Atatürk Eğitim Fakültesi Duyuruları

İçerik yayınları
Güncellendi: 23 dak 39 sn önce

2014 – 2015 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Sonuçlar Duyurusu

Sal, 14/10/2014 - 11:44
 • Yök tarafından üniversitemize verilen kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı kazanan adayların T.C. Kimlik numaralarını girerek asıl adayların kayıt hakkı veya yedek adayların kayıt hakkı olup olmadığını http://sonuc.uzem.neu.edu.tr/ adresinden öğrenebilirler.
 • Kesin kayıtlar 17- 20 Ekim 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-17:00) içinde Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerinden veya KKTC sınırları içerisinde bulunan öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kesin kayıtları yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir. Temsilcilikler için tıklayınız
 • Dersler ve ders muafiyetleri ile ilgili bilgiler ilerleyen günlerde http://uzem.neu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
 • 2014-2015 Öğretim Yılında YÖK’nun belirlediği usul ve esaslar ile Üniversitemize verdiği kontenjan çerçevesinde Fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılacaktır. YÖK duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programıyla ilgili güncellenen yeni Usul ve Esaslar da 2014- 2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanacaktır.
 • Yakın Doğu Üniversitesi 2014-2015 Pedagojik Formasyon Programı I. dönem derslerinin Ekim 2014 – Ocak 2015 arasında, II. dönem dersleri Mart 2015 – Haziran 2015 ayları arasında yapılması planlanmıştır.
 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL olup iki eşit taksit halinde (1.027 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Kesin kayıt dilekçesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 3. Öğrenci Olanlar İçin onaylı öğrenci belgesi, lisans mezunları İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya diploma (Türkiye ve KKTC tdışındaki üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 4. Lisans mezunları ve halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı lisans not durum belgesi (onaylı transkript belgesi)
 5. Üç adet vesikalık fotoğraf
 6. Sertifika programının ilk taksidi olan 1.027.00 TL’nin Banka hesabına I. taksitin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. Banka işlemleri için (aday.neu.edu.tr/index.php/tr/oedeme-yaplabilecek-bankalar)

Dekontun açıklama bölümünde;

 • Başvuranın Adı-Soyadı, Öğrenci Numarası
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

-Kayıt Ücretinin 1.Taksiti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

***Ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa düzelttirmeleri gerekmektedir.

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Hakkında Açıklama

Pzt, 06/10/2014 - 13:15

Atatürk Eğitim Fakültesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Hakkında Açıklama

 • 2014-2015 Öğretim Yılında YÖK’nun belirlediği usul ve esaslar ile Üniversitemize verdiği kontenjan çerçevesinde fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılacaktır. YÖK duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarıyla ilgili güncellenen yeni Usul ve Esaslar da 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanacaktır.
 • Bu kapsamda üniversitemize tanınan kontenjanlara kesin kayıt yapılabilmesi için ön kayıt formunun 13.10.2014 tarihi saat 17:00′a kadar doldurulması gerekmektedir. Kesin kayıtlar daha sonra yapılacaktır.
 • YÖK tarafından üniversitemize kontenjan hakkı verilmiştir. Bu kontenjanın; % 25’i  Yakın Doğu Üniversitesi 4. Sınıf öğrencileri ve mezunlarına %75’i tüm üniversitelerin ilgili lisans bölümünden mezun olanlar ile Açık Öğretim Fakültesi son sınıf öğrencilerine ayrılacaktır. 4. Sınıf öğrencilerine ait kontenjan dolmadığı takdirde 3. ve 2. Sınıf öğrencileri kontenjana dahil edilecektir.
 • Yakın Doğu Üniversitesi 2014-2015 Pedagojik Formasyon Programı I. dönem derslerinin Ekim 2014 – Ocak 2015 arasında, II. dönem dersleri Şubat 2015 – Haziran 2015 ayları arasında yapılması planlanmaktadır.
 • Program iki grup şeklinde uygulanacaktır. 4. Sınıf öğrencilerimiz ve isteyen mezunlar için yüz yüze olarak YDÜ Kampusunde saat 17:00 den sonra yapılacaktır. Diğer mezunlar için ise Pedagojik formasyon programının teorik dersleri uzaktan eğitim yolu ile (%30 yüz yüz eğitim ve %70 uzaktan eğitim) verilmesi planlanmaktadır. Ara sınavlar ve final sınavı yüz yüze yapılacaktır.
 • Kontenjanların branşlara göre dağılımının adil bir şekilde yapılabilmesi için, önce ön kayıtlar alınacak, ön kayıtlar tamamlandıktan sonra başvuruların alanlara göre dağılımı başvuru oranına göre ön kayıtlar dikkate alınarak yapılacaktır.
 • Ön kayıt başvuruları, 10 Ekim 2014 Cuma günü başlayacak; 13 Ekim 2014 Pazartesi günü mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.
 • Ön kayıt başvuruları,  http://onkayit.uzem.neu.edu.tr/ linki üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedekler uzaktan eğitim merkezi web sayfasından yayımlanacaktır.(http://uzem.nedu.edu.tr )
 • Sıralama, transkripte belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Transkriptinde not ortalaması 100’lük sisteme göre yer alan bütün adayların notları, YÖK Dönüşüm Tablosu’na göre 4’lük sisteme dönüştürülmüş olacaktır.) Not ortalamasının eşit olması halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olanlara öncelik verilecektir.
 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL olup iki eşit taksit halinde (1.027 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.

Başvuru Yapılacak Öğretmenlik Branşları: (Bu alanlara hangi bölüm öğrencilerinin katılıp katılamayacağı ile ilgili bilgiye Yüksek Öğretim Kurumunun  İnternet sayfası Formasyon linkinden ulaşılabilir.) Ayrıca adayların Formasyon alma hakkı olup olmadığını Yükseköğretim Kurulunun web sayfasındaki Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 Şubat 2014 tarihleri ve 9 sayılı kararında güncelleme yapan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı “Tebliğler Dergisi” ni (S.1218) incelemeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Kesin kayıt dilekçesi

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c) Öğrenci Olanlar İçin onaylı öğrenci belgesi, lisans mezunları İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya diploma (Türkiye ve KKTC tdışındaki üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

d) Lisans mezunları ve halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı lisans not durum belgesi (onaylı transkript belgesi)

e) Üç adet vesikalık fotoğraf

f) Sertifika programının ilk taksidi olan 1.027.00 TL’nin Banka hesabına I. taksitin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. Banka işlemleri için (http://aday.neu.edu.tr/index.php/tr/oedeme-yaplabilecek-bankalar)

Dekontun açıklama bölümünde;

 • Başvuranın Adı-Soyadı, Öğrenci Numarası
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

-Kayıt Ücretinin 1.Taksiti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

***Ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa düzelttirmeleri gerekmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU TAKVİMİ Ön kayıtlar 10 Ekim – 13 Ekim 2014 Kesin kayıt listelerinin açıklanması 15 Ekim 2014 Çarşamba Kesin Kayıtlar 15 Ekim -20 Ekim 2014 Derslerin Başlaması 20 Ekim 2014 Pazartesi

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

YDÜ, Eğitim Teknolojileri Alanında SSCI Derginin Editorlüğünde Temsil Edilecek

Per, 02/10/2014 - 12:57

Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanları Doç. Dr. Zehra Altınay ve Doç. Dr. Fahriye Altınay Eğitim Teknolojileri alanında en prestijli dergi olan Educational Technology & Society dergisinin özel sayısında editör olarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil edecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Bilişim faaliyetlerinin adada ilk kez gerçekleştirilmesinde öncülük eden ve engellilerin yaşamında teknolojinin farkındalığını yaratmaya yönelik projeler yürüten Doç. Dr. Zehra Altınay ve Doç. Dr. Fahriye Altınay akademik çalışmalarla da bu hizmeti destekleyecekler.

Eğitim teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Zehra Altınay ve Doç. Dr. Fahriye Altınay, Educational Technology & Society dergisinde “Technology support for fostering life-long learning of learners with disabilities” başlıklı özel sayıda Prof. Dr. Kürşat Çağıltay (ODTÜ) ve Prof. Dr. Mohamed Jemni (ALECSO) ile birlikte özel sayının editörlüğünü yürütecekler.

Doç. Dr. Zehra Altınay ve Doç. Dr. Fahriye Altınay, hem ülkeyi hem de Yakın Doğu Üniversitesini eğitim teknolojileri alanında temsil edecekler. Aynı zamanda, Doç. Dr. Zehra Altınay ve Doç. Dr. Fahriye Altınay, SSCI dergi olan Eğitim ve Bilim dergisinin eğitim teknolojileri alanında alan editörlüğünü yapmakta, üniversiteyi Global Universities in Distance Education, AECT ve BERA gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda temsil etmektedirler.

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi’ne Yeni Bir Doçent… Fezile ÖZDAMLI

Per, 02/10/2014 - 11:56

Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Fezile Özdamlı, Doçentlik ünvanını almaya hak kazandı. Doçentlik belgesi 30 Eylül 2014 tarihinde YDÜ Rektörlük Binasında YDÜ Rektör Yardımcısı ve YDÜ Akademik Personel’in Yükseltilme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu tarından takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 1982 Lefkoşa doğumlu Doç. Dr. Fezile Özdamlı 2004 yılında lisansını Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar enformatik bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını yine Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında tamamlayarak aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yaptı. Doç. Dr. Özdamlı eğitimi boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili makaleler ve bildiriler hazırlayarak alandaki en iyi dergilerde ve konferanslarda yayınlar yaptı. Doktora eğitimini Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu danışmanlığında tamamladıktan sonra 2011 yılında Yard. Doç. Dr. Ünvanını alan Özdamlı 2014 yılında mezun olduğu bölüm olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne Bölüm başkanı olarak atandı. Ayrıca Doç. Dr. Özdamlı, YDU-UZEM Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Mayıs ayı içerisinde Prof. Dr. Petek Aşkar (TED Üniversitesi) başkanlığında yapılan doçentlik jürisine alanın değerli isimlerinden Prof. Dr. Hafize Keser (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu (Yakın Doğu Üniversitesi) ve Prof. Dr. Mehmet Gürol (Yıldız Teknik Üniversitesi) katılmıştırlar. Jüri üyeleri yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Fezile Özdamlı’nın Doçentlik ünvanını almaya yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Doç. Dr. Fezile Özdamlı’nın SSCI, SCI ve SCI- Expanded index kapsamında yer alan uluslar arası dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri, uluslararası ve ulusal kitap bölümü, bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan çok sayıda bildirisi vardır.

Doç. Dr. Fezile Özdamlı, bu çalışmalarıyla Yakın Doğu Üniversitesi’in uluslararası akademik dünyada tanıtımına katkı sağlamıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu Trakya Üniversitesi’nde “Mobil Öğrenme” ‘yi Anlattı

Pzr, 28/09/2014 - 13:42

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Trakya Üniversitesi’nin düzenlediği “8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu”nda davetli konuşmacı olarak “Mobil Öğrenme ve Uygulama” üzerine yaptığı konuşma büyük ilgi uyandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ,Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Konferansta “Mobil Öğrenme ve Uygulama” üzerine kalabalık bir akademisyen grubuna konuşma yapan Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, mobil öğrenmenin kavramsal ve kuramsal temelleri, yapılan araştırmaların sonuçlarının analizi, mobil öğrenmenin temel eğitim ve yüksek öğretimde uygulama alanları ve örnekleri üzerinde durdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde mobil ve sanal öğrenme ortamları üzerine yapılan çalışmalardan; Hüseyin Uzunboylu, Nadire Çavuş ve Erinç Erçağ’ın 2009 yılında yaptıkları “mobil öğrenme ve çevre farkındalığı”; Nadire Çavuş ve Doğan İbrahim’in 2010 yılında yaptıkları cep telefonları ortamında SMS mesajı aracılığıyla İngilizce kelime öğrenme üzerine etki araştırması”; Özdamlı ve Emrah Soykan’ın 2011 yılında yaptıkları “özel eğitim öğretmeni olacak olan öğretmen adaylarının mobil teknolojiler ve bulut bilişim sistemleri ile yaşam boyu öğrenme yeterliliklerini belirleme çalışması”; Hüseyin Uzunboylu ve Fezile Özdamlı’nın 2012’de yaptıkları “öğretmen ve öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik algı ve yeterliliklerini belirleme çalışması”; Fezile Ozdamli’nın 2013 yılında yaptığı “sosyal ağların ve bulut sistemlerin öğrencilerin öz denetimli öğrenme yeterliliklerine ve kesintisiz öğrenmeye yönelik algılarına etkililiği”; Hüseyin Uzunboylu ve Emrah Soykan’ın 2013 yılında yaptığı “mobil öğrenme araştırmalarının içerik analizi”; Hüseyin Bicen Bicen ve Şenay Kocakoyun’un 2014 yılında yaptıkları NEU-CEIT Android isimli mobil öğrenme uygulamasının geliştirerek, eğitsel yapısına ve paylaşım yapısına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi”; ve Hüseyin Uzunboylu ve Burcu Turan’ın 2014 yılında yaptıkları “öğrencilerin üniversiteye uyum sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir mobil oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi ve oryantasyon çalışmalarının geliştirilen bu uygulamayla yapıldığında öğrencilerin ortama yönelik uyum düzeyine olan etkisini ortaya koyma çalışma”larını örnek göstererek üniversite olarak mobil öğrenme konusunda gelinen aşamayı açıkladı.

Uzunboylu, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının möbil öğrenme araştırmaları konusunda bilime önemli katkıları olduğunu açıkladı. Bu çalışmların önemli bir oranın Web of Science bilim indeksi kapsamında tarandığını ve toplam 84 adet başka araştırmacılar tarafından atıf yapıldığını açıkladı. Konuşmasının sonunda mobil öğrenmeyele ilgili geleceğe yönelik araştırma eğilimlerini anlatan Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Konferans günleri sırasında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK ilede görüşen Uzunboylu, rektöre Yakın Doğu Üniversitesi ve Hastahanesi hakkında detaylı bilgi vererek Trakya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yener Yörük’ü Yakın Doğu Üniversitesi’ne davet etti.

The Department of English Language Teaching of the Near East University has successfully passed the annual Pearson Edexcel audit

Cmt, 13/09/2014 - 18:49

The Near East University English Language Teaching Department has successfully passed the Pearson Edexcel audit for 2014.

The Near East University English Language Teaching Department has been providing quality education at the global standards since its establishment. The Department is committed to continuing to make sacrifice towards developing the highest quality in language teaching and offer the students internationally recognized language qualifications. NEU Department of English Language Teaching has successfully passed the annual international accreditation audit, and its educational excellence assured by Pearson Edexcel once again. It is the first department of English language teaching in North Cyprus and Turkey to receive this accreditation. Accreditation is granted to a training center once the Quality Assurance process verifies that the training and certification programs are operating within Pearson Edexcel requirements. Once a centre obtains Pearson Edexcel accreditation, they agree to manage the programs in accordance with all policies and procedures and satisfy a quality assurance visit on an annual basis to maintain accreditation. To obtain Pearson Edexcell accreditation indicates that the center’s quality assurance processes meet the independent and international criteria set by Pearson Edexcel. The accredited status also indicates that center’s training and assessment programs and related results, its resources and training environment, its quality management system, its administrative regulations, and its reliability comply with international norms and standards. The granted accreditation also confirms that the center’s educational policies and infrastructure has been created entirely on a student-centered approach, administrative decision making processes are transparent, and the learning activities are conducted on scientific and measurable basis.

Independent auditors authorized by Pearson Edexcel annually pay quality assurance visit to conduct a systematic independent examination and determine whether the training and assessment/certification programs and related results comply with the current standards set by Pearson Edexcel. In this regard, James Mcinerney, the independent auditor of Pearson Edexcel, paid a Quality Assurance visit to the Near East University Department of English Language and re-examined and evaluated the training and assessment programs of the institution. Once again, he has confirmed that the English Language Teaching Department of NEU is continuing to remain current and adhere to Pearson Edexcel Accreditation Standards. The Department of English Language Teaching, which is accredited by Pearson Edexcel once again, is continuing its academic and scientific studies within this scope. Touching upon the importance of the accreditation audit 2014, Asst. Prof. Dr. Mustafa Kurt, the Head of the Department of English Language Teaching, stated that they passed the audit successfully once again. He emphasized that Pearson Edexcel Accreditation was an important indicator of the academic standard and excellence in education achieved by NEU Department of English Language Teaching. “Learning-centered education, scientific research, effective academic communication between students and faculty members, high student motivation, teamwork on administrative and academic subjects, self-assessment (course/student/staff), flexible and dynamic course contents, and the internalization of the extracurricular activities with education are the sine qua of the department” said he.

Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne Kayıtlar Devam Ediyor

Cum, 12/09/2014 - 13:47

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği programı 2014-2015 akademik yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi,Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 26 Eylül Cuma günü saat 10:30’da Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı 2. kat ‘Yaratıcılığı Geliştirme Atölyesi’nde yapılacak olan özel yetenek sınavında desen çizimi ve Resim İş Öğretmenliği ile ilgili mülakatlar gerçekleştirileceği bildirildi.

Resim-İş Öğretmenliği programı, akademik kadrosu ve farklı sanat atölyeleri olanaklarıyla öğrencilere nitelikli ve çağdaş bir sanat eğitim vermeyi hedefliyor. Dört yıllık program süresince öğrencilere resim eğitimi, sanat felsefesi, estetik ve grafik eğitimi yanısıra alan öğretmenliği (Resim-İş, Grafik Tasarım) ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmada etkin bir program sunuyor. Lisans eğitimi içinde yer alan öğretmenlik formasyon programı ile öğretmen olacak öğrencilere ilk ve orta öğretimde öğretmen olma imkanı sağlanmaktadır. Resim-İş Öğretmenliği programı 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ‘Yaratıcılığı Geliştirme Atölyesi’nde eğitim vermeye başlamıştır ve yaptığı zengin sanatsal etkinleri ile öğrencilerine her gecen gün yeni bilgi ve deneyimleri kazandırmaya devam ediyor. Etkinlikleri arasında her akadamik dönemde en az 4 farklı faaliyet yapan bölüm, sergiler, konferanslar, panel konuşmacıları, workshoplar, davetli sanatcılar ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaktadırlar. YÖK ve YÖDAK tarafından akredite edilen programa 2013 yılından itibaren Yüksek Lisans programı da açıldı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Programı ve Yüksek Lisans olanakları hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0392 2236464 (dahili 112) no’lu telefondan detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Pearson Edexcel Akreditasyon Yıllık Denetimden Başarıyla Geçti

Cum, 12/09/2014 - 11:43

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü Pearson Edexcel Akreditasyonu 2014 yılı denetiminden başarı ile geçti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta Pearson Edexcel tarafından 6 Eylül 2013’de akredite edilen ilk İngilizce Öğretmenliği bölümü olan Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mevcut akreditasyon sistemi gereği, her yıl Pearson Edexcel tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır. Pearson Edexcel güvenceli kurum statüsünü kazanmak, o kurumun kalite süreçlerinin bağımsız ve uluslararası kalite ölçütlerini karşıladığını, kurumun öğrencilere verdiği desteği, bünyesinde bulundurduğu kaynaklar ile eğitim ortamlarını, kalite yönetim sistemini, yönetsel düzenlemeleri ve değerlendirme güvenirliliğinin uluslararası norm ve standartlara uygun olduğunu göstermektedir. Verilen akreditasyon ayrıca kurumun eğitimsel politikalar ve altyapısının tamamen öğrenci merkezli bir anlayışla oluşturulduğunu, yönetsel karar verme süreçlerinin şeffaf, öğrenme aktivitelerinin de bilimsel ve ölçülebilir bir nitelikte olduğunu teyit etmektedir.

Sözü edilen uluslararası kabul görmüş standartların günümüz koşullarına uygunluğu ve adaptasyonu her yıl Pearson Edexcel tarafından yetkilendirilen bağımız denetçiler tarafından kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, Pearson Edexcel bağımsız denetçisi James Mcinerney, bölümün yönetim, öğrenim ile öğretim ve değerlendirme göstergelerini tekrar incelemiş, değerlendirmiş ve bir kez daha söz verilmiş olan eğitim ve yönetim kalitesinin devam ettirildiğini yerinde tespit edip onaylamıştır.

Pearson Edexcel tarafından bir kez daha onay alan İngilizce Öğretmenliği bölümü bu doğrultuda akademik ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kurt yaptığı açıklamada Pearson Edexcel yetkililerin yaptığı 2014 yılı yıllık akreditasyon denetiminden yeniden başarılı bir şekilde geçmelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümünün akademik standardını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Mustafa Kurt İngilizce Öğretmenliği bölümü olarak öğrenme merkezli eğitime, bilimsel araştırmaya, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkili akademik iletişime, yüksek öğrenci motivasyonuna, idari ve akademik konularda takım çalışmasına, öz değerlendirmesinin (Ders/öğrenci/öğretim elamanı) düzenli olarak yapılmasına, ders içeriklerinin esnek ve dinamik olmasına, müfredat dışı etkinliklerin verilen eğitimle içselleştirilmesinin bölüm olarak olmazsa olmazları olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne Kayıtlar Devam Ediyor

Cum, 12/09/2014 - 10:23

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği programı 2014-2015 akademik yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi,Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 26 Eylül Cuma günü saat 10:30’da Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı 2. kat ‘Yaratıcılığı Geliştirme Atölyesi’nde yapılacak olan özel yetenek sınavında desen çizimi ve Resim İş Öğretmenliği ile ilgili mülakatlar gerçekleştirileceği bildirildi.

Resim-İş Öğretmenliği programı, akademik kadrosu ve farklı sanat atölyeleri olanaklarıyla öğrencilere nitelikli ve çağdaş bir sanat eğitim vermeyi hedefliyor. Dört yıllık program süresince öğrencilere resim eğitimi, sanat felsefesi, estetik ve grafik eğitimi yanısıra alan öğretmenliği (Resim-İş, Grafik Tasarım) ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmada etkin bir program sunuyor. Lisans eğitimi içinde yer alan öğretmenlik formasyon programı ile öğretmen olacak öğrencilere ilk ve orta öğretimde öğretmen olma imkanı sağlanmaktadır. Resim-İş Öğretmenliği programı 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ‘Yaratıcılığı Geliştirme Atölyesi’nde eğitim vermeye başlamıştır ve yaptığı zengin sanatsal etkinleri ile öğrencilerine her gecen gün yeni bilgi ve deneyimleri kazandırmaya devam ediyor. Etkinlikleri arasında her akadamik dönemde en az 4 farklı faaliyet yapan bölüm, sergiler, konferanslar, panel konuşmacıları, workshoplar, davetli sanatcılar ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaktadırlar. YÖK ve YÖDAK tarafından akredite edilen programa 2013 yılından itibaren Yüksek Lisans programı da açıldı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Programı ve Yüksek Lisans olanakları hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0392 2236464 (dahili 112) no’lu telefondan detaylı bilgiye ulaşabilirler.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014-2015 Öğretim Yılı Giriş Yetenek Sınav Duyurusu

Per, 11/09/2014 - 12:44

1. Eğitim yılını dolduran YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014-2015 Eğitim yılı için öğrenci kabul edecektir.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tam burs ve yarım burslu müzik eğitimi alma şansına sahip olacak öğrencilerimiz uluslararası nitelikte öğretim görevlisi kadromuzla çağdaş standartlara sahip binamızda en üst düzeyde eğitim görüp YÖK ve YÖDAK tarafından tanınan diplomamızın sahibi olma şansına erişeceklerdir.

Giriş Yetenek Sınavı Detayları aşağıdaki gibidir:

Yer: Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı Tarih: 24 Eylül 2014 Çarşamba Saat: 10:30

Sınav içeriği:

 • Tartım tekrarı
 • Tek ses, aralık, akor tekrarı
 • Ezgi / Makamsal ezgi tekrarı
 • Öğrencinin hazırladığı şarkı
 • İstiklal Marşı
 • Öğrencinin çalgı performansı
 • Öğtrencinin müzik eğitimiyle ilgili görüşlerinin alınacağı mülakat

Ayrıntılarla ilgili aşağıdaki telefon numarasına başvurulabilir:
0392 2236464 – 110

2014-2015 Öğretim Yılı Giriş Yetenek Sınav Duyurusu

Çrş, 10/09/2014 - 12:50

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı

2014-2015 Öğretim Yılı Giriş Yetenek Sınav Duyurusu

1. Eğitim yılını dolduran YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014-2015 Eğitim yılı için öğrenci kabul edecektir. Tam burs ve yarım burslu müzik eğitimi alma şansına sahip olacak öğrencilerimiz uluslararası nitelikte öğretim görevlisi kadromuzla çağdaş standartlara sahip binamızda en üst düzeyde eğitim görüp YÖK ve YÖDAK tarafından tanınan diplomamızın sahibi olma şansına erişeceklerdir.

Giriş Yetenek Sınavı Detayları aşağıdaki gibidir:

Yer: Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı Tarih: 24 Eylül 2014 Çarşamba Saat: 10:30

Sınav içeriği:

 • Tanıtım tekrarı
 • Tek ses, aralık, akor tekrarı
 • Ezgi / Makamsal ezgi tekrarı
 • Öğrencinin hazırladığı şarkı
 • İstiklal Marşı
 • Öğrencinin çalgı performansı
 • Öğtrencinin müzik eğitimiyle ilgili görüşlerinin alınacağı mülakat

Ayrıntılarla ilgili aşağıdaki telefon numarasına başvurulabilir:
0392 2236464 – 110

Being on the first rank in TRNC, Atatürk Faculty of Education of NEU ranks top in Turkey as well

Çrş, 27/08/2014 - 11:21

In his explanation, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dean of Atatürk Faculty of Education of the Near East University, highlighted that they were ranked the first amongst the faculties of education at universities in TRNC, adding that they took place amongst the top faculties of education in Turkey.

