Telefon: +90 (392) 223 64 64 | [email protected]
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof.Dr. Gürbüz Deniz'i Konuk Etti

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Gürbüz DENİZ’i Konuk Etti

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Küreselleşen Dünyada İslam İmajı üst başlıklı haftalık konferansları bağlamında bu hafta Ankara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gürbüz DENİZ’i konuk etti.. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,YDÜ İlahiyat Fakültesi Küreselleşen Dünyada İslam İmajı üst başlıklı haftalık konferansları dizinin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Gürbüz DENİZ “İslam Düşüncesi’nin Temel Özellikleri” başlıklı bir konferans verdi. Prof. Dr. Gürbüz DENİZ konferansta şunları söyledi: “İslam Düşüncesi; Müslümanların, özellikle, Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten hareketle, diğer kadim insanlık kültürlerinden de faydalanarak/esinlenerek; bir sistem dahilinde ve tutarlılığı esas alarak oluşturdukları/ortaya koydukları, bütün dünyevî, uhrevî yorumlara ve te’villere denmektedir. İslam Düşüncesi’nin konusu; Allah, varlık, bilgi ve değer hakkında Müslümanların tefekkürünü ihtiva eder. Bu anlamıyla İslam Düşüncesi, varlıkla Allah arasındaki anlam arayışıdır diyebiliriz. Varlıktaki büyük aklı, yani varlığın varlık sebebini keşfetmeye gayret sarfetmek, İslam Düşüncesinin varlık sebebi olmuştur. Tabiattaki akıl, nedensel olup tesadüfî olmadığından, tabiattaki ve hareketteki anlamlılık ilahî akla izafe edilerek Allah; Müsebbibü’l-Esbab diye isimlendirilmiştir. Varlıktaki her keşif, Mutlak Aklın tezahürü olarak kabul edilir. Bu sebeple Müslüman düşünürler, düşünce eylemine çoğunlukla dinî söylemleri açıklamakla değil, varlıktan hareketle başlamışlardır. Çünkü varlığa ilişkin aklî temele dayanmayan teolojik söylemler, ikna edici olmadıkları gibi bir yaratıcıyı da işaret etmezler.Bu esaslardan hareket eden İslam Düşüncesinin en temel ana fikri şu olmaktadır: Gerek metafizik ve gerekse de fizikî alanda ortaya koyduğumuz her fikir, teorem ve inanç mutlaka bir sebebe dayalı olarak temellendirilmek zorundadır. Sebepsiz fikir, teorem ve inanç bilgiye ve araştırmaya konu olmayan şeydir. Eğer bir şeyin varlığı ve varoluşu makul bir sebebe dayanmıyorsa, orada meçhul bir durum var demektir ki, hurafenin kaynağı her zaman sebepsiz söylenen gizemli hikmete dayandırılmıştır. Kur’an ve sünnet/hadis üzerine yapılan yorum ve uygulamalar, İslam medeniyeti ve düşüncesinin teşekkülünde önemli rol oynamıştır. Özellikle farklı anlayış, zihinsel kapasite ve kültürlerden müslüman olan insanların Kur’an yorumları ve Peygamberi pratize etme, örnek alma teşebbüsleri, İslam Dünyasında geniş ve kuşatıcı bir tefekkürün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Böylece Arapların yanında Arap olmayanların da İslamla yaşama ve müslümanca düşünme imkanı ortaya çıkmış olmaktadır.” dedi. Konferans başta fakültesin dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ ve fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler olmak üzere geniş bir dinleyici kitlesi tarafından ilgi ile izlendi.
YDÜ Güvenlik Akademisi Kayıtları 4 Kasım’da Sona Eriyor

YDÜ Güvenlik Akademisi Kayıtları 4 Kasım’da Sona Eriyor

YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlikte Kriz Yönetimi ve Yeni Konseptler – Yeni Uygulamalar” Başlıklı Sertifika Programı Kayıtları 4 Kasım’da Sona Erecek Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü son dönemdeki güvenlik tartışmalarının çok boyutlu bir şekilde uzmanlar tarafından irdeleneceği “Uluslararası Güvenlikte Kriz Yönetimi ve Yeni Konseptler – Yeni Uygulamalar” başlıklı bir sertifika programı düzenleyecek. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU tarafından yürütülecek olan ve Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları “Uluslararası Güvenlikte Kriz Yönetimi ve Yeni Konseptler – Yeni Uygulamalar” başlıklı sertifika programı 5 Kasım – 24 Aralık 2016 tarihleri arasında, her Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te Saat 10.00 – 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Güvenliğin Farklı Alanları ve Boyutları İrdelenecek Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve güvenliğin ekonomik, politik, çevresel, siber ve askeri alanlar gibi farklı boyutlarının çok yönlü bir şekilde irdeleneceği Güvenlik Akademisi’nde “Uluslararası Politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Jeopolitiği, Milli Güvenlik Siyaseti ve Stratejisi, Milli Güç Kavramı, Unsurları ve Milli Güvenlik Açısından Önemi, Milletlerarası Çatışma, Kriz ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Milli Güvenlik Açısından Dış Politikanın Önem ve İşlevi, Kimlik Ayrılıklarından Kaynaklanan Milletlerarası Sorunlar Göç / Mülteci Sorunu, Sosyo-Kültürel, Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Politik Yansımaları Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri ve Kıbrıs, Milletlerarası Su Yollarının Güvenliği, Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgeler / Hidrokarbon Yatakları İlişkisi, Küresel Isınmanın Jeopolitik ve Jeostratejik Yansımaları, Suç Önleme Stratejileri (Madde Bağımlılığı – Uyuşturucu Kaçakçılığı), Kentleşme ve Güvenlik Yönetimi İlişkisi, Trafik ve Ulaşım Güvenliği, Farklılıkların Yönetimi, Kamu Diplomasisi ve Algı Yönetimi, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği ve Güvenlik, Din-Dil-Kültür Temelinde Ortak Toplumsal Yaşam ve Güvenlik” gibi konu başlıkları konularının uzmanı akademisyenlerin yanısıra yüksek düzey bürokratlar, diplomatlar ve diğer karar alıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları oturumlarda değerlendirilecek. Güvenlik Farklı Alanlarında Alanında Çok Önemli Uzmanlar Konuşmacı Olarak Katılacak Güvenliğin farklı alanlarının tartışılacağı program kapsamında davet edilen konuşmacılar arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ, T.C. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet GÖRMEZ, Doç. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK, E. Büyükelçi Namık TAN, E. Büyükelçi Selim KARAOSMANOĞLU, E. Büyükelçi Ünal ÇEVİKÖZ, YDE Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, T.C. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali BARDAKOĞLU, Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Prof. Dr. Yılmaz ESMER, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri Soli ÖZEL ve Doç. Dr. Ahmet Kasım HAN bulunuyor. Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: YDÜ Güvenlik Akademisinde Bu Yıl Yeni Güvenlik Konularını da Alanın Uzmanlarıyla İrdeleyeceğiz Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nin kurumlardan olduğu kadar toplumun farklı kesimlerinden de büyük ilgi gördüğünü belirten YDE Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Güvenlik Akademisi’nde bu yıl yeni güvenlik alanlarını yine konularının uzmanı önemli isimlerle değerlendirme olanağı yaratıyoruz. Birinci Güvenlik Akademimiz kapsamında kurum ve katılımcılarımızdan almış olduğumuz geri dönümler sonucunda bu yıl programımızıa kent güvenliği, trafik güvenliği, çevre güvenliği, inanç ve değerlerin güvenliği, deniz ulaşım güvenliği gibi konuları da ekledik. Bunlarla birlikte yine bölgesel güvenlik, ekonomi güvenliği, bilgi erişim güvenliği, askeri güvenlik gibi konularımızı da yeni uzmanlarımızla irdelemeye devam edeceğiz. Bu programın etkileşimli yapısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarımızın güvenlik ile ilgili yaklaşımlarına yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz.” dedi. 5 Kasım 2016‘da başlayacak olan “Güvenlik Akademisi”‘ne ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için ve daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Türk Sineması Günleri” Yakın Doğu Üniversitesi'nin Ev Sahipliğinde Düzenleniyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Türk Sineması Günleri” Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ev Sahipliğinde Düzenleniyor

Türk Sinemasının Dev İsimlerinden Hülya KÖÇYİĞİT Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hayranlarıyla Buluşacak Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Enstitü 1-4 Kasım tarihlerinde Türk sinemasının “Dört Yapraklı Yoncası” olarak bilinen isimlerden Türk Sinemasının ünlü ismi Hülya KOÇYİĞİT’i ve son dönem Türk Sinemasının uluslararası alanda ödüllü yönetmeni Emin ALPER’i Yakın Doğu Üniversitesi’nde misafir etmeye hazırlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türk Sinemasının unutulmaz dev isimlerinden Hülya KOÇYİĞİT, 1 Kasım Salı günü saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’te sevenleriyle bir araya gelecek. 4 Kasım Cuma günü ise “Abluka” ve “Tepenin Ardı” gibi filmleriyle adından söz ettiren Emin ALPER’in söyleşisi yine Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 2’de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 1 Kasım Salı günü YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da 13:00’da “Susuz Yaz” 15:00’da “Derman” ve 17:00’da “Kurbağalar” filmlerinin gösterimi, 4 Kasım Cuma günü ise 14:30’da “Tepenin Ardı” ve 16:30’da “Abluka” filmlerinin gösterimleri yapılacaktır. Etkinliklere katılım ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Tarafından Düzenlenen Türk Kültürü Temalı Belgesel Film Yarışması’nda Ödül Alan Filmler YDÜ İletişim Fakültesi’nde Gösterildi

Geçtiğimiz yıl başlatılan çalışma ile Türk cumhuriyetlerini kapsayan geniş bir yelpazede katılımın sağlandığı yarışmada ödül alan filmlerin, farklı ülkelerde gösterimi yapılıyor. İstanbul’da yapılan ödül gecesi ile başlayan ilk gösterimin ardından, ödül alan filmler Lefkoşa (Yakın Doğu Üniversitesi), Bakü, Bişkek gibi önemli şehirlerde izleyenlerle buluşuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğrencilerinin de ilgi gösterdiği Belgesel Yarışması’nda iki film yarı finale kalmayı başarıp fesival kataloğunda yer almaya hak kazandıkları bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seçkisi adı altında YDÜ İletişim Fakültesi’nde gösterimi yapılan filmler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Yarışmada birinci olan Kırgız yapımı Göç adlı filmin de yer aldığı gösterime; YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, öğretim görevlileri ve YDÜ öğrencileri katıldılar. Festival Düzenleme Kurulu KKTC koordinasyonunu sağlayan Doç. Dr. Fevzi KASAP ve Dünya Gazteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes DEMİR’in konuşmalarında festival ve yarışmanın Türk Cumhuriyetlerini yakınlaştırdığına ve Türk Kültürünün görsel iletişim araçları ile farklı coğrafyalarda tanınmasına katkı sağladığını vurguladılar. Gösterimin sonunda Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı tarafından YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL’e ve Doç. Dr. Fevzi KASAP’a plaket sunulurken, YDÜ iletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ tarafından Dünya Gazeteciler Federasyonu Başkanına teşekkür belgesi takdim edildi. KKTC’den Yakın Doğu Üniversites’nin proje ortaklığı yaptığı yarışma ve festival kapsamında YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL festival danışma kurulunda ülkemizi temsil ederken, Doç. Dr. Fevzi KASAP’ta koordinasyon görevini üstlendi. Ayrıca YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi Emrah ÖZTÜRK’de jurilerde üniversite adına görev üstlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tarihi Zaferi… Olympiacos 53-55 Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tarihi Zaferi… Olympiacos 53-55 Yakın Doğu Üniversitesi

FIBA Kadınlar EuroCup’ta ülkemizi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi, D grubunda Yunanistan’ın Olimpiakos takımı ile çıktığı ilk maçı 55-53 kazanarak tarihi bir zafer elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa sahnesinde ilk galibiyetini almış oldu. Heyecan Çok Yüksekti Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Atina’da bulunan Makis Lioukas Belediye Spor Salonu’nda oynanan müsabaka heyecanlı anlara sahne oldu. İlk periyoda maçın ev sahibi Olympiacos çok iyi başlayarak ilk beş dakikada 6-0 öne geçti. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Olcay ÇAKIR’ın skorer oyunu ile toparlanan temsilcimiz, seri yakalayarak 7-6 öne geçti. İki takımın da çok fazla top kaybı yaptığı periyot Olympiacos’un üstünlüğü ile 12-10 tamamlandı. İkinci periyotta Yakın Doğu Üniversitesi istediği performansı ortaya koyamayarak, çok fazla hata yaptı. Bu hatalara karşılık, Olympiacos sayılar bulmaya devam ederek periyot ortalarında farkı 6 sayıya kadar çıkardı. İyi bir toparlanma gösteren Yakın Doğu Üniversitesi arka arkaya elde ettiği basketlerle öne geçti. Karşılıklı basketlerin devam ettiği ilk devre 30-30 eşitlik ile tamamlandı.Üçünü periyotta 8 sayı atabilen Yakın Doğu Üniversitesi, 11 sayı yiyerek oyunda kalmayı başardı. Periyodu Olympiacos 41-38’lik skorla önde bitirdi. 5 Saniye Kala Öne Geçtik Maçın son periyodu ise adeta nefesleri kesti. Olympiacos’un üstünlüğü ile başlayan son periyotta çekişme ve savunmaların egemenliği sürdü. Olympiacos’un seyirci desteği ile maçı koparma çabasına karşın, Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları çok güzel bir direnç ortaya koydu. Son üç dakikaya Olympiacos bir sayı üstünlükle 52-51’lik skorla girdi. Son dakikaya girilirken maçta 53-53’lük skorla bir kez daha beraberlik oluştu. Son hücumun Yakın Doğu Üniversitesi’ne kaldığı maçta 5 saniye kala Yakın Doğu Üniversitesi’nden Quanitra HOLLINGSWORTH serbest atışları kaçırmayarak skorun 55-53 öne geçmesini sağladı. Başarısız hücumla son topu değerlendiremeyen Olympiacos’a karşı Yakın Doğu Üniversitesi tarihi bir zafer kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Quanitra HOLLINGSWORTH 18 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, Olcay ÇAKIR, 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, Angelica ROBINSON 6 sayı, 8 ribaunt, 1 asist, Elin ELDEBRINK 6 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Bahar ÇAĞLAR 4 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Anna VAJDA 7 sayı, 4 ribaunt ile takımlarının öne çıkan isimleri oldular. Olimpiakos’ta Evanthia MALTSI 19 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Lykendra JOHNSON 17 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Olga CHATZINIKOLAOU 5 sayı, 2 ribaunt, 56 asist, Lynetta KIZER 4 sayı, 3 ribaunt, Styliani KALTSIDOU 4 sayı, 2 ribaunt ile oynadı. Zafer KALAYCIOĞLU: “Yakın Doğu Üniversitesi’ne Borcumuz Var” EuroCup ilk grup maçında zorlu rakip Olympiacos karşısında 55-53’lük zaferi sonrasında açıklama yapanYakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Zafer ALAYCIOĞLU, “Kendimi, Yakın Doğu Üniversitesi’ne karşı çok borçlu hissediyorum, bu borcu Avrupa Kupaları’nda ödemek istiyoruz” şeklinde konuştu. Eurocup’taki hedeflerinin başarı olduğuna vurgu yapan başantrenör KALAYCIOĞLU, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Atina deplasmanına tam kadro gelen Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında 30 Ekim’de Hatay karşısında olacaklarını hatırlatan KALAYCIOĞLU sözlerini “Essen CARSON, Hatay maçına dahil olacak inşallah buradaki başarıyı orada da göstereceğiz” ifadeleriyle tamamladı.
Yakın Doğu Okul Öncesi Bölümü, Ipad Destekli Eğitimini Sürdürüyor

Yakın Doğu Okul Öncesi Bölümü, Ipad Destekli Eğitimini Sürdürüyor

Yakın Doğu Okul Öncesi bölümü, Yakın Doğu Koleji’nde 2013-2014 Eğitim yılından bu yana uygulamada olan iPad’lı eğitimi 2015-2016 Eğitim döneminde hayata geçirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Koleji’nde 2013-2014 eğitim yılından başlayarak hayata geçirilen ve çok iyi sonuçlar alınan iPad’li eğitim 2015-2016 eğitim yılından itibaren Okul Öncesi bölümünde de uygulamaya konuldu. Bu uygulamayla Yakın Doğu Okul Öncesi bölümünde eğitim alan çocuklar çok erken yaştan itibaren dijital dünyaya adım atmış oldu. KKTC’de kapsamı ve ulaştığı kitle bakımından bir ilk olan uygulamada okul öncesi çocukların akıllı cihazlarla, eğitim uzmanları eşliğinde ve denetiminde, kurdukları etkileşimleri öğrenmelerinin bir parçası haline getirerek; öğrenciler için öğrenmeyi eğlenceli kılarak öğrenim sürecini kolaylaştırmış oldu. Derslerde iPad kullanımı öğrencinin derse katılımını arttırmış oldu ve interaktif bir ders sürecini sağladı. iPad destekli eğitimle öğrenciler, eğlenerek öğrenirken öğretmenler teknolojik altyapılı eğitim materyalleri ile daha etkili ve verimli bir öğretim gerçekleştirebiliyorlar. iPad’li eğitim ile geribildirimler çok daha sağlıklı değerlendirilebildiği için veliler de öğrencilerin durumunu daha iyi takip edebiliyorlar. Beklem RIZA: “Bu Yeni Yaklaşımla Hem Öğrenme Süreci Hem de Öğrenci-Öğretmen-Veli İlişkileri Daha Verimli Bir Hal Aldı”. Yakın Doğu Okul Öncesi Müdür Muavini Beklem RIZA, Okul Öncesi bölümünde iPad’li eğitime geçmenin hem büyük bir adım olduğunu belirtti. “Teknolojiden uzak durmanın mümkün olmadığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, yaşları ufak olmasına rağmen, bir çok teknolojik alete özellikle iPad kullanımına hakim durumda. Böyle bir süreç yaşarken eğitimi de hakim oldukları ve severek kullandıkları iPad ile vermenin çok verimli olacağını düşündük. Kendilerine eğlendikleri bir platform üzerinden ders verildiğinde, çocuklarımızın hem dersi takip etmeleri hem de derse katılımları artmaya başladı. Bu yeni eğitim yaklaşımımız ile çok güzel sonuçlar almaya başladık. Yaş grubu olarak dikkatlerinin dağılmasına en müsait öğrencilerimiz Okul Öncesi bölümünde. iPad’li eğitim ile bu pürüzü de ortadan kaldırdık” dedi. Öğrencilerin durumlarının teknolojik altyapılı bir sistemde daha kolay ölçümlenebildiğine de dikkat çeken RIZA, “bu teknoloji destekli eğitim yöntemi sayesinde öğrencilerimizin durumları ile ilgili daha somut verilerimiz oluyor. Velilerimizin ve bizlerin öğrencinin durumunu takip edebilmemiz daha kolay oluyor. Bunun öğrenci-öğretmen ve veli-öğretmen ilişkilerine de pozitif katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Siber Savunma

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Siber Savunma

Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğanlar Holding siber güvenlik alanında dünya çapında ortak projeler yürütmek için işbirliği mutabakatı imzaladı. Siber güvenlik alanındaki araştırma ve uygulama projeleri Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Doğanlar Holding bünyesindeki UITSEC Teknoloji tarafından tasarımlanıp yürütülecek. Siber Güvenlik Alanında Hem Eğitim Hem de Uygulamaya Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirecekler Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre işbirliği mutabakatı çerçevesinde oluşturulacak ortak yapıda siber güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkarma, bu zafiyetleri önlemeye yönelik akut ve köklü çözüm yolları arama, proaktif siber güvenlik stratejileri geliştirme ekseninde çalışmalar çeşitlendirilecek. Mutabakat kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik desteği ile Doğanlar Yatırım Holding bünyesindeki UITSEC Teknoloji’nin uzmanlaşmış aktif insan gücünün birlikte, lisans, lisansüstü ve sertifikalı uzmanlık eğitimleri hayata geçirilecek. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi ve yetişmiş insan gücü açığını karşılamaya yönelik bu çalışmalar yanında; siber güvenlik sektörüne, dolayısıyla ülke ekonomisine pozitif katkılar sunacak ar-ge çalışmaları ve kitlesel siber güvenlik farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmaların da sürdürülecek. Mutabakat çerçevesinde iki kuruluş konferans ve brifinglerden, süreli yayınlara ve bilimsel makalelere kadar geniş kapsamlı çalışmalar da yaparak, ülkenin özel ve kamu kurumlarına siber güvenlik strateji ve yatırımları konusunda fikir verecek sonuçlar üretecekler. Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: Ülkemizde Bir Hayali Daha Bilimin Işığında Gerçeğe Dönüştürüyoruz Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, hızla gelişen dünyada günümüzde çok büyük bir önem arz eden siber güvenlik alanında detaylı bir ön çalışmanın sonucunda çok önemli bir projeye imza attıklarını kaydetti. Doç. Dr. GÜNSEL “Bugün burada Türkiyemizden gelen değerli proje ortaklarımızla bugün ülkemiz ve bölgemiz için yine çok önemli bir ilke imza atıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız çalışmaların ülkemizin olduğu kadar bölgemizin de siber güvenlik altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Toplumumuza fayda ve dünya bilmine artı değer katma konusunda atmakta olduğumuz adımlara bir yenisini eklerken bu adımları kendi alanında yetkin önemli bir kuruluşla atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Siber Güvenlik geleceğin güvenlik mimarisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Geleceği tasarımlayan ve inşa eden bir eğitim kurumu olarak buna duyarsız kalmamız düşünülemez. Diğer bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da geleceği hayal edip hayali bilimsel veri ve yöntemlerin ışığında gerçeğe dönüştürmek yolunda önemli bir projeyi somutlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Adnan DOĞAN: Çok Önemli Bir Alanda Çok Değerli Bir İşbirliği Mutabakat imza töreninde bir açıklama yapan Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve UITSEC Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan DOĞAN “Bünyesinde siber güvenlik şirketi barındıran Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olarak bu alana çok önem veriyor ve çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bu noktada Kıbrıs gibi çok stratejik bir bölgede Yakın Doğu Üniversitesi gibi önemli ve köklü bir kuruluş ile birlikte ilerlemek hepimize çok şey katacaktır. Bu başlangıç her iki ülke ve kuruluşlarımız için hayırlı olsun.” dedi Batuhan TOSUN: Kıbrıs’ın Siber Güvenlik Adası Olma Yolunda Atmaya Başladığı Adımlar Bizler İçin Çok Heyecan Verici İmza töreninde yaptığı açıklamasında UITSEC olarak 13 yıldır bilgi üreterek katma değerli hizmetler sunduklarını belirten UITSEC Teknoloji A.Ş. CEOsu ve Uluslararası Bilgi Sistemleri Güvenliği Derneği ISSA’nın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan TOSUN, “Yıllardır felsefemiz ürün bağımsız mimarisel güvenlik… Bu vizyonu artık Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte ilerleteceğiz ve Akdeniz bölgesine yeni bir vizyon katacağız. Özellikle Kıbrıs’ın siber güvenlik adası olma yolunda atmaya başladığı adımlar bizleri cok heyecanlandırıyor. Eğitim ve sertifika programları ile insan yetiştirme noktasında, sertifikasyon-akreditasyon programları ile güvenilir pazar yaratma noktasında ve üst seviye profesyonel hizmetler ile ihtiyacı karşılama noktasında sektörün ilerlemesi için gerekli tüm desteği sağlayacağız. Bu işbirliği ile sac ayağını yaratmış oluyoruz.” dedi Umut KOLDAŞ: Kıbrıs’ta ve Bölgemizdeki Siber Alanın Güvenlik Mimarisini Ülkemizin Temel Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Oluşturacağız Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “YDE olarak bir yıla yakın bir süre boyunca bu alanda dünyanın iki önemli kuruluşu olan UITSEC ve ISSA ile birlikte ülkemizi siber güvenlik adası haline getirebilecek önemli bir projenin detayları üzerinde çalıştık. Nitekim siber güvenlik alanında sonuç veren somut projeler üretebilmek için gerekli etik ve bilimsel altyapının oluşturulması ve konunun uzmanlarıyla birlikte dünyadaki öncü kuruluşları ile sistematik çalışmalar yürütmeniz gerekiyor. Bugün imzaladığımız bu önemli mutabakatla Kıbrıs’ın ve bölgenin siber güvenliğinin sistematik bir şekilde inşasında öncü bir adım atıyoruz. Amacımız en kısa zamanda ülke ve bölge çapında kendi içinde tutarlı ve tüm bileşenlere güven veren bir siber güvenlik etkileşim ağının oluşturulabilmesi yolunda önemli projeleri hızla ve sistematik bir şekilde hayata geçirmek. Önümüzdeki günlerde titiz ve detaylı bir ön çalışmanın sonrasında oluşturulan bu birlikteliğin ilk somut ürün ve projelerini de ülke ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi. Haberin Videosu
tercih robotu