Kayıt ve Ödeme Koşulları (Kayıt İçin Gerekli Belgeler)

Öğrenci ile velilerinin herhangi bir istismar ve mağduriyete uğramamaları amacıyla sorumlu olmayan kişi/kişilere elden para vermemeleri gerekir.

Yatırım yapılırken dekonta öğrenci adı-soyadı, biliniyorsa öğrenci numarasının yazılması, yatırımın mahiyetinin (öğrenim ücreti, yurt ücreti, banka kredisi ve benzeri) belirtilmesi gerekir.

Ödeme yapılabilecek bankalar için tıklayınız.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar: (2010-2011 Akademik Yılı İçin)
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, kayıt süresi içerisinde Öğrenci İşleri’ne veya Türkiye’deki temsilciliklerimize başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Lise Diploması aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi
2. ÖSS sonuç belgesinin aslı.
3. Nüfus cüzdanının fotokopisi.
4. İkametgâh belgesi.
5. 12 adet vesikalık resim.
6. Sağlık kurulu raporu.

   I       (T.C. uyruklu tüm Öğrenciler için Bkz. 2009 ÖSS Kılavuzu Madde 97) Oturma izni işlemleri için;Akciğer Grafisi ile HİV tetkiklerini içerir kaşeli ve imzalı laboratuar sonucunun ve röntgen filminin TC. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü İhtisas veya Üniversite Hastanesinden almaları gereklidir

   II       Denizcilik Fakültesi’ne kayıt yaptıracak öğrenciler Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün belirlediği sağlık kuruluşlarından “GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU”nu alması gereklidir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na ve HEMŞİRELİK bölümüne kayıt yaptıracak öğrenciler Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden “HEYET RAPORU” alması gereklidir.

7. Askerlik durumu belgesi (Erkek öğrenciler için)
8. Transfer ise transkript

Not: KKTC Girişlerinde öğrencilerden pasaport istenmektedir.
Dönem ücretini peşin ödemelerde I. Dönem peşin ödeme son tarihi 20 Eylül, II. Dönem peşin ödeme son tarihi ise 20 Şubattır.
Taksitli ödemelerde ise her ayın en geç 20'sinde taksitlerin yatırılması gerkemektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin bütünleme sınavları sebebi ile sınav sonuçlarının geç açıklanması olasılığı göz önünde bulundurularak peşin ödeme tarihi1 Ekim 2011 olarak belirlenmiştir.
Taksitli ödemeler için geçerli olan 20 Eylül 2011 tarihinden değişiklik yapılmamıştır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi