Hukuk Fakültesi Duyuruları

İçerik yayınları
Güncellendi: 9 dak 36 sn önce

YDÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Ayhan Dolunay’ın Yeni Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Per, 08/10/2015 - 11:36

YDÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Ayhan Dolunay’ın, Hukuk alanında saygın yayınlar gerçekleştiren Oniki Levha Yayınevi (İstanbul) tarafından basımı yapılan “Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” adlı kitabının, Türkiye’de Oniki Levha Yayınevi başta olmak üzere, seçkin yayıncılık ve yetkin yayıncılık tarafından da satışa çıkarılmasının hemen ardından, KKTC’de, YDÜ kitap satış birimi NEU-Bookstore tarafından satışına başlandı.

KKTC’de, Tüm Bölge Mahkemelerinin Kütüphanelerinde de Yer Alıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye ve KKTC’de satışa sunulmasının yanı sıra, KKTC’de tüm bölgelerde yer alan mahkemelerin kütüphanelerinde de, başta avukatların yararlanması amacı ile, kitaba yer verildi. Mahkemelerin kütüphanelerinde kitabına yer verilmesiyle ilgili olarak Dolunay, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve KKTC Mahkemeler Genel Sekreteri ve Baş Mukayyidi Neşe Başkan’a teşekkürlerini sundu.

Türk Hukuku, Kıbrıs Türk Hukuku, İngiliz Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukuku Açısından Konu Ele Alınıyor

Çalışmasını Türk Hukuku ve Kıbrıs Türk Hukuku temelde olmak üzere, İngiliz Hukuk Sistemi ve Avrupa Birliği Hukukunu da ele alarak mukayeseli biçimde hazırlayan Dolunay, bir Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs Türk Hukuk Sisteminin gelişimine katkı koymak amacı ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, fakülte öğrencilerine, “yıldızlar kadrosu” olarak adlandırdıkları otuzu aşkın Hukuk Profesörü ile sağlanan kaliteli eğitiminin yanı sıra, toplumumuza daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz düşüncesi ile çıktıkları yolda, Kıbrıs Türk Hukuku ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Dolunay, Kıbrıs Türk Vatandaşlık Hukuku ile ilgili olarak, yeni Vatandaşlık Yasa Tasarısını da ele alacak şekilde hazırlamış olduğu makalesinin, kısa süre içinde yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

YDÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Geleceğin Akademisyenlerini Yetiştiriyor

Sal, 28/07/2015 - 18:51

Yakın Doğu Üniversitesi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına 2015-2016 eğitim yılı için yeni öğrenciler alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hukuk alanında akademisyen yetiştirmeyi amaçlayan “Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına” kabul edilen adaylar yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra Öğretim Üyesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi seçkin akademik kadrosunun bir parçası olarak göreve başlayacaklar.

Programa Kabul Edilen Adaylara Tam Burs ve Maaş Verilecek…

Yapılacak mülakatlar sonucunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına kabul edilen Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına kabul edilen adaylar yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tam burslu olarak yapacaklar ve eğitim hayatları süresince de asgari ücret tutarında maaş alacaklar. Programa kabul edilen öğrenciler akademik ve profesyonel kariyerlerine Araştırma Görevlisi olarak başlayıp yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla bitirdikleri takdirde de Öğretim Üyeliği kadrosuna atanacaklar. Bu çerçevede hukuk alanında eğitim alan ve Hukuk alanında akademik kariyer yapmak isteyen gençler eğitim ve kariyer planlarını bir arada hayata geçirme imkanı bulabilecekler.

Doç.Dr. İrfan S. Günsel: “Geliştirilmiş en kapsamlı ve uzun vadeli eğitim programı”…

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Doç.Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs yüksek öğreniminin geleceğine yön verecek öncü atılımlardan biri olarak gördükleri Öğretim Üyesi Yetiştirme programını ilk olarak geçen yıl uygulamaya koyduklarını vurguladı. Doç. Dr. İrfan S. Günsel “Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının yalnızca üniversitenin akademik kurumsal geleceği açısından değil aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun dünya çapında eğitsel ve profesyonel rekabette diğer toplumlarla yarışabilir hale gelmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu programdan yetişen gençlerimiz bir taraftan nitelikli akademisyenler olarak kendi toplumlarının hukuk alanındaki geleceklerinin çizilmesine değerli katkılar sağlayacak diğer yandan Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası hukuk platformlarında başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıracaklardır. Bizler içinde hukuk tutkusu olan tüm gençlerimizin azimle çalışarak bu programda en iyi şekilde yetişeceklerini ve hem toplumumuza hem de dünyaya başarılı akademisyenler olarak hizmet vereceklerine yürekten inanıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na girmek isteyen mezun durumunda ya da mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin değerlendirme ve mülâkatlarına esas olacak detaylı özgeçmişlerini 7 Ağustos 2015 tarihine kadar hukuk@neu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Yapılan açıklamada başvuru için gerekli belgeler: Lisans diplomasının fotokopisi, Transkript (not dökümü), Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 2 adet referans mektubu, özgeçmiş olarak belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay’ın Kitabı Yayınlandı

Cum, 17/07/2015 - 18:42

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay’ın Kitabı “Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”, hukuk alanında saygın yayınlar gerçekleştiren Oniki Levha Yayınevi (İstanbul) tarafından basılarak, Türkiye ve KKTC’deki kitapçılarda ve internet ortamında (www.hukukmarket.com) yerini aldı.

Kitapta, Türk Hukuku, Kıbrıs Türk Hukuku, İngiliz Ortak Hukuku (Common Law) ve Avrupa Birliği Hukukunda, Yabancı Mahkeme Kararlarının Nasıl Etki Yarattığı İnceleme Altına Alınıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, Kitabın arka kapağında yer alan tanıtım yazısında; “Devletlerin egemenlikleri ile yakın bağlantı içinde olan yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi meselesi, devletler özel hukukunun ya da daha güncel ifadeyle uluslararası özel hukukun, önem arz eden hususlarından biri olma özelliğini haizdir. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin zenginleşerek, ulus-devlet sınırlarını aşan yeni etkileşim sistemlerinin yayılması, diğer bir deyişle dünyanın giderek daha “küresel” bir hal alması da, bir devlet mahkemesince verilen kararın, diğer bir devletin egemenlik alanında da uygulanabilmesinin ne denli önemli olduğuna işaret eder niteliktedir. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi hususu, çalışmada, Kara Avrupası Hukuk Sisteminin etkisindeki Türk Hukuku ve Anglo Sakson Hukuk Sisteminin etkisindeki Kıbrıs Türk Hukuku açısından değerlendirilerek, Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda yer alan ilgili düzenlemeler bakımdan karşılaştırılırken, husus, İngiltere ve Avrupa Birliği açısından da ele alınmış ve değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Çalışmada Ortak Hukuk (Common Law)’un tanıma ve tenfize ilişkin düzenlemelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, “doğrudan” uygulama alanı bulmasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin “egemenlik” anlayışına aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile eleştirisine ve bu durumun aşılması adına çözüm önerilerine, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanmış olup, tanıma-tenfizi de konu alan (ekte yer alan) sözleşmenin, eleştiriye tâbi tutulan maddelerin revize edilmesi adına önerilere de yer verilmektedir.” ifadeleri yer alıyor.

“Kıbrıs Türk Toplumumuz İçin Çalışmaktayız”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin doksan farklı ülkeden yirmi altı bin (26.000) öğrenciye iyi bir eğitim alma imkanı sağladığına işaret eden Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi’nin önceliklerinden birinin de, Kıbrıs Türk Toplumu’nun bilimde, teknolojide ve benzeri birçok alanda daha da ileri noktalara gelmesi olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda, kendisinin de, bir takım eksikliklerin olduğunu görmüş olduğu Kıbrıs Türk Hukuk sistemini, daha iyi bir noktaya getirebilmek adına çalışmakta olduğunu, bu konuyu seçerken de, Kıbrıs Türk Hukuku’na hizmet prensibiyle hareket ettiklerini ve her zaman bu prensiple ve özveri ile hareket edeceklerini, bundan onur duyduklarını ifade ederken, Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi’nin gelişimi için önemli çalışmalar gerçekleştiren Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile birlikte daha da fazla yol kat edebileceklerine içtenlikle inandığını vurguladı.

Önsözde Özel Teşekkürler

Dolunay, kitabı, “her adımımda göstermiş oldukları sonsuz inanç, özveri ve destek için, hakları ödenemeyecek çok kıymetli anne ve babam” sözleriyle, Zerrin & Özkan Dolunay’a ithaf ederken, kitabın önsözünde teşekkürlere yer verdi.

Bu kapsamda Dolunay, “Çalışmalarımızı, son derece huzurlu ve nezih bir ortamda (Yakın Doğu Üniversitemizde) gerçekleştirme imkanı sunan muhterem Günsel ailesine, en derin saygılarımla, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadeleri ile Günsel ailesine teşekkürlerini sundu.

Tez çalışmasının kitap haline getirilmesi ve basımı vesilesiyle, tez danışmanı Prof.Dr. Işıl Özkan’a, Prof.Dr. Ahmet Kumrulu’ya, Prof.Dr. Rona Aybay’a, Prof.Dr. Turgut Turhan’a ve Yrd.Doç.Dr. Uğur Tütüncübaşı’na çok kıymetli akademik destekleri için teşekkür eden Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş’a, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yıldırım Uler’e, Genel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Yeter Tabur’a, Genel Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Murat Tüzünkan’a ve Yrd.Doç.Dr. Reşat Volkan Günel’e, kıymetli destekleri için müteşekkir olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Hukuk sistemi ile ilgili araştırmalar çerçevesinde bilgi veren, Kıbrıs Türk Mahkemeleri Baş Mukayyidi Neşe Başkan’a, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Eski Başkanı Av. Hasan Sözmener’e ve Av. Ergin Ulunay’a da teşekkürlere yer verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni Büyük Bir Coşku İle Gerçekleştirildi

Pzt, 13/07/2015 - 15:32

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) büyük salonda, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof.Dr. Ümit Hassan, Türkiye Cumhuriyeti’nden Eski Bakanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilleri, Genel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Yeter Tabur, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yıldırım Uler, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, Veliler ve Öğrenciler katıldı.

Günsel: “On Yıl Önce Mezun Olduğum Hukuk Fakültemizin Kıymetli Akademik Kadrosu İle Birlikte Olmak Çok Anlamlı”.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel, törendeki konuşmasında, kendisinin de on yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ifade ederken, “Bugün burada çok kıymetli hocalarım ile bir arada bulunmak duygulanmamıza ve mutlu olmamıza sebep oldu. İnsan duygulandığı zaman kendini daha da içtenlikle ifade eder. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültemizin kıymetli akademik kadrosuna teşekkür ederken, mezunlarımıza da, meslek hayatlarında daha nice başarılar diliyoruz.” dedi.

YDÜ Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan ve YDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yıldırım Uler’in Konuşmalarında, Hak, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Vurguladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin akademik kadrosunun değerinden bahisle, Hukuk Fakültelerinde, alanında uzman profesörler tarafından kaliteli bir eğitim verildiğini, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadroları ile de aynı çizginin izlendiğini vurgularken, mezunların aldığı iyi eğitim ile, hak ve adaletten ayrılmaksızın icra edecekleri meslek hayatlarında başarılar diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yıldırım Uler de konuşmasında, dört yıllık eğitim süresinin ne kadar hızlı geçtiğini ifade ederek, mezunların artık, ülkedeki her türlü hukuki meselenin sorumluluğunu paylaşacak olduklarını vurgulayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne Teşekkürler

Törenin sunumunu gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, kendilerinin de Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduklarını ve akademisyenlik yolculuğuna, yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu kıymetli imkanlar ile başladıklarını ifade ederek, Yakın Doğu Üniversite’sine bir kez daha teşekkürlerini sunarken, mezunların heyecan ve mutluluklarını paylaştıklarını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisi Hüseyin Koralp de, bu denli kaliteli bir eğitim alma şansını kendilerine tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkürleri ile başladığı sözlerini, fakülte öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerine, verdikleri eğitim ve destek için müteşekkir olduklarını ifade ederek sürdürdü.

Törende diploma alan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e teşekkürle başladığı sözlerini, aldıkları kaliteli eğitim için Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin akademik kadrosuna teşekkür ederek, kendisinin gençlere örnek olmak adına hukuk eğitimine başladığını ve bugün diplomasını aldığını ifade ederek, hak ve adaletten hiçbir zaman ayrılmadığını ve ayrılmayacağını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yulia Star Astenkova’nın piyano dinletisi gerçekleştirdiği tören, mezunlara diplomalarının takdimi, mezunlardan gelen istek üzerine mezuniyet öz çekimi ve kep atılması ile son buldu.

Geleceğin Hukukçularını Yetiştiren YDÜ Hukuk Fakültesi, Bütün Hukuk Fakülteleri Arasında En Kalabalık Profesör Kadrosuna Sahip

Cum, 10/07/2015 - 21:25

17 Yılda, “3000” Tam Donanımlı Mezun

Köklü altyapısı, saygıdeğer akademik kadrosu ve çağın gereklerine uygun şekilde yürütülen eğitim sistemi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kurulduğu 1998 yılından günümüze kadar, 3000 tam donanımlı mezun vermiş olmanın haklı onurunu yaşıyor.

2015 İtibariyle, “1500” Öğrenci

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2015 itibari ile, 1200 TC, 200 KKTC ve 100 de diğer ülkelerden olmak üzere, 1500 öğrencinin öğrenim görmekte olduğu Hukuk Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yargı sisteminde; gerektiğinde uluslararası alanda yargıçlık, savcılık kademelerinde tam bir yetkinlikle görev alabilecek, adalet hizmetinde avukatlık, kurum ve kuruluşlarda hukuk danışmanlığı yapabilecek; gerek kamu hukuku, gerekse özel hukuk alanlarında güçlü teorik ve teknik bilgilerle donatılmış, etik değerlere bağlı, hukukun üstünlüğüne ve adalete inançlı, insan haklarına bağlılığı ve çağdaş evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, yaşadığı toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri algılayıp yorumlayabilen, bağımsız ve yaratıcı düşünebilen, inceleme ve araştırmalarında bilimi temel alan, bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluk üstlenebilen aydın, bilgili, adil hukukçu kadroları yetiştirmekte.

Her Eğitim-Öğretim Yılında Zengin Burs İmkanları

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlar ışığında, her yıl, 20 öğrenciye tam burs imkanı, Üniversite’nin giriş sınavlarına giren KKTC uyruklu öğrencilere ise yarı burs imkanı sunmakta. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, günümüze kadar, 300’e yakın tam burslu mezun vermiş bulunmakta.

Hukuk Profesörlerinden Oluşan Saygın Akademik Kadro

Diğer yandan, geleceğin hukukçularını yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tüm hukuk fakülteleri arasında en kalabalık Profesör kadrosuna sahip olup eğitimlerini sürdürmekte. Fakültenin akademik kadrosunda bulunan 30 Profesör, 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmakta.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi