ Bodyshape cihazı kilo kaybetmede ve genel görünüm iyileştirmesinde olumlu sonuçlar alınmasına imkan tanıyacak. Renk Terapisi ile Vücut Sorunlarına Çözüm Aranacak… Vacu Activ Bodyshape ile  uygulanacak yeni uygulamalardan bir diğeri de her insanın vücudunda karşılaştığı sorunları azaltmada yardımcı olan Renk Terapisi uygulaması olacak. Renk terapisi; enerji rezervleri, bağışıklık, zihinsel refah, metabolizma, cilt ve doku sorunları enerji merkezleri olan çakralara, enerji yolları ve enerji noktalarının uyarılmasını sağlıyor. Uyku Hali ve Halsizliğe Hava İyonizasyon Uygulaması… Sürekli yorgunluğun neden olduğu uyku hali ve halsizliğe Vacu Activ Bodyshape’in hava iyonizasyonu ileetkili bir şekilde cilt porlarının ve ter bezlerinin kapanmasını neden olan sağlıklı negatif iyonları içeren hava sağlayarak giderilmesine yardımcı olunacak. Ozon Tedavisi Tamamlayıcı Tedavi Görevi Üstlenecek… Bakteri ve diğer mikroorganizmalarla mücadele için tüm dünyada yaygın kullanılan ozon tedavisi de yeni Spor Kulesi’nde  Vacu Activ Bodyshape ile uygulanmaya başlayacak. Kan dolaşımı için mükemmel bir uyarıcı olan ozon bu özelliği ile kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı tedavi modalitesi olarak kullanılıyor. Elektro Stimulasyonu ile Fitness’de Yeni Akım… Vacu Activ Bodyshape, elektrik akımının uygulanması nedeniyle moleküllerin hareketini uyaran çok etkili bir tedavi yöntemi olan Elektro Stimulasyon ile fitness’de yeni bir akım başlatmış olacak. Belirlenen vücut bölümlerine yerleştirilen özel elektrolarla problemli bölgelere gerekli materyallerin ulaşmasının sağlandığı elektro simülasyonuyla, sıkılaşma ve elastik deri, kan ve lenfatik dolaşımı artırma, kırışıklıkların azaltılması, ilk seansta 1 kg kadar kilo kaybı ve metabolik ürünler salgılanarak toksinlerin atılmasına yardımcı olunuyor. Kırışıklıkların Önüne Led Foto Gençleştirme – Kolajen ile Geçilecek… Kozmetik kusur olarak görülen kırışıklıklar, pigmentasyon bozuklukları veya vasküler örümcek ile nem kayıplarına Foto-yaşlanma ve foto-canlanma tedavileri de Vacu Activ Bodyshape ile  uygulanacak. Oluşan problemlerin çözümünde LED terapi kullanılan yöntem, yaşlanma sürecinin ilerlemesini önlemek ve deri yaşlanmasını “yenilemek” için kullanılıyor. Kaslar Aromaterapi İle Güçlendirilecek… Selülit ve çatlakların azalması, cildi yenileme, besleme ve gençleştiren bir yöntem olan aromaterapi de Vacu Activ bodyshape’in bir diğer uygulaması olacak. Uçucu yağlar ile uygulanan aromaterapi ile kasların biyolojik yenilenmesi hızlandırılacak. Vakum Etkisi ve Infraed Isınma… Yağ yakımını artıran vakum teknolojiside Vacu Activ Bodyshape ile  kullanılacak bir diğer yenilik olacak.  Uygulanan basınçla deri ve deri altı dokularda kan dolaşımının artırılarak, biriken yağların lenf dolaşımı ile dışarıya atılımı gerçekleştirilecek. Ayrıca kızılötesi ışınlarla kan damarlarının genişlemesini sağlayan Infrared Isınma ile toksinlerin büyük miktarlarda vücuttan atılması sağlanacak. Activ Cryo İle Zafıylamanın Yanı Sıra Bağışıklık Sistemi Güçlendirme Egzersizleri Yapılacak… Spor Kulesi’nde yer alacak bir diğer yenilik ise kozmik soğuk  bir sauna olan Activ Cryo olacak. Activ Cryo sadece bölgesel olarak değil, tüm vucüda uygulanabilecek soğuk saunadır. Activ Cryo sadece kilo vermeye, incelmeye ve selülit tedavisine yönelik değil, aynı zamanda immun sistem güçlendirme ve ağrı tedavisinde de kullanılabilmektedir. Activ Cryo sauna sistemi, ortalama -175 derece sıcaklıkta ve sadece 3 dakika için tüm vücut geneline uygulanmaktadır. Cryoasauna, tüm vücuda uygulanan soğuk lipoliz ve sağlıklı yaşam cihazıdır.Düzenli uygulamalar sonucunda her seans başına ortalama 900 kcal harcandığı tespit edilmiştir.Cryosauna, Selülit tedavisinde de etkili olmaktadır. Selülitli bölgede oluşturulan kozmik soğuk kılcal dolaşımı hızlandırır aynı zamanda selülitlerin oluşumuna neden olan artık maddelerin ve yağ hücrelerinin dondurularak parçalanmasını sağlar. Birçok Etkili Sonuçlar Elde Ediliyor… Cryosauna uygulaması ile ağrı, ödem ve şişkinliklerin giderilmesi, eklem ağrılarında azalma ve yaralanmalardaki iyileşme sürecinin hızlanması, daha güçlü bir immünsistemi ve kan sirkülasyonu, selülitlerde azalma ve daha sıkı bir cilt, cilt çatlaklarında azalma, yorgunluk ve adale ağrılarının giderilmesi, depresyona karşı eşsiz çözüm, genel kondisyonumuzda fark edilir artış görülmesi konusunda son derece başarılı sonuçlar elde edilebiliyor..

NEU Drift Team Pilotu Enver HASKASAP Gözünü Zirveye Dikti

NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap, Ahna’daki Seepway Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta podyuma çıkarken, Kıbrıs Şampiyonası’nda ikinci sıraya yükseldi. Power Drift Club (PDC) Kıbrıs Şampiyonası’nda (Cyprus Championship) yarışan NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yarışta podyuma çıktı. Ahna’daki Seepway Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta Enver Haskasap, üçüncü oldu. Enver Haskasap, bu yarıştan aldığı puanlarla Power Drift Club (PDC) Kıbrıs Şampiyonası’nda ikinci sıraya yükseldi. Haskasap kalan son iki yarışta gözünü zirveye dikti. Haberin Videosu

Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş’ı 71-65 Mağlup Etti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, parkeleri yenilenen Caferağa Spor Salonunda Botaş ile oynadığı hazırlık maçını 71-65 kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 71-65 kazandığı  maçta, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Olcay Çakır Turgut 21 sayı kayderken, yeni transferler Ann Wauters 12 sayı, Kim Mestdagh’da 16 sayı ile skora katkıda bulundu. Oluşturduğu kadro ile bu sezon dikkatleri çeken Botaş’ta  ise Elif Emirtekin 17 sayı, Maria Papova 13 sayı, Frida Eldebrink 13 sayı  ile oynadılar. Olcay Çakır: “Çok İyi Çalışıyoruz, Bu Yıl da Hedeflerimizi Gerçekleştireceğiz”… Geçen sezonun herkes için başarılı ve harika geçtiğini dile getiren Olcay Çakır, “Neyi hedeflediysek başardık. Çok çalıştık takım olarak. Herkes kalbinden inanarak mücadele etti. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Şu anda takım uyumumuz çok iyi. Sıkı çalışmaya devam edersek bu sezon da hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun içinde her zaman olduğu gibi ayni ciddiyet ve disiplinle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi’nin Katılımı İle Madrid’de Düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Birliği, Dünya Diş Hekimliği Kongresi kapsamında bu yıl 64.sü düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’ne katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen kongreye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Birliği yönetim kurulu üyelerinden Stj. Dt. Berna Bucak (uluslararası delege), Stj. Dt. Barış Çelikoğlu (başkan), Stj. Dt. Burak Mertsöz (değişim programı sorumlusu) ve Stj. Dt. İrem Tüter (başkan yardımcısı) katıldı. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’nin Detayları Anlatıldı Dünyanın farklı coğrafyalarından 30 ülkenin katıldığı  kongrede  öğrenciler, gelecek yıl Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’nin kapsamı ve detayları ile ilgili sunum gerçekleştirdiler. Yaz boyunca aktif bir şekilde öğrencilerin katıldıkları değişim programlarının ve ülkemizde her yıl düzenlenen 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü ile ilgili 2017 yılı etkinlik raporları da kongrede sunuldu. Yapılan sunumda, Mart 2018‘de düzenlenecek kongre ile ilgili bilimsel içeriği, sektörel katılımlar ve sosyal programı ile gelecekte bulunduğu coğrafyanın en önemli diş hekimliği organizasyonu olması için yapılan çalışmalar anlatıldı. Kongre’de Türkiye, İran ve Portekiz’den öğretim üyelerinin sunum yapacağı ifade edilerek, kongre sürecinde planlanan okul ve sosyo kültürel geziler anlatıldı. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi Dünyadaki Diş Hekimliği Öğrencilerini Bir Araya Getiriyor… Dünyada 5 kıtayı kapsayan 60 ülkeden oluşan 200.000 den fazla diş hekimliği öğrencisinin bir araya gelmesini sağlayan Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği(IADS)’ın her yıl gerçekleştirdiği “Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi”, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki rolünün ağırlıklı olarak vurgulandığı paneller, seminerler ve branşında isim yapmış çok değerli konuşmacılar sayesinde mesleğin icrasında diş hekimlerine faydalı bilgiler sunuyor.
tercih robotu