Delivering information to the Directorate of Press and Public Relations Office of NEU (Near East University Nicosia, Cyprus), Prof. Dr. Uzunboylu stated that the faculties were ranked by several indicators of academic or research performance including the alumni and staff and their scholarly articles published or scanned on Web of Science and SCOPUS database, the learning environment including lecture halls and labs, quality of programs on undergraduate, postgraduate and doctoral education, and teaching staff – student communication which has a key role in nurturing tomorrow’s finest minds. Prof. Dr. Uzunoğlu noted that NEU Atatürk Faculty of Education was ranked the first amongst the faculties of education at universities in TRNC, and named amongst the top faculties of education in Turkey in terms of the aforementioned criteria.

According to information provided by Uzunboylu, from 2006 to August 2014, 143 scholarly articles written by the academics of NEU Atatürk Faculty of Education were scanned on Web of Science, which is considered as the world’s number one science index, and these articles were cited for 233 times in other articles. “Besides, 116 articles of our academic staff were scanned on Scopus, which is the largest abstract and citation database, and these articles were cited for 222 times in other articles. Through the assessment of total number of papers indexed in major citation indices, and the per capita academic performance in research, NEU Atatürk Faculty of Education is ranked the first amongst the faculties of education in TRNC, and takes place amongst the top faculties of education in Turkey as well” said he.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu indicated that Atatürk Faculty of Education houses 20 departments that offer teacher training programs at undergraduate level. He added that approximately 2 thousand students from TRNC, Turkey and Third World countries were currently enrolled in these programs. Stating that postgraduate programs offered by the departments of the Atatürk Faculty of Education were carried out at the Graduate School of Educational Sciences, Prof. Dr Uzunboylu explained that NEU Atatürk Faculty of Education owned much more YÖK (HEC) approved undergraduate, master’s and doctoral programs than the other faculties of education at universities in TRNC. He noted that they currently offered 17 master and 8 doctoral degree programs within the body of the Graduate School of Educational Sciences and they implemented teaching staff training programs through doctoral programs. He gave further information by stating that students, who receive doctoral education and are in pursuit of their advanced academic and professional careers, can enroll in teaching staff training programs. He emphasized that they provided opportunities for graduates to receive education through “educational sciences and teaching staff training” programs, adding that they produced qualified teaching staff with a PhD degree not only for the Near East University, but also for the universities in our country, in Turkey, and in the other overseas countries.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu delivered information regarding the objectives of the faculty and said: Atatürk Faculty of Education with its fully equipped infrastructure and highly qualified academic staff is committed to providing high quality programs to educate idealist teachers that adopt social values and respect humanitarian values, contribute to life-long education of societies and analytic thinking of students with the understanding of scientific research and education. NEU Atatürk Faculty of Education provides every possibilities to assist faculty and staff in establishing good relations and communication with students, and in carrying out their work to the best of their ability to prepare professionals to lead in education within social and professional responsibility, and to collaborate with other respective faculties and institutions to forge more caring, just, and sustainable society. As faculty, we have created a family environment for students to foster them to enhance their knowledge and skills to the ultimate level.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi KKTC’de Birinci Türkiye’de Ön Sırada

Sal, 26/08/2014 - 15:19

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu yaptığı açıklamada, KKTC’de bulunan üniversitelerdeki eğitim fakülteleri arasında birinci Türkiye’de ise ön sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi(Near East University) Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi; öğretim üyesi sayısı, uygulanan lisans, yüksek lisans ve doktora programı sayısı, öğretim elemanlarının Web of Science ve SCOPUS veri tabanlarında taranan makale sayı ve bu makalelere yapılan atıf sayısı, öğrenci sayısı, derslik ve laboratuvar kapasitesi, öğretim elemanı-öğrenci iletişimi kriterleri bakımından KKTC üniversiteleri eğitim fakülteleri arasında birinci Türkiye Eğitim Fakülteleri arasında ise ön sıralarda yer aldığını açıkladı.

Uzunboylu’nun açıklamasına göre Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin, 2006 yılından 2014 Ağustos ayına kadar Dünyanın bir numaralı bilim indeksi olarak kabul edilen Web of Science’da toplam 143 makalesi taranırken, bu makalelere ise 233 adet diğer makalelerde atıf yapılmıştır. Dünya’nın ikinci bilim indeksi olarak gösterilen SCOPUS’da ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının 116 makalesi taranırken, bu makaleler ise 222 adet diğer makaleler tarafından atıf yapıldığı hesaplanmıştır. Yapılan bu hesaplamalar ile araştırma yapma ve makale yayınında KKTC’de bulunan üniversitelerdeki eğitim fakülteleri arasında birinci, Türkiye’de ise ön sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Atatürk Eğitim Fakültesi anabilim dallarına ait 8 doktora programı, 17 yüksek lisans programı Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uzunboylu, KKTC’deki üniversitelerde bulunan Eğitim Fakülteleri arasında en fazla YÖK onaylı doktora, yüksek lisans ve lisans programına Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin sahip olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, lisans düzeyinde de 20 öğretmen yetiştirme programlarına sahip olduklarını belirtti. Bu programlarda toplam 2000 civarında KKTC, Türkiye ve Üçüncü Dünya ülkelerinden öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, sadece Yakın Doğu Üniversitesi için değil, ülkemizdeki, Türkiye’deki ve Üçüncü Dünya Ülkelerindeki üniversitelere “eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme” alanında doktoralı öğretim elemanı yetiştirdiklerini açıkladı.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan programların en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli olan tüm altyapıya sahip olduklarını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, öğretim elemanı-öğrenci iletişimine de büyük önem verdiklerini, her dersin tam zamanlı yapıldığını, mutlaka ofis saatinin olduğunu, öğrencilerin anlamadıkları veya sormak istedikleri soruları, öğretim elemanlarının uygunluk durumuna göre rahatlıkla sorabildiklerini, derslerin teknoloji destekli yapıldığını ve fakülte olarak bir aile ortamı içerisinde öğrencilerini yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Near East University hit headlines in Las Vegas

Per, 17/07/2014 - 13:17

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dean of Ataturk Faculty of Education, attracted attentions with the presentation he made at Global Conference on Contemporary Education that was held in Las Vegas.

According to press info released by Press and Public Relations Directorate of Near East University, Cyprus, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dean of Ataturk Faculty of Education, has had great appreciation for his the presentation he made on “Mobil Learning and Educational Settings of Future” at Global Conference on Contemporary Education that was held in Las Vegas.

Prof. Dr. Uzunboylu, making a presentation on Mobil Learning and Educational Settings of Future, spoke to a large audience on conceptual and theoretical basis of mobil learning, analysis of research findings, samples and fields of mobil learning in basic education and higher education, studies carried out at Ataturk Faculty of Education on mobil and imaginary settings, and trends for future studies. Following the presentation, Prof. Uzunboylu answered to questions raised by audience.

Global Conference on Contemporary Education was held in cooperation with Las Vegas University, Near East University, John Hopkins University, Alaca University of Spain, Cleveland State University, Queensland Technology University of Australia and Association of Human, Science, Nature, Education and Technology.

Source: KIBRIS POSTASI

Yakın Doğu Üniversitesi Las Vegas’a Damgasını Vurdu

Per, 17/07/2014 - 11:35

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu Las Vegas’ta katıldığı “Çağdaş Eğitim Üzerine Küresel Konferans”ında yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta yapılan “Çağdaş Eğitim Üzerine Küresel Konferans”ında “Mobil Öğrenme ve Geleceğin Eğitim Ortamları“ üzerine yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Konferansta “Mobil Öğrenme ve Geleceğin Eğitim Ortamları“ üzerine kalabalık bir gruba konuşma yapan Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, mobil öğrenmenin kavramsal ve kuramsal temelleri, yapılan araştırmaların sonuçlarının analizi, mobil öğrenmenin temel eğitim ve yüksek öğretimde uygulama alanları ve örnekleri, YDÜ Ataürk Eğitim Fakültesi’nde mobil ve sanal öğrenme ortamları üzerine yapılan çalışmalar, ve geleceğe yönelik yeni eğilimleri anlattı. İlgi ile izlenen konuşma sonunda dinleyicilerden gelen sorular Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu tarafından cevaplandırıldı.

“Çağdaş Eğitim Üzerine Küresel Konferans”ı Las Vegas Üniversitesi evsahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi, İspanya Alaca Üniversitesi, Cleveland Devlet Üniversitesi, Avustralya Queensland Teknoloji Üniversitesi ve “İnsan, Bilim, Doğa, Eğitim ve Teknoloji Derneği” işbirliğinde yapıldı.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